Notaris-, schepen- en andere akten

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
809.985 notaris-, schepen- en andere akten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte79 Rekest van de gedeputeerden en deputatis Synodi van de classis van ’s-Hertogenbosch en Peel- en Kempenland met verzoek om een ordonanntie van 250 gl. i.v.m. het bijwonen van de Gelderse Synode op 15 augustus 1787 gehouden te Nijmegen.
Datering:
donderdag 30 augustus 1787
Pagina:
515v
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
445 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
 
 
 
 
 
Schepenakte78 Missive van de gouverneur van ’s-Hertogenbosch Van der Dussen inhoudende dat het exercitiegenootschap ongeacht haar laatst vastgestelde plakkaat en verbod op dergelijke genootschappen ’s namiddags, nadat gemeld plakkaat voor de middag was gepubliceerd, naar eigen goedvinden gezamenlijk onder het blazen van muziek en roeren van trommen had geëxerceerd en dat daags daarna twee afgevaardigden zich bij hem hadden vervoegd kennis gevende van met het vuren hunner recruten een aanvang te nemen en vervolgenbs op maandag met hun gehele corps te zullen exerceren en vuren en dat te zullen blijven continueren zoals hetzelfde genootschap dan ook, niettegenstaande de representatie en verzoek van de gouverneur daar jegens gedaan, had kunnen goedvinden om donderdag jl. in het openbaar te vuren, met verdere toevoeging dat de gouverneur daarvan kennis had gegeven aan de Ho: Mo: ten einde daaromtrent de nodige orders temogen ontvangen.
Datering:
maandag 27 augustus 1787
Pagina:
500v
Plaats:
Hertogenbosch, 's-
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
445 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte77 Rekest van de regenten van Eindhoven waarin ze verzoeken om een octrooi van 26 april 1775 i.v.m. het heffen van weggeld voor 12 jaar te mogen verlengen i.v.m. onderhoud en reparatie van straten en bruggen – zie ook folio 521v met een tarieflijst per type rijtuig en aantal paarden en andere dieren.
Datering:
maandag 27 augustus 1787
Pagina:
496
Plaats:
Eindhoven
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
445 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte76 Missive van rentmeester Verster die aangeeft dat de regenten van het Rooms Burger Weeshuis hem hadden te kennen gegeven dat zij enige penningen bij casse hebbende die tot het bekomen van korenpachten als tot het onderhoud der kinderen van het weeshuis hard nodig zijn en die ze graag zouden willen gebruiken verwijzend naar een publicatie van de Ed: Mo: dd. 10 januari 1755 – zie ook folio 523.
Datering:
vrijdag 24 augustus 1787
Pagina:
491
Plaats:
Hertogenbosch, 's-
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
445 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS