i

Dit verhaal gaat over:

Periode: 1993 - 2008
Tags:

Komt de Beerse Maas terug?

vertelde op 29 juni 2011 om 14:13 uur

Bijna 70 jaar geleden werd de Beerse Overlaat buiten werking gesteld. Hiermee zou voorgoed een einde komen aan de Beerse Maas, was toen het algemene idee. Maar de ontwikkelingen staan niet stil…

Na de overstromingen van 1993 en 1995 en de huidige klimaatveranderingen hebben waterstaatsdeskundigen en bestuurders langzaamaan een nieuwe kijk gekregen op de waterbeheersing in het algemeen. In een documentaire zegt Ron Agtersloot van Rijkswaterstaat: “Tegenwoordig vinden we dat de rivier de ruimte moet hebben, en geven we daarom weer ’n aantal van die oude armen terug aan de rivier (...) want uiteindelijk (...) het gaat ’n keer onderlopen, je kunt je niet beschermen tegen alles.”

Onder het motto “Ruimte voor de rivier” kwamen ook de oude overlaten weer in beeld. Er gingen stemmen op om de functie van veiligheidsklep weer in ere te herstellen. De ouderen die de Beerse Maas nog hebben meegemaakt, zagen dit alles met schrik aan. Ook de huidige bewoners van het gebied waren verontrust.

De geluiden werden zo serieus, dat een aantal partijen in samenwerking besloten actie te ondernemen. In 2006 hebben tien gemeenten in de regio Noordoost-Brabant, samen met het waterschap Aa en Maas en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het kabinet verzocht om geen noodoverloopgebieden voor de Maas in Noordoost-Brabant te creëren.

Op 8 december 2008 berichtte Omroep Brabant op zijn website dat Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat de Beerse Overlaat uit het Nationaal Waterplan had geschrapt. Vooralsnog zal de Beerse Maas geen herkansing krijgen...

Deel dit verhaal op:
  • Pinterest
  • Tumblr
  • Toevoegen als favoriet
  • Afdrukken

Reacties (4)

Adie
Adie zei op 4 oktober 2014 om 00:38 uur

Gelukkig maar, want de ratten zijn voor de nacht en niet om overdag de inwoners te gaan pesten omdat het water omhoog komt! :) Tevens is op dit voorstel nooit een goede berekening los gelaten, als je bedenkt dat in de bestaande (oude traverse) vanaf 1942 enorm veel ontwikkeling heeft plaatsgevonden in de vorm van bedrijfs- en woningbouw kun je bijna niet voorstellen dat ze in Den Haag hierover hebben moeten nadenken!!!

Henk Buijks bhic zei op 6 oktober 2014 om 17:34 uur

Adie, op dit voorstel is wel degelijk een berekening losgelaten. Er is nl becijferd wat het zou kosten om de schade als gevolg van een dijkdoorbraak in ons Maasgebied te herstellen en dat bedrag is vergeleken met de kosten van het leggen van keerdijken rondom woon- en werkgebieden en van het vergoeden van verhuiskosten en het opnieuw huisvesten van boeren in het vroegere stroombed van de Beerse Maas. Het eerste bedrag bleek stukken hoger te zijn dan het tweede. Uiteraard kwam er verzet uit de regio, maar misschien een belangrijkere reden dat het Kabinet Balkenende niet met de plannen doorging, was het bijna zekere verlies van stemmen bij de eerstkomende verkiezingen.

Mariëtte van Riet zei op 11 januari 2015 om 15:35 uur

Tegenwoordig ziet het er rondom Beers zò uit...
aan water, ook in deze tijd, geen gebrek !
http://www.natuurlandschap.nl/wouter2/noord-brabant/de-kraaijenbergse-plassen/

Henk Buijks zei op 12 januari 2015 om 12:05 uur

Water kan ook gewoon mooi zijn!

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:

Lees ook deze verhalen

vertelde op 9 juni 2011 om 12:58 uur

Waterlozing in Noord-Brabant

vertelde op 29 juni 2011 om 12:22 uur

Het veiligheidsventiel