i

Dit verhaal gaat over:

Locatie: Ginneken en Bavel
Periode: 1910 - 1981
Tags:

en maakt ook deel uit van:

Atlas: Kloosters

vertelde op 2 september 2013 om 15:32 uur

Om in een lang gevoelde behoefte te voorzien nam wethouder J.F. Maassen in 1910 het initiatief tot het stichten van een gesticht voor ‘kostdames, ouden van dagen en zieken’. Hij stelde daartoe een terrein en een vorstelijke som geld beschikbaar. Maar het gebouw zou niet op deze plaats tot stand komen.

Maassen had de pastoor van Ginneken, C. Rombouts, benoemd als adviseur van zijn stichting. Deze kwam met de mededeling dat mevrouw de douairière jkvr. mr. Jan de Grez-Mahie voor datzelfde doel een veel geschikter terrein had aangeboden, eveneens met een aanzienlijke som geld erbij, waar een gebouw van grotere opzet mogelijk was.

Bron: collectie J. SmitsHet terrein lag tegenover Villa Valkhorst aan de Ulvenhoutselaan, waar mevrouw De Grez woonde. Ter gedachtenis aan haar overleden echtgenoot deed ze een tweede schenking zodat het gehele complex van gebouwen ineens gerealiseerd kon worden. De Zusters onder de Bogen werden gevraagd voor de verzorging. Op de feestdag van de H. Laurentius, 10 augustus 1912, legde mevrouw De Grez de eerste steen. Vervolgens schonk ze de kapel, waarvan de aanbesteding al op 7 september 1912 plaatsvond. De plechtige opening en inzegening vonden onder grote belangstelling plaats op 8 oktober 1913.

In de dertiger jaren werden vele uitbreidingsplannen gerealiseerd. Maar de grote uitbouw kwam pas na de Tweede Wereldoorlog. Het oorspronkelijke pension was omringd door gebouwen, afdelingen van het ziekenhuis.

Bron: BHIC, collectie Provincie Noord-BrabantRuimtegebrek hield de gemoederen voortdurend bezig. Rond 1966-1967 werd de ziekentribune van de kapel afgescheiden en bij het ziekenhuis getrokken, als ruimte voor patiënten, die op hun operatie wachtten. In 1973 moesten de zusters zelfs hun klooster aan het ziekenhuis afstaan en in augustus van dat jaar verlieten de laatste zusters het klooster. Enkele zusters die er nog een tijd werkten, vonden elders woonruimte.

In 1981 dreigde de afbraak van de kapel in verband met nieuwbouwplannen, waartegen de Stichting De Grez-Mahie in het geweer kwam.

Toen het Laurensziekenhuis leeg kwam te staan en de gebouwen waren vervangen door een nieuw verzorgingshuis, werd de bestemming van de kapel weer actueel. De Stichting De Grez-Mahie bleef zich inzetten voor het voortbestaan van het voormalige Sint-Laurensgesticht en het landgoed Valkrust. Uiteindelijk werd overeen gekomen dat de kapel van sloop zou worden gevrijwaard, hij is omgebouwd tot woonhuis.

Bronnen

Gegevens: J. Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant, Alphen aan de Maas, 2010
Foto: collectie J. Smits
Foto: BHIC, collectie Provincie Noord-Brabant

 

Deel dit verhaal op:
  • Pinterest
  • Tumblr
  • Toevoegen als favoriet
  • Afdrukken

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: