skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

P. Roger Alfons van der Heijden OPraem

Maria Coolen
vertelde op 24 september 2013
bijgewerkt op 23 april 2014
Maria Coolen stuurde ons de tekst, waarmee de Abt en het Convent van de Canonie Windberg Pater Roger herdachten na zijn overlijden in februari 2013. Dit is een samenvatting van die tekst over het leven van een Boerdonkse zoon in dienst van God en zijn medemensen.

Pater Roger werd als Alfons van der Heijden geboren op 14 Juni 1928 in Boerdonk. Hij doorliep het gymnasium in Heeswijk en ontving op 17 september 1950 de kledij van de Abdij Berne. Op 17 september 1952 legde hij de Tijdelijke Geloften af en op dezelfde datum in 1955 vierde hij zijn Professie. Op 21 september 1955 wijdde bisschop Dubbelman OPraem hem in Berne/Heeswijk tot diaken en zijn priesterwijding ontving hij op 5 augustus 1956 van bisschop Baeten. Zijn eerste mis droeg hij op in Boerdonk

In 1957 zond de Abdij hem met enkele jongere collega-priesters naar Windberg om daar de Gemeenschap te gaan versterken. Ten tijde van het Tweede Vaticaanse Concilie reisde hij van 1961 tot 1964 door Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland om plaatselijke religieuzen op te leiden tot het 'Klein-Brevier'. Vanaf 1962 was hij bibliothecaris van het convent, een functie die hij onvermoeibaar en met grote ijver tot aan zijn dood zou blijven uitoefenen. Daarnaast leidde hij jarenlang als subprior mede de Gemeenschap, samen met de toenmalige Prior Thomas HandGraetinger.

Van 1963 tot 1969 was hij directeur van het oude Jeugdhuis in Windberg, dat hij uitbouwde met een Jeugd-Opleidings-Centrum. Als manager van het Jeugdhuis en het Jeugd-Opleidings-Centrum had hij regelmatig met grote problemen te kampen om de jeugd in Windberg een menselijke en spirituele thuisbasis te geven. In 1978 kreeg hij ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Kring-Jeugd-Vereniging Straubling-Bogen de eerste “Jeugd-Prijs”. Twee jaar later, in 1980, werd hij vereerd met het Bundesverdienst-kruis.

In 1986 ging voor Pater Roger een lang gekoesterde wens in vervulling, toen hij een aanstelling kreeg als Pater-Administrator voor de pastorie Perasdorf om zich zo als zielzorger verdienstelijk te kunnen maken. De Perasdorfer gemeenschap lag hem na aan het hart. Door zijn aanwezig-zijn in het alledaagse leven van de gemeenschap, zijn toegankelijkheid (ook wanneer hij deze taak vanuit het klooster vervulde), zijn onvoorwaardelijk trouw en zijn bezorgdheid om alles en iedereen wist hij iedereen voor zich te winnen.

Om redenen van leeftijd en gezondheid moest Pater Roger in 2001 de pastorie Perasdorf achterlaten en zich in de Abdij terugtrekken. Perasdorf eerde hem in augustus 2001 voor zijn verdiensten met het ereburgerschap. Vanwege hartproblemen had hij al in 1991 een grote hartoperatie ondergaan en in 2000 een tweede. Juist de laatste jaren viel het leven hem steeds zwaarder, zijn hart was opgebruikt.

Op 3 februari 2013 heeft hij, zoals de Abt het omschreef, met zijn vaak zo onrustig hart in God zijn rust gevonden. Hij zal bij zijn medebroeders en bij de mensen in herinnering blijven als een trouwe en plichtsbewuste medebroeder met een geheel eigen, droog en subtiel gevoel voor humor waar doorheen vaak ook, op nonchalante en spitse wijze, zijn gevoeligheid zichtbaar werd.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.