i

Dit verhaal gaat over:

Locatie: Bergen op Zoom
Tags:

vertelde op 19 juni 2020 om 11:03 uur

"Aan de kerk van den H. Antonius Abt te N. Borgvliet is door eenige milde gevers een prachtig cadeau ten geschenke gegeven, in den vorm van een verguld zilveren tabernakeldeur met rand," zo schrijft de krant De Grondwet op 23 december 1930. Met Kerstmis konden de gelovigen er al van genieten.

Bron: Dagblad van Noord-Brabant, 31 dec. 1930
Bron foto: Dagblad van Noord-Brabant, 31 dec. 1930

Het tabernakel kwam in de nieuwe kerk, die de parochie liet bouwen ter vervanging van het oude, uit 1865 stammende gebouw. Wegens ruimtegebrek, zo ging dat toen nog.

Een anonieme schenker liet Ant. Andriessen, telg van een geslacht van zilversmeden uit Bergen op Zoom, de deur maken. "De rand waarin korenaren en druivenranken symboliseert het H. Altaar Sacrament," schrijft de krant verder,  "De deur, een ontwerp van den heer Ant. Andriessen door hem zelf gedreven bevat boven aan weerszijden een roos als het teeken der liefde Boven in staat een kruis op de rots welke uit een zevenvoudige bron, symboliseerend de 7 H. Sacramenten, ontspringt, waaraan twee dorstige herten 't symbool der menschheid die hongert en dorst naar de lafenis van Gods genade, zich laven." Een week later plaatste het Dagblad van Noord-Brabant zelfs een foto van het kostbare geschenk.

Bron: De Grondwet, 23 dec. 1930
Bron knipsel: De Grondwet, 23 dec. 1930

Jammer genoeg is de tabernakeldeur verdwenen. Stichting Bergen op Zilver, van het prachtige boek Zilver in en rond Bergen op Zoom (2017), is op zoek naar dit kleinood. Weet iemand er meer van?

Deel dit verhaal op:
  • Pinterest
  • Tumblr
  • Toevoegen als favoriet
  • Afdrukken

Reacties (7)

Willem Kruf zei op 19 juni 2020 om 20:36 uur

Of dit kunstwerk WO II heeft overleefd zou een vraag kunnen zijn. Bij de viering van een jubileum van pastoor Kuijpers schrijft De Avondster op 15 juni 1945 over de vernielde kerk "in de ochtend van 27 october ..... in een ogenblik door heiligschenners in een verschikkelijke ruine werd herschapen" en op 18 juni 1945 toen de noodkerk reeds in gebruik was over de H. Mis "waaronder vrijwel alle schoolkinderen de H. Tafel naderden." Wat opvalt : in tegenstelling tot voormeld krantenartikel is geen sprake van H. Altaar maar van H. Tafel. Ook de puinhoop op een foto uit die tijd geeft weinig hoop.

Louis Raaijmakers zei op 20 juni 2020 om 16:33 uur

Het moet toch te achterhalen zijn wat er met dat tabernakel is gebeurd. Op enig moment is de priester met zijn gezicht naar het volk de mis gaan doen. Volgens mij in de jaren 60 na het concilie. Toen kwam volgens mij ook het Nederlands in zwang. Dat oude altaar heeft er een tijd daarna nog gestaan. Ik weet niet hoe lang. Dat tabernakel moet verdwenen zijn met het afbreken van het oude altaar.

Cor Luijsterburg zei op 24 juni 2020 om 10:51 uur

Louis Raaijmakers kan wel gelijk hebben. Ik herinner me ook dat er tot ver in de jaren zestig een altaar heeft gestaan met daarop een tabernakel. Ik heb daar als misdienaar lang naar zitten staren, elke dag weer opnieuw. De tekening komt mij wel vaag bekend voor, maar dat hoeft niets te zeggen.

Louis Raaijmakers zei op 24 juni 2020 om 13:58 uur

De foto van het zijaltaar met de varkenskoppen (en koster Dekkers?) komt uit de Brabantcollectie van de Universiteit hier. Wellicht is daar meer. Bij https://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/109 lees ik dat er een Borgvliet parochiearchief is. Dit wordt misschien nog iets voor 'opsporing verzocht'.

Willem Kruf zei op 24 juni 2020 om 15:07 uur

Volgens mij is het pastoor Kuijpers die op de foto staat. Ook kijkende naar zijn kleding en hoofddeksel. Ik heb het idee dat de koster dergelijke kleding niet droeg.
Op een foto in De Stem van zaterdag 9 november 1963 ligt ook een varkenskop op het zij-altaar, maar er is dan een vitrinekast overheen gezet. Waarschijnlijk toen ook al hygiene - / besmettingsvoorschriften.
Wat betreft het zoeken naar de tabernakeldeur. We kunnen ook naar Lepelstraat, tussen Halsteren en Steenbergen, gaan. Daar staat de kerk van Antonius van Padua, de heilige van de verloren zaken. We kunnen hem dan om raad voor het zoeken vragen.

Louis Raaijmakers zei op 26 juni 2020 om 11:18 uur

Ik geloof heilig in deze speurtechniek, Wim. Toch zie ik meer mogelijkheden om rond te vragen naar foto's van bv. een trouwerij (Jan de Crom) uit die tijd. Waren toen natuurlijk wel mensen geboren in de jaren '30. In dat parochiearchief moet toch materiaal zitten over het afbreken van dat altaar. Of is dat geclassificeerd? Wellicht dat ook de architect van de nieuwvouw iets weet.

Willem Kruf zei op 26 juni 2020 om 12:52 uur

Ton de Rooij van kerkbestuur heeft niets terug kunnen vinden, schrijft hij.
De dames Van den Berg hebben foto’s meegegeven aan iemand, die nu met vakantie is, zo liet die persoon weten. Dus effe geduld.
Maar zij weten wel dat onder pastoor De Graauw een opruiming is geweest. Gehavende beelden zijn achter de kerk onder de grond gestopt.
Iemand anders meldde dat duurdere zaken al waren verdwenen voor ze naar de (centrale) opslag konden worden gebracht.
Tocht naar Lepelstraat wil ik er toch inhouden. Er is daar ook een cafe met terras en daar zullen ze iets beter hebben te drinken dan die mierenzoete miswijn.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:

Lees ook deze verhalen

vertelde op 24 november 2014 om 14:39 uur

De Antonius-Abtkerk in Bergen op Zoom