skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Wederopbouwhuizen in de Heilige Geeststraat

Het bestuur van de armenzorg noemde men vroeger ‘De tafel van de Heilig Geest’. Het was een instelling die er in de Middeleeuwen voor zorgde dar er bij de armen eten op tafel kwam. Ook deelden men kleding schoeisel en brandstof uit.

Veel Rooise mensen pachtten voor 1942 een stukje grond van de armenzorg om er aardappels en groente te verbouwen. Vandaar dat toen er huizen werden gebouwd, deze straat de Heilige Geeststraat werd genoemd. In 1942 werd de grond onteigend en in 1943 is de bouwvergunning afgegeven om hier acht huizen te bouwen voor de wederopbouw.

Met de uitvoering van het werk zijn de gebroeders van Breugel belast, onder leiding van de architecten Ir. C. van Geenen, Steph van de Wiel en August van Breugel.

Maar nu heet de straat Mater Lemmensstraat. Mater Lemmens was hoofd van de zusters Augustinessen. Met haar medezusters werd zij tijdens de Franse Revolutie uit Diest verdreven en kwam ze o.a. via Eersel in Sint Oedenrode terecht. In 1803 kocht haar zwager Johannes Coppens het slotje Henkenshage voor de zusters. Omdat het slotje te klein werd, kochten de zusters slot Dommelrode en begonnen er een pensionaat voor jonge juffrouwen.

Wie de eerste bewoners waren van de Heilige Geeststraat heb ik nog niet gevonden. Misschien is er nog iemand die dat wél weet?

Reacties (18)

Willie Damen van de Mosselaer zei op 26 mei 2014 om 10:34
misschien weet iemand wie de eerste bewoners waren?
G.W.Ch. Lemmens zei op 7 juni 2014 om 15:49
Dag Willie,

Heel interessant verhaal dat je hier geschreven hebt, mijn complimenten !!

Ja, natuurlijk zou ik graag iets meer ook willen weten over Mater Lemmens - waar ze geboren is, wie haar ouders waren enz. - dus als iemand dat weet dan heel graag ?!

Met hartelijke groet,

Gerard
Willie Damen van de Mossealer zei op 8 juni 2014 om 20:21
Mater Augustina Lemmens 1791 - 1829, is gedoopt op 7 mei 1753 te 's-Hertogenbosch als:
Wilhelmina Maria Lemmens
overleden 6 mei 1829 Sint-Oedenrode
Dochter van Henricus Lemmens en Theodora van Uden
Willie Damen van de Mosselaer zei op 9 juni 2014 om 07:28
De geschiedenis van Mariëndaal en de zusters Augustinessen is te lezen in Heemschild aflevering 4 – 1970, een uitgave door de Heemkundige kring “De Oude Vrijheid’’, te Sint-Oedenrode.
Geschreven door Drs. L. J. A. van de Laar
Gerard W.Ch. Lemmens zei op 9 juni 2014 om 11:42
Dag Willie,

Heel hartelijke dank voor je antwoorden en de informatie daarin!

Ik ga kijken of die Wilhelmina Maria Lemmens uit Den Bosch familie van mij is want ik heb een tak die vanuit Oploo naar 's-Hertogenbosch trekt en daar o.a. Molenaars zijn.

Met dank en hartelijke groet,

Gerard
Hans zei op 14 augustus 2014 om 20:18
Beste Gerard,

Augustina Lemmens priorin van 1791-1829

geboren als Wilhelmina Maria Lemmens te Den Bosch
overleden 06-05-1829 Sint-Oedenrode akte 28 oud 76 jaar
d.v. Henricus Lemmens en Theodora van Uden
begraven op het kerkhof te Eerschot
Franse Kostschool voor Jonge Jufvrouwen,
te St. Ode Rode,
Onder het bestuur van zuster M. A. Lemmens,
gewezene religieuse van Mariendal te Diest.
=========================================


Bron: www.dbnl.org Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

[Lemmens, Augustina]

LEMMENS (Augustina), geboren te 's Hertogenbosch, kloosterzuster van de orde van den H. Augustinus te Diest in Mariëndal, waar zij hare plechtige beloften uitsprak op 20 Juli 1778. Zij overleed te St. Oedenrode 6 Mei 1829. Aan het groot beleid en de kloekmoedigheid dezer onverschrokken vrouw is het te danken, dat het klooster Mariëndal, niettegenstaande de revolutie en de dwangmaatregelen van koning Willem I, is blijven bestaan.

24 Januari 1791 werd Augustina Lemmens tot priorin van Mariëndal gekozen en door den landdeken van Diest, Lamal bevestigd. Moeilijke tijden voor de kloosterlingen braken aan. 7 Nov. 1796 werd haar aangezegd Mariëndal te verlaten. De priorin sterkte door haar moedig gedrag de overige kloosterzusters. Zij wachtten het uiterste af en weigerden het habijt af te leggen. 13 Nov. 1796 werden zij door gewapende soldaten met geweld op straat gezet. Een edele vrouw nam ze in haar huis op. 17 Nov. 1796 's morgens vroeg vluchtte de priorin met de nonnen, veertien in getal. Zij vonden te Eersel een toevlucht in het huis van de familie Kerkhoven. 27 Maart 1801 betrokken de nonnen met hun geestelijken bestuurder, een abdijheer van Averbode, Clau-

[p. 739]


dius Momaerts, die zich weder bij haar gevoegd had, het slotje Henkenshage te St. Oedenrode. De priorin kon dit na drie jaar door tusschenkomst van een protestant, den heer Kien uit 's Hertogenbosch, aankoopen.

De priorin opende nu een dagschool, een dringende behoefte voor de parochie St. Oedenrode. Vier jaar verleende zij een schuilplaats op Henkenshage aan den abt van Averbode, Gregorius Thiels, 1804 tot 1808, toen hij naar Averbode weerkeerde. Vele gevluchte priesters uit Brabant en Luik vonden te St. Oedenrode op Henkenshage bijstand en verblijf. 1811 verkreeg de priorin, dat het klooster als instelling van onderwijs zonder bijzonderen naam werd erkend en de statuten de keizerlijke goedkeuring ontvingen, 12 Nov. 1811. Hierdoor werd haar toegestaan novicen aan te nemen. 20 April 1819 verliet de priorin met hare zusters Henkenshage om het ruimere kasteel Dommeloord te betrekken, dat zij gekocht had van Gerard de Jong voor 8500 gl. Naast de school werd een bloeiende kostschool opgericht.

Na den dood van den bestuurder, den norbertijn Cl. Momaerts 15 Jan. 1815, had het klooster geen afzonderlijken, priester meer, maar werd door de geestelijken der parochie verzorgd.

Toen de priorin Aug. Lemmens, 6 Mei 1829, overleed, telde haar klooster 26 leden.

Zie: Raaymakers, Kerk. en liefd. Diest (Leuven 1870) 387-388; Coppens, Nieuwe beschr. bisdom 's Hertogenbosch III, 142; Schutjes, Gesch. bisd. 's Hertogenbosch V, 329-330; Norbertijner abdij Averbode, 272; Bossche Bijdr. IV, 176 vv.; Taxandria XXX (1923), 72.

Fruytier
Willie Damen van de Mosselaer zei op 14 oktober 2017 om 09:01
12 november 1941 Toegang 7635 inventaris 339
In verband met een schrijven van de Algemeen Gemachtigde voor de wederopbouw, waarbij hij toezegt onder bepaalde voorwaarde (100% in de bouwkosten en 90% in het nadelig saldo der exploitatie) krediet te verlenen tot een bouw van 8 bescheiden arbeidswoningen, wordt besloten dit voorstel te aanvaarden.
Vandenbempt Johan zei op 14 oktober 2018 om 21:09
PAULINA PLUIJMERS (Pluymers) Gewezen Religieuze van MARIENDAL te Diest. Overleden te St. ODEN-RODE den 28 september 1827 in de ouderdom van 54 jaar. Zij was geboren te Budingen (Zoutleeuw) België - niet zo ver van Diest -eigenlijk op 7 februari 1773 als dochter van Peeter en Gertrudis Croes.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 15 oktober 2018 om 10:01
Bedankt voor deze aanvullingen, Willie en Johan!
Willie Damen van de Mosselaer zei op 15 oktober 2018 om 14:32
De zusters die zich in 1801 samen met hun overste Augustina Lemmens op Henkenshage vestigen zijn; Felicitas Goelens, Cecilia Heijlen, Elisabeth Kemps, Norberta Leijten, Clara Meeus (op 26 januari 1811 op Henkenshage overleden), Paulina Pluijmers, Maria Joseph van Postel, Ursala Quintens, Maria Raeijen, Coleta Smeijers, Scholastica Verlinden en Johanna van der Voort.
Op 27 februari 1819 wordt kasteel Dommelrode aangekocht.
Bron: Bep van Lieshout in Heemschild (2003), afl. 1, p.1 – 21
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 15 oktober 2018 om 19:18
Kijk, dan hebben we die namen ook weer op een rij, Willie. Veel dank voor al deze informatie!
Hans Hendriks zei op 23 oktober 2018 om 12:04
De eerste bewoners van de panden aan het Heilig Geestje later Mater Lemmensstraat genoemd zijn achtereenvolgens:

PER HUISNR. NAAM
15-09-1942 nr. 11 Adrianus Huninck
01-10-1945 nr. 13 Pieter v. Efferen
01-08-1944 nr. 15 Antonius M. v. Rooij
06-11-1944 nr. 17 Petrus Adrianus Kempe
01-08-1944 nr. 19 Johannes v.d. Biggelaar
01-08-1944 nr. 21 Adrianus M. vd. Aa
14-08-1944 nr. 23 Hendrikus E. Versantvoort
01-08-1944 nr. 25 Carolus J. v. Wanrooij
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 23 oktober 2018 om 13:31
Dank Hans! Wat een waardevolle aanvulling!
Wim van ROOIJ zei op 14 juni 2020 om 17:11
ik ben er geboren in 1948 op nr 15 .
Wim van ROOIJ
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 15 juni 2020 om 10:16
Hallo Wim, bedankt voor je berichtje. Heb je er lang gewoond?
Wim van Rooij zei op 15 juni 2020 om 10:57
ongeveer 6 jaar en toen verhuisd naar kofferen a256 (Boskantseweg 5) ook wel genoemd ´t kerkske
Dennis de Visser zei op 27 juni 2023 om 09:54
Mijn moeder woonde op 17, Petrus A Kempe is mijn Opa. Wim van Rooij kent de Kempes misschien nog wel - ze waren immers buren.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.

Lees ook deze verhalen