skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Stoomzeepfabriek De Ster

Op 5 augustus 1913 vraagt Marie Coenraad Albertus Jacobus Geesink bij de Gemeente Etten-Leur een vergunning aan om op het perceel B 1567, plaatselijk bekend als De Geer, een stoominrichting voor het produceren van diverse soorten zeep en glycerine te mogen oprichten .Een jaar later was de bouw gerealiseerd.

De fabriek bestond uit drie onderdelen, de werkplaats en opslagloods in de laagbouw en daarachter de zeepziederij in de hoogbouw. Het oorspronkelijke ketelhuis en de fabrieksschoorsteen zijn in de loop der tijd gesloopt. Het bedrijf werd in 1843 gesticht door de firma Pierre Leon Nolson en begon met zoutwinning aan de Korte Brugstraat. In 1853 kwam daar het zieden van zeep bij, een proces verwant aan zoutwinning. In 1858 kwam het bedrijf in handen van de firma P. Geesink en Comp.
Slechts zes jaar werd zout en zeep gepro-duceerd aan de Geerkade. De concurrentie met het Twentse Boekelo kon de firma op de Leur niet aan. In 1920 werd het bedrijf gesloten.

Een jaar later vestigde zich de gebroeders Boot in de fabriek. Al in 1886 had Pieter Boot een smederij met een winkel in huishoudelijke artikelen in de Lange Brugstraat. Hij begon zich te specialiseren in het vervaardigen van bascules. Later kwamen daar weegbruggen bij. Vanaf de verhuizing naar de Geerkade werd de naam van hun bedrijf Weegwerktuigenfabriek De Ster.
De eerste jaren werd er veel geïnvesteerd. In de loop der jaren kwam de klad in de verkoop van bascules. Wel was er nog veel werk voor het onderhoud aan de weegbruggen. De elektronica deed zijn intrede en men besloot te fuseren met Berkels Patent in Rotterdam. Lange tijd ging het goed maar uiteindelijk werd toch besloten de vestiging in Leur te sluiten.

Daarna heeft het gebouw diverse bedrijven gehuisvest. In 1992 heeft de stichting Havenfront zich sterk gemaakt om het pand als historisch industrieel erfgoed te behouden.
Sinds 1994 is de Ster eigendom van BOEi (Nationale Maatschappij tot Behoud en Exploitatie van Industrieel Erfgoed). Boei neemt genoegen met een lager rendement waardoor minder commerciële plannen ontwikkeld kunnen worden. Jaren heeft het pand leeg gestaan en verkeerde het in verloederde toestand. Dit werd mede veroorzaakt doordat bodemonderzoeken moesten worden uitgevoerd. In 2004 werd de Stichting Zuidwester als exploitant gevonden. De Zuidwester had de zorg voor 750 jongeren met leer- en opvoedingsproblemen in de leeftijd tussen 16 en 18 jaar.
De laagbouw kreeg een horecabestemming waarin de toevertrouwde jongeren werden opgeleid. In de hoogbouw kwam het centrale kantoor van De Zuidwester. De totale investering bedroeg 1,4 miljoen Euro. Begin mei 2006 startte de Stichting Zuidwester in samenwerking met het ROC Eindhoven het ”Restaurant De Zeepfabriek”.

Het project mislukte echter en na enige tijd leeg gestaan te hebben kwam er een restaurant in. Nog steeds zit in de laagbouw een restaurant. In de drielaags achterbouw is thans een Internet & Design studio gehuisvest.

Korte bouwkundige beschrijving:
Voorbouw onder zadeldak eenlaags getrapte topgevel, pilasters en spaarvelden. Gemetselde rondboog met sterversiering in de boogtrommel. Dezelfde stervorm ook in de zijgevel. De zijgevel eveneens met pilasters. Het metselwerk van de voorbouw is witgeverfd. De achterbouw is drielaags onder platdak. Pilastergevel met rondboogvensters en roosvensters op de tweede verdieping.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.