skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Zeeland in jaartallen

  1324 Heren van het Land van Ravenstein: het huis Valkenburg
  1339 De oudst bekende dorpskeur wordt vastgesteld
  1376 Op 22 september sticht Arnold Heym uit Den Bosch met anderen een kapel ter ere van de H. apostel Jacobus en de H. martelaar Cornelius
  1385 Zeeland krijgt eigen gemeynt (gemeenschappelijke gronden)
  1396 Heren van het Land van Ravenstein: het huis van Salm
  1431 Heren van het Land van Ravenstein: het huis van Kleef
  1475 Uit dit jaar stamt een medaillon waaruit blijkt dat het gilde van St. Jacob dan al bestaat
  16e eeuw De kapel wordt vergroot tot een echte kerk, met een toren
  1609 Heren van het Land van Ravenstein: het huis van Brandenburg betwist door het huis van Neuburg
  1614 Uit dit jaar stamt het oudste document van het St. Jacobusgilde
  1628 Op 14 juni wordt Zeeland een zelfstandige parochie, toegewijd aan de H. Cornelius
  1631 Heren van het Land van Ravenstein: definitief het huis van Neuburg
  1663 Klokkengieter Pieter van Trier vervaardigt ter plaatse de grote kerkklok
  1679 Bouw van de nieuwe pastorie
  1742 Heren van het Land van Ravenstein: het huis van Sulzbach-van der Pfalz
  1751 Meningsverschillen met Uden over verkoop gronden
  1773 Aanschaf van de eerste brandspuit
  1794 Op 22 september trekken legereenheden van de Franse Republiek door het dorp
  1796 Inlijving bij het Franse rijk
  1800 Op 5 januari wordt het Verdrag van Parijs gesloten, waarbij onder andere de verkoop van Gemert en het Land van Ravenstein aan de Bataafse Republiek geregeld wordt
  1805 Op 20 september wordt het Land van Ravenstein, inclusief Zeeland, deel van het departement Brabant van de Bataafse Republiek
  1806 Deel van Koninkrijk Holland
  1810/13 Ingelijfd bij Keizerrijk Frankrijk
  1812 Kadastrale grensscheiding tussen Boekel, Uden en Zeeland beëindigt de eeuwenlange grensgeschillen (behalve over de Graspeel)
  1813/15 Deel van Koninkrijk der Nederlanden
  1817 Bouw van het eerste gemeentehuis
  1818 Toekenning gemeentewapen door de Hoge Raad van Adel
  1822 Aanstelling (post)bode Zeeland-Uden
  1827 Aanstelling (post)bode Zeeland-Grave
  1828 Opening school op Oventje
  1831 Tijdens de Tiendaagse Veldtocht tegen België trekken zesduizend man Schutterij van Groningers, Geldersen, Amsterdammers en Noord-Hollanders door Zeeland
  1832 Bouw van de beltkorenmolen De Dageraad aan de Oude Molenstraat;
de molen is vanaf 1971 eigendom van de gemeente
  1843 Bouw lagere school aan de Kerkstraat
  1844 De eerste Zeelandse missionaris, Jan van de Brand, vertrekt naar Indonesië. Er zullen er nog een veertigtal volgen, die zich naar alle windstreken verspreiden
  1845 Aanstelling (post)bode Zeeland-Den Bosch
  1848/50 Eerste golf van emigratie van Oost-Brabanders naar Noord-Amerika. Uit Zeeland zijn het leden van onder meer de families Van de Heij, Verstegen en Verstraten
  1850 Bouw tweede gemeentehuis;
er komt een hulppostkantoor in Zeeland
  1855 Aanleg van de provinciale klinkerweg Uden-Zeeland-Reek-Maasdijk Overlangel
  1856 Oprichting van de Vereeniging tot Werkverschaffing door de gemeente
  1857 Bouw van een standerdmolen, afkomstig van Ravenstein (molenaarsfamilie J. Versterren)
  1858 Wekelijks op de dinsdag wordt in een lokaal in het gemeentehuis een botermarkt ingesteld;
er komt een einde aan de kleine, maar goede pianofabriek van N. Bouwens
  1858 Overeenkomst met Uden over de Graspeel
  1866/68 Bouw nieuwe pastorie Kerkstraat 51
  1867 Aanleg provinciale klinkerweg Zeeland-Boekel;
aanleg spoorlijn;
zeven Zeelandse zoeaven vetrekken om te strijden voor de pauselijke staat;
op 6 november wordt handboogschutterij Concordia opgericht
  1868 Aanleg verharde weg Zeeland-Escharen
  1870 Afbraak van de oude Corneliuskerk;
start van de bouw van een nieuwe kerk o.l.v. architect Cornelis van Dijk uit Heesch. Op 15 november wordt de kerk gewijd aan de H. Jacobus de Meerdere;
oprichting van het kerkkoor Sint-Cecilia
  1873 Op 15 juli wordt de spoorweg Boxtel-Gennep-Goch geopend, met doorkomst door Zeeland (halte 30), van de Noord-Brabants Duitse Spoorwegmaatschappij;
de windkorenmolen van Van Dieten brandt af
  1874 Grote brand op de Heuvel: diverse huizen met bijgebouwen in de as gelegd
  1875 De familie Coenen uit Zeeland begint rond 1875 een handel in meststoffen;
  1880 Op 19 juli wijdt Mgr. A Godschalk, bisschop van Den Bosch, de nieuwe kerk
  1883 Ter vervanging van de standerdmolen uit 1857 wordt een (naamloze) bergkorenmolen aan de Kerkstraat gebouwd (molenaarsfamilie Coppens, vanaf 1950 Van Dongen);
De treinhalte Zeeland langs de spoorlijn Boxtel-Goch aan de weg Zeeland-Boekel wordt in gebruik genomen, evenals het spoorwegwachtershuis aan Houtvennen 3;
Vijf huizen branden in dit "rampjaar" af;
Bouw van het klooster der Zusters Franciscanessen, die zich gaan inzetten voor bejaardenzorg, onderwijs en ziekenverpleging
  1891 Oprichting van de kerkelijke harmonie Zeelandia
  1895 De kerk krijgt een Smitsorgel;
op het kerkhof wordt een kapel gebouwd
  1898 Op 12 augustus viert Jos. Vertogen zijn gouden jubileum als gemeentesecretaris
  1900 Aanschaf karbrandspuit van firma Kronenburg;
op 1 mei wordt de Onderlinge Paardenfonds Waarborgmij. opgericht
  1901 Aanschaf tweede karbrandspuit
  1905 Invoering van straatverlichting (op gas)
  1906 Start van grootschalige ontginningen van broek- en heidegronden
  1909/10 Bouw coöperatieve stoomzuivelfabriek St. Jacobus aan de Kerkstraat
  1910 Bouw hulptelefoon- en telegraafkantoor
  1911 Start naaischool voor meisjes tussen 11 en 18 jaar;
op 19 april wordt de Boerenleenbank opgericht
  1911 Oprichting van de Eierbond op Oventje die levert aan de veiling te Rotterdam;
Oprichting St. Corneliusstichting tot ziekenverpleging; oprichting afdeling NCB
  1914 Uitbreiding van de kerk met zijbeuken (architect J. van Groenendaal);
bouw jongensschool aan Schoolstraat (architect J. Heijkants);
bouw vluchtoord voor Belgische vluchtelingen op de Udense Hei;
4 mei oprichting bijenhoudervereniging St. Ambrosius
  1917 Op 19 maart wordt Jan van Kilsdonk geboren, die later een bekende pater en studentenpastor zal worden;
oprichting voetbalvereniging Tavenu en toneelclub Excelsior
  1918 Oprichting Geitenfokvereniging Zeeland;
Spaanse griep maakt een tiental slachtoffers;
oprichting St. Corneliusbroederschap
  1919 Oprichting Fok- en Controlevereniging St. Brigitta voor melkkoeien
  1920 Oprichting voetbalvereniging Juliana (Oventje)
  1921 Oprichting Roomsch-Katholieke Ziekenverpleging St. Cornelius;
begin elektriciteitsnet in Zeeland GEB Zeeland
  1922 23 februari: oprichting KPJ Zeeland
  1923 Congregatie koopt klooster met school van gemeente;
bouw nieuw postkantoor
  1924 Bouw boerderij bij het klooster;
ingebruikname 5-klassige meisjesschool aan de Kerkstraat;
opheffing GEB en overname door PNEM
  1925 10 augustus: een cycloon raast over Zeeland;
  1926 Oprichting voetbalclub Juliana (Oventje), die het speelveld tegenover café De Peelsche Hut aan de Boekelsedijk in gebruik neemt
  1927 De openbare school wordt omgezet in een R.-K. lagere jongensschool;
het gebouw wordt gekocht door kerkbestuur met bestemming gemeenschapshuis onder benaming Bondsgebouw;
er komt een nieuwe R.-K. gemengde school met twee klaslokalen op Oventje
  1927/39 Aanleg gemeentebossen met pinussoorten als object van werkverschaffing
  1927 Bouw Kapel bij klooster Franciscanessen;
aankoop van het herenhuis van de dames Coenen aan de Kerkstraat, om in te richten als derde gemeentehuis
  1927 Peelweg Dompt Zeeland-Gemert gereed;
H. Hartmonument aangeboden aan pastoor Kitslaar voor zijn zilveren priesterfeest;
oprichting R.-K. Boerinnenbond St. Oda
  1931 Juli: oprichting voetbalclub Festilent, resultaat van een fusie tussen Tavenu en Juliana;
ingebruikname kleuterschool
  1932 Lichte aardbeving met epicentrum Uden voelbaar
  1933 Bouw parochiehuis St. Cornelis aan Kerkstraat 54
  1937/40 Bouw Peel-Raamstelling waarvan ruim 1 km op Zeelandse grond
  1938 Opbouw stellingmolen St. Victor (molenaarsfamilie Van de Ven)
  1939 Vordering scholen door militairen;
oprichting korps Vrijwillige Brandweer Zeeland
  1939 Op 10 mei rond 5 uur 's ochtends komen via het spoor twee Duitse treinen de grens over. In de buurt van station Trent-Zeeland stappen ongeveer 500 soldaten uit. Ze vallen de Peellinietroepen in de rug aan en nemen deel aan de slag om Mill. De treinen stomen naar halte Zeeland en gebruiken de wisselplaats om de treinen te wisselen. Nederlandse militairen vertrekken, Duitse komen op 11 mei. Door beschietingen worden 4 boerderijen en 2 woonhuizen verwoest, verlaten woonhuizen worden geplunderd
  1942 Bouw 8 woonhuizen Vlasroot 1-15 voor bewoners die voor de aanleg van vliegveld Volkel moesten wijken
  1943 4 kerkklokken, waarvan de oudste uit 1663 stamde, worden door de Duitsers geroofd
  1944 Op 17 september begint Operatie Market-Garden;
op 19 september rond 8.15 uur arriveren de eerste geallieerde tanks in het dorp
  1945 Oprichting Scouting Zeeland
  1946 Aankoop nieuwe ambtsketen voor de burgemeester
  1946/49 73 Zeelandse jongens vertrekken als militair naar Nederlands Indië
  1948 Zeeland sluit aan bij de gemeenschappelijke regeling De Peelgemeenschap met als doel het ontsluiten van de Peel door aanleg van wegen en waterlossingen;
14 oktober oprichting van ZMC, de Zeelandse Motor Club
  1948/49 Bouw Mariakapel aan de Kapelweg uit dankbaarheid voor genoten bescherming 1940-1945
  1949 In mei worden 4 nieuwe kerkklokken gewijd;
moderne straatnamen ingevoerd
  1950 Op 1 augustus wordt het personenvervoer per trein over het Duitse Lijntje stopgezet
  1952 In de nacht van 23 op 24 mei crashen twee Thunderjets van 311 squadron Vliegbasis Volkel in de bossen van Zeeland. De piloten lt. jhr. Van de Maessen de Sombreff en cpt. Müller komen om;
oprichting EHBO-vereniging afd. Zeeland
  1953 Bijbouwen van 3 leslokalen voor de Mariaschool
  1953 Bouw Franciscusschool
  1957/62 8 Zeelandse jongemannen verblijven als militair in Nieuw-Guinea
  1959 Ingebruikname vierklassige VGLO-school voor meisjes aan Vlasroot; oprichting gemengd koor De Lorelei;
R.-K. kleuterschool Gemma op Oventje in gebruik genomen
  1960 1 augustus: oprichting voetbalclub Oventje VCO
  1961 Oprichting drumband Zeelandia
  1962 VV Festilent maakt een film over Zeeland
  1963 11 november: oprichting carnavalsvereniging De Smouskes
  1965 4/5 mei: 1e aflevering van gemeenschapsblad Ut Rookelijzer
  1966/67 Aanleg penitentiair trainingskamp "De Corridor"
  1968 Afbraak van het klooster Franciscanessen en bouw van het verzorgingstehuis Compostella
  1970 De zuivelfabriek St. Jacobus wordt overgenomen door Campina
  1971 Heroprichting St. Jacobusgilde;
5.000ste inwoner geboren
  1971 Oprichting heemkundekring;
vaststelling bestemmingsplan Kom Zeeland
  1974 Sloop van de oude zuivelfabriek St. Jacobus
  1976 1e Fietstocht Fiets Mee ten bate van de missie;
vaststelling bestemmingsplan Buitengebied
  1977 Viering 600-jarig bestaan van de parochie;
vaststelling bestemmingsplan Schoolstraat-noord
  1977 Sloop spoorrails;
vaststelling bestemmingsplan Nabbegat-Voederheil
  1979 vaststelling bestemmingsplannen Kerkstraat-Noord, Zevenhuis-Heische Tip en Udenseweg-Brand;
op 17 en 18 november vindt de opening van sporthal De Hekel plaats
  1980 Afbraak oude raadhuis
  1981 18 september: Ingebruikname nieuwe raadhuis;
vaststelling bestemmingsplan Melkpad
  1982 Uitbreiding bejaardenhuis Compostella met flat Franciscushof;
oprichting VZB, Vereniging Zeelandse Buurtschappen (opgeheven 2002);
vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Voederheil;
instellen weekmarkt op donderdag
  1983 Verbouw voormalig parochiehuis tot Openbare Bibliotheek
  1984 Kapel op kerkhof wordt rouwcentrum Maranatha
  1986 Eeuwfeest Zusters Franciscanessen in Zeeland
  1990 Het Oude Bondsgebouw wordt heemkundegebouw
  1992 Vondst van een Middeleeuwse steenoven in een akker aan de Lang Del op het gehucht Oventje;
besluit om met Schaijk nieuwe gemeente te vormen
  1994 Samenvoeging van Zeeland en Schaijk, inclusief Reek, tot de nieuwe gemeente Landerd
  1997 Bouw nieuwe vleugel aan bestaande raadhuis; opening gemeenschapshuis De Garf
  1998 Oprichting stichting HVO, Half Vasten Optocht Zeeland, de optocht die uitgroeit tot evenement; opening verbouwde raadhuis van Zeeland tot nieuwe gemeentehuis van Landerd
  2002 Totstandkoming van de pastorale eenheid Odiliapeel-Volkel-Zeeland
  2004 Bouw Mariakapel op Oventje

Reacties (9)

jolanda zei op 26 maart 2009 om 13:25
1931 Hendrikus van Lanen koopt "een van den twee zeer vruchtbare boerderijen te oventje te Zeeland" kranteartikel nog aanwezig
Annemarie van Geloven, namens BHIC bhic zei op 27 maart 2009 om 14:09
Beste Jolanda, was die Hendrikus van Lanen familie van je?
jolanda zei op 12 mei 2009 om 23:09
ja overgrootvader en de publicatie van toen is nog aanwezig. dit betekend dat onze familie dus over 4 jaar 100 jaar op deze plek woont.
jolanda zei op 12 mei 2009 om 23:12
er moet ergens nog een koopcontract liggen van deze aankoop, daar ben ik al een aantal jaren naar aan het zoeken weet jij misschien waar ik moet zoeken. de toenmalige notaris was M.W. van Kemenade uit Uden.
Mariët Bruggeman, namens BHIC bhic zei op 14 mei 2009 om 10:37
Beste Jolanda, de notariële archieven zijn tot nu toe t/m het jaar 1925 aan ons (het BHIC) overgedragen. Maar als je het kadastrale nummer weet van het betreffende pand, dan kun je ook achter deze inschrijving van verkoop in de hypotheekregisters komen (die dus al wel bij het BHIC liggen). Als je dit kadastrale nummer weet te achterhalen, dan wil ik best even voor je kijken of de registratie van deze aankoop gemakkelijk te vinden is.
G.Prins zei op 21 februari 2010 om 09:17
op 01 januari 1960 werd Volkstuinvereniging Levenslust te Vlissingen opgericht.
Aanvankelijk werd op meerdere lokaties in Vlissingen getuinierd tegenwoordig liggen alle tuinen aan de Vlissingsestraat.
Harrie Nooijen kleinzoon van Hendricus van Lanen zei op 3 november 2010 om 19:55
Hendricus van Lanen koopt een van de twee vruchbare boerderijen op het Oventje te Zeeland dit moet zijn plm.1913, Hendricus van Lanen is mijn opa Hier de kadastrale nummers:F 658-655-654-422-423 samen 185.98 ha
F 146-148 samen 43.30 ha
G 213-217 samen 78.60 ha ,verder nog nummers onder Uden en Zeeland nog een lange lijst .De verkopers waren de Erven van Dokter VAN DIJK
Zie verder het verhaal van dochter Jolanda ,het was een openbare verkooping
Harrie Nooijen kleinzoon van Hendricus van Lanen zei op 3 november 2010 om 20:06
De kadastrale nummers F 658-655-654-422-423-groot 185.98 ha.betreft huis,stal,schuur,erf,tuin,bouwland en weiland.
dit was voorheen in huur bij Martinus van Uden
Mylene Rutten, namens BHIC bhic zei op 5 november 2010 om 12:57
Beste Jolanda en Harrie,
Na een onderzoekje in de registers is de aankoop boven water gekomen. Nu blijkt deze 16 juni 1920 gedateerd te zijn. Het gaat om een omvangrijke transactie waarbij familieleden Van Dijk verkopen aan Hendrikus van Lanen een behoorlijk aantal onroerend goed, waaronder de reeds door jullie aangeduid. Hebben jullie belangstelling voor de tekst van de akte, dan nodig ik jullie uit om deze in onze studiezaal in Den Bosch te komen inzien. De akte is opgenomen in het archief van de Hypotheekbewaarder 's-Hertogenbosch, 1838-1974, toegangsnummer 537, inventarisnummer 1772. Nemen jullie deze gegevens dan mee? Des te sneller hebben jullie de akte.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: