skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Van "steeds harder" naar "steeds beter": O.B.K. Erp 1863-nu

Rien Wols
Rien Wols Bhic
vertelde op 8 augustus 2007
bijgewerkt op 23 april 2014
In Erp maken ze graag samen muziek en dat al sinds de tweede helft van de negentiende eeuw. Het eerste muziekgezelschap bestaat al lang niet meer. Maar de Erpse harmonie Oefening Baart Kunst (de tweede vereniging van die naam) blaast inmiddels al weer bijna 90 jaar zijn partij mee.

In 1863 is er voor het eerst sprake van een fanfare in Erp, namelijk “Semper Crescendo” (je zou dat kunnen vertalen als “steeds harder”). Ondanks de ambitie die er uit die naamkeuze sprak, heeft deze vereniging niet zo heel lang bestaan. Vijftien jaar na de oprichting, in 1878, vroeg de fanfare aan het gemeentebestuur nog een jaarlijkse financiële bijdrage voor een dirigent. Maar niet zolang daarna ontbreekt verder ieder spoor van dit muziekgezelschap.

De fanfare in 1897 (foto website OBK)Rond 1890 richtte gemeentesecretaris J.A. van Mil met enkele anderen een fanfare op onder de naam Oefening Baart Kunst. In de herfst van 1913 kwam er een einde aan deze muziekvereniging  door interne problemen. Gemeenteveldwachter Koop nam de instrumenten in beslag en borg ze op in het gemeentehuis. Niet lang daarna, in 1914, werd Van Mil burgemeester van Erp. Dat betekende echter nog niet meteen dat er een nieuw muziekkorps in Erp kwam.

Dat kwam er namelijk pas zes jaar later, toen er op 26 september 1920 een vergadering werd belegd in het toenmalige Bondslokaal met als doel een kerkelijke muziekvereniging op te richten. Dit initiatief van kapelaan F. van Tartwijk genoot de volle steun van burgemeester Van Mil. Op 20 oktober was de eerste repetitie met 20 leden, onder leiding van Jac. van de Tillaart, een musicus uit Veghel. De burgemeester werd voorzitter van de kerkelijke fanfare OBK, terwijl pastoor Th. Van Amelsvoord optrad als beschermheer. De eerste serenade en bijbehorende muzikale wandeling was dan ook richting de pastorie. Hoewel (of misschien wel dankzij het feit dat) de burgemeester voorzitter van de fanfare was, leidde een verzoek om een gemeentelijke financiële bijdrage in de oprichtingskosten van ƒ 200,- tot een hevige discussie in de gemeenteraad. Uiteindelijk moesten de raadsleden er zelfs over stemmen.

Twee jaar na de oprichting, in de zomer van 1922, behaalde OBK op een concours in Den Bosch een 3e prijs in de vierde afdeling. Het jaar daarop trad een nieuwe directeur aan: H.F. Swinkels uit Beek en Donk. Swinkels zou OBK tot aan het begin van de tweede wereldoorlog dirigeren.

In 1924 begon men klarinettisten op te leiden en toen die vanaf 1926 op niveau mee konden doen, was er daadwerkelijk sprake van de Harmonie Oefening Baart Kunst, die 32 muzikanten telde.De oude muziekkiosk

De harmonie gaf avondconcerten bij de zusters (in de notulen van de vereniging ook wel de “watertoren” genoemd, omdat er geen alcohol geschonken werd), en uitvoeringen in de kiosk. Dat was oorspronkelijk een eenvoudige houten, maar in 1938 werd een stenen kiosk in gebruik genomen. Het korps gaf bij feestelijke gelegenheden serenades en muzikale wandelingen.

Daar hoorde een gedegen smeren der kelen bij, alhoewel de secretaris ook nog wel eens spreekt over een “droog verloop” van bepaalde optredens. De Tweede Wereldoorlog betekende een breuk in de geschiedenis van de vereniging: vanaf 1942 lagen de activiteiten van de harmonie stil, omdat men zich niet wenste aan te sluiten bij de Kultuurkamer die de Duitsers hadden ingesteld.

De harmonie in de jaren '50Na de oorlog pakt men de draad weer op, vanaf 1953 met P. Swinkels aan de leiding. In 1955 volgt Toon van Oort uit Gemert hem op. Vier jaar later, in 1959, neemt Jacques van Beek uit Den Bosch de dirigeerstok over. In 1960 is er eigenlijk sprake van een “tweede“ oprichting van de vereniging. De harmonie krijgt dan statuten en daarmee rechtspersoonlijkheid. Dat was namelijk nodig om de gesubsidieerde aankoop van een compleet nieuw instrumentarium mogelijk te maken.

Met het aantrekken van een uniform in 1961 liet OBK zien dat het met zijn tijd meeging. In 1958 was het tamboerkorps daar overigens al mee begonnen. In 1967 trad een nieuwe directeur aan: Willem van de Velde uit Geldrop. Twee jaar later zou hij worden opgevolgd door Jacques W.M. Merkx, die het korps tot 1995 zou leiden.

Onder Merkx’ leiding ging het muzikaal steeds vooruit: op 31 mei 1970 promoveerde de harmonie naar de 2e afdeling met een 1e prijs en 313,5 punten tijdens een concours te Obdam. In de jaren daarna zou de Erpse harmonie blijven stijgen: in 1971 promotie naar de 1e afdeling, in 1973 naar de afdeling uitmuntendheid, in 1983 naar de ere-afdeling en als kroon op het werk bereikte men de afdeling superieur tijdens een concours in Prinsenbeek in 1988. OBK in 1999 (foto website OBK)

Na het afscheid van Merkx deed men tijdelijk een stapje terug en nam in 1996 deel aan een concertwedstrijd in de afdeling uitmuntendheid. Een 1e plaats daar leidde tot promotie naar de ere-afdeling. In 1999 bereikte men opnieuw de superieure afdeling.

De harmonie speelt niet alleen een muzikale rol in het Erpse leven: men organiseert lopen, fietstochten en andere activiteiten om geld binnen te krijgen. Maar ook op het muzikale vlak is OBK veelzijdig: niet alleen treedt de harmonie (of ensembles uit de vereniging zoals de slagwerkgroep of de Durdauwers) zelf bij allerlei gelegenheden op, men organiseert ook de Muziekfeesten, of bijzondere concerten zoals de dag van de filmmuziek of OBK gevleugeld (met piano’s).

Wie meer wil weten over de geschiedenis van deze geweldig actieve vereniging: harmonie Oefening Baart Kunst geeft op haar website zelf een uitgebreid historisch overzicht.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.