skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marte Stoffers
Marte Stoffers Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marte Stoffers
Marte Stoffers Bhic

Reekse helden in 1814

Rien Wols
Rien Wols Bhic
vertelde op 15 november 2009
bijgewerkt op 30 april 2014
In 1813-1814 was de stad Grave nog steeds door het Franse garnizoen bezet. De inwoners van Reek, met de Landstorm voorop, waren de eersten om in het zicht van de vijand de Nederlandse vlag omhoog te steken en Franse uitvallen af te slaan. De Nederlandse troepen werden door Reek krijgshaftig ondersteund, ondanks doden en gewonden. Het dorp dankte er zijn gemeentewapen aan.

In de bewoordingen van het Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden van T.J. van der Aa ging het verhaal zo:

"Lofwaardig gedroeg zich de Landstorm van Reek gedurende het beleg van Grave in 1813, net als trouwens bijna alle landbewoners van dit uitgebreide oord, zonder onderscheid van denkwijze of godsdienst. Met grote zelfopoffering ondersteunden zij elke poging tot bevrijding van de stad of tot afbreuk van de vijand. Het beleid, waarmee men vooral veel voorgenomen plunderingen, brandstichtingen en verwoestingen door de Fransen wist te matigen, of zelfs geheel te voorkomen, en daarbij elk nodeloos levensoffer wist te sparen, verdient inderdaad minstens evenveel roem als een directe overwinning op het slagveld ten koste van duizenden levens.

begin van het Reglement op de LandstormZes dagen lang werden de aanvallen van de vijand kloekmoedig afgeslagen. Zes dagen lang werd de vijand telkens weer de overmeestering van het steunpunt van de Reek betwist. Het verlies aan onze zijde beliep daarbij vijfentwintig of dertig man gesneuvelden, onder wie drie officieren, en een twintigtal gewonden. Onder de drie gesneuvelde officieren moesten we vooral de jeugdige en dappere Luitenant Rengers van het vijfde Bataillon betreuren. Hij was een man die pal stond te midden van het gevaar en zijn manschappen voortdurend met nieuwe moed bezielde.

Aan de kant van de vijand werd het aantal gewonden en doden op ruim honderdvijftig man geschat, aangezien het meer dan eens gebeurde, dat een uitval van ongeveer 350 ervaren krijgslieden met het verlies van 30 man betaald werd..."

frament uit de inleidende tekst op het Reglement op de Landstorm (klik voor een vergroting)Er is een rapport bewaard gebleven van luitenant-kolonel D'Hauw waarin hij beschrijft hoe het er in het veld toeging:

"Ik haast mij te rapporteren, dat gisteren namiddag drie uuren de Franschen uit de vesting Grave een uitval hebben gedaan aan de zijde van Escharen. Op dat zelver ogenblik bevond ik mij op den Reek. Ik verzamelde onverwijld alle de disponibele manschappen met welke ik mij naar de Escharensche brug begaf, alwaar de vijand met meer dan 350 mannen geposteerd stond, om zijn naar de zijde van Gassel gezonden detachement te dekken van niet afgesneden te worden. Dadelijk bestormden de troupes met geveld geweer die brug, niettegenstaande het hevig musketvuur van den vijand en het kanonvuur uit de vesting..."

Deze strijd rond Grave, waar het nationale leger ondersteund werd door de manschappen van de plaatselijke Landstorm, is dus tamelijk hevig geweest. Rond de 180 man gesneuveld in zes dagen, van wie 30 van de eigen partij, daar zouden we nu een dag van nationale rouw voor uitroepen. Het is dan ook begrijpelijk dat deze heldhaftige strijd een jaar later aanleiding was voor de burgemeester van Reek om een gemeentewapen aan te vragen, waarin nadrukkelijk de trouw van Reek aan kerk en koning gesymboliseerd zou worden. Saillant detail daarbij is natuurlijk dat die burgemeester, Jan Baptist van Erp, zelf commandant was van de Landstorm van Reek. Die bestond uit drie compagnies van ieder 37 man, plus 9 reserves, elk onder leiding van een officer en twee onderofficieren. In totaal dus 120 manschappen (en 27 man reserve). Het complete overzicht van deze Reekse vechtersbazen vind je hier.

Reacties (6)

Marij van Diggelen-Verstegen zei op 18 maart 2018 om 16:29
Wie heeft er nog meer gegevens van het wapen van Reek. Met name de oorkonde waarop staat wanneer we officieel het wapen hebben gekregen, is kwijt. Wie kan ons helpen. In 2000 hing deze oorkonde nog in het oude gemeenschapshuis in Reek.
Annemarie van Geloven
Annemarie van Geloven bhic zei op 19 maart 2018 om 10:32
Bij BHIC berust in het archief van het Gemeentebestuur Reek, 1811 - 1922 (toegang 7622) inv.nr. 223 Besluit van de Hooge Raad van Adel, waarbij aan de gemeente Reek een wapen wordt verleend, datum onleesbaar (20 oktober 1816)
Marij Verstegen zei op 19 maart 2018 om 18:46
Is dit een gegokte datum ? Kunnen jullie achterhalen wat de echte datum is.?
Annemarie van Geloven
Annemarie van Geloven bhic zei op 20 maart 2018 om 14:22
Ik vind bij de Documentatie Schaijk en Reek (toegang 1595) in inv.nr. 26 Historische gegevens etc.
'Bij besluit van 16-7-1817 werd de gemeente Reek bevestigd in het gebruik van het door haar gevoerde wapen. Bij schrijven van 20 november 1816 richtte de toenmalige burgemeester namens het gemeentebestuur van Reek tot de Hoge Raad van Adel om een wapen te mogen voeren'
Meer informatie is te vinden bij het archief van de Hoge Raad van Adel in Den Haag. Zie: https://www.hogeraadvanadel.nl/collecties/inventarissen/inventaris-van-het-archief-van-de-hoge-raad-van-adel/inventaris
Annemarie van Geloven
Annemarie van Geloven bhic zei op 20 maart 2018 om 14:27
Je kunt ook proberen in de studiezaal van BHIC die brief proberen terug te vinden in de ingekomen stukken van het archief van het gemeentebestuur van Reek 1811-1922 (toegang 7622) inv.nr. 76. Misschien zitten er meer stukken bij over het gemeentewapen.
Marij Verstegen zei op 20 maart 2018 om 18:52
Dank je wel, Anne - marie voor je snelle reactie. Kom graag naar Den Bosch om het een en ander uit te zoeken. Lijkt erop dat we een jaar te laat zijn om het 200-jarig bestaan van het Wapen van Reek te vieren. Maar beter laat dan nooit.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.