i

Dit verhaal gaat over:

Locatie: Mill en Sint Hubert
Tags:

Waarom de Noordstraat in het zuiden ligt

vertelde op 12 augustus 2009 om 09:10 uur

Het dorp Wilbertoord en de gemeente Mill en Sint Hubert worden aan de zuidkant begrensd door de Noordstraat. Dat lijkt op zich al niet logisch, maar nog mooier is dat de straatnaam eigenlijk ook niets te maken heeft met een windrichting.

Volgens oud-streekarchivaris Harm Douma woonde in 1542 in de omgeving van de huidige Noordstraat een zekere Aert van Aer.

Van Aers woning werd als uitgangspunt gebruikt door de landmeters bij de vaststelling van de grens tussen de gemeenschappelijke Peel van het Nederambt van het Land van Cuijk en de Peel van het Kruisherenklooster Sint Agatha.

Het Noord circa 1840Vanaf Van Aers huis trokken zij een lijn in de richting van de kerktoren van Boekel. In 1625 noemden mensen in de buurt het erf van Van Aer al “Or” en spoedig daarna “den Or”. In 1969 hadden oudere inwoners van Wanroij het nog altijd over “de Nor”.

Het stapje naar “Noordstraat” is dan gauw gezet.

Deel dit verhaal op:
  • Pinterest
  • Tumblr
  • Toevoegen als favoriet
  • Afdrukken

Reacties (7)

Jan Lange. Nw.Vennep zei op 13 augustus 2008 om 00:00 uur

Het Kapittel van de St. Elisabethkerk te Grave bezat vele gronden in en buiten de stad Grave. Van deze gronden trokken zij Roggerenten, Geldrenten en Landpachten. Uit 1565 dateert een fraai cijnsboekje van dit Kapittel van de hand van Roelof van Dael. Deze noteert voor een goed/erfenis, weleer van Hubert van den Dijck en Hendrick van den Gro(e)telaer te Wanroij als cijns 12 vat rogge,te betalen door "Aert van Naer, anders van Oirt, nu Peter van Naer, anders van Oirt".
In 1637 worden over ditzelfde goed gemeld als cijnsbetalers: Jan Jans Immen uit land te Wanroij in Gijsbroek, herkomstig van "jhr. Aert van Naer ofte Aert aen den Peel".
Deze teksten onderbouwen de these van H. Douma uitstekend !

Rien Wols bhic zei op 13 augustus 2008 om 08:51 uur

Dag Jan,

Dank je wel voor deze aanvulling. Zoals je zegt: deze gegevens maken het nog veel duidelijker dat "noord" in dit geval echt niets met de windrichting te maken heeft.

sabine zei op 17 augustus 2008 om 16:12 uur

oke klopt

Mimi Verbruggen zei op 5 november 2008 om 10:35 uur

Mijn moeder is in 1917 geboren op de boerderij in Noord 6 te Wanroij. Volgens het bevolkingsregister van Wanroij werd dit adres in 1850 'Den Oord' genoemd. Heeft een en ander met elkaar te maken? In ieder geval ben ik blij met het verhaal van de Noordstraat van de heer Douma en de aanvulling van Jan Lange daarop.

Jan Lange. Nw.Vennep zei op 14 maart 2012 om 00:13 uur

Rond 1530 gesticht/bevestiging in acte dd. 2.2.1538 (ORA Land van Cuijk 251 p. 309) en in 1577 door Herman Coenen in zijn inkomstenregister van de kapel op Hall beschreven: uit een erf te Wanroij, dat toebehoorde aan wijlen Arnt van Naer anders gezegd Arnt van Oirt, na hem Peter van Naer Arntszoon, nu Arnt van Naer Peterszoon komt 2 malder rogge ten goede aan de kapel op Hall te Escharen. In 1595 wordt dit aldus omschreven: "tot Wanraij vuijtter hoffstadt ende landt daer toe gehoerende Aert van Oirt nae Peter Oirt nu Aert Rutten".
Dit alles te vinden in artikel over de kapel op Hall te Escharen in Merlet 2012, nr. 1.

Annemarie van Geloven bhic zei op 14 maart 2012 om 16:41 uur

Extra bewijsvoering in de nieuwste Merlet, net vers van de pers! Dank voor je reactie, Jan.

Jan Lange. Nw.Vennep zei op 30 mei 2013 om 00:01 uur

Nog meer van Aer/van Noir/Oir:
Uit ORA Land van Cuijk 251 Mill/Wanroij:
Vóór 1.2.1539 zijn overleden Arnt van Noir x Heylke. Hun kinderen zijn zeker Peter Arnts van Aer/Noir x Nees en Thonis Arnts van Noir/Aer x vóór 1537 Baett.
Een Lambert Arnts van Aer/Noir x vóór 5.4.1539 Beert is wrschl. ook een zoon; deze is in 1543 kapelmeester te Wanroij.
Er is nog een Arnt van Oir x Heylke, die in 1542 nog transporteren; die dus een andere is dan de vóór 1.2.1539 overledenen met dezelfde namen. Op 1.2.1537 acteert nog een Peter Jans van Noir.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:

Lees ook deze verhalen

vertelde op 5 december 2012 om 12:41 uur

Gedwongen Arbeidstraat

vertelde op 21 maart 2009 om 15:09 uur

Zomerweg of Ruitersdam: een weg met geschiedenis

vertelde op 12 december 2009 om 16:21 uur

Een straatnaam en een zwembad (dat er niet kwam)