skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Linden in vogelvlucht

Rien Wols
Rien Wols Bhic
vertelde op 28 oktober 2009
bijgewerkt op 3 januari 2022
De voormalige gemeente Linden bestond uit de dorpen Katwijk, Groot Linden en Klein Linden. Daarnaast waren er de gehuchten Galberg, Nielt, Den Drul, De Groote Geest en De Kleine Geest. In 1942 werd (Groot) Linden samengevoegd met Beers. Katwijk en Klein Linden gingen over naar de gemeente Cuijk en Sint Agatha. Toen in 1994 Beers opging in de nieuwe gemeente Cuijk kwamen de voormalige “Lindense” dorpen weer in één verband.

Linden in 1865 (J. Kuiper, Gemeente-atlas van Noord-Brabant)Linden is bijna een eiland: water rondom. De noordgrens van Linden werd en wordt gevormd door de Maas. In het westen liggen de Kraaijenbergse Plassen en de Heeswijkse Kampen. Katwijk ligt bijna tegen Cuijk in het zuiden.

De naam

Zeer waarschijnlijk is gaat de naam Linden terug op het Germaanse “lindo” ofwel lindeboom. Er zijn meer nederzettingen met de naam Linden, en ook die ontlenen hun naam aan de boomsoort.

Gemeentewapen

Op 16 juli 1817 verleende de Hoge Raad van Adel aan de jonge gemeente Linden een gemeentewapen met de volgende omschrijving: “Van lazuur [=blauw] beladen met een strik van goud”. Bij de aanvraag van dit wapen is geen nadere argumentatie gegeven, maar waarschijnlijk berust het hele idee van de strik op een (onterechte) associatie van de gemeentenaam Linden met het woord “lint”. Het wapen op het oude gemeentehuis

Oudste bewoning

Linden is een van de oudste nederzettingen in het Land van Cuijk. Archeologen hebben al funderingen blootgelegd van boerenhoeven die van ongeveer 2000 v. Chr. dateren. Er zijn ook aardewerkfragmenten en vuurstenen werktuigen teruggevonden van nog eens 500 jaar ouder. In Linden zijn ook urnen en Romeins vaatwerk, waarschijnlijk uit de eerste eeuw, gevonden.

Bevolking

Linden telde als gemeente in het midden van de 19e eeuw bijna 500 inwoners en het inwonertal is heel lang rond die 500 blijven schommelen. Bij de opheffing van de gemeente in 1942 telde Linden bijna 550 inwoners. In het huidige dorp wonen rond de 300 mensen.

Middelen van bestaan

Traditioneel vond de Lindenaar zijn bestaan vooral in de landbouw en dat is in grote trekken nog steeds het geval. De Kraaijenbergse Plassen hebben tot een flinke toename van het (water)toerisme geleid.

Bijzonder in Linden

Hoewel Linden een kleine gemeente was, huisvestte het dorp gedurende een korte tijd in de 19e eeuw een seminarie. Tussen 1813 en 1829 zijn er niet minder dan 164 studenten opgeleid tot priester. Later werd deze opleiding overgebracht naar het seminarie in Den Bosch.

Via Linden onderhoudt de gemeente Cuijk vriendschappelijke betrekkingen met andere plaatsen in Europa die Linden heten.

 

 

Reacties (4)

Gerard W. Ch. Lemmens
Gerard W. Ch. Lemmens zei op 6 oktober 2015 om 17:47
In dit verhaal zou ook zeker kunnen passen het verhaal over de stenenbrug bij Cuijk die de Romeinen gebouwd hebben ???
gerard
Rien Wols
Rien Wols bhic zei op 7 oktober 2015 om 11:46
Dag Gerard, zie het verhaal <a href=cuijk-in-vogelvlucht target="_parent">Cuijk in vogelvlucht</a>

Vriendelijke groet
Gerard W. Ch. Lemmens
Gerard W. Ch. Lemmens zei op 8 oktober 2015 om 12:05
Wie waren de Burgenesters van Linden ??
Volgens volgende akte was de Bierbrouwer te Katwijk - Theodorus van Hout - ook Burgemeester van Linden ?
7129.49 Index notarieel protocol Mill (7129.49), 26 sept. 1842.
158 Gerardus Vos, bouwman te Cuijk is schuldig aan Theodorus van Hout, burgemeester te Katwijk gemeente Linden een som van f 1.000,-. Waarborg: een huis en erf te Cuijk sectie C no.60, 2 moestuinen, een huis, erf en looijerij gelegen in sectie C no.28, 116.

7129.21 Index notarieel protocol Mill (7129.21), 4 mei 1831, Transport.
61 Theodorus van Hout, bierbrouwer te Katwijk, verkoopt voor f 80,-- aan Johannes Thijssen, landbouwer te Cuijk, bouwland gelegen onder Cuijk genaamd Thienes Loop.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 8 oktober 2015 om 14:43
Hallo Gerard, had je het lijstje met burgemeesters van Linden hier al gezien? Theodorus van Hout staat er inderdaad bij, kijk maar hier:

<a href= /burgemeesters-van-linden-1810-1942 target="_parent">Burgemeesters van Linden 1810-1942</a>

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.