skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic

Stiller dan stil

Stiller dan stil werd het in Beers in 1942 toen de kerkklokken door de Duitsers werden weggehaald. Van de drie oorspronkelijke zwaargewichten kwam er maar één terug in de kerk in Beers.

Hoe is het mogelijk, dat je als kind van zeven, bepaalde gebeurtenissen kunt vastleggen en ze na ruim zestig jaar weer helder voor de geest kunt halen? Ik weet nog precies hoe de roof van de kerkklokken van Beers is gegaan. Ook Beers ontkwam er tijdens de bezetting door de Duitsers niet aan de klokken af te staan. Op 18 december 1942 werden de klokken van Beers voor het laatst geluid.

Zware touwen, lieren en kontrollen; alles werd in stelling gebracht om de zwaargewichten aan de grond te krijgen. Er werd niet zachtzinnig te werk gegaan. Een dag later stonden ze aan de grond.  De grootste klok woog 1070 kilo en droeg de namen:

Johannes Et Petrus a Trier
Fratres Me Tecere Um 1644
Lambertus Est Nomen Meum

De tweede klok was tijdens uithalen zo beschadigd dat het opschrift onleesbaar was geworden. Iets lichter maar zij woog nog altijd 620 kilo. Deze klok is nooit meer in Beers teruggekomen en niemand weet waar ze is gebleven. Na het verdwijnen van de klokken werd stiller dan stil in het dorp Beers.

De grootste klok is als enige teruggekeerd. Bij toeval ontdekt door ene frater Solames. Deze frater stamde uit het huis van de familie Essers in Beers. Deze familie was rijk gezegend met roepingen, want er waren maar liefs drie paters en drie fraters. Vader (Toon Essers ) was koster en organist van de kerk van Beers. Zoon Bello (frater Solames) ging vaak met zijn vader mee naar de kerk en kreeg zodoende veel over de kerk en de klokken te horen. Hij mocht de klokken luiden en wist alles over de namen die de klokken droegen.

In 1944 vertoefde de inmiddels benoemde frater Solames, in Tilburg en had op een zeker moment tot ieders verbazing de grote klok van Beers ontdekt. Hij seinde naar Beers: "Ik heb klok Johannes gevonden maar kleine klok niet." Eind december 1944 besloot Burgemeester van Raaij de klok op te gaan halen.

Pas in 1953 werd de verloren kleine klok vervangen door een nieuwe. Dit bij gelegenheid van het zilveren priesterfeest van pastoor Swagemakers. Deze klok draagt het opschrift: Maria Festum Sacaidocale 2-6-28 / 2-6-53

Reacties (7)

Truus Willems zei op 14 november 2011 om 18:24
Hallo Leo, Ik ben geinteresseerd in de oude verhalen van Beers omdat ik met stamboom onderzoek naar de moeder van de moeder enz. al snel in Beers terecht kwam. Zijn er boeken waar je kunt lezen over families, huizen en het leven in Beers in eind 1700, 1800 enz.
Interessant is b.v. waar de voorouders gewoond hebben en hoe ze de kost verdienden.
Mij lijkt dat u veel weet over alles wat bekend is op dit gebied. Waar kan ik boeken kopen b.v. hierover?
BVD Vriendelijke groet,
Truus Willems
Annemarie van Geloven namens BHIC bhic zei op 16 november 2011 om 11:28
Beste Truus Willems, in de studiezaal van BHIC in Grave is van alles over Beers te vinden. Je kunt zelf thuis al kijken wat je wilt inzien door op het groene vierkantje Onderzoek op deze website te klikken. Zoek bij het veld 'Boeken' naar Beers en er komt heel wat uitrollen, zoals dit:
Gdoc41/1106/2 Genealogische gegevens betreffende eigenaren van een aantal in Beers gelegen bouwhoven in de zeventiende en achttiende eeuw H. Essink.

Ook archiefonderzoek is natuurlijk mogelijk in de studiezaal in Grave. Vraag daar gerust of je even op weg geholpen kunt worden. Of bel even naar BHIC 073 681 85 00.
Thuis kun je via het groene vierkantje Onderzoek al naar 'Notaris- en schepenakten' gaan en daar op je familienamen zoeken in Beers. Je kunt daar ook al heel veel scans van akten inzien.
Jan Lange. Nw.Vennep zei op 9 juli 2012 om 20:36
In 1519 wordt door pastoor Van der Horst en ingezetenen van Beers voor de betaling van een klok aan Willem Visschers 4 morgen gemene grond verkocht, waarvan 2 morgen gelegen langs het erf van Willem Visschers en 2 morgen gelegen aan de Coelhoefscamp tegen een rente van 4 1/2 gulden Brabants per morgen per jaar gedurende 80 jaren te betalen, de eerste maal in 1519. Wellicht de andere kleine klok ?
Annemarie van Geloven namens BHIC bhic zei op 10 juli 2012 om 12:40
Hier nog een paar vermeldingen van een klok uit het archief van de Parochie H. Lambertus te Beers, 1382-1949 (toegang 7051)

inv.nr. 24
Herman Ywenszoen, Henric Taye en Johan Rijken laten te Bersse oorkonden, dat voor Willem Clubert, rechter, en voor hen Arnt van Bocholen en Jan Quaetpaep, kerkmeesters van Bersse, met toestemming van hun pastoor, Henryc Sautmans en van de gemene naburen van Bersse een stuk land, de Leemputten genaamd, gelegen langs het erf van Heinryc Priems en grenzend aan de gemene weg voor de aankoop van een klok aan het altaar van de H.H. Johannes en Anthonius verkocht hebben voor 25 gulden Gelders.
Origineel.
Zegels van Roelof Huysraet en Heinric van Bochalen, schepenen te Kuyc, zijn verdwenen.
Datering: 1404 jul 22 (op sunte Marien Magdalenendaghe der hilligher Joncfrouwen)

NB: In dorso: E.
In het jaar 1907 zijn deze Leemputten met machtiging van Z.D.Hoogw.Mgr. W.v.d. Ven verruild tegen Braandonkskamp en f 1.200,--

inv.nr. 86
Akte waarbij de pastoor en anderen gemeentegrond verkopen tegen een jaarlijkse cijns ten behoeve van de aankoop van een nieuwe klok, z.j.

inv.nr. 176
Akte waarbij de kerk van Beers aan het altaar van Sint Joannes en Anthonius een stuk land verkopen voor 25 guldens Gelders (reg. no. 24), 1404
Kees wijnhoven zei op 12 december 2016 om 19:41
In het doopboek van Beers, door pastoor Theodorus Vuchts: 2 september anno 1646 ; "Opte 7 octobris is geweijt de clijne Clocke die genaamt S Niclaus En opte toren geworden opte ankgenste(?) dag des vooets maent( lees zelf ?!etc.)opte 9 octobris. Dit zou de tweede verdwenen klok kunnen zijn, maar getuigen beweren , dat op de tweede klok stond Alexis Julien en het jaartal 1695! Gezien het jaartal is dit mogelijk, maar de kerk was in die tijd in gebruik bij de gereformeerde kerk, die behalve koster en dominee geen leden had in Beers en dit dus onmogelijk hebben kunnen bekostigen!
Wie weet de oplossing? Overigens staat op de andere klok; Johannes et Petrus a Trier Fratres me Fecere anno 1644 en op de klok uit 1953 Festum Sacerdotale Parochie
Rini de Groot. zei op 1 december 2018 om 21:35
Dat was pastoor C. Swagemakers 1947-1955, in Best' regeerde' A. Swagemakers 1947-1963, misschien broers.
Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 5 december 2018 om 14:38
Bedankt Rini, voor je nadere aanduiding van de pastoor.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.

Lees ook deze verhalen