i

Dit verhaal gaat over:

Locatie: Geffen
Tags:

Wolven in Geffen

vertelde op 2 januari 2011 om 14:51 uur

Via de website van het BHIC kun je ook onderzoek doen in gescande bronnen. Ik stuitte op deze mooie akte over wolven in Geffen en heb de tekst voor de lezers van het BHIC getranscribeerd.

Compareerde voor Jan Gielens van Tuijl, president, ende Ambrosius van Creijl, schepenen der heerlijckheijt Geffen, Nicolaes van Tilborgh, jager van de Weled. vrouwe van Geffen, ende Geerit Verhoeven, beijde inwoonderen deser voorz. Heerlijkheijt,

Verclarende dat Georgh Hendrik de Gooij met meer andere liefhebbers op den aght en twintigsten meij deses Jaers hebben in out Vinckel onder de heerlijckheit Nulant hebben geschooten ende gekregen eenen ouden wolf, sijnde een teef ende dat door de selve liefhebbers op den selven tijdt en in 't selve bosch sijn gevonden opgenomen en mede genomen seven jonge wolven, gevende sij attestanten voor redenen van wel wetentheijt dat sij daer bij ende present sijn geweest en hebben dese hare gegeve verclaringe met solemneele Eede in handen van de gecommitteerde van den heere officier afgeleght 

Bevestight binnen de heerlijckheijt Geffen,
den vijf en twintighsten Junij seventien hondert seven en dertigh.

Wil je de ingescande akte zelf zien? Ga dan naar www.bhic.nl, Historisch Onderzoek Doen en dan naar Gescande Bronnen. Bovenstaande akte is te vinden via de plaatsnaam Geffen, toegangsnummer 7341, Inventarisnummer 58, Protocol van diverse akten, 1735-1740 - pag. 220 e.v.

Deel dit verhaal op:
  • Pinterest
  • Tumblr
  • Toevoegen als favoriet
  • Afdrukken

Reacties (2)

Adrie van Griensven zei op 20 januari 2013 om 00:53 uur

Niet meer dan een kleine reactie. Kennelijk niet voor niets heet de straat van Geffen naar Nuland, daar waar de Pastoor van de Kampstraat -vroeger Runrotstraat - eindigt, in het verdere verloop dan ook Wolfdijksestraat.

Mariët Bruggeman bhic zei op 22 januari 2013 om 10:09 uur

Hoi Adrie, bedankt voor je reactie (klein of groot; maakt helemaal niet uit).
En de Wolfdijksestraat is inderdaad al een hele oude benaming; zou dus goed kunnen kloppen!
Met vriendelijke groeten,

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: