skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Mr. Dr. Willem Dolk, wie hoog klimt, kan laag vallen

De op de Leur geboren Willem Dolk bracht het tot gemeenteraadslid in ’s-Gravenhage, lid van Provinciale Staten in Zuid-Holland en lid van de Tweede Kamer. Maar door een misstap kwam aan dit alles een einde.

Willem Dolk werd op 11 oktober 1853 op het adres Lange Brugstraat 9 op de Leur geboren. Hij was de zoon van Jacob Dolk en Wilhelmina van der Burgt. Vader Jacob Dolk was een vermogend man. Volgens de heffing van de hoofdelijke omslag, een soort gemeentelijke inkomstenbelasting, van de gemeente Etten-Leur was Jacob Dolk in 1870 de hoogst aangeslagene in de gemeente. Hij was eigenaar van drie schepen van 79 tot 94 ton, aannemer van leveranties van rijsmaterialen, leerlooier met zeven kuipen en zes knechten en koopman in brandhout en schors waarbij hij zich beperkte tot kleine partijen binnen Nederland. Op 25 augustus 1871 verstrekte Jacob Dolk een geldlening van 20.000 gulden aan Beetwortelsuikerfabriek Van Breda, Dolk & Van Voss te Leur bij Zwartenberg. Verder bezat Jacob drie van de 42 uitgegeven aandelen van deze suikerfabriek. Daarnaast bezat hij nog diverse woningen en landerijen in de gemeente Etten-Leur.

Na de lagere school ging Willem naar de HBS in Utrecht. Daarna ginghij studeren aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. Hier promoveerde hij in 1880 in de rechtswetenschappen en twee jaar later in de staatswetenschappen.

Het geboortehuis van Willem Dolk
Het geboortehuis van Willem Dolk

Na zijn afstuderen, ging hij tot 1891 aan de slag als secretaris van de raad van beheer en redacteur van het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad. Daarna vestigde hij zich op het adres Bezuidenhout 33 in ’s-Gravenhage, waar hij tot zijn vertrek in 1916 een advocatenpraktijk had.

In 1896 ging hij de politiek in en werd hij in de gemeenteraad van ’s-Gravenhage gekozen en twee jaar later in Provinciale Staten van Zuid-Holland. In 1902 kwam hij voor de Liberale Unie in de Tweede Kamer. Als kamerlid hield hij zich vooral bezig met onderwijs, waterstaat en verkeer.

Stem Mr. W. Dolk
Stem Mr. W. Dolk

Vooral door zijn lidmaatschap in de gemeenteraad van ’s-Gravenhage bekleedde hij veel maatschappelijke en culturele nevenfuncties. Zo was hij jarenlang voorzitter van de Vereniging voor Handel, Nijverheid en Gemeentebelangen, voorzitter van de openbare leeszaal en bibliotheek te ’s-Gravenhage en voorzitter Volksonderwijs, afdeling ’s-Gravenhage II. Ook in Haagse kunstkringen was hij geen onbekende en was hij betrokken bij veel exposities in de stad.

Aan zijn politieke carrière kwam een abrupt einde. Oorzaak was zijn veroordeling door de Haagse rechtbank wegens fraude. ‘Een onaangename zaak in het Haagsche Bosch’ stond in de krant. Onder druk van zijn partij en de publieke opinie diende hij op 24 november 1916 zijn ontslag voor de Tweede Kamer in. In december 1916 verhuisde Willem Dolk om gezondheidsredenen naar Arnhem. Hierdoor verviel ook zijn lidmaatschap van Provinciale Staten in de provincie Zuid-Holland.
Een jaar voor de verhuizing naar Arnhem, op 3 juni 1915, was hij op 61-jarige leeftijd getrouwd met Johanna Virulij, de weduwe van zijn broer Martinus. In 1921 keerde hij terug naar ’s-Gravenhage. Hier overleed hij op 26 februari 1932, 78 jaar oud.

Bronnen

Website Parlement, geraadpleegd op 23 december 2019.
Website Delpher, krantenbank van de Koninklijke Bibliotheek, geraadpleegd op 22 december 2019.
Een zoete onderneming, De suikerfabriek op Zwartenberg, 1869-1920, door M.A.M. Voermans, uitgegeven door Heemkundekring Jan uten Houte/Streekarchivariaat De Markkant, Etten-Leur, blz. 35, 38 en 73

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Doe mee en vertel jouw verhaal!