skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Veghel in jaartallen

Door de eeuwen heen is er nogal wat gebeurd in Veghel. Hieronder een selectie uit al die gebeurtenissen. Het overzicht loopt maar tot 1995 zoals je ziet, het is dus ook allesbehalve compleet. Ontbreken er naar jouw idee belangrijke gebeurtenissen, of staan er juist dingen tussen waarvan je zegt: kan dat niet ingeruild worden voor iets beters? Heb je aanvullingen of opmerkingen? We nodigen je van harte uit om te reageren.

1310

Op 5 augustus geeft Jan II, hertog van Brabant, gronden uit voor gemeenschappelijk gebruik aan de parochianen van ‘Vechele’ tegen betaling van 200 Leuvense ponden. Boeten wegens onrechtmatig gebruik van de grond gaan voor de helft naar de hertog en voor de helft naar de kerk van Veghel.

 

1367

Arnoldus Rover of Aernt die Roever sticht in Veghel de Tafel van de H. Geest. Hij vermaakt daarbij aan de Tafel vier mud rogge, te besteden aan een bijdrage aan de armen op de dag vóór Kerstmis.

 

1379

Hertogin Johanna stelt een handvest vast over het gebruik van de gemene gronden en de behandeling van geschillen daarover.

 

1415

Gerlacus van Erp wordt heer van Erp en Veghel.

 

c. 1419

Arnt Heijm en zijn opvolger Hendrick Hendrixs Heijm komen voor in het Bossche Protocol als bezitters van de “oude tienden”. Naar deze familie worden ze de Heijmse tienden genoemd.

 

1433

Hendrick van Baex Janssoen koopt een belangrijk leengoed, ‘de Baexhoeve’.

 

1461

Er komen financiële faciliteiten voor de bouw van een nieuwe toren voor de kerk.

 

1471-1481

Godevaert van Erpe is eigenaar kasteel Frisselstein.

 

1481-1527

Walraven van Erpe is eigenaar van kasteel Frisselstein.

1485

Uit een inventarisatie van het bisdom blijkt dat de Lambertuskerk 5 altaren bezit. Aan het Havelt staat een kapel, toegewijd aan de H. Antonius

 

1505

Aerd van de Rijt vermaakt aan de Broederschap van de H. Anna jaarlijks een mud rogge. Ook vermaakt hij aan het gilde van de H.H. Catharina en Barbara één stuiver, aan de gildebroeders van St. Antonius op het Havelt twee stuivers, en aan de broeders van het gilde van de H. Maagd Maria drie gulden (als bijdrage voor de aankoop van een schilderij).

1542

Maarten van Rossum, de beruchte brandstichter, voert vele plundertochten uit voor zijn heer, de hertog van Gelder. Hij komt bij Lith over de Maas en gaat o.a. naar Sint-Oedenrode en brandt bijna het gehele dorp plat. Hij bedreigt Frisselstein.

 

1566

27 oktober: Walraven (genaamd den Oude) krijgt van de hertog van Brabant de heerlijke rechten van zowel Erp als Veghel.

 

1583

Baron Van Ysselstein richt aan het hoofd van krijgsbenden van de Staten-Generaal verwoestingen aan. Ze verwoesten Veghel en branden kasteel Frisselstein af.

1587

Graaf Philips van Hohenlohe aan het hoofd van Staatse troepen steekt Veghel in brand. Het dorp wordt geplunderd.

 

1612

Op 7 november wordt Walraven van Erp als nieuwe heer van Erp en Veghel gehuldigd, nadat hij door de inwoners gestelde voorwaarden heeft aangenomen.

 

1616

De pest heerst in Veghel.

 

1627

Johanna van Holtmolen, weduwe van Walraven van Erp, krijgt het vruchtgebruik van de heerlijkheid Veghel.

 

1629

Op 17 juli slaat graaf Hendrik van den Berge zijn tenten op in Veghel. Hij vordert paarden en karren voor het vervoer van troepen.

 

1632

Er worden negen gevallen van pokken geconstateerd.

 

1635

Er doen zich 14 gevallen van dysenterie met dodelijke afloop voor.

1636

Tijdens een pestepidemie sterven er 63 mensen.

Maria van Vladeracken, weduwe van jonkheer Jan van Erp, krijgt het vruchtgebruik van de heerlijkheid.

 

1637

In het begin van het jaar worden Veghelse kinderen gedoopt in Uden,

later in het jaar vlucht pastoor Joannes Habraken naar Aken als gevolg van de onderdrukking van de katholieken.

 

1648

Na de Vrede van Munster volgt een verbod op de openbare uitoefening van de katholieke godsdienst. De oude grote kerk wordt toegewezen aan de protestanten.

Op 9 augustus preekt daar voor het eerst de Bossche predikant Franciscus de Wael, op 18 oktober wordt Petrus Plancius als eerste Veghelse predikant geïnstalleerd.

1649

Pastoor Habraken richt net over de grens in Uden (daar, in het Land van Ravenstein, heerste vrijheid van godsdienst) een bedehuis op.

 

1660-1661

Zware stormen beschadigen de kerk.

 

1665

Er komt een verbod op het uitrukken van de gilden.

 

1676

Op 11 januari krijgt Veghel Franse inkwartiering. In september breken er besmettelijke ziekten uit.

 

1718

Op 1 april krijgt Jenneke Geelkercken, getrouwd met Nicolaes Smits, haar aanstelling als vroedvrouw.

 

1719

Veghel krijgt van de Staten-Generaal het privilege om wekelijks op donderdag één botermarkt te houden en vier keer per jaar een paarden- en beestenmarkt, namelijk op de 2e zondag van april, de 1e donderdag na Pinksteren, op 22 september en op 3 november.

 

1723

Op 20 januari wordt er een huis voor de predikant gekocht.

 

1730

Veghel mag een boterwaag oprichten.

 

1733

Het privilege op de boterwaag wordt uitgebreid: alle boter die in Veghel wordt verhandeld, moet ook in de Veghelse boterwaag worden gewogen.

 

1741-1765

Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel voeren juridische strijd over de grenzen van Eerde.

1757

Op 16 januari slaat de bliksem in de kerktoren, die vervolgens afbrandt

 

1759

Het dak en de ramen van het oude raadhuis (ten noorden van de toren) worden vernieuwd, nadat ze zijn verwoest door het afbranden van de toren

 

1778

Veghel krijgt zijn eerste straatverlichting. Op 15 oktober wordt Gijsbert Smits aangesteld als lantaarnopsteker.

 

1779

In oktober breekt de Rode Loop (een besmettelijke ziekte) uit.

 

1780

Op 22 april krijgt de joodse Jonas Samuel uit Eersel te horen dat hij zich niet in Veghel mag vestigen.

 

1780

Op 19 september wordt de aanleg van een pomp goedgekeurd.

 

1781

Opnieuw een uitbraak van Rode Loop: tot 20 juni 1782 sterven hieraan 50 personen; een veelvoud wordt ziek.

1782

Veghel krijgt een nieuw raadhuis.

 

1798

De inwoners van Zijtaart en omliggende gehuchten vragen om de aanstelling van een tweede onderwijzer, omdat er inmiddels meer dan 200 kinderen zijn. Onderwijzer L. van Buel verzet zich hiertegen, omdat dat dat ten koste zal gaan van zijn inkomen.

1810

Kasteel Frisselstein wordt wegens bouwvalligheid gesloopt.

 

1819

De katholieken krijgen hun oude kerk terug; maar pas op St. Lambertusdag 1822 zullen ze hem definitief kunnen betrekken.

1820

De hervormde kerk, een neo-classicistisch, eenbeukig, achtkantig zaalkerkje, wordt gebouwd.

1822-1826

De Zuid-Willemsvaart wordt aangelegd. Veghel krijgt een havenkanaal (met houten beschoeiingen) en een zwaaikom.

 

1831

Tijdens de Tiendaagse Veldtocht wemelt Veghel van doortrekkende en ingekwartierde militairen (onder wie de Amsterdamse en Friese schutters).

 

1838-1842

De zusters van het Heerensgesticht van ’s-Hertogenbosch vestigen in Veghel een Liefdesgesticht.

 

1840

De vereniging ‘Concordia’ wordt opgericht als centrum van cultuur; ze houden het vol tot 1920.

 

1840

Eerde wordt een zelfstandige parochie onder het patronaat van St. Antonius abt.

 

1841

Handboogschutterij ‘Amicitia’ opgericht; de vereniging zal bestaan tot 1946.

1843

De ‘Congregatie van de H. Moeder Gods onbevlekt ontvangen, onder de bijzondere bescherming van den H. Franciscus van Assisië’ ofwel de Zusters van Veghel begint een klooster. De zusters geven onderwijs aan meisjes in zondagsscholen.

Op 6 april zijn er om 3 en 6 uur ‘s ochtends en op 9 april rond 11 uur ‘s avonds lichte aardschokken voelbaar.

 

1848

Op 18 december om 14.30 uur opnieuw een lichte aardschok.

 

1851

Veghel krijgt een hulppostkantoor.

1852

Over het begin van het havenkanaal wordt een draaibare ijzeren voetbrug (de ‘witte brug’) gebouwd.

1854

Men begint aan de bouw van een nieuwe St. Lambertuskerk, een neogotische kruisbasiliek met hoge toren naar ontwerp van dr. P. Cuypers uit Roermond.

 

1857

Veghel krijgt een postkantoor.

  1861 De beurtschippers Baas en De Graauw richten met een aantal investeerders de Veghelsche Schroefstoomboot Maatschappij op.

1862

Aan de Hoogeinde verrijst de Gasfabriek.

1863

De oude St. Lambertuskerk wordt afgebroken; in oktober wijdt aartsbisschop mgr Zwijsen de nieuwe kerk in.

 

1865

De Kamer van Koophandel wordt opgericht.

Er komt gasverlichting in het dorp.

1866

Op 1 augustus wordt de Joodse Synagoge in gebruik genomen.

 

1866

Vestiging van een Rijkstelegraafkantoor.

1872

De N.B.D.S., de Noord-Brabantsch Duitsche Spoorwegmaatschappij, bouwt een station in Veghel en een halte in Eerde aan de spoorlijn Boxtel-Wesel (het Duitse Lijntje).

In Eerde wordt de nieuwe parochiekerk St. Antonius Abt in gebruik genomen.

Zijtaart wordt een zelfstandige parochie onder deken Felix Clercx.

 

1873

In de tuin van de zusters komt het St. Rochushuis voor de verpleging van besmettelijke zieken. De zusters nemen de verpleging op zich.

Op 15 juli wordt het Duits Lijntje geopend. Op 1 augustus 1950 zal er een einde komen aan het personenvervoer.

1874 Op 1 oktober komt de kersverse priester Hubertus van Stiphout als missionaris aan in Schotland. Hij zal er tot aan zijn dood in 1926 blijven. Zijn parochianen noemen hem "Father Van".
 

1875

De Veghelse Spaarbank wordt opgericht.

1876

Architect Nabbe bouwt een nieuw gemeentehuis in Veghel. Tot 1900 diende dit gebouw tegelijk als postkantoor en tot 29 december 1933 ook nog als kanton­gerecht.

 

1879

De Broeders van OLV Onbevlekte Ontvangenis (Broeders van Maastricht) vestigen zich in Veghel.

1883

Op 19 februari neemt de stoomtramwegmaatschappij Den Bosch-Helmond het baanvak Berlicum-Heeswijk-Veghel (Middegaal) van de tramlijn in gebruik. Op 1 juni volgt het baanvak Veghel (Middegaal)-Erp-Gemert. Voor hotel De Gouden Leeuw onstaat een klein emplacement.

 

1884

Ondanks de gespecialiseerde verpleging in het Rochushuis sterven er zeven zusters, onder wie vijf onderwijzeressen, aan de typhus.

 

1885

Op 19 januari opent de “Compagnie des chemins de Fer Provinciaux Néerlandais” het baanvak Veghel (Hezelaar)-Uden-Oss van de stoomtramlijn. De volgende dag wordt het baanvak Veghel (Hezelaar)-Veghel haven in gebruik genomen.

De gemeenteraad stelt een aantal jaarmarkten vast voor de handel in kalveren: op de donderdag voor 10 maart; de donderdag na beloken pinksteren; de donderdag na pinksteren; de derde donderdag in juli; de donderdag voor 21 september en op de donderdag voor Allerheiligen.

1886

Op de markt verschijnt een waterpomp met gasverlichting.

 

1892

Oprichting van de stoomzuivelafbriek van J.B.A. Völker.

 

1896

Op 17 september wordt de afdeling Veghel van de NCB opgericht.

 

1897

Op 18 augustus opent de Tramweg-Maatschappij De Meierij het baanvak Sint-Oedenrode-Veghel (sluis IV) van de stoomtramlijn. In de Sluisstraat komt een tramstation .

 

1899

In Eerde richt de Coöperatieve Vereniging Nooitgedacht een roomboterfabriek op.

 

1900

Op 16 juni opent Tramweg-Maatschappij De Meierij het baanvak Veghel (sluis IV)-Veghel haven .

1900

Op 1 april wordt een nieuw Post-, Telegraaf- en Telefoonkantoor in gebruik genomen.

Het St. Joseph ziekenhuis gaat als streekziekenhuis van start.

 

1901

M. van de Tillaart begint de roomboterfabriek op het Ven.

Op 17 sepember wordt de Boerenleenbank opgericht.

1902

In Zijtaart begint Fanfare ‘Cecilia’ te blazen.

 

1903

Oprichting van Drukkerij gebr De Goede.

 

1905

Vestiging van een rijkstelefoonkantoor in het postkantoor bij de Aa-brug.

 

1907

Mariaheide wordt een zelfstandige parochie onder pastoor G.C. van Haaren.

In Zijtaart komt de Coöperatieve roomboterfabriek Eendracht maakt Macht.

Op 16 december wordt de afdeling Mariaheide van de NCB opgericht.

1911

Bouw van Stoomwasscherij ‘De Lelie’ van F. Rath.

 

1914

Op de vlucht voor het oorlogsgeweld zoekt een groot aantal Belgen (vooral kloosterlingen, weeskinderen en zieken) zijn toevlucht in Veghel. De zusters Franciscanessen krijgen de zorg voor meer dan 500 personen.

1914/6

Bouw van de kunstmestfabriek Coenen en Schoenmakers langs de Zuid-Willemsvaart.

 

1917

 Vestiging van de C.H.V.

1918

Op 20 augustus neemt de NCB een nieuwe complex in gebruik. Het bestaat uit een graansilo, een veevoedermagazijn, een maalderij en een veekoekenfabriek met een klein kunstmestmagazijn.

1918/1919

Bouw marechausseekazerne in de Stationsstraat.

 

1920

Op 28 november wordt het Veghels Mannenkoor opgericht.

 

1923

In Mariaheide wordt de toneelvereniging ‘Oefening Baart Kunst’ opgericht.

De kerkelijke harmonie ‘De Eendracht’ begint zijn bestaan.

1925

Oprichting van de Coöperatieve stoomzuivelfabriek St. Lambertus.

1926

Oprichting van de Centrale Coöperatieve Melkproductenfabriek De Meijerij, beter bekend als DMV (De Meierij Veghel).

 

1929

Op 26 april wordt de autobuslijn Den Bosch-Veghel-Helmond geopend.

C.C. van Eerd richt een windkorenmolen op en er vestigt zich in Veghel een radiotoestellenfabriekje onder de naam Minimax.

 

1930

Vanaf 15 mei kan men met de autobus van Veghel naar Uden (en vandaar verder naar Oss).

 

1931

Op 16 juni houdt het personenvervoer op de tramlijn Veghel (sluis IV)-Veghel haven op.

 

1932

Midden in de nacht van 20 op 21 november vindt er een lichte aardbeving plaats, met materiële schade als gevolg.

1933

De dorpspomp wordt verplaatst. Op de plaats van de pomp komt een permanente kiosk.

Op 16 juli wordt het personenvervoer op de tramlijn Sint-Oedenrode-Veghel (sluis IV) stopgezet. De volgende dag neemt de autobus het vervoer van Veghel (Hezelaar) naar Sint-Oedenrode over. Op 8 oktober stopt ook het personenvervoer op de tramlijn Veghel (Hezelaar)-Uden-Oss.

 

1934

Een nieuwe busmaatschappij, de B.B.A., neemt alle autobusdiensten over.

 

1935

Op 22 mei komt er een einde aan het personenvervoer op de tramlijn Berlicum-Heeswijk-Veghel (Middegaal) en op tramlijn Veghel (Middegaal)-Erp-Gemert .

1936

Burgemeester Eliëns opent het nieuwe zwembad.

 

1937

Het definitieve einde van de stoomtramlijn is in zicht: na het verlies van het personenvervoer, stopt na januari van dit jaar ook het goederenvervoer als gevolg van de opkomst van de vrachtauto. Tussen 1938 en 1941 worden de tramrails weggehaald.

De zuivelfabriek van Völker wordt gesloopt.

1940

Op 10 mei laat het Nederlandse leger de grote Aa-brug in de lucht vliegen, waardoor ook het postkantoor verwoest wordt. Op 11 mei sneuvelen acht Nederlandse militairen in een gevecht aan de Zuid-Willemsvaart [zie de aanvullingen van Marc van den Berkmortel hieronder bij reacties]. Na de inname van Veghel legt de Duitse genie een houten noodbrug naast de Aa-brug. De spoorbrug over de Zuid-Willemsvaart wordt verhoogd.

 

1942

In juli wordt de nieuwe betonnen Aa-brug naar ontwerp van architect H. van Santen uit Boxtel in gebruik genomen.

1943

Pastoor Willenborg richt de fanfare ‘Echo der Bergen’ op.

 1947  De eerste Minijto-tentoonstelling wordt gehouden.
 

1948

In Veghel komt een R.K. H.B.S. en M.M.S.

 

1949

E. van der Lande richt een machinefabriek op onder zijn eigen naam. In 1963 gaat het bedrijf een joint venture aan met het Amerikaanse Rapistan en het Engelse Fenner. Vanaf die tijd heet het bedrijf Rapistan Lande. In 1981 trekt de oprichter zich terug en krijgt zijn zoon Rein van der Lande de leiding over het bedrijf. Na een “management buy-out” in 1988 komen alle aandelen weer in Nederlandse handen en krijgt het bedrijf de nieuwe naam Vanderlande Industries, dat tegenwoordig een echt ingenieursbureau is.

1952

Er komt een nieuwe Huishoudschool, een nieuwe Landbouwschool en een school voor B.L.O.

Het eerste gemeentelijke sportveld wordt in gebruik genomen.

1953

Veghel industrialiseert verder met machinefabriek NV Landwerk en vleeswaren­fabriek Gebr. Pennings.

De RK HBS krijgt bij de viering van 100 jaar herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland de naam Mgr. Zwijsencollege.

Er komt een nieuwe Ambachtschool en een nieuwe lagere school voor meisjes.

De gasfabriek wordt verbouwd tot brandweerkazerne. Ook het bureau Gemeentewerken krijgt daar zijn huisvesting.

De Kerkelijke harmonie ‘De Eendracht’ wordt herdoopt in harmonie ‘Frisselstein’.

 

1954

Oprichting van de cultuurtechnische maatschappij ‘Hermus’.

 

1955

Fabrieksgebouw NV Eerste Nederlandse Flenzenfabriek is gereed.

1956

De NCB bouwt een kolenopslagplaats, een losinstallatie, een graanverwerkingsloods en graanopslagsilo's.

Er komt een School voor Ambacht en Techniek ‘St. Joseph’.

De Boerenleenbank zet een nieuw bankgebouw neer.

Er komt een noodkerk in plan Hoogheide.

 

1957

Op 15 april gaat de commissie ‘Ruilverkaveling Veghel-Erp’ van start.

1958

Er wordt flink gebouwd: de nieuwe Oranjebrug over de Aa, een bejaardencentrum met 24 woningen, het nieuwe fabrieksgebouw van NV Glasco , de Jongens-ULO en de nieuwbouw voor het Mgr. Zwijsencollege in de Vijverwijk.

1959

Bouw van een nieuwe kousenfabriek Nibo.

Het nieuwe plan ‘Veghel Zuid’ voor 2.400 woningen wordt vastgesteld.

De Minijto wordt voor het eerst samen met de Horecatentoonstelling gehouden.

Het Airbornemonument wordt onthuld.

-centrale van de PTT kunnen vanaf dit jaar de Veghelnaren voortaan automatisch, dus zonder tussenkomst van een telefoniste, bellen.

 

1960

Het Gewestelijk Arbeidsbureau krijgt een nieuw gebouw.

 

De zusters Franciscanessen bouwen een nieuw internaat.

1961

Er komt een nieuw postkantoor, een regionale werkplaats voor minder validen en een “Leeszaal en bibliotheek”.

1962

De nieuwe H. Hartkerk wordt in gebruik genomen.

Er komt een Medisch Centrum.

De NCB neemt een nieuwe mengvoederfabriek in gebruik.

1963

Veghel begint aan de verharding van 9 km. zandweg; de chocoladefabriek van Mars vestigt zich in Veghel (met rond de 400 werknemers).

Het klooster krijgt een nieuw orgel.

1964

Er komt een nieuwe haven vanuit de Zuid-Willemsvaart. Al direct vestigt zich hier de Veghelse Beton Centrale en overslagbedrijf.

 

1965

‘Vijverplan II’ en bestemmingsplan ‘Veghel Zuid’ worden bouwrijp gemaakt .

 

1966

‘Beukelaar II’ wordt bouwrijp gemaakt.

1967

Per 1 januari hoort Eerde tot het grondgebied van Veghel.

De gemeenteraad besluit tot het houden van een jaarlijkse kunstmarkt.

Het bestemmingsplan ‘Mariaheide’ en ‘industrieterrein II’ wordt vastgesteld.

De AMRO-bank gaat over tot nieuwbouw.

 

1968

De C.H.V. neemt een nieuwe fabriek in gebruik.

Er komt een nieuwe brug over de Zuid-Willemsvaart.

1969

De nieuwe Generaal Maxwell Taylor brug over de Zuid-Willemsvaart wordt geopend.

 

1970

Sligro pleegt nieuwbouw.

De donderdagse maandmarkt wordt een donderdagse weekmarkt.

 

1971

Sociëteit ‘Karrewiel’ opent in het gemeenschapshuis Eerde.

Er komt een nieuwe kleuterschool, ‘de Peppel’, en in Veghel Zuid een lagere school met 14 klassen.

Voetbalvereniging Blauw-Geel krijgt een tribune langs het hoofdveld.

1972

Sporthal De Beemd krijgt nieuwe huisvesting en de Franciscusschool ook

Sportclub Mariaheide krijgt een clubgebouw, net als de wijkvereniging Zuid

Veghel krijgt een trimbaan.

 

 

Op 1 november wordt basketballclub Attacus opgericht. [Met dank aan Diny van Summeren; zie reactie hieronder. Red.]

1973

Het Brabants Orkest treedt op in de H. Hartkerk.

Sociëteit ‘Karrewiel’ organiseert een serie Jazzconcerten.

De Hertog Janschool, streekschool voor kinderen met leer- en opvoedings­moei­lijkheden, betrekt zijn nieuwbouw.

In plan De Leest verrijst de interconfessionele basisschool ‘De Ark’.

1974

Veghel houdt een Jazz Festival en een Open dag (‘Veghel Ontvangt’).

Het Brabants Orkest geeft een Promenadeconcert m.m.v. Jasperina de Jong en het Trio Louis van Dijk.

Harmonie Frisselstein promoveert naar de hoogste afdeling.

1975

Harmonie Frisselstein verzorgt de KRO-tune.

Overdekt zwembad  De Beemd wordt geopend.

1976

De brandweerkazerne wordt verbouwd en vergroot en de brandweer krijgt een nieuwe bluseenheid, een tankautospuit met hoge en lage druk.

Kleuterschool ‘de Notedop’ wordt geopend.

De Reddingsbrigade Veghel wordt opgericht en de sportverenigingen schieten als paddestoelen uit de grond: dit jaar is het geboortejaar van tafeltennisvereniging 't Batje, tennisclub De Coevering en judovereniging Nango-Jiro.

De nieuwe brug over de gemeentelijke haven wordt geopend.

1977

Het Zwijsencollege en de Pius X-Mavo gaan een samenwerkingsverband aan

Galerie ‘Annebelle’, de eerste galerie in Veghel, opent zijn deuren.

In de Kalverstraat wordt het beeld ‘Handje-Klap’ onthuld. Het beeldje is gemaakt ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Rabobank.

In Zijtaart wordt sportpark ‘de Vonders’ geopend.

Er komt een sportclub voor gehandicapten (L.G.S.V.) en ook ‘Bridge Veghel ‘77’ gaat van start.

Aan de Karel Doormanstraat verrijst een kleuterschool, aan de Koekoeksdonk een scholencomplex en aan de Witte de Withstraat een nieuwe bibliotheek .

 

1978

De Mariaschool sluit.

Het overdekt zwembad ontvangt zijn 500.000ste bezoeker sinds de opening.

Tennisvereniging Frisselstein neemt een overdekte tennis- en squashhal in gebruik.

1979

Er komen weer nieuwe scholen bij: de openbare kleuter- en lagere school ‘de Uilenbrink’ in De Laarbunders en de openbare school ‘het Anker’.

In Mariaheide wordt het gemeenschapshuis ‘d'n Brak’ officieel geopend.

Het St. Barbaragilde wordt heropgericht.

Visvijver ‘t Ven wordt officieel in gebruik genomen.

1980

Er breekt brand uit in kinderdagverblijf ‘in t Corenvelt’ en in ‘de Leesthoeve’.

De brandweer schaft een verbindingscommandowagen, een schuimpoeder­bluswagen en een hulpverleningswagen aan.

Overdekt zwembad ‘de Beemd’ begroet de 1.000.000-ste bezoeker.

In Zuid wordt fietscrossclub ‘Wheels’ opgericht.

 

1981

Opnieuw brand in kinderdagverblijf ‘in ‘t Corenvelt’.

De M.T.S. wordt geopend.

De kleuterscholen Agnes, Zonnestraal en De Peppel worden opgeheven.

Stichting Moskee koopt de kapel van de St. Lambertuskerk.

Het eerste exemplaar van Veghel in de loop der tijden wordt aangeboden aan pastoor A. Meuwese.

De heemkundekring ‘Vegchele’ wordt opgericht, evenals de aquariumvereniging, de 27 MC-club en de sjoelvereniging ‘De Veghelse Schijf’.

Burgemeester H.P.J. van Weegen viert zijn 12½ -jarig jubileum als burgemeester van Veghel.

1982

Op 18 oktober verwelkomt Veghel de 25.000e inwoner (Marian Donkers).

De CHV schenkt de gemeente een dorpspomp.

Honkbal- en softbalclub ‘De Orioles’ gaat van start.

Sporthal De Bunders wordt geopend.

1983

Veghel krijgt gemeentepolitie.

De hockeyvereniging krijgt zijn eerste kunstgrasveld.

De nieuwbouw van het gemeentehuis bereikt zijn hoogste punt.

In Zijtaart wordt het nieuwe Jeugdcentrum geopend.

1984

Het nieuwe gemeentehuis wordt in gebruik genomen, net als het nieuwe poitiebureau aan de Bimd

Het sportpark Spoorzicht in Mariaheide wordt officieel geopend.

1985

Op 28 januari opent de bibliotheek haar deuren in het oude gemeentehuis.

 

1986

De Bloemenwijk krijgt zijn eigen wijkgebouw, ‘De Bloemfontein’.

Pastoor J. Kemps verlaat zijn parochie in Eerde, net als de laatste melk de zuivelfabriek St. Lambertus.

1987

Het klooster van de Broeders der Onbevlekte Ontvangenis aan de Hoogstraat staat te koop

J. Magis wordt de nieuwe pastoor in Eerde/Zijtaart.

Havenmeesters berekenen dat Veghel de grootste binnenhaven van Nederland is.

De werkzaamheden van de commissie ‘Ruilverkaveling Veghel-Erp’ worden beëindigd en de ruilverkaveling Sint-Oedenrode gaat oficieel van start.

Er wordt een stichting opgericht met als doel een moskee voor Marokkanen te bouwen.

Sauna ‘Optima’ aan de Noordkade gaat open.

Op 6 juni onstaat er brand in basisschool ‘de Ark’.

De Rabobank opent een nieuw kantoor in Mariaheide.

1988

Basisschool Lookveld in De Bunders wordt geopend.

Er wordt een begin gemaakt met de sloop van het monumentale RK Gasthuis uit 1919.

De Lambertuskerk viert zijn 125-jarige bestaan met een Feestweek.

De Veghelse broeders zijn niet langer “Veghels”: ze vertrekken.

Politiebureau en brandweerkazerne worden geopend.

Men begint met het afgraven van de vervuilde grond op het terrein van de voormalige Gasfabriek.

 

1989

Massaal geweld tussen een paar honderd jongeren bepaalt de overgang naar het nieuwe jaar.

De Bunders krijgt nog een basisschool, ’t Heibosch.

De oude kweekschool aan de Deken Van Miertstraat wordt gesloopt evenals vier flatgebouwen op De Leest.

De eerste Veghelse beugelbaan, ‘De Veghelse schupskes’ wordt in gebruik genomen.

 

1990

Het pakhuis van de Boerenbond in Mariaheide, dat dateert van 1912, sluit de deuren.

Burgemeester Keijzer viert dat hij al 5 jaar burgemeester is van Veghel.

Pastoor J. Groot-Zevert komt naar de H. Hartparochie.

Schutterij ‘De Unie van 1865’ gaat na 125 jaar ter ziele.

Basisschool ‘De Leme’ wordt geopend.

Het kerkschip ‘d'n Aal’ verlaat Veghel.

1991

In Surabaya overlijdt Mgr. Theo van de Tillaart.

Basisschool Maria ter Heide in Mariaheide brandt af.

Gemeenschapshuis ‘De Schakel’ wordt geopend.

 

1992

De protestantse kerk wordt gerestaureerd.

Onthulling van een beeldje van Trudie Broos (lange tijd verbonden aan het Pieter Brueghel Instituut als docent ruimtelijke vormgeving en beeldhouwen). Zij maakt onder meer wandplastieken voor zorgcentrum Atrium in Veghel en het plastiek ‘Gedeelde grote ui’ op het industrieterrein de Amert.

De Commissaris van de Koningin geeft het startsein voor de restauratie van de Lambertuskerk.

Het Industriepark ‘De Amert’ wordt in gebruik genomen.

Het welzijnsgebouw ‘De Brigantijn’ wordt officieel geopend.

Op 15 december wordt Julian Vermeulen geboren als 27.000e inwoner van Veghel .

 

1993

Vanaf 16 december loopt het torenuurwerk van de Lambertuskerk (dat in 1992 getroffen werd door de bliksem) weer op tijd en ook de klokken luiden weer.

Opening van het Arbeidscentrum ‘De Rotonde’ in Eerde.

1994

Erp en Veghel gaan samen verder als Veghel.

Opening van de Wereldwinkel.

1995

Het water in Aa en Dommel stijgt tot 5 meter boven NAP.

Het Museum Bevrijdende Vleugels sluit zijn poorten.

De Aloysiusschool moet plaats maken voor het woningproject Kloosterhof.

ROC De Leygraaf opent zijn klaslokalen.

De afdelingen Veghel en Mariaheide van de Boerenbond fuseren.

Reacties (30)

C.Korsten zei op 14 januari 2008 om 20:21
Veghel kreeg niet in 1953 een nieuwe ambachtschool. Ikzelf heb de deze school bezocht van sept.1951 t/m juli 1954. in 1952 of 1953 veranderde de nqaam Rk. Ambachtschool St.Joseph in R.K.School voor ambacht en techniek St.Joseph Veghel.
Een van mij broers de toenmalige ambachtschool reds in 1947.
Christian van der Ven, namens BHIC bhic zei op 14 januari 2008 om 22:41
We gaan het eens precies uitzoeken, want het moet wel kloppen natuurlijk. Bedankt voor je opmerking!
c van wanrooij zei op 12 juli 2009 om 18:40
in 1969-1970 waren er 5 doden bij een brand in Veghel -hier vind ik niets van terug
Annemarie van Geloven, namens BHIC bhic zei op 13 juli 2009 om 15:52
Beste C. van Wanrooij, hartelijk dank voor uw aanvulling. Weet u ook waar en wanneer deze brand precies geweest is? Als er zoveel doden bij gevallen zijn, moet deze brand een enorme impact op de gemeenschap hebben gehad.

Reacties van anderen zijn natuurlijk ook welkom!
Henk van der Voort zei op 28 juli 2009 om 20:20
Beste Annemarie,
Ik herinner me dit trieste voorval maar al te goed, omdat juist op die dag ons eerste kind werd geboren. In de vroege ochtend van 1 juli 1971 woedde een vreselijke brand in de Bernhardstraat bij het gezin van Hermanus Callaars en Wilhelmina Theresia Zomers. Hierbij kwamen moeder en de kinderen Manny (10), Rita (9), Petro (5) en Marcel (4) om het leven.
Heemkundekring Vehchele heeft een gedachtenisprentje in haar bezit.
Annemarie van Geloven, namens BHIC bhic zei op 29 juli 2009 om 11:55
Beste Henk,
Door uw haarscherpe bijdrage blijft op dit platform van 'Historisch Veghel' de nagedachtenis aan moeder Wilhelmina Theresia Callaars-Zomers en de kinderen Manny, Rita, Petro en Marcel Callaars, die op 1 juli 1971 bij die afschuwelijke brand in de Bernhardstraat omkwamen, voor de gemeenschap van Veghel bewaard.

Hartelijk dank voor uw bijdage.
Wim van Stiphout zei op 4 september 2009 om 22:09
Een bijzonder stukje Brabantse (Veghelse) missie-geschiedenis:
In 1874 wordt de Veghelaar Hubertus van Stiphout, na de hogere studies te hebben gevolgd in Brugge, te Mechelen tot priester gewijd. Kort erna vertrok hij als missionaris naar Schotland naar de omgeving van Glasgow, waar hij achtereenvolgens te Coatbridge, Chapelhall en Airdrie als r.k. priester werkzaam was. In 1926 is hij te Airdrie overleden.
Zijn levensloop is na te lezen in het boekje: Komd'r nie efkes in? Graard van Stiphout en het Ven. Uden, 2008. (Met bijlage over genoemde Hubertus)
Mariët Bruggeman, namens BHIC bhic zei op 7 september 2009 om 10:08
Beste Wim,
hartelijk dank voor je bijdrage over Hubertus van Stiphout. Jammer dat wij het boekje "kom d'r nie efkes in" niet in onze bibliotheek hebben. Dus mocht je nog meer informatie hebben met betrekking tot de Veghelse missie-geschiedenis, dan horen we dit graag.
Mariët Bruggeman, namens BHIC bhic zei op 18 september 2009 om 10:52
Ondertussen heeft het BHIC in 's-Hertogenbosch van Wim van Stiphout het boekje toegezonden gekregen 'Komd'r nie efkes in?' Waarvoor hartelijk dank. Het zal in onze bibliotheek worden opgenomen zodat het voor iedereen ter inzage is. Nogmaals dank.
Ben Schilder zei op 6 maart 2010 om 22:44
Sociëteit ‘Karrewiel’ opent in het gemeenschapshuis Eerde Klopt niet. Men zal hier bedoelen dat de soos een eigen onderkomen achter de Leesthoeve in gebruik neemt.
Thuispuntmedewerker zei op 21 april 2010 om 16:12
In dit artikel wordt de heer Dobbe genoemd als architect van het oude Raadhuis in Veghel, uit 1877. In andere bronnen (o.a. 'Veghelse Raadhuizen' op deze website) is sprake van de heer J.M. Nabbe als architect.
Wie van de twee is het dan echt?
super anoniem zei op 18 mei 2010 om 13:27
ik vind het een erg boeiend en interesant verhaal ik ben onder de indruk
Gineke van der Ree, namens BHIC bhic zei op 20 mei 2010 om 12:53
Beste Thuispuntmedewerker,

In de documentatie van Veghel (VEGHDOC.0020) zit informatie over het raadhuis van Veghel, misschien dat je daarin de juiste naam van de architect vindt. Ook is er een artikeltje over in het blad van de Heemkundekring: Henk van der Voort, Het oude raadhuis; in Van Vehchele tot Veghel : periodiek van de Heemkundekring Vehchele, jrg. 28, afl. 91(2008) p. 4-9.
Laat je even weten wat juist is? Dan kunnen we de lijst eventueel aanpassen.

Thuispuntmedewerker zei op 27 mei 2010 om 10:27
Hallo Gineke, ik kwam in alle bronnen de naam J.M. Nabbe- gemeentearchitect van Den Bosch- tegen behalve in dit artikel, vandaar mijn opmerking. Aangenomen kan worden dat de heer Nabbe de architect was.
Bernadette Harvell-van Heck zei op 20 februari 2011 om 23:45
Ik heb het met plezier gelezen. Ik ben al 24 jaar weg uit Veghel en woon nu in het buitenland. Ik apprecieer al de tijd en het harde werk die het jullie gekost heeft om dit samen te stellen!
Wim van Stiphout zei op 21 februari 2011 om 11:07
In september 2009 heb ik een reactie geschreven op 'Veghel in jaartallen', met een klein berichtje over m'n oudoom Hubertus van Stiphout, destijds werkzaam in Schotland..

Ik weet niet of het voor jullie interessant is om bij het bericht nog twee verwijzingen (links) te maken naar wat uitgebreidere documentatie, in het Engels, over genoemde Hubertus.
Zie hierbij:
Het In Memoriam van Hubertus: http://www.stmargaretsairdrie.org.uk/history2.html
En de geschiedenis van de parochie: http://www.stmargaretsairdrie.org.uk/history.html

Met vriendelijke groet,
Rien Wols, namens BHIC bhic zei op 21 februari 2011 om 16:06
Beste Wim van Stiphout,
Dank voor de aanvullingen. We hebben er meteen maar een verhaal op onze site van gemaakt en hem als item opgevoerd in deze lijst (bij 1874).
Rolf Vonk zei op 18 november 2011 om 15:06
Bij het jaartal 1433 wil ik graag het volgende opmerken:
Ik mis een vermelding over de interessante vroegste politieke binding van Veghel met het zogenaamde graafschap Rode (Sint-Oedenrode), waartoe de middeleeuwse gemeenschap Veghel behoord heeft. Martien van Asseldonk heeft hier in 1998 een prachtige analyse over geschreven in 's-Hertogs Tienduizend bunders en geeft daarin de ligging aan van de zogenaamde Baecxhoeve onder Veghel, een leengoed van de heren van Rode.(Bron: Martien van Asseldonk,'s-Hertogs Tienduizend bunders, 1998).
Ook de Rooise koster Brock vermeldt de juridische Veghelse band met Sint-Oedenrode, waarvan hij aangeeft dat Veghel haar costuimen en landrechten naar Roois recht ontving (blz. 147). Brock vermeldt eveneens, dat de Veghelaren in oude periodes dan ook werden aangeduid met de naam "Rodenaren".
Martien van Asseldonk wijst vervolgens op het ontstaan van het kwartier Peelland in de Meierij van 's-Hertogenbosch, waarvan de wortels ongetwijfeld in de rechtsindeling van het oude graafschap Rode liggen. Dit kwartier Peelland ontstond, nadat het graafschap Rode in 1231 met haar toebehoren (waaronder Veghel) overging naar het hertogdom Brabant wegens een mogelijk oudere overeenkomst tussen de graaf van Gelre en de hertog van Brabant uit 1203. Deze loop van de geschiedenis heeft uiteindelijk het latere toebehoren van Veghel tot de Meierij van 's-Hertogenbosch bepaald.
Martien van Asseldonk zei op 26 juli 2015 om 17:13
1415 Gerlacus van Erp wordt heer van Erp en veghel klopt niet. In 1335 werd Willem van den Bossche pandheer van Erp (zonder Veghel) tegen vetaling van een bepaald bedrag. Willem overleed in 1344. In 1350 werd de heerlijkheid Erp weer direct door de hertog bestuurd en in 1355 lostte de hertog de heerlijkheid af aan de erfgenamen van Willem van den Bossche.
Martien van Asseldonk zei op 26 juli 2015 om 17:15
Nog eentje: de schuilkerk van Veghel werd al in 1638 opgericht, niet in 1649 (zo blijkt uit de dorpsrekeningen van Veghel).
Martien van Asseldonk zei op 26 juli 2015 om 17:52
In 1911 werd de CHV opgericht, maar toen nog niet in Veghel gevestigd.
Martien van Asseldonk zei op 26 juli 2015 om 17:52
In 1911 werd de CHV opgericht, maar toen nog niet in Veghel gevestigd.
Annemarie van Geloven
Annemarie van Geloven bhic zei op 28 juli 2015 om 11:51
Dank voor je reacties, Martien, ik geef ze door aan de auteur.
Paul Huismans
Paul Huismans bhic zei op 14 oktober 2015 om 14:33
@Martien van Asseldonk. U heft helemaal gelijk. In 1915 is besloten tot de vestiging van de CHV in Veghel, maar in het jaarverslag van 1917 is voor het eerst sprake van personeel in Veghel. Het heeft "even" moeten wachten, maar nu is de tekst aangepast.
Diny van Summeren zei op 20 juli 2016 om 20:32
Hallo, ben geboren en getogen Veghelnaar en ook inmiddels al weer 24 jaar daar weg, maar was bij de oprichting van basketballclub Attacus op 1 november 1972. Daar ben ik ook een aantal jaren lid van geweest. Deze mis ik ook in de opsomming
Erg leuk om weer herinneringen op te halen, veel o, ja!!
Paul Huismans
Paul Huismans bhic zei op 21 juli 2016 om 14:11
@Diny van Summeren. Dank voor uw aanvulling. We hebben de vereniging erbij gezet.
Marc van den Berkmortel zei op 27 juni 2017 om 18:14
Hallo BHIC,

Hierbij een kleine aanvulling op de historie van Veghel hierboven. Aan de Zuid-Willemsvaart in Veghel/Zijtaart zijn in de meidagen van 1940 niet 6, maar 8 militairen gesneuveld. Op het monument aan de kanaaldijk in Zijtaart staan 7 namen vermeld van militairen gesneuveld op 11 mei 1940. Op 13 mei 1940 echter is in Huize Lidwina te Schijndel Dpl. Sergeant Gerardus Antonius Trines uit Eindhoven overleden ten gevolge van zijn verwondingen opgelopen op 11 mei 1940. Hij diende bij 1-II-2RI.
Daarnaast is er op De Leest op 11 mei 1940 tenminste nog 1 burgerslachtoffer gevallen: Maria Anna (Miet) van Zutphen uit Schijndel, geboren in Dinther. Zij was bij haar zus Bertha van Zutphen en zwager Jan Hurkmans [en niet - zoals abusievelijk eerder werd aangegeven Jan Dortmans] aan het helpen in de kraamtijd van een zoon.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 28 juni 2017 om 09:47
Bedankt Marc, we hebben de tekst aangepast. Wat een tragisch verhaal overigens, van Miet van Zutphen (zoals waarschijnlijk voor alle slachtoffers geldt, hoor). Maar omkomen bij het helpen in de kraamtijd, dat is wel heel wrang.
Marc van den Berkmortel zei op 3 oktober 2017 om 18:58
Nogmaals een aanvulling en een verbetering op een vorige aanvulling, BHIC.
Naast Miet van Zutphen is ook Jean Joseph Auguste Stans uit de Sint Lambertusstraat als burgerslachtoffer te betreuren op 11 mei 1940.
In een vorige aanvulling scheef ik over Jan Dortmans. Moet Jan Hurkmans zijn, excuses.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 4 oktober 2017 om 09:27
Dank Marc, langzamerhand ontstaat door je aanvullingen een steeds completer beeld. Ik heb wat kleine aanpassingen gedaan, zo moet het - lijkt me - voor iedereen wel duidelijk zijn.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.