skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Koning Willem II op bezoek in Etten en Leur

Willem II werd op 7 oktober 1840 gekroond tot koning der Nederlanden, groothertog van Luxemburg en Hertog van Limburg. In de twee jaar daarna ondernam hij veel inhuldigings- en feestreizen door het hele land. Op zijn laatste reis bezocht hij ook Etten en Leur.

Koning Willem II
Koning Willem II

Op donderdag 27 augustus 1841 vond de laatste inhuldigingsreis van koning Willem II plaats. Om acht uur ‘s morgens begon de dag met een bezoek aan de stad Bergen op Zoom. Vervolgens bezocht hij Wouw, Roosendaal, Etten-Leur en Princenhage. Om kwart voor negen arriveerde de koning tevreden terug in zijn paleis in Tilburg.

Na het bezoek aan Roosendaal arriveerde het koninklijk gezelschap om 5 uur in de middag aan de gemeentegrens van Etten en Leur. Hier werd het gezelschap opgewacht door een fraai uitgedoste erewacht van 36 ruiters onder aanvoering van de overste Pedro Ferdinand Vermeulen Krieger. Na begroeting door burgemeester H. Schrauwen zette de stoet zich in beweging. Voorafgegaan door de erewacht ging het gezelschap onder de hier opgestelde erepoort door met het opschrift: Ook Roept de Burgerschaar, van Etten – Leur haar vorst, Het Gulste welkom toe, uit heel haar hart en borst.

Overste Vermeulen Krieger
Overste Vermeulen Krieger

Bij binnenkomst in de bebouwde kom werd Zijne Majesteit opgewacht door de harmonie van de Leur en ’t Gild St. Hubert. Hier werd de koning begroet door enthousiaste inwoners die hun woningen versierd hadden met bloemen en groene takken.

Ook op de ramen van het raadhuis en de woning van de burgemeester hingen gedichten.

Op het puiraam van het raadhuis:

Triumf gij burgerschaar, laat niets uw vreugd verstoren.
Want groot zeer groot is ’t heil, dat U thans is beschoren.
Roept uit met luider stem, gelukkig d’onderdanen.
Die juichen in de schijn van Tweeden Willems vanen.

Op het raam van de woning van de burgemeester:

Wij danken U gemeentenaren, voor d’hulde die gij bewijst.
Aan onzen steeds zo dierb’re Koning, die gij uit Uw boezem prijst.
Wij danken U zeer innigst allen, voor de door U betoonde vlijt.
Gaat voort de Koning te beminnen, rekent op onzen dankbaarheid.

Het centrum van Etten in 1832 (tekening D.Th. Gevers van Endegeest)
Het centrum van Etten in 1832 (tekening D.Th. Gevers van Endegeest)

Onder klokgelui en toegejuicht door de menigte stapte Zijne Majesteit voor het raadhuis uit het rijtuig. Hier werd hij in het raadhuis door burgemeester Schrauwen in audiëntie ontvangen. Naast de burgemeester en overste Vermeulen Krieger waren nog aanwezig het gemeentebestuur, geestelijken van beide gezindten, de erewacht, ambtenaren en enige particulieren. Bij binnenkomst sprak Zijne Majesteit zijn bewondering uit voor het vaandel van de erewacht. Hij verzocht de burgemeester de jonge juffrouwen van het Withof, die het vaandel gemaakt hadden, zijn complimenten over te brengen. Daarna schonk de burgemeester de erewijn uit, waarbij de koning een dronk uitbracht op het welzijn van de gemeente.

Na een verblijf van drie kwartier vertrok de koning en zijn gezelschap.  Onder begeleiding van de erewacht reed men door een erepoort waarop aan de voorkant geschreven stond: En Etten en de Leur zeer trots op U o Koning! Roept ’t hartelijk alle toe; vreugd leeft in ieders woning. Op de achterzijde was het koninklijk wapen bevestigd met daar boven een oranje vlag met het rijkswapen en aan weerszijden van het koninklijk wapen drie vlagen in de nationale kleuren. Daar stond ook nog de tekst: Aan Willem II Neerlands Koning.

Bij de gemeentegrens van Princenhage bedankte de koning de erewacht voor de bewezen dienst en werd hun taak overgenomen door die van Princenhage.

Vermeld moet nog worden, dat bij de inhuldiging in Etten en Leur ook de verwelkomings-comités van de gemeenten Hoeven en Oudenbosch acte de préséance gaven.

Bronnen

Gedenkboek der inhuldiging en feesttogten van Zijne Majesteit Willem II, 1840 1842
West-Brabants Archief, Gemeentebestuur Etten-Leur 1811-1935 0562. Notulen van de gemeenteraad, 1841-30 september 1843 1841-1843

Reacties (2)

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 10 februari 2021 om 11:34
Mooi verhaal, Cor! Dat moet een hele bijzondere gebeurtenis zijn geweest, heel beeldend beschreven. Dank je wel!
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 10 februari 2021 om 11:34
Mooi verhaal, Cor! Dat moet een hele bijzondere gebeurtenis zijn geweest, heel beeldend beschreven. Dank je wel!

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.