skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg

Pastoors in Uden, 1455-nu

Sint-Petrusparochie
   

Godefridus Vos

1381-...1388

investitus Uden

Andreas van Broechoven

 

1455

1474-1475

 [zie aanvulling Jan Lange op 14 februari 2024]
Jacob 14??  
Rutger Rombout van de Vloot 1476 - 1479  [zie aanvulling Jan Lange op 14 februari 2024]
Hendricus van Maeren 1500-1527 uit Uden
Jacobus Willemse 1580  
Anthonius Cuijpers  1584  
Johannes Wolters 1587  
Nicolaas Spierincx 1604-1641 uit St. Oedenrode
H. Spierincx 1641  
Guilelm. Hendr. van Dueren 1643-1664 uit Uden (overl. vóór dec. 1691) [zie aanvulling Jan Lange op 14 februari 2024]
Reinerus van Dueren 1676-1703 uit Herpen; 1703
Reinirus Visschers 1703-1730 uit Herpen
Franciscus Pieck 1731-1732  
Hendricus van Dueren 1732-1767 uit Uden
Joannes Math. van Straelen 1767-1772 uit Roermond
Otto van den Kerkhoff 1772-1815 uit Ravenstein
Joannes van der Sanden 1815-1816 uit Boekel
Antonius Franken 1816-1831 uit Uden
Lambertus van der Burgt 1831-1855 uit Boekel
Joannes van Doorn 1855-1880 uit Veghel [zie aanvulling Jan Lange op 14 februari 2024]
Antonius Spierings 1880-1918 uit Oss
Hendricus Th. Swinkels 1918-1934 uit Beek en Donk
Adrianus Josephus M. Goossens 1934-1942 uit Den Bosch; Eindhoven 18-2-1950
Theodorus Joh. M. de Louw 1942-1967

uit Oss; Veghel 8-6-1981

Johannes Jan van der Heyden

1967-1983 uit Roosendaal; te Uden 3-3-1983
?? Soeterbroek

1983

waarnemend
Inno Ponsioen 1983-2002 uit Nijmegen
Theodorus van Osch 2002-2011* uit Den Dungen
     
Pius X-parochie
   

Ant Vromans

1957-1981

 
Bernard Heemskerk 1981-1983  

Ruud Dekkers

1983-1985

waarnemend

Inno Ponsioen

1985-1986

waarnemend

Norbert Schallenberg

1986-1989

 

J. Groos

1989-1990

 
Jac. Leo

1990-2002

 
     
Paulusparochie
   

Aloysius Joh. M. Maas

1963-1984

uit Bladel te Uden 1985

Louis de Bonth

1985-2003

 

 

H. Geest-parochie
   
Antonius Reijmer 1965-1987  uit Nijmegen
Inno Ponsioen 1987-1994 waarnemend 

 

PiusX-H.Geest-parochie
   
Jac. Leo 1994-2002  
Inno Ponsioen 2002-  waarnemend
                                

* In 2011 gaan de parochies Boekel, Venhorst, Uden, Volkel, Odiliapeel en Zeeland samen op in de nieuwe parochie Sint Petrus. Theo van Osch wordt de nieuwe pastoor.

Reacties (29)

Norbert Schallenberg zei op 3 maart 2009 om 16:38
Bernard Heemskerk was pastoor van de Pius X tot 1983 (niet tot 1985). Norbert Schallenberg werd in 1983 pastoraal werker. Tegelijkertijd werd Ruud Dekkers, deken en pastoor van Vorstenbosch, plaatsvervangend pastoor tot in februari 1985. Daarna werd Inno Ponsioen plaatsvervangend pastoor tot in mei 1986. Op 24 mei 1986 werd Norbert Schallenberg, die eerder al op 5 januari 1986 diaken was gewijd, priester gewijd. De dag erop werd Norbert Schallenberg pastoor.
Annemarie van Geloven, namens BHIC bhic zei op 4 maart 2009 om 16:40
Hartelijk dank voor je informatie. Nu kan de lijst met pastoors van Uden weer worden aangevuld!
Inno Ponsioen, em. zei op 28 april 2009 om 11:58
Ik wil even een juiste aanvulling geven op de lijst van pastoors in Uden.
1 Augustus 1983 werd ik benoemd tot pastoor van de Petrusparochie.
1 Maart 1985 werd ik benoemd tot waarnemend pastoor van de Pius X.
18 november 1990 werd ik ontslagen als waarnemend pastoor van de Pius X. Jaques Leo werd toen pastoor.
Norbert Schallenberg en Jan Groos zijn benoemd als pastor of medepastor of kapelaan; ik weet niet hoe dat in hun benoemingsbrief geformuleerd werd.
15 november 1987 werd ik benoemd tot waarnemend pastoor van de H.Geestparochie. 1 Januari 1994 kreeg ik ontslag als waarnemend pastoor van de H.Geest parochie. De nieuwe parochie PiusX - H.Geest werd toen opgericht, waarvan Pastoor Leo pastoor werd.
5 Februari 2002 nam Pastoor Leo ontslag van de parochie Pius X-H.Geest en op die datum werd ik waarnemend pastoor van de Parochie PiusX-H.Geest.
Vanwege mijn emeritaat kreeg ik op 1 september 2002 ontslag als pastoor van de Petrusparochie en als waarnemend pastoor van de Pius X-H.Geest parochie.
Henk de Raad zei op 27 mei 2010 om 23:51
Willem van Dueren wordt vermeld als pastoor van Uden van 1644 tot 1666. Hij wordt daarna nog vermeld als reverendus dominus in 1671 en 1677 zonder toevoeging pastoor in Uden. Hij is niet overleden in 1703, maar tussen 5 mrt. 1677 en 6 jan. 1691. Op laatst genoemde datum blijkt er een proces te zijn over de "nalatenschap van Heere Wilhelm van Dueren gewesen pastor tot Uden". Het is niet bekend of hij uit Uden kwam, maar zijn vader, alsmede het grootste deel van zijn broers en zus, woonden in Herpen, wel woonde er in Uden nog een broer van Willem, die in Uden richterbode was.

Willem van Dueren was een oom van Reinier van Dueren, pastoor van Uden 1669-1703. Het is hij die overleden is in 1703, en wel in Uden op 8 juni en begraven aldaar in de kerk op 12 juni. Reinier kwam uit Herpen, waar zijn vader richterbode was.

pastoor Reinier van Dueren was weer de oom van Reinier Visschers, pastoor van Uden 1703-1731. Hij kwam uit Herpen.

Hendricus van Dueren, pastoor van Uden 1732-1767, is geboren in Uden. Hij kwam uit dezelfde familie als de bovenstaande pastoors. Zijn betovergrootvader, was dezelfde als de overgrootvader van pastoor Reinier Visschers, de grootvader van pastoor Reinier van Dueren en de vader van pastoor Willem van Dueren.
Mariët Bruggeman, namens BHIC bhic zei op 28 mei 2010 om 11:13
Beste Henk, heel erg bedankt voor je correctie en aanvulling op onze lijst van Pastoors te Uden. We gaan het zeker aanpassen.
Henk de Raad zei op 1 juni 2010 om 19:03
pastoor Reinier Visschers komt al voor in Uden vanaf 1693 als "vice pastoor"
Rien Wols, namens BHIC bhic zei op 3 juni 2010 om 09:36
Beste Henk,
Dat is een mooi gegeven, maar in de lijst nemen we alleen " echte" pastoors op.
Vriendelijke groet,
Norbert Schallenberg, de échte zei op 27 december 2010 om 10:27
Kennelijk heeft iemand die méénde te weten hoe het zat, gereageerd op 3-03-2009, en zelfs onder mijn naam. In die reactie wordt gezegd dat ik op 25 mei 1986 pastoor werd en dat Inno Ponsioen tot in mei 1986 waarnemend pastoor was. Het eerste is maar ten dele waar en het tweede is niet waar. Dat wordt ook aangegeven door pastoor Ponsioen in zijn reactie van 28-04-2009 met „ik weet niet hoe dat in hun benoemingsbrief stond“ en door te stellen dat hij waarnemend pastoor was van 1 maart 1985 tot 18 november 1990. Ik weet nog goed hoe dat in mijn benoemingsbrief stond en de bisschop had het mij van tevoren ook uitgelegd. De bisschop wilde mij wel rechten en plichten van een pastoor toevertrouwen, maar hij vond -zeer terecht- dat ik te weinig ervaring had om dat alléén te doen. Daarom benoemde hij mij op 25 mei 1986 volgens mijn benoemingsbrief tot „sacerdos coetus“. Daarmee bleef Inno Ponsioen waarnemend pastoor; waarschijnlijk heette dat in zijn benoemingsbrief van 1 maart 1985 „administrator“. Op die manier kreeg ik wel rechten en plichten van een pastoor, maar had de bisschop ook een grote veiligheid tegen mijn gebrek aan ervaring ingebouwd. Net als een pastoor was ook ik hoofdelijk aansprakelijk voor de parochie. Maar door een „coetus“, d.w.z. meerdere priesters met pastoorsrechten, in te stellen werd er volgens het kerkelijk recht één priester de moderator en dat was pastoor Ponsioen door zijn eerdere benoeming tot waarnemend pastoor. Hij werd door het recht op grond van zijn leeftijd en ervaring de leider van de „coetus“, ofwel de moderator. Anders dan een kapelaan of medepastor was ik wél lid van het parochiebestuur. En bijvoorbeeld anders dan een kapelaan kon ik, zonder delegatie van een pastoor, een huweljk inzegenen. Mijn pastoraat had beperkingen. Zo was bij gezamenlijke activiteiten de stem van de moderator, pastoor Ponsioen, doorslaggevend. Een goed voorbeeld daarbij is de activiteit in het parochiebestuur waar we beiden aanwezig waren. We zijn het in het parochiebestuur nooit oneens geweest, maar stel dat dat wél was gebeurd, dan had de stem van pastoor Ponsioen de doorslag gegeven. Pastoor Ponsioen bleef dus volgens het recht de voorzitter van het parochiebestuur. Pastoor Ponsioen bleef ook degene die over het gezamenljke pastoraat verantwoording moest kunnen afleggen aan de bisschop. Pastoor Ponsioen bleef ook de enige priester die de parochie in juridische zaken kon vertegenwoordigen. Die beide laatste zaken hoorden uitdrukkelijk niet bij mijn taak. In het gekke geval dat pastoor Ponsioen en ik het van harte eens waren geweest en tegelijk samen erg oneens met de bisschop, dan had ik mij -anders dan een kapelaan of medepastor- voor mijn eigen daden moeten verantwoorden en had pastoor Ponsioen niet, zoals een pastoor wél voor een kapelaan, de verantwoording moeten doen. Gelukkig waren pastoor Inno Ponsioen en ik het doorgaans erg eens met elkaar en zijn er nooit problemen geweest. Daarom weet hij ook niet meer wat er in mijn benoemingsbrief stond. En geloof me: als er ooit onenigheid was geweest tussen hem en mij, dan had hij het zeker nog wél geweten. De bisschop heeft destijds gebruik gemaakt van een nieuwigheid in het kerkelijk wetboek van 1983, waarmee hij mijn onervarenheid van een veiligheid voorzag door de benoeming van een ervaren pastoor te handhaven. Daar ben ik nog altijd dankbaar voor, want ik kon daarmee met een gerust hart gewoon vrolijk voortploeteren. Voor wie het juridisch nog eens wil nakijken of napluizen: het staat in het kerkelijk wetboek van 1983 onder de canones 517§1; 526§2; 542; 543 en 544.
Marilou Nillesen, namens BHIC bhic zei op 27 december 2010 om 20:48
Tjee Norbert, wat een vervelend voorval! Bij mijn weten is het de eerste keer dat zoiets dergelijks op onze site gebeurt.

Gelukkig zet je het zelf recht. Meer dan dat zelfs want je geeft ons een ruime kijk achter de schermen. Dank daarvoor.
Jan Lange. Nw.Vennep zei op 23 januari 2013 om 17:36
Graag dus nog aanpassen de reactie van Henk de Raad. Mr. Willem a Duren, pastoir in Uden is op 31.12.1643 doopgetuige aldaar
Mariët Bruggeman, namens BHIC bhic zei op 24 januari 2013 om 09:41
Sorry, Jan en Henk,
deze keer gaan we echt de jaartallen aanpassen.
Met vriendelijke groeten,
Theo Spanjers zei op 20 maart 2013 om 13:13
Reinier van Dueren is pastoor van Uden vanaf 1669, zie vermeldingen in DTB Uden, huwelijken vanaf feb 1669, waarbij staat vermeld “attestor R. van Dueren pastor”; en zoals Henk de Raad, 27-05-2010 al heeft vermeld.
|
Pastoor Guilelm. Hendr. van Dueren is pastoor in Uden vanaf 1641. Hij was daarvoor pastoor te Dennenburg van 1636-1641. Dat hij vanaf 1641 pastoor is in Uden wordt bevestigd in: Verzameling van Charters en geschiedkundige Bescheiden betrekkelig het Land van Ravestein, door Dr. C. R. Hermans, onder medewerking van A. van Hoogstraten en M. van den Boogard: Uitgegeven door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Braband, 1848, p 28. No 148. 1 April 1641. Overeenkomst tusschen den pastoor van Uden en dien van Zeeland, waarbij de eerste aan den laatsten de Paaschgeregtigheid afstaat, behoudens eene geringe jaarlijksche uitkeering. (Notariele copie, berustende op de pastorij van Zeeland).
“Op heden dato den iersten dach Aprilis soo syn die Erwerdige Heeren, Heer Guilielmus Henrici van Dueren, tanquam pastor Udensis, ter eenre, met den Erwerdighen Heer Joannes Gemertanus, temporalis pastor in Seelandt, geaccordeert met den voors. pastoor in Uden wegens de gerechticheyt vanden Paeschoffer, de pastorye van Uden gehoorende, ende dat in vueghen, als volcht: vooreirst, dat den voors. Heer Van Dueren sal profiteren voor syn gerechticheyt t'sjaers, alleen vanden Paeschoffer, ter sommen ad iij gl iij st. oft eenen ducaton in specien, waer voor den tydelycken pastoor sal cederen geheel de gerechticheyt vanden Paeschoffer, dit geduerende tot beliefte vanden voors. pastoor van Uden, usque ad revocationem. Dit wel verstaende, dat den tydelycken pastoor van Seelandt sal alle die gerechticheeden ofte lasten doen, alsoo dat den voors. Van Dueren van alles sal ontlast blyven en. geheel thuys blyven, sonder prejuditie van jemanden. Actum opten iersten dach Aprilis voors. Ao 1641. Was onderteeckent: Johan Van Gemert, pastor in Zelandt. Ter syden stondt: Heer Willem Van Dueren, tanquam pastor praefatus.
Concordiam attestor J. Rorrerts Van Erp, Not. pub.”

Zijn vader Hendrik Hermans Van Duer [en] wordt in 1625 genoemd als rigterbooden tot Uden, zoals blijkt uit: Charters No 136. 10 November 1625. Overeenkomst tusschen het dorpsbestuur van Uden en den schoolonderwijzer, tevens koster en organist, aldaar, waarbij aan den laatste eene vermeerdering van inkomsten wordt toegekend. (Landkaart van Ravestein, berustende in de pastorij te Boekel, fol. 37.)
“Wy heer en meester Nicolaes Spierinkx, pastoor tot Uden, Jan Janssen De With, Geradt Janssen, lakenverkooper, en Hendrix van Hoogmoet, scheepenen, met Hendrik Hermans Van Duer, rigterbooden tot Uden, in den landen en heerlyk[heid] van Ravensteyn, Hendrik Jan Roelofs Olyslaagers, Gysbert Peeter van Lynden. Dries Jochems en Gielen Aarts Gielens, borgemeesteren, item Wolter Leseps, Peters Tonissen en Jan Janssen de With de Jonghe, kerkmeester, en Hendrik Goorts, heylige Geestmeesters. [..]”.

Ook wordt Hendrick van Dueren genoemd als inwoner van Uden in 1630 in de resoluties van de Raad van State:
1630 BHIC 178.171.143v RRS, dienstjaar 1630 [ref. Henk Beijers]; datum donderdag 20 juni 1630 [en vrijdag 30 augustus 1630].
FORTIFICATIE. " Opde requeste van HENDRICK VAN DUEREN woonende tot Uden, JACOB KESSEL ende WOUTER VAN WEL cooplieden woonende tot 'sHertogenbosch versoeckende vrijelyck te mogen gebruycken sekeren calck die sij aldaer sijn hebbende, zijnde de reste van sekere partije calcx die sij eerst aenden fortificatien aldaer ten tijde van den vijandt vercoft hebbende weder hebben ten deele moeten aennemen bij faulte van betaelinge,
is goetgevonden te appostilleren dewijle dese calck al vercoft ende gelevert is geweest, soo en can nyet verstaen worden dat de supplianten daertoe gerechticht sijn".

Broer Jan is richterbode in Herpen, broer Bastiaen woont in Uden, diens zoon Steven is rigterbode te Uden 1675-1693
.
Annemarie van Geloven namens BHIC bhic zei op 20 maart 2013 om 14:03
@Theo Spanjers, heel hartelijk dank voor deze waardevolle aanvullingen, met bronvermeldingen! Waar mogelijk zal de lijst worden aangepast.
Jan Lange. Nw.Vennep zei op 20 maart 2013 om 14:27
Op 11.8.1619 laat Hendricus Duranus x Margriet zijn zoon Andreas dopen te Uden. Dus toen ook al wonend aldaar.
Jan Vogels zei op 9 juli 2013 om 13:46
Pastoor Visschers is begraven op 20 juli 1730. Begrafenisboek 18 van Uden.Blz. 47
Rien Wols, namens BHIC bhic zei op 11 juli 2013 om 12:53
@Jan Vogels: ja, dan kan hij moeilijk in 1731 nog pastoor zijn, natuurlijk! Dank je wel, ik heb het jaartal aangepast.
jan lange zei op 22 december 2017 om 23:36
ORA Megen 66 sc. 304 dd. 15.3.1584 Anthonius Cuijpers pastoor te Uden.
Lisette Kuijper
Lisette Kuijper bhic zei op 24 december 2017 om 16:20
Bedankt Jan, we zetten zijn naam erbij!
Jan Lange zei op 28 maart 2020 om 16:48
In BP Erp vind in 1392 een heer Godefridus Vos, investiet van Uden.
Jan Lange zei op 28 maart 2020 om 16:50
Sorry, moet zijn 29.5.1388
Jan Lange zei op 28 maart 2020 om 17:48
heer Godefridus Vos investitus Uden, reeds in 1381 vermeld, zie ik nu. Dus zeker tot 1388.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 31 maart 2020 om 11:34
Helemaal duidelijk hoor, Jan. De naam is toegevoegd, met dank!
Jan Lange zei op 14 februari 2024 om 13:18
Pastoor Guilelm. Hendr. van Dueren, zeker nog in 1664 pastoor Uden; verder: overl. vóór dec. 1691.
Resoluties Raad van State (178.205). Dd. 29.7.1664. Willem van Dueren. Rekest van Willem VAN DUEREN, pastoor te UDEN in het land van Ravenstein, waarin hij om permissie vraagt in de Meierij te mogen verblijven vanwege de curering van een accident aan zijn been. Akkoord mits hij zich stipt houdt aan de bestaande regelingen.
Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 14 februari 2024 om 19:14
Bedankt Jan, voor deze aanvulling bij onze lijst van Pastoors van Uden. En wat een mooie omschrijving van zijn aandoening !
Jan Lange zei op 14 februari 2024 om 19:31
Ja, Mariëtte, zo praten de dokters niet meer tegen je, haha! Maar blijkbaar waren er dus overheidsregels, die hem tot aanvraag van zo'n dispensatie dwongen ? Hing dit samen met het zgn. uitsterfbeleid van geestelijken of?
Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 14 februari 2024 om 20:28
Nou, inderdaad Jan :).
Zou dit besluit misschien ook te maken kunnen hebben met wie zou betalen voor het levensonderhoud van de pastoor?
Jan Lange zei op 14 februari 2024 om 20:28
M.b.t. pastoor Rutger Rombout van de Vloot.
Boxtel (392.55) 690 dd. 1476. Heer Rutger Rombouts van de Vloet verkoopt aan Jan zoon wijlen Willem Eigenbroets een stuk beemd en weiland gelegen te Lennesheuvel ter plaatse genoemd op Dorschot. De verkoper belooft alle lasten af te handelen ook namenjs de erfgenamen van Jan Zuermonts.

Ill. LVr. Broederschap Den Bosch: hr. Andries van Broechoven pastor in Uden. 1474-1475. Soort betaling: achterstallige doodschuld betaald na de dood;
Dezelfde als rector te Volkel ? 1455 - Andreas van Broeckhoven jr.

Over Pastoor J. van Doorn te Uden (geb. te Veghel op 6-1-1810, overl. te Uden op 26-1-1880); art. uit "onze Gemeenschap" dd. 15-7-1950.
Jan Lange zei op 14 februari 2024 om 20:29
Dat zou natuurlijk ook kunnen, zodat hij niet tot last van de gemeenschap zou komen.
Lisette Kuijper
Lisette Kuijper bhic zei op 15 februari 2024 om 13:56
Bedankt voor het meedenken, Jan en ook voor de aanvullende informatie over de verschillende pastoors in Uden.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.