Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.

Reacties (13)

clericus.eu
clericus.eu zei op 4 december 2023 om 20:19
Hartelijk dank Helena,

Trouwacte gevonden.

Boedelpapieren van Johannes Knoll
Datering:1787-1807
Geregistreerde:Alexander Criblier
Anna Catharina Elizabeth Knoll
Catharina Elizabeth Cruesman
Christiaan Louer
Johannes Knoll
Plaats:'s-Gravenhage
Toegangsnummer:0402-01 Weeskamer 's-Gravenhage
Inventarisnummer:1513

Staan nog niet on line

Bovenstaande bevestigd wat Bas de Vet reeds heeft aangegeven
Helena zei op 2 december 2023 om 23:17
Toch even verder gezocht naar geboorte/doop kind uit eerdere relatie en mogelijk het eerdere huwelijk van Catharina Elizabeth Crusmann/ Cruisman (enz.) met een Johannes Knol (of naamsvariant hierop).

DTB's 'sGravenhage >> 317-321 Doopboeken, 1625-1811
Gedoopt in Evang.-Luth Kerk in 's-Gravenhage:

1. Johannes Christiaan 11 maart 1783 (onecht)
Moeder : Catharina Elisabeth Krusmans
Vader volgens eigen belijdenis: Johannes Knol
Getuige: Helena Christina Sans

2. Anna Catharina Elizabetha 30 maart 1784
Vader: Johannes Knol
Moeder: Catharina Cruitsman
Getuige: Anna Catharina Fuchs

Mogelijk zijn ze in die tussenliggende maanden in 1783 gehuwd geraakt? In ieder geval pas na de doop van hun 'onecht' kind in maart 1783 en mogelijk voor doop volgende kind in maart 1784? Even zoeken....

0377-01 Doop-, trouw- en begraafboeken 's-Gravenhage, Scheveningen en Loosduinen >Grote of Sint Jacobskerk > Inv. nr. 57 > 1779 - 1784 > zie bestand 166 van 272 >>

23 maart 1783 - Johannes Knol, j.m. geboren te Heeringen in Orange Nassau Diest, Dragonder in het regiment Guardes dragonders, onder de compagnie van den Heer Baron van Lijnden van Hoeflaake, met Catarina Elisabet Crusman, j.d. geboren te Bochum in het Graafschap Mark, en beiden woonende alhier
Helena zei op 30 november 2023 om 22:18
Doesburg was een van de vele garnizoensplaatsen...
Heb me nu nog niet openieuw in dit topic verdiept, nog geen tijd gehad..., maar dat schiet me zo meteen naar binnen als ik over Doesburg lees.
clericus.eu
clericus.eu zei op 30 november 2023 om 19:33
Bedankt Cornelis,

Dit 4de kind wijst wel beter in de juiste richting van de achternaam Crüsmann.
Maar wat deden ze in Doesburg is dan mijn vraag


reeds gevonden kinderen:

Christiaen " Joannes Christianus Laor * 10-0-1787 's-Gravenhage

Frederikus Henricus * 22-02-1789 Teteringen. Vader Christiaan Lauer, moeder Catharina Elisabeth Kruismannen overleden 08-03-1839

Maria Christina * 30-04-1793 doop 02-05-1793 's-Gravenhage,ZH,NL
Cornelis
Cornelis zei op 30 november 2023 om 15:44
aanvulling kind Christianus Lauer;

Doop Joannes Henricus Lauer, 19-05-1796
Volgnummer op pagina:
14
Kernplaats:
Doesburg
Dopeling:
Joannes Henricus Lauer
Moeder:
Catharina Creusman
Getuigen e.a.:
Joannes Henricus Creusman
Vader:
Christianus Lauer
Kerkelijke gemeente:
Doesburg
Kerkelijke gezindte:
Rooms Katholiek
Toegangsnummer:
0176
Inventarisnummer:
494
Pagina:
15
clericus.eu
clericus.eu zei op 29 november 2023 om 21:23
Meer dan 9 jaar later...

Gezinsreconstructies gemaakt van Catharina Elisabet Crüsmann en Anna Catharina Crüsmann

Ouders waarschijnlijk Frederik Henricus Crüsmann en moeder Maria
Waarschijnlijk in Bochem (Nog zoekende naar informatie)

Johann Christian Lauer geboren in Alpenrod, Hertogdom Nassau-Weilburg als soldaat in Nederland gekomen.
(Zojuist gezien Lochum ligt net onder Alpenrod-> nieuwe mogelijkheid)
Zij kopen hun in bij hun zus in het Cafe in Teteringen, waar komt dit geld vandaan, zo snel.

De familie Crüsmann komt voor in Bochum

en na contact in Duitsland de best mogelijke partij zijn :
Hendrik Krüseman en Catharina Ostermann gehuwd in 1698 in Bochum

Vader van Catharina was J.U.D. Advocat an der Kammer zu Wetzlar

Ben heden al even aan het zoeken naar meer informatie.
En of ik wel op de juiste lijnen zit.
Tot op heden een zeer mager draadje waar ik meer bewijs wil hebben maar helaas niet kan vinden al die jaren.

Op de website staat meer info van de-paula-lopes.nl
Catharina Ostermann (Gen.) 9 Nr.: 417
Maar heeft ook geen echt bewijs gevonden en blijft een hypothese.

Wie kan mij hier nog mee verder helpen ?
Helena zei op 16 september 2014 om 06:57
Correctie op eerdere verwijzing naar de scan van een doopinschrijving:
Zie via zoekakten etc. ->ZH-> 's-Gravenhage -> M99Q-V1R Dopen 1685-1795; Indexen 1795-1811; Dopen 1670-1684, 1709-1806 (=R.K. kerk) -> index per film-> zie dan boek 358 = Kapel in de Assendelftstraat.
-- Christianus ~ 10-09-1787 -> scan te vinden op 662/757, rechtsonder (niet op 622 /757 zoals ik eerder aangaf)

Zag dat Hanna Catharina Elisabeth Knol (dochter uit eerder huwelijk) overleed te Nieuwkuijk op 24 mei 1848. Haar leeftijd werd opgegeven als 64 jaar. Indien correct: Ze zou dan geboren kunnen zijn in ca. 1784
Helena zei op 16 september 2014 om 03:20
@Frank - Nee, het heft me niet naar Bochum gebracht. 'Bouwkom' ...en dan lettende op uitspraak en/of hoe het verstaan kan zijn ('g' of met 'k'): Bochum en Bockum zijn verschillende plaatsen en van elke naam zijn er zelfs meerdere (zoiets als Berg :) ) . Verder werd Bauchem soms verbasterd en wel eens als Bochem genoteerd in de DTB registers; dat is weer een andere plaats. Jammergenog kon de overledene in 1830 in Nieuwkuijk het zelf niet meer vertellen welke plaats het precies geweest was end e schoonzoon zal het alleen 'van horen zeggen' geweten hebben. Misschien heb je wat aan deze site, de historische gazetteer:
http://gov.genealogy.net/search/index

Van huidig Duitsland naar 's-Gravenhage was idd. een hele stap, maar we hebben hier met een soldaat in Staatse leger te doen. Joannes Christiaan Louer kwam uit Alpenrod in het Hertogdom Nassau-Weilburg zoals in zijn overlijdensakte in 1822 genoteerd werd. In huwelijksinschrijving in 1787 staat dat hij uit Graafschap Haagenborg was.

In die tijd trokken dikwijls hele families met hun mannen of vaders mee van de ene garnizoensplaats naar de volgende. Zijn echtgenote kwam uit 'Pruissen' [ volgens wat er in doopinschrijving van dochter Maria Christina in 1793 stond]. Dit is een groot gebied van het huidige Duitsland. Mogelijk was haar vader of haar eerdere echtgenoot ook soldaat en woonde zij al in ‘s-Gravenhage? [ inderdaad woonde zij al daar in 1787, zie volgende link]

Zie link via zoekakten-> ZH-> 's-Gravenhage -> M99Q-2V2 Trouwen 1785-1811 -> scan op image 98 /904
Christiaan Lauer, j.m. geb: in de Graafschap Haagenborg, soldaat in het Regiment Hollandsche Lijfguardes, onder de Comapgnie van de Luitenant Collonel Baron van Boetzelaar, zijnde van de Gereformeerde regigie met Catharina Cruesmans, weduwe van Johannes Knoll, zijnde van de Roomsche religie, en beide wonende alhier. [ volgens aantekening in marge: toestemming om 'te moogen trouwen den 9 September 1787' . In de marge nog een en ander meer te lezen wat van belang is. Kijk zelf maar eens. ..].
Misschien zijn er nog trouwbijlagen te vinden waarin meer info.
Het vermoeden van Bas was zeker correct: Zij was idd. in eerder huwelijk met een 'Knolt' (of variant van deze naam)

Mogelijk staat bij haar eerder huwelijk wel duidelijker waar ze vandaan kwam? Alleen de vraag waar ze dan gehuwd kan zijn. Mogelijk dat haar eerdere echtgenoot ook soldaat was...nog bewijzen zoeken :) . -- Beter om eerst de doopdatum van Anna Catharina Elizabeth Knolt (kind uit eerder huwelijk) te zoeken; dan valt gemakkelijker vast te stellen in welk jaar dat eerdere huwelijk voltrokken kan zijn. Verder het overlijden/begraven zien te vinden van Johannes Knoll; mogelijk staat er wat meer info bij? Het kan zijn dat beiden uit Pruissen kwamen en en aldaaar gehuwd zijn ... en zonder een plaatsnaam wordt dat dan zoeken naar die speld in de hooiberg. [ welke we allemaal wel eens zoeken..alhoewel het verschillende spelden zullen zijn :) ]
clericus.eu
clericus.eu zei op 15 september 2014 om 09:06
@ Helena, Mijn vermoeden heeft je ook weer naar Bochum gebracht, heb even op de kaart zitten zoeken welke plaats het wel niet geweest kan zijn.

En van Duitsland naar 's-Gravenhage is een behoorlijke stap.
Wat waren dit voor personen gaat dan mijn gedachten, die later een café begonnen in Breda - Teteringen.

En heb diverse info gevonden op een ander forum van een naamgenoot Louer waar ik reeds contact mee heb gehad en van een andere genealogen die hier ook mee vast zijn gelopen, heb inmiddels een gehele familiereconstructie gemaakt van de tak Louer in Breda en Tilburg en 's-Hertogenbosch.

Frederik de Louer en Adriana Adriaansen, in leven echtelieden en herbergiers volgens notarieel archief.
Notariële archieven Teteringen 1808-1842, Stadsarchief Breda
J. van Ginneken, Repertoire, 1836 - 1839, pagina 13 akte nummer 12,
Alwaar ik ook een Johannis Knibbelje tegenkom uit Kuijck die wever was. (zie ook andere post.)

En ja zoek heden de actes ook op, al gaat dit niet al te snel, nog nieuw voor mij en ben vooraan in de vierde generatie begonnen vanuit onze kinderen deze zomervakantie, zit ze nu in de 8ste generatie te zoeken en vond de doopdatum van Frederik Louer op 22-02-1789 te 's-Gravenhage niet. bedankt voor deze aanvulling. Ouders die ik momenteel zoek via het forum zitten in de 10de generatie, dus ben nog niet helemaal bij. En de tips op alle actes in te zien, ook van de andere kinderen uit het gezin hebben mij soms ook verder geholpen.
Helena zei op 15 september 2014 om 06:47
Doop van zoon Christianus en zoon Frederikus Henricus zijn [met de data die je zelf al aangegeven hebt...] best snel te vinden via zoekakten. Kostte mij niet veel tijd; je weet ook wel dat je al doende leert. In eerste instantie dacht ik dat we mogelijk te maken hebben met iemand van Lutherse religie; dus zocht ik allereerst in doopboek van de Evang.Lutherse kerk. Zonder succes. Daarna min of meer gegokt dat de moeder mogelijk van R.K. religie kon zijn gezien de regio waarvandaan ze mogelijk (?) afkomstig zal zijn. Zie via zoekakten etc. ->ZH-> 's-Gravenhage -> M99Q-V1R Dopen 1685-1795; Indexen 1795-1811; Dopen 1670-1684, 1709-1806 (=R.K. kerk) -> index per film-> zie dan boek 358 = Kapel in de Assendelftstraat. Scans te vinden op resp. 622/ 757 en 678 /757. Genoteerd in Frans (ipv Latijn wat je eigenlijk zou verwachten in r.k. doopboeken; goed te lezen).

-- Christianus ~ 10-09-1787. Vader genoteerd als Joannes Christianus Laor (bij de vader verder de notitie réformé = gerefomeerd), moeder Catharina Elisabeth Krusmans. Neem daarmee aan dat de moeder R.K. was. De peetvader: Petrus Christianus Louart. Kind was dezelfde dag geboren.
-- Frederikus Henricus ~ 22-02-1789. Vader Christiaan Lauer, moeder Catharina Elisabeth Kruismannen. De peetvader: Frederikus Henricus Kruismannen. Kind dezelfde dag geboren.
De namen van de peetvaders geven je toch al wat meer houvast om verder te zoeken. De eerste peetvader - Petrus Christianus- mogelijk een broer van de vader Joannes Christianus. De tweede kan een broer of de vader van Catharina Elisabeth zijn geweest.

In de overlijdensaangifte van dochter Maria, in febr 1816 te Den Bosch, staat genoteerd dat ze 23 jaar oud was, ongehuwd en geboortig van 's-Gravenhage. Met dat gegeven kun je toch ook al gaan zoeken in de doopboeken in Den Haag. Haar broer Christiaan (29 jaar) deed de aangifte. Hij zal wel geweten hebben dat zijn zus jonger was dan hij. Leeftijd van 23 jaar zal aardig kloppen? Waarschijnlijk nog in dezelfde kerk gedoopt als waar haar broers gedoopt waren? Dus daar begin je dan met zoeken, zo rond ca. 1793. Dan zie je gauw genoeg dat ze geboren is op 30 april 1793 en gedoopt op 2 mei 1793 in dezelfde kerk. Haar volledige doopnaam Maria Christina. Dochter van Joannes Christianus Lauwer en Catharina Elisabeth Kruismans. Bij de vader staat 'natif de Hagembourg en Allemagne' (= afkomstig/inwoner/ (geboortig?) van Hagembourg (=wrsl. Hagenburg /Hachenburg) in Duitsland. Bij de moeder staat 'native de la Prusse' (= inwoonster/geboortig van Pruissen). Zie in dezelfde film bij zoekakten en dan image 722 /757. Haar geboorteplaats staat hier dus niet genoteerd, alleen zeer ruim: Een groot deel van huidig Duitsland werd immers Pruissen genoemd.
Mogelijk waren er nog meer kinderen. Geduldig bladeren en verder zoeken. Laat ik aan jou over.

In de overlijdensaangifte van Johann Christian Lauer in febr. 1822 te Den Bosch staat dat hij geboren was op 1 nov 1761 in Alpenrod in het Hertogdom Nassau-Weilburg. [Opm.: de meesten uit het huidige Duitsland hadden al veel eerder dubbele doopnamen dan de doorsnee bevolking in Nederland dat had en de naam welke jij hier dan tussen “..” zet is deel van de volledige doopnaam.]

Opm.: Om verder te komen in Duitsland kun je beter je vraag eens stellen in een van de mailinglisten in Duitsland. Zie via deze link welke mailinglisten je het beste kunt benaderen voor je verdere onderzoek: http://list.genealogy.net/mm/listinfo/ Heb zelf veel hulp gekregen via een aantal van die mailinglisten [vrnl. Duitstalige mailinglisten].
-- Alpenrod: http://wiki-de.genealogy.net/Alpenrod Zo te zien is er een Ortsfamilienbuch van Alpenrod beschikbaar (jammergenoeg niet online): http://wiki-de.genealogy.net/Alpenrod,_OFB Hopelijk kan iemand die gemakkelijk toegang heeft wel eens voor je kijken of er iets van deze familie in staat?
Gezien je verder noteert: Beroep: in 1787 was hij soldaat in het regiment Hollandsche Lijfgardes onder de compagnie van de Luitenant Kolonel (Luytenant Collonel) Baron van oetzelaer ...[ zal wel Boetzelaar bedoeld zijn?] ...neem ik aan dat je dit wrsl. gevonden hebt bij zijn huwelijksinschrijving of uit een Rangeerlijst bijv.? [ laat eens weten waaruit dit gegeven komt].
Helena zei op 14 september 2014 om 12:56
@Frank, - Waarom denk je dat Bouwkom Pruissen ongetwijfeld Stockum-Püschen geweest zal zijn? Denk aan hoe men iets uitgesproken en/of verstaan kan hebben en/of 'vernederlandst' heeft. Zou met Bouwkom Pruissen niet eerder Bockum of soortgelijk-klinkende plaatsnaam (in huidig Duitsland) bedoeld kunnen zijn? Verder nog: omdat dit bij de overlijdensaangifte opgegeven werd...dan altijd bedacht zijn dat de aangever(s) [was o.a. de schoonzoon] het mogelijk niet precies wist(en). Je kunt niet zo maar aannemen dat ze daar geboren zal zijn. Je zult toch eerst meer bewijzen moeten zien te vinden. Mogelijk dat in de huwelijksinschrijving haar geboorteplaats of herkomst genoteerd staat.
clericus.eu
clericus.eu zei op 11 september 2014 om 15:04
Hallo Bas,

Bedankt voor de aanvulling en pastoor zal het vast verkeerd verstaan hebben, Bouwkom Pruissen zal ongetwijfeld Stockum-Püschen geweest zijn net onder Alpenrod in grafschaft Sayn-Hachenburg in Duitsland. waar haar man vandaan kwam.

nu nog even de trouw en doopdatum achterhalen.
RGC Midden-Nederlanden
RGC Midden-Nederlanden zei op 11 september 2014 om 13:57
Beste Frank,

Op 30 mei 1830 overlijdt te Nieuwkuijk Maria Catharina Kruisman weduwe van Cornelis Louwers. Zij is 80 jaar en van beroep bestedelinge.
Zij is gedoopt te Bouwkom in Pruissen.
De aangever is onder andere Alexander Cribelier, 57 jaar en schoonzoon van de overledene.
Alexander Cribelier was gehuwd met Anna Catharina Elizabeth Knolt.
Maria Catharina Kruisman was waarschijnlijk in eerste echt gehuwd met een naamdrager Knolt.
Fredericus Henricus Lauer en Maria Lauer zijn doopgetuigen bij de doop van Fredericus Cribelier op 5 juni 1809 te ‘s-Hertogenbosch (zoon van Alexander Cribelier-Knolt
Christianus Laouer en Maria Catharina Elizabeth Crusmanne zijn doopgetuigen bij de doop van Carolus Cribelier op 26 augustus 1806 te Den Bosch (zoon van Alexander Cribelier-Knolt)
dus dit maakt het heel erg aannemelijk dat bovengenoemde Maria Catharina Kruisman de gezochte persoon is.

Met vriendelijke groet,

Bas de Vet
Regionaal Genealogisch Centrum Midden-Nederlanden
www.rgmn.org
info@rgmn.org