skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Schijndel in vogelvlucht

Rien Wols
Rien Wols Bhic
vertelde op 5 december 2009
bijgewerkt op 12 augustus 2019
De gemeente Schijndel bestaat behalve uit het dorp zelf nog uit de kern Wijbosch. Schijndel heeft bijna 23.000 inwoners. Het oppervlak van de gemeente bedraagt 4.149 ha.
Schijndel 1866 volgens de gemeente-atlas van J. KuiperSchijndel, de Koeveringse molenDe naam

Schijndel wordt voor het eerst in schriftelijke bronnen genoemd in 1299. In dat jaar gaf Hertog Jan II van Brabant toestemming tot de bouw van de Koeveringse molen. De plaatsnaam komt in deze akte in zijn oude vorm voor, namelijk als Skinle. Dat is een samenstelling van skin, wat ‘schors’ betekent, en loo dat voor ‘bos’ staat. De betekenis van de naam Schijndel is dan ook waarschijnlijk schorsbos of eikebos.

Er is nog een andere naamsverklaring in omloop, namelijk dat "schijn" een variant van "schim" of "verschijning" zou zijn, waardoor Schijndel van oorsprong dus eigenlijk een spookbos genoemd zou worden. Het is een aardige gedachte en een leuk verhaal, maar verder hoogst onwaarschijnlijk.

Het wapen

het wapen van 1819De eikeboom in het gemeentewapen staat in relatie met het oorspronkelijke eikenbos. Deze eikeboom komt al in de veertiende eeuw voor op het schependomszegel van Schijndel. Al heel vroeg verschijnt echter ook de Heilige Servatius op het schependomszegel, en vandaar waarschijnlijk dat de nieuwe gemeente in 1817 een gemeentewapen met alleen de patroonheilige aanvroeg bij de Hoge Raad van Adel.

Op 28 september 1819 stelde de Raad voor de gemeente Schijndel het gemeentewapen als volgt vast: "In azuur het beeld van de H. Servatius, houdende in de rechterhand een kromstaf, in de linker een rozenkrans, de Heilige staande op een losse grond, alles van goud."

In 1950 kwam de gemeente met het verzoek om het wapen te wijzigen. Het ingediende ontwerp was echter niet naar de zin van de Hoge Raad van Adel. Die stelde uiteindelijk het volgende wapen vast:

het nieuwe wapen‘Gedeeld; I doorsneden: a in goud drie wassenaars van sabel, geplaatst 2 en 1; b in zilver een jonge eikeboom van sinopel; II in azuur het beeld van St. Servatius, houdende in de rechterhand een kromstaf, en in de linkerhand een sleutel, alles van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen’. Dit wapen werd bij Koninklijk Besluit van 11 april 1959, nr. 6 dan ook verleend.

In het nieuwe wapen is het wapen van Van Duivenvoorde (wassenaars of halve maantjes) gecombineerd met de aloude eikeboom. De wassenaars zijn genomen uit het wapen van Hendrik van der Leck, die Schijndel in 1398 als leen ontving en dus vanaf dat jaar heer van Schijndel was.

De boom legt weer de relatie met het bos waar men eikeschors haalde om leer te looien.

Het gebied

Op 6 december 1309 vaardigde Hertog Jan II een oorkonde uit, waarin hij verklaarde dat hij de ’gemeynte’ (de woeste gronden voor gemeenschappelijk gebruik) van Schijndel aan de ‘lieden’ aldaar had uitgegeven. Omdat de ‘lieden van Schijndel’ in deze tekst in wezen de gemeenschap van Schijndel vertegenwoordigen, kan de uitgifte van de gemeente worden aangemerkt als de formele bevestiging van het bestaan van het dorp, of zeg maar de stichtingsakte. In deze akte werden namelijk ook de dorpsgrenzen vastgelegd en het recht verleend om vreemd vee uit de ’gemeynte’ te weren. Dat was dus feest in 2009!

Ontwikkeling

Tussen 1400 en 1500 hebben de hertogen van Brabant een paar keer een soort volkstelling in het hertogdom gehouden, de zogenaamde haardstedentellingen. Uit het aantal haardsteden (of huizen) kunnen we ongeveer afleiden hoe groot de lokale bevolking was. Schijndel telde gemiddeld zo’n 260 huizen, met een waarschijnlijke bevolking van rond de 1.200 inwoners. Dat bevolkingsaantal bleef door de eeuwen heen tamelijk constant, behalve natuurlijk als zich plotselinge rampen voordeden.

Meestal hebben we vanaf het begin van de negentiende eeuw meer exacte gegevens over de omvang van de bevolking, maar voor Schijndel valt daar niet veel over te zeggen: het archief van de gemeente is in 1944 totaal verbrand. In 1847 telde Schijndel ruim 4.000 inwoners. Aan het eind van de negentiende eeuw waren dat er al rond de 5.500. De bevolking was een halve eeuw later verdubbeld: in 1952 werd de 11.000ste inwoner geregistreerd. In 1984 werd de 20.000 bereikt. Sindsdien lijkt het inwonertal nog maar heel langzaam te groeien, naar het huidige aantal van rond de 23.000.

Per 1 januari 2017 is Schijndel geen zelfstandige gemeente meer: samen met Sint-Oedenrode, Veghel en Erp maakt Schijndel sindsdien deel uit van de nieuwe gemeente Meijerijstad.

Middelen van bestaan

Schijndel is altijd vooral een landbouwdorp geweest. Nijverheid speelde tot in de negentiende eeuw nauwelijks een rol. Rond 1800 ontstond er wel iets als een bescheiden centrum van klompenmakerij in de kring van de dorpen Sint-Oedenrode, Best. Liempde, Boxtel en Schijndel.

In de 19e eeuw werd op bescheiden schaal ook het leerlooiersbedrijf uitgeoefend. Zo telde het dorp in 1865 zeven leerlooierijen. Deze vorm van bedrijvigheid is in de loop van de negentiende eeuw geheel uit het dorpsbeeld verdwenen.

Een bijzondere vorm van landbouw, specifiek voor Schijndel, is heel lang de hopteelt geweest.

Bierbrouwerijen vormen een ander kleinschalig, maar in de geschiedenis belangrijk economisch fenomeen, dat natuurlijk direct samenhangt met de aanwezige hopteelt. In het begin van de achttiende eeuw kende Schijndel nog zeven brouwerijen. Met het verdwijnen van de hopteelt, verdwenen ook de brouwerijen, al was schaalvergroting ook een belangrijke landelijke factor. De laatste Schijndelse brouwerij die aan het eind van de jaren ’30 van de twintigste eeuw haar poorten sloot was Brouwerij De Zwaan van de familie Swinkels. Sinds 22 Oktober 1997 kent Schijndel echter weer een bierbrouwerij, namelijk die van Sint Servattumus, opgericht door Toon van der Heijden, en Carli en Henk van den Ekart. De brouwerij is vernoemd naar Sint Servatius, de schutspatroon van Schijndel.

Aan het eind van de negentiende eeuw kwam er wel enige industrie in Schijndel: in 1871 begon Antonius Bolsius een blekerij van bijenwas, die uiteindelijk uitgroeide tot een echte kaarsenindustrie: Bolsius is een begrip in de kaarsenwereld in heel Europa geworden.

Sinds 1898 kende Schijndel een steenfabriek: Molenheide. In de periode van 1900 tot 1925 werkten bijna 150 personen in deze fabriek. In 1930 werd de steenfabricage gestaakt. De uitgraving, waaruit de leem voor de stenen werd gehaald, werd in de crisisjaren met behulp van de Werkverschaffing omgebouwd tot het gelijknamige openluchtzwembad.

 

In 1915 kwam de kousenbreierij van Jansen de Wit naar Schijndel. Ook dit aanvankelijk bescheiden bedrijf groeide uit tot een hele grote werkgever in Schijndel.

Beroemde Schijndelaren

De enige echte Schijndelse zeeheld: Jan van Amstel

De stichter van de Schijndelse Zusters van Liefde: Antonius van Erp

De Schijndelse Zusters zelf

Mathieu, Harrie en Wim Jansen

Jan Heesters

Antonius Bolsius

Reacties (33)

w.mosselaer@hccnet.nl zei op 11 maart 2008 om 18:12
Theodorus (roepnaam Dorus) van Oorschot is geboren in Schijndel 22 juli 1910 op de Molenheide aan de Dungensesteeg. Hij was de jongste van tien kinderen. Zijn moeder Petronella Timmers stierf in 1923. Twee jaar later 1925 sterft zijn vader Leonardus Anthonius van Oorschot. Als jong kind kreeg Dorus rachitis (de Engelse ziekte), met als gevolg dat hij zijn rechterarm niet goed kon gebruiken. Daardoor werd hij linkshandig. Hij kon goed leren en door bemiddeling van een onderwijzer van de ULO, de heer Thielemans, was de Schijndelse kunstschilder Anton van Domburg bereid, om het jonge talent les te geven. Tussen het schilderen en tekenen, werkte hij voor zijn eigen onderhoud bij de Schijndelse huisschilder Caspar Wouters. Daar leerde hij een ander facet van het vak, een zeer ambachtelijke kant: het zelf verf maken. Tijdens de tweede wereldoorlog woonde hij o.a. bij zijn broer Piet (mijn opa) en werkte als polychromeur van gipsen beelden. Op 31 januari 1946 huwde hij Mathilde Kluijtmans, en op 14 juli 1946 werd hun enigste zoon Maarten geboren. Helaas is Maarten op 21 jarige leeftijd ten gevolge van een ongeluk overleden. Het schilderen ging Dorus steeds beter af. Vanaf 1954 kon hij zijn schilderijen ook verkopen via de officiële kunsthandel. In 1971 wordt Dorus gevraagd als docent schilderen en tekenen voor het Kreatief Centrum in Schijndel. Niet alleen in kleine kring, maar ook verder in de regio en daarbuiten begon het werk van Dorus erkend te worden. In 1979 exposeerde hij met 114 werken in de Gallery van het Hilton-hotel in Rotterdam. En na de eretentoonstelling in 1980 ter gelegenheid van zeventigste verjaardag, volgen de exposities elkaar snel op. Op al die exposities was Dorus op de achtergrond aanwezig, bescheiden als hij was. Wel deed het hem enorm goed dat, zij het op hoge leeftijd, zijn levenswerk toch erkenning kreeg. Dorus is voornamelijk autodidact. Hij heeft nooit de officiële opleiding voor een kunstschilder doorlopen. Vanwege dat gebrek aan opleiding heeft ook de Brabantse kunstscène hem lang links laten liggen.. Dorus heeft met groot doorzettingsvermogen uiteindelijk zijn ideaal bereikt. Hij kon zich opwerken van huis-tot kunstschilder. In 1972 werd een nieuw huis betrokken aan de Venushoek Na zijn overlijden is daar nu Galerie van Oorschot gevestigd, en is zijn atelier ingericht als museum met veel van zijn werken.
Willie Damen van de Mosselaer.
Bron: tekst Bart van Schijndel, uitgeverij Esstede b.v. Heeswijk-Dinther. "Th. v. Oorschot, Brabantse schilder" (1910-1989) ISBN 90 75142 43 9
Joop van den Heuvel zei op 21 november 2008 om 16:45
Met Dorus hebben mijn broer en ik in 1950 een fietstocht gemaakt, om in Frankrijk te gaan schilderen. We zijn toen langs de Maas gereden naar Luik en vandaar naar Verdun, waar we toen konden aquarelleren en bij een boer in de hooi-berg konden slapen.Van st. Mezieres hebben we toen op weg naar Parijs veel geschilderd met olieverf, Ik herinner me nog, dat we we ook naar Auvers zijn gegaan, om het graf van Vincent van Gogh en zijn broer Theo te bezoeken.
philip zei op 1 juni 2009 om 20:10
geachte heer van de heuvel bent u ook de heer die mijn vader mathieu claassens en zijn vrouw jeanne ook genoemd sjaan en natuurlijk dorus van oorschot en zijn vrouw tilly mijn peet tante heeft gekend mvg groet philip classeens
joop van den Heuvel zei op 4 juni 2009 om 12:01
Dorus vertelde mij, dat hij een tijdlang als schaapherder heeft gewerkt voordat hij bij Caspar Wouters in dienst kwam. In zijn houten atelier naast zijn huis schilderde hij landschappen in de stijl van Courbet, vaak donker, maar romantisch. Na de fietstocht is hij kleurrijker gaan schilderen.
rene zei op 24 oktober 2009 om 16:42
domberg kunstschilder is daar iets over bekend?
Willie Damen van de Mosselaer zei op 26 oktober 2009 om 13:17
Antoon (Cornelis Antonius Adrianus) van Domburg werd op 14 juni 1882 te Schijndel geboren als zoon van Judocus van Domburg (huisschilder) en Kristian Voets. Hij bezocht de Koninklijke School voor nuttige en beeldende kunsten te ’s-Hertogenbosch en behaalde daar, vooral in de jaren 1908, 1909 en 1911 onder leiding van zijn leermeester Frans Slager, opmerkelijke goede resultaten. Hij verwierf driemaal de Grote Koninklijke Medaille voor ‘Tekenen naar het leven’. Dat aan deze onderscheiding grote waarde werd gehecht, bleek wel uit de muzikale hulde die van Domburg destijds aan zijn ouderlijk huis door harmonie ‘Çecilia’en Liederentafel ‘De Dageraad’ werd gebracht. Bovendien kreeg hij van de stad ’s-Hertogenbosch een studiebeurs om zich in Haarlem verder te bekwamen. Daar mocht hij op kosten van eerstgenoemde stad in het museum kopieën gaan maken van de daar aanwezige schilderstukken van Frans Hals. In zijn later leven heeft van Domburg talrijke schilderstukken gemaakt. Hij genoot vooral bekendheid als portretschilder. Voor de gemeente Schijndel schilderde hij onder anderen de burgemeesters Janssen en Manders, alsmede generaal Bussen. Daarnaast bezat van Domburg een gevoelvol talent in het maken van stillevens. De oorlog bracht hem een zware slag toe. In 1944 werd namelijk ook zijn woonhuis aan de Kloosterstraat verwoest en daarbij ging veel mooi werk van hem verloren. In 1953 kwam zijn nieuwe woning aan de oude markt gereed. Helaas heeft hij daar maar kort kunnen wonen. Zijn gezondheid ging sterk achteruit en op 10 juli 1954 is hij in het ziekenhuis te ‘s-Hertogenbosch overleden.
Bron: Bep van Lieshout, Heemschild jaargang 35 nummer 4 december 2001 Sint-Oedenrode
Marilou Nillesen, namens BHIC bhic zei op 27 oktober 2009 om 14:32
Dank Willie, voor je uitgebreide uitleg. Ik neem aan dat je hiermee wel uit de voeten kunt Rene?
henk beijers zei op 30 november 2009 om 15:07
Ik wil graag even reageren op de oudste vermelding van Schijndel als Scinle. Veelal wordt aangenomen dat de oprichting van de Koeveringse molen in 1299 het oudste jaartal is wat we kennen. Bijna iedereen schrijft dat uit de bronnen over zonder misschien te beseffen dat er nog twee jaartallen voor liggen die aangeven dat het dorp er al was vóór 1299. In 1257 immers komt de abt van Sint Truiden via Son naar Schijndel op doorreis naar Alem zoals dat in de kronieken van Sint Truiden staat beschreven.
Daarvoor ligt echter nog een andere datum die volgens mij duidelijk verwijst naar het bestaan van Scinle. In een charter uit 1233 vindt een overdracht van goederen plaats onder Heeswijk-Dinther, nu Benrheze, aan de abdij Berne en daarin worden diverse grenspunten opgesomd o.a. 'de Radenputthe super Scinlremere'. Het rad zal verwijzen naar de Kilsdonkse watermolen en de 'putthe' kan haast niets anders zijn dan de nabij gelegen molenwiel. Bij de kadastrale opmetingen in 1832 is de Kildonkse watermolen nog steeds het uiterste grenspunt in NO richting. Het charter is terug te vinden in het abdijarchief van abdij Berne.
Anke van Zuylen zei op 26 december 2009 om 14:17
Met interesse het verhaal over <a href="http://www.bhic.nl/index.php?id=14180" target="_parent">Antoon van Domburg</a>gelezen. Ik heb een schilderij van hem dat een moederpoes met 6 jongen voorstelt. De stijl waarin het geschilderd is, lijkt erg op die van Henriëtte Ronner. Het is in 1911 geschilderd. Een kenner noemde het zeer goed geschilderd.
Ik geloof dat de in Schijndel wonende ouders van mijn oma (Anna Steenbakkers) zijn buren waren en dat het schilderij is aangeschaft ter ere van hun 25-jarige bruiloft. Nu, bijna 100 jaar later hangt het bij mij en ik geniet er nog dagelijks van.
Mariët Bruggeman, namens BHIC bhic zei op 4 januari 2010 om 11:42
Beste Anke,
dank je wel voor je aanvulling en wat leuk dat je ook nog weet ter gelegenheid waarvan het schilderij is aangeschaft. Ben er maar heel zuinig op !
josine janssen zei op 17 augustus 2011 om 23:14
Ik heb een schilderij van Van Oorschot met daarop een doorkijk door een straatje met op de voorgrond een ezel met een staand meisje. Het lijkt een frans/Italiaans plaatje. Weet iemand misschien wanneer en waar dit gemaakt is?
met vriendelijk groet,
Mariët Bruggeman, namens BHIC bhic zei op 18 augustus 2011 om 11:33
Beste Josine,
wist je dat je op onze website ook foto's kunt insturen; in dit geval is het misschien een goed idee om een foto van het schilderij te maken en de vraag daarbij te plaatsen. Bij het onderdeel 'lokale geschiedenis ontdekken' kun je kiezen voor Schijndel en dan voor 'stuur verhaal of foto's in'.
Veel succes en ik hoop dat iemand je kan helpen.
Met vriendelijke groeten,
Hannie Kuipers zei op 26 september 2011 om 16:44
Ik heb ook een schilderij van Domberg. In een reactie wordt gesproken over Cornelis Domburg Maar het schilderij is toch echt gesigneerd met de naam Domberg. Wie weet er meer over?

<img src="http://www.bhic.nl/data/upload/schijndel/schijndel,%20domberg1.jpg" alt="tekst voor tooltip" width="338" height="465" border="0" />

<img src="http://www.bhic.nl/data/upload/schijndel/schijndel,%20domberg2.jpg" alt="tekst voor tooltip" width="254" height="167" border="0" />
Mylène Rutten, namens BHIC bhic zei op 29 september 2011 om 10:17
Hallo Hannie,
Als je een foto van het schilderij van Domberg op onze website wil zetten, kun je dezelfde weg als Josine (vorige bericht) bewandelen: <a href="http://www.bhic.nl/index.php?id=10096" target="_blank">Stuur verhaal/foto's in</a> Het BHIC stelt het erg op prijs als je de foto instuurt. Bovendien heb je een grotere kans op inhoudelijke reacties. Ik ben benieuwd.
Hannie Kuipers zei op 1 oktober 2011 om 08:44
Bedankt Mylène ik heb inmiddels de foto ingestuurd. Met vriendelijke groet
Willie Damen van de Mosselaer zei op 16 oktober 2011 om 11:44
In het museum Jan Heestershuis te Schijndel is de tentoonstelling “Domburg gelukkig aan de Pompstraat, een kunstenaar herontdekt”, te zien van 16 oktober 2011 t/m 29 januari 2012.
Er zijn 101 schilderijen van hem achterhaald, waarvan 45 van zijn werken te zien zijn in de overzichtstentoonstelling.
Hannie Kuipers zei op 17 oktober 2011 om 12:14
Is het de zelfde handtekening als op de foto van het schilderij? Is Domburg of Domberg de achternaam. Ik wil weten of het dezelfde schilder is.
Willie Damen van de Mosselaer zei op 17 oktober 2011 om 15:24
Dag Hannie, misschien kan je de foto met de handtekening eens naar het <a href="http://www.schijndel.nl/museum/nl/index.html" target="_blank">Museum Jan Heestershuis</a> sturen om een vergelijking te maken of het dezelfde handtekeningen zijn.
Fons Brenninkmeijer zei op 24 mei 2012 om 13:42
Ik las dat de schilder van Domburg werkzaam was geweest bij Caspar Wouters. Het schilderij van Van Domburg lijkt ontzettend veel op het schilderij van Caspar Wouters dat wij als erfgenamen van onze tante Jet Geerkens zalige (bekende Schijndelse 1921-2003)in ons bezit hebben.
<img src="http://www.bhic.nl/data/upload/schijndel/schijndel,%20schilder%20caspar%20wouters-domburg.jpg" alt="schilderij Caspar Wouters" width="400" height="310" border="0" />

Mariët Bruggeman, namens BHIC bhic zei op 29 mei 2012 om 11:25
Nou inderdaad, Fons, de schilderijen lijken veel op elkaar. Leuk dat je ons daar een foto van hebt gestuurd.
Bedankt en met vriendelijke groeten,
Corine Molenaar, Conservator Museum Jan Heestershuis zei op 5 juli 2013 om 11:12
Tussen 16 okt. 2011 en 29 jan. 2012 hebben wij in het Museum Jan Heestershuis een tentoonstelling georganiseerd over de Schijndelse kunstenaar Antoon van Domburg. We hebben ruim 100 schilderijen van hem achterhaald. Ongeveer 40 schilderijen hebben we getoond. Veel van deze schilderijen waren geleend van particulieren.
Op basis van de vele schilderijen die mij toen onder ogen zijn gekomen en de vergelijkingen die ik daarom kan maken, denk ik dat het schilderij van "Domberg" geen werk kan zijn van de Schijndelse Antoon van Domburg. De signatuur is duidelijk Domberg, terwijl de schilderijen van Antoon van Domburg gesigneerd zijn met A. v. Domburg of C.A. v. Domburg of niet gesigneerd zijn. Ook wijkt het handschrift van de signatuur en de stijl van de schilderijen af.
In onze zoektocht naar werken van Antoon van Domburg zijn wij nog een aantal bloemstillevens tegengekomen die gesigneerd zijn met alleen Domburg. Qua stijl en signatuur lijk het schilderij van Domberg wel wat op die werken. Helaas weet ik niets van die kunstenaar Domburg/Domberg af.
Met vriendelijke groet,
Hub Hermans. zei op 15 maart 2014 om 14:03
dit schilderij heb ik in bezit
Annemarie van Geloven namens BHIC bhic zei op 17 maart 2014 om 17:10
@Hub Hermans, kunt u uw schilderij misschien nader omschrijven?
Jan S zei op 17 november 2014 om 13:10
Ik heb een schilderij gekocht waar Donburg of Domburg op staat
een bloemen stilleven in grijze vaas. Ik op internet een gelijke gezien alleen de bloemen zijn rood
Jan S zei op 17 november 2014 om 13:11
Ik heb een schilderij gekocht waar Donburg of Domburg op staat
een bloemen stilleven in grijze vaas. Ik op internet een gelijke gezien alleen de bloemen zijn rood
Annemarie van Geloven
Annemarie van Geloven bhic zei op 17 november 2014 om 14:29
@Jan S., misschien kunt u contact opnemen met Corine Molenaar, conservator van Museum Jan Heestershuis te Schijndel. Zij kan waarschijnlijk beoordelen of het een werk is van de Schijndelse Antoon van Domburg.
Jan S zei op 17 november 2014 om 15:17
Zal ik doen
Dank je Annemarie
esther van koeverden zei op 24 juni 2017 om 20:38
leuk dat er een foto van de coeveringse molen op deze site staat. Zelf ben ik mijn stamboom aan het uitpluizen. Mijn achternaam is van Koeverden en ik kom met mijn stamboom eerst in Lith uit en ik denk nu een link te hebben naar Oss . Tot nu toe met een naam, Jan Geurts van de Coevering. Zou hij uit het dorp coeveringe komen of bij de molen vandaan?
Tonnie van Gestel zei op 3 januari 2019 om 18:01
Alinea Middelen van bestaan Steenfabriek
Wiro Heesters geeft in zijn boek Schijndel Historische verkenningen aan dat er al in 1876 een steenfabriek is opgericht die van betekenis is voor de werkgelegenheid
Meer info over dit onderwerp op www.Schijndelse.nl steenovens
Esther blankenzee van koeverden zei op 3 januari 2019 om 19:32
Weet iemand of de koeveringse molen het zelfde is als de koeveringe? Mijn achternaam is van Koeverden en ik kom zelf met mijn stamboom tot familie in Oss uit rond 1735. Zei noemden zichzelf naar hun vader en van de kleverig e. Ik wil heel graag de link vinden waar ze vandaan komen.
Hilde Jansma
Hilde Jansma bhic zei op 8 januari 2019 om 12:45
Bedankt voor het doorgeven Tonnie! Wat de Koeveringse molen betreft, Esther, is deze website misschien wel interessant voor je: http://www.koeveringsemolen.nl/index.php/geschiedenis Hierin wordt onder andere benoemd dat de molen in het buurtschap Koevering is neergezet, misschien dat daar je familienaam vandaan komt...?

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Doe mee en vertel jouw verhaal!