skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Pastoors in Oss, 1348-nu

De lijst is mede tot stand gekomen door het vele onderzoekerswerk van Jan Lange.

Leunis van Erpe

1348

 

Albertus Snackart

1393-1419

overl. voor 24.6.1420; 1393-1419 rector ecclesie te Oss en Berghem; test. juli 1419

Johannes Andreae

1421

 

Magister Johannes Andree de Novocastro

1421-1425

geb. bisdom Trier, overl. voor 22.5. 1425 te Rome; 1421-1425 rector ecclesie te Oss & Berghem

Tydemannus (Tidemannus) Brant

1427

 geb. in bisdom Utrecht; 1427-1427 rector ecclesie te Oss en Berghem

Johannes de Oerle

1427-1428

plaatsvervanger

Hartlenus Konencamp (Hartlevus Conencamp)

1436-1438

 geb. in bisdom Osnabrück (D.); overl. voor 15.7.1450. 1427-1438 rector ecclesie te Oss & Berghem

Jacobus de Tula

1436-1438

plaatsvervanger

Johannes Bardeijn (Johannes Bardeyn(s) alias Van Oss) 

1443-1459

geb. te Oss in bisdom Luik; overl. voor 24.6.1460; 1436-1438 deservitor ecclesie te Oss en Berghem; 1443-1459; rector ecclesie te Oss & Berghem

Arnoldus Rodolphi (Rudolphi)

1459-1462

 rector ecclesie te Oss en Berghem

Johannes Houtloeck

1459

plaatsvervanger

Johannes Multoris

1460-1461

plaatsvervanger

Godefridus Wilhelmi Bierkens

1462-1469

 geb. in bisdom Luik; 1462-1469 rector ecclesie te Oss & Berghem

Johannes de Molendino

1462-1464

plaatsvervanger

Godfried Lippen 1472  

Johannes Houtloeck

1475-1478

plaatsvervanger

Petrus Rubusch

1478-1479

 geb. in bisdom Trier; overl. voor 24.6.1480; 1478-1480 rector ecclesie te Oss & Berghem

Cuno de Elsassi (Cunonus van Elzas)

1479

 geb. in bisdom Trier; 1479-; rector ecclesie te Oss & Berghem

Franciscus Egidii de Busleyden

1485

 geb. te Luxemburg in bisdom Trier; overl. 21.8.1502 te Toledo (Spanje); 1483-1485 rector ecclesie te Oss en Berghem

Macharius Loyer

1479-1485

plaatsvervanger

Karolus Cottereau

1502

 

Stephanus de Muntere alias Muntre

1510

 uit Belgie geb. te Antwerpen of Gent, overl. voor 31 12 1514 te Antwerpen; 1510 rector ecclesie te Oss & Berghem

Egidius Nicolai Borchmans

1510

plaatsvervanger

Gerardus de Loijer

1520

 geb. te 's Hertogenbosch of Oss; ?1520 rector ecclesie te Oss en Berghem. 

Ruthgerus de Oss

1520

plaatsvervanger

Johannes Philippi (de) Copis  alias Van Lummen

1520-1527

 geb. te Lummen (B.) in bisdom Luik; overl. 15.8.1527 te Rome; 1520-1527 rector ecclesie te Oss & Berghem

Ruthgerus Lamberti

1523-1530

plaatsvervanger

Wilhelmus Borchmans

1524-1536

plaatsvervanger

.. Rutvein

1535

 

Theodericus Theoderici

1536-1537

 

Petrus Johannis

1537

plaatsvervanger

Lambertus Bardeijn

1540

 

Petrus Bardeijn

1543

 

Theodericus Theoderici van Hemert (?) alias Borchgreeff

1547

1536-1537 rector ecclesie te Oss & Berghem

Johannes Eustacii van Hemert

1550-1560

 geb. te Op of Nederhemert in bisdom Utrecht; 1550-1560 rector ecclesie te Oss & Berghem

Adrianus Godefridi van den Broek (?) alias Van Baardwijk (?)

(1556)-1557

geb. te Baardwijk ? in bisdom Utrecht; overl. voor 31 12 1557; 1557-1557 pastoor te Oss & Berghem

Gijsbert Coeverincx

1566-1571

geb. ca. 1539 te Sint Oedenrode in bisdom Luik; Overl. voor 31.12.1613; 1566-1571 rector ecclesie te Oss en Berghem;

Hermannus Vuchts

1571-1585(?)

uit Aken

Rutger Alberts

1585-1589

 

Cornelius Leonardzoon van Wickevoort

1589-1599

[zie aanvulling Jan Lange 30 september 2020]

Jan Strick

1599

 

Peeter Geritszoon Versteghen

1599-1600

 [Jan Lange 5 oktober 2020: Peter Geraerts Verstegen neemt in 1599/1600 waar in Oss. Hij is wrschl. de eerder genoemde 60 jarige, die te Oss rond 1600 waarneemt. Als pastoor van Berghem genoemd in 1606]

.. Cornelissen

1600

 

Joseph de Brouwer

1600-1623

uit Gemert

 

[zie aanvulling Jan Lange 5 oktober 2020]

Matthias Septius

1623-1649(?)

uit Peer [zie aanvulling Jan Lange 5 oktober 2020]

Leonardus van Aelst

1649-1652

uit Oss

Jacobus van Lent

1652-1693

uit Oss

Georgius van Zutphen

1693-1694

 

Lambertus van Meeuwen

1694-1731

uit ’s Hertogenbosch

Judocus Verhoeven

1731-1745

uit Oss

Wilhelmus van Dinther

1745-1785

 

Remigius Lambertus Duchateau

1785-1816

uit ’s Hertogenbosch

Wilhelmus van Alphen

1816-1821

uit Boxtel

Andreas Raaijmakers

1821-1826

uit Sint Oedenrode

Petrus Norbertus

1826-1838

uit Tilburg

Jannes Cornelis Brouwers

1838-1851

uit Tilburg

Joannes van de Ven

1851-1852

uit Veghel

Michael Theodorus Timmermans

1852-1861

uit Helmond

Henricus Piggen

1861-1872

uit Berkel

Arnoldus van de Laar

1872-1897

uit Helmond

Gerardus van den Boer

1897-1939

 

J.H. Verschure

1939-1947

 

J.A.J. Van Herpt

1947-1967

 

P.J. Schraven

1967-1985

 

H.A. van Doorn 1985-1993  
E.M.H.G. Smits  1993-2003   
C. Mennen 2003-   

 

Reacties (26)

A.Raaijmakers, Zwolle (oud-Ossenaar) zei op 10 september 2009 om 12:21
Deze lijst slaat op de pastoors/dekens vanaf 1859 verbonden aan de parochie en de nieuwe kerk(de "Grote Kerk") gewijd aan Maria Onbevlekt Ontvangen (M.O.O.); daarvoor aan parochie en kerk gewijd aan st. Willibrord; hierbij een aanvulling:
P.J. Schraven 1967-1985
H.A. van Doorn 1985-1993
E.M.H.G. Smits 1993-2003
C. Mennen 2003-
Mariët Bruggeman, namens BHIC bhic zei op 11 september 2009 om 09:41
Beste Meneer Raaijmakers,
hartelijk dank voor uw aanvulling vanuit Zwolle op onze lijst van pastoors van Oss. We zullen het zo snel mogelijk verwerken in onze lijst.
Jan Lange. Nw.Vennep zei op 29 juni 2011 om 21:04
Op 14.4.1472 wordt Godfried Lippen als pastoor van Oss genoemd.
Rien Wols, namens BHIC bhic zei op 4 juli 2011 om 14:11
Hartelijk dank, Jan. Ik heb Godfried op de lijst gezet.
jan lange zei op 19 november 2017 om 20:59
Hr. Cornelis Lenaerts van Wickevoort pastoor van Oss, vermeld ORA Grave 253 dd. 17.2.1595, sc. 477/78.
Jan Lange zei op 30 september 2020 om 15:12
En ook RA ’s Grevelduijn Capelle 59 f. 90v dd. 15.2.1599 Eodem anno et die compareerden Lenaert Corneliss, Mr Cornelis (Lenaerts van Wickevoort), priester ende pastoor tot Oss, Peeterken Lenaerts, sijne suster ofte Hanrick Adriaenss, haere soen, (en anderen …) ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Govert Hanrickss. Het betreft de erfgenamen van Baijen Heijn Maess.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 1 oktober 2020 om 11:20
Bedankt Jan, voor deze aanvulling. In de lijst heb ik een verwijzing hiernaar toegevoegd. Dank je!
Jan Lange zei op 1 oktober 2020 om 11:33
Benarde tijden voor Oss en pastoors/bewoners in 1599:
ORA Oss 53 10.5.1601 Verklaring onder ede, “dat inden jaere 1599 doen tlegere van haere doirluchtiche hoocheden aender Maese was liggende ende tot Oss de kercke beschauts allen de huijslieden vuijtgevlucht ende sommighe onder de schansche inde voirs kercke geweecken met groote mennichte van quaede sieckten ende troet melesoen sijn gestorven”, dat in die benarde omstandigheden Engelken Ghijsbert Huibers x Cornelis Henricxs van Oss haer testament ende vuijtersten wille in presentie van h. Jan Strick, pastoir van Littoijen, bedienende de pastorie van Oss mits de doot van hr. Cornelis van Wickevoort, pastoir van Oss in presentie van thochwerdighen heijligen sacramente ende den voirs pastoir gemaakt heeft…
ORA Oss 52 26.3.1600 …de vrijheijt van Os sedert in september voirleden sonder pastoir oft eenighe kercken dienaers sijn, ende heer Cornelis Lenaertss van Wickevoirt omtrent sint Jansmisse voirleden gestorven is, ende dair nae bij mijn eerw. heere mijn heere den biscop van sHertogenbossche in des voirs pastoirs plaetsche gesurrogeert is geweest, heer Jan Strick pastoir tot Littoijen, die welcke ettelijcken tijt de voirs pastorije heeft bedient, ende veel hondert dooden ende siecken inne eenen corten tijt van omtrent twee maenden met de kerckelijcke rechten heeft bericht, is oock ten lesten vande quaede siecte deser werelt overleden, ende die vande vrijheijt van inne september voirleden, sonder pastoir, oft eenighe beneficiaten der voirs kercken van Oss sijn, oft eenighen ordinaris dienst gehadt, dan alleenlijck dat den cappellaen oft pastoir des dorps van Berchen, out ontrent 60 jaeren, sondaeghs ende heijligendaeghs (vuijt devotie ende sonderlinghe lieffde) de voirs naebueren van Oss heeft begheeren te dienen, ende de schepenen, borgemeesteren ende regeerderen der voirs vrijheijt diverse persoonen, geleerde mannen, hebben aengesocht ende doir mijn eerw. heere den biscop doen aensoecken, den last vande pastorije voirs te willen aenveerden, maer om der cleijnder competentie dair toe sijnde ende omme der grooter bederffenisse des heerlegers van huren hoocheden desen geheelen somere geleden, en heeft nijmant den laste vande pastorije begheeren t’aenveerden, ende sedert de afflijvicheijt van de voors pastoiren veele naebueren ende ingesetenen sijn gestorven,ende qualijck van postoir ende kerckelijcke rechten (godt betert) sijn gedient geweest, ende om dat de naebueren voirs nijet langer als beesten en souden sterven, soe hebben die schepenen, borgemeesteren ende regeerderen van Oss voir eenen tijt van nu datum deses tot Sint Jansmisse toecoemende gecontracteert met heeren Cornelissen van Oisterwijck ten eijnde hij als pastoir den voirs last der pastorijen soude aenveerden ende tot Os coemen woonen, onder de naebescreven conditien dat die vande vrijheijt voir salaris aenden voirs heer Corneliss souden betaelen, tusschen dit ende st. Jan Baptista toecoemende de somme van 75 gulden ende tverval ende soe tverval njet dair bij tot 25 gudlen en bedroch soude die vande vrijheijt tselve aen hem moeten suppleeren etc...
ORA Oss 51 15.10.1599 heeft heer Jan Strick, pastoor van Lithoijen ende mits der doot van de heer Cornelis van Wickevoirt pastoir van Os, bedienende de pastorije tot Os, verklaard gehaelt ende geroepen geweest te sijne, ten tijde dat den legere van haere hoocheijden tot Os ende aenden maescant was liggende, omme met der heijligher kerckelijcke sacramenten te berichten Claes Thonissen sieck te bedde liggende zijn testament heeft gemaakt; Gelijck tselve die voors heer Jan Strick in sijn doot bedde liggende, dit bevestigende.
Jan Lange zei op 1 oktober 2020 om 13:29
M.b.t. Joseph de Brouwer 1600-23: Oss 1624: heer ende mr. Josephus (Dierck Josephs) Brouuerius in sijn leven pastoir der vrijheijt van Oss bij seeckere codicille gepasseert voir schepenen van Oss op 20-6-1623 o.a. had gefondeert twee beurssen, elck van 50 gulden jaerlijcx; als executeuren over den testamente des voirs fundateurs (dd. 10-10-1607), tot behoeff der voirs beurssen in presentie van Dierck Josephs, vader, ende andere erffgenamen des voirs. heer Josephs opgedraegen. 1619 Oss: heer ende mr. Josephus Bouuerius, pastoir in Oss en Berghem. Ook vermeld Oss 1610.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 2 oktober 2020 om 19:24
Opnieuw dank voor deze fascinerende toevoegingen, zeker om te lezen onder welke omstandigheden deze zijn opgesteld ("sieck te bedde liggende zijn testament heeft gemaakt; Gelijck tselve die voors heer Jan Strick in sijn doot bedde liggende"). Dat brengt die tijden bijna opnieuw tot leven, als je dit zo leest.

Bedankt Jan!
Jan Lange zei op 2 oktober 2020 om 19:47
Ja, dat is andere koek dan Corona, haha ! Geschiedenis is zóóó heerlijk relativerend ! En het hochwerdighen Hl. Sacrament was toen ook al net realis presentia als de pastoor zelf !
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 5 oktober 2020 om 09:05
Helemaal mee eens, Jan, geschiedenis laat ons iedere keer opnieuw de betrekkelijkheid inzien - zeker van onszelf. Dank voor je berichtje.
Jan Lange zei op 5 oktober 2020 om 10:41
Hr. en Mr. Joseph Brouwers/Brouerius overl. vóór 8.4.1628; dan sprake van zijn erfgenamen. Hij is z.v. Dierck Josephs en Jenneke Jan Jacobs, welke laatste ook in 1628 te Oss testeert
Hr. en mr. Mathias Septius is ook pastoor te Berghem 1628-1634. Peter Geraerts Verstegen neemt in 1599/1600 waar in Oss. Hij is wrschl. de eerder genoemde 60 jarige, die te Oss rond 1600 waarneemt. Als pastoor van Berghem genoemd in 1606.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 5 oktober 2020 om 21:38
Veel dank, Jan, voor al je aanvullingen. De lijst wordt hierdoor steeds meer compleet, heel fijn!
Jan Lange zei op 6 oktober 2020 om 12:50
Bij AJA Bijsterveld vind ik deze pastoorslijst van de combi Oss & Berghem.
Albertus SNACKART, overl. voor 24.6.1420; 1393-1419 rector ecclesie te Oss en Berghem; test. juli 1419.
Magister Johannes Andree de NOVOCASTRO geb. bisdom Trier, overl. voor 22.5. 1425 te Rome; 1421-1425 rector ecclesie te Oss & Berghem.
Tidemannus BRANT, geb. in bisdom Utrecht; 1427-1427 rector ecclesie te Oss en Berghem.
Magister Hartlevus CONENCAMP junior, geb. in bisdom Osnabrück (D.); overl. voor 15.7.1450. 1427-1438 rector ecclesie te Oss & Berghem.
Johannes BARDEYN(S) alias Van OSS, geb. te Oss in bisdom Luik; overl. voor 24.6.1460; 1436-1438 deservitor ecclesie te Oss en Berghem; 1443-1459; rector ecclesie te Oss & Berghem.
Arnoldus RUDOLPHI, 1459-1462 rector ecclesie te Oss en Berghem;
Godefridus Wilhelmi BIERKENS, geb. in bisdom Luik; 1462-1469 rector ecclesie te Oss & Berghem.
Petrus RUBUSCH, geb. in bisdom Trier; overl. voor 24.6.1480; 1478-1480 rector ecclesie te Oss & Berghem.
Magister Cunonus van ELZAS, geb. in bisdom Trier; 1479-; rector ecclesie te Oss & Berghem.
Magister Franciscus Egidii de BUSLEYDEN, geb. te Luxemburg in bisdom Trier; overl. 21.8.1502 te Toledo (Spanje); 1483-1485 rector ecclesie te Oss en Berghem;
Gerardus de LOIJER, geb. te 's Hertogenbosch of Oss; ?1520 rector ecclesie te Oss en Berghem.
Magister Stephanus de MUNTERE alias MUNTRE, uit Belgie geb. te Antwerpen of Gent, overl. voor 31 12 1514 te Antwerpen; 1510 rector ecclesie te Oss & Berghem.
Gerardus de LOIJER, geb. te 's Hertogenbosch of Oss; ?1520 rector ecclesie te Oss en Berghem.
Magister Johannes Philippi (de) COPIS alias Van LUMMEN, geb. te Lummen (B.) in bisdom Luik; overl. 15.8.1527 te Rome; 1520-1527 rector ecclesie te Oss & Berghem.
Theodericus Theoderici van HEMERT ? alias BORCHGREEFF ?; 1536-1537 rector ecclesie te Oss & Berghem.
Adrianus Godefridi van den BROEK ? alias Van BAARDWIJK ?; geb. te Baardwijk ? in bisdom Utrecht; overl. voor 31 12 1557; 1557-1557 pastoor te Oss & Berghem ?;
Magister Johannes Eustacii van HEMERT, geb. te Op of Nederhemert in bisdom Utrecht; 1550-1560 rector ecclesie te Oss & Berghem.
Magister Gijsbertus COEVERINCX, geb. ca. 1539 te Sint Oedenrode in bisdom Luik; Overl. voor 31.12.1613; 1566-1571 rector ecclesie te Oss en Berghem;

DESERVITOR/COADJUTOR
Arnoldus van GOIRLE 1418-1419 afwisselend deservitor en coadiutor ecclesie.
Henricus de GOER 1421-1427 deservitor ecclesie; 1443-1460 deservitor ecclesie; 1421 deservitor altarum; overtrad celibaat.
Johannes van OERLE 1427 1428 deservitor ecclesie;
Jacobus de TULA alias Van TIEL1436-1438 deservitor ecclesie;
Henricus de GOER(E) 1421-1427/1443-1460 deservitor ecclesie;
Johannes HOUTLOECK (HOUTLOEX) 1459 deservitor ecclesie;
1469-1478 afwisselend deservitor en coadiutor ecclesie; notaris te Oss; overtrad celibaat;
Johannes de MOLENDINO alias MULTORIS 1460-1464 deservitor ecclesie ;overtrad celibaat;
Macharius LOYER (LOEYER; LOEIJER) 1479 1485deservitor ecclesie;
Henricus (van) de HOECK vermeld 1485-1524; 1485 1486 deservitor ecclesie.
Egidius NICOLAI 1510 deservitor ecclesie;
Rutgerus Lamberti Christiani van OSS 1510 1530 deservitor ecclesie;
Wilhelmus Nicolai Egidii BORCHMANS alias Van OSS 1520-1536 deservitor ecclesie Petrus Johannis Arnoldi BARDEYN 1537 1543? deservitor ecclesie;
Lambertus Petri BA(E)RDEYN alias Van OSS 1540 deservitor ecclesie; vanaf 1497 rector/1510 deservitor altaris tot 1524 aldaar.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 8 oktober 2020 om 16:03
Met oprecht veel dank, Jan, voor al deze gegevens. De lijst is aangevuld (of beter gezegd: herzien).
Jan Lange zei op 8 oktober 2020 om 17:21
Merci ! Kleinigheidje aanvang pastoraat voor Albertus Snackart is niet 1418, maar 1393.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 9 oktober 2020 om 14:16
Dank voor je oplettendheid, het is inmiddels gecorrigeerd, Jan.
bos tjm zei op 19 december 2022 om 12:02
Pastoor Ras? Begin 70 er jaren!
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 19 december 2022 om 16:18
Dag T.J.M. Bos, zou pastoor Ras nog moeten worden toegevoegd, begrijp ik dat goed?
bos tjm zei op 20 december 2022 om 11:12
Ik heb vroeger een orgel bespeeld, voor de heilige mis,
Dat deed ik voor het begin van de Mis met het jongerenkoor, waar ik ook lid van was.
Hier heb ik Pastoor Ras leren kennen.
Ik ben nu 67 en dit is ruim 52 jaar geleden.
ik denk dat de pastoor er ook bij hoort. Ik weet nog dat hij vroeg is overleden!
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 20 december 2022 om 15:09
Ik vind hier wel P.A.Th. Ras terug in die tijd, als kapelaan. Zou dat om dezelfde meneer Ras kunnen gaan, denk je?
bos tjm zei op 20 december 2022 om 18:02
Ja, is mogelijk, waarschijnlijk een tijdelijke vervanger dan.
Bedankt voor het bericht!
Thijs de Leeuw
Thijs de Leeuw bhic zei op 21 december 2022 om 08:38
Beste T.J.M. Bos, in een (t.z.t. op bhic.nl verschijnende) database van priesters vind ik de volgende gegevens terug voor de genoemde heer Ras, waaruit blijkt dat hij in ieder geval van '65-'68 als geestelijke in een Osse parochie actief was. De database bevat gegevens voor 1922-1968, maar uit je reactie blijkt al dat Ras ook in de jaren zeventig nog parochiegeestelijke te Oss was.

Ras, Petrus A. Th. ( 1928 - )
==================================================
Geboren: 1928
Overleden:
Gewijd: 1954
Opmerkingen:
==================================================

1954 - 1956 : Bakel -

1957 - 1964 : Waspik -

1965 - 1968... : Oss -

Uit dit krantenartikel (in Delpher) maak ik op dat 'P.A.Th. Ras, kapelaan te Oss ([parochie] O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen)', in 1970 door mgr. J. Bluyssen werd benoemd tot pastoor van de parochie H. Lambertus te Udenhout: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011235552:mpeg21:p004 (artikel rechts bovenin)

Zie voor de betreffende kerk/parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen: https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-grote-kerk-in-oss
Martien van Asseldonk zei op 4 augustus 2023 om 14:26
Aanvankelijk stelde de pastoor van Oss een kapelaan aan voor Berghem. Volgens Schutkes veranderde dat in 1619. Toen werd volgens hem een personaat ingesteld (een beneficie). Hierna droef de persoon (dus degene die dat beneficie genoot) een pastoor te Oss en een te Berchem voor, voor benoeming door de aartsdiaken of bisschop. Is er een stuk uit 1619 bewaard gebeleven die dit bevestigt?
Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 9 augustus 2023 om 12:33
Bedankt voor je vraag Martien, ik heb bij de pagina over de Pastoors van Berghem jouw vraag ook zien staan. Ik heb daar ook een antwoord getypt. Helaas geen antwoord op jouw gestelde vraag, sorry.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.

Lees ook deze verhalen