Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.

Reacties (14)

Annemarie van Geloven
Annemarie van Geloven bhic zei op 19 maart 2015 om 10:03
Dank voor zoveel positiviteit aan het adres van de forumleden en historische centra, Joy!
Anoniem zei op 18 maart 2015 om 18:37
Allen dank voor de hulp. Er zijn een aantal zaken duidelijk geworden. Dat er bij het BHIC benulpzame mensen zijn, dat heb ik ervaren. Ben een beginneling op dit gebied en ze hebben me een keer goed op weg geholpen. Maar ook op het forum zijn ook behulpzame mensen. Ik ga in een apart draadje een andere vraag stellen.
Helena zei op 17 maart 2015 om 22:14
Ben niet die Gemert-kenner, maar lees en denk toch mee hier. Omdat je niet weet waar en wanneer de andere kinderen geboren zijn kun je nog niet weten of er meer tweelingen waren. Het zijn gissingen zoals dan ook die jaren waarin ze geboren kunnen zijn.
Volgens de opmerking in de index zijn Maria Verpoorten en Ignatius de Vlamme in Antwerpen gehuwd. De inschrijving van 09-05-1693 te Gemert was op een los briefje ingevoegd [zie via www.zoekakten.nl ->NB-> Gemert -> film MMBZ-Q7G -> image 34 van 657] . Zo te lezen zijn ze gehuwd in de BMV te Antwerpen [ = Beata Maria Virgo = Onze Lieve Vrouwe Kerk]
Guus zei op 17 maart 2015 om 21:50
Stel gerust je vragen...

Ik zou wel een apart draadje aanmaken (per vraag).
Overigens kom ikzelf niet uit Gemert (maar Tilburg).
Ik ben er een paar keer geweest, en het zijn daar erg behulpzame mensen (net als bij het BHIC) en alle protocollen kun je meteen inzien..
Anoniem zei op 17 maart 2015 om 21:01
Ahhh, ik snap het. Ben tot mijn grote spijt (en schande) nog nooit in Gemert geweest. Weet namelijk pas sinds kort dat een deel van mijn voorouders daar vandaan komt. Staat nog op mensen wensenlijst voor deze zomer.

Ik ga je advies opvolgen en kijken waar ik op uitkom. En wie mag die andere Gemert kenner dan wel zijn? Ben benieuwd wat hij/zij mij nog kan vertellen want ik mis nog heel veel over bijvoorbeeld de familie De Vlam (echtgenoot Maria). Moet alleen nog de info die ik heb chronologisch leggen zodat ik weet wat ik precies moet vragen.
Guus zei op 17 maart 2015 om 19:30
Joy,

Ik heb niets met deze familie... echter wel met Gemert.
Vandaar dat ik aardig wat heb.
Hou voor de volgorde (de dan nog levende) kinderen het protocol aan R124 328
Echter er zit nog een Gemert kenner op dit forum....

Maar ik moet zeggen in Gemert zijn heel wat protocollen te vinden waarin deze familie word vermeld...
Anoniem zei op 17 maart 2015 om 19:00
Hi Guus, ik heb je reacties geprint en vervolgens op mijn gemak gelezen. Daarbij viel mij op dat Maria en Gisbertus (die laatste kende ik nog niet) beiden omstreeks 1667 geboren zouden moeten zijn. Tweelingen denk je, net als Sophia en Wilhelmina? Ook Otto heb ik nergens in de internetbomen zien staan. Aangezien je op Norah's reactie mailde dat je zeker wist dat de in je eerste reactie genoemde kinderen van Henricus en Elisabeth waren mijn nieuwsgierige vraag hoe komt het dat je het zeker weet? Gezien je uitgebreide aktenbeschrijving enz. weet je blijkbaar veel van deze familie.
Anoniem zei op 17 maart 2015 om 17:54
Guus, Norah, Helena, bedankt voor de aanvullingen die zijn voor mij waardevol. En ik dacht in mijn onschuld inderdaad dat Neuland mogelijk de oude naam voor Nuland was. Weer wat wijzer. Ik hoop dat ik de doopakten ooit wel vind. Ik heb nog wel een vraag over Ignatius de Vlam maar daar kom ik op een ander moment op terug.
Helena zei op 17 maart 2015 om 11:16
Deze dopen zijn idd. niet geregistreerd in de R.K. Doopboeken van Gemert. Mogelijk toch wat hiaten ...er zijn nl. wel dopen te vinden in die jaren in Gemert. Ofwel deze kinderen kunnen elders gedoopt zijn? Deurne bijv. , maar de R.K. Doopboeken van Deurne van rond die jaren zijn niet bewaard gebleven. Daar kom je dus niet verder.
Toch zul je verwantschap kunnen vinden via de namen van de doopgetuigen en via erfdelingen, boedelscheidingen en dergelijke. De familie Verpoorten had bezittingen die na overlijden van de vader verdeeld gingen worden en/of er waren erfdelen die aan elkaar verkocht werden. Daarin vind je de relaties.

Je opmerking 'misschien dat de DTB in Deurne/Nuland meer opheldering geeft'.....Je denkt toch niet aan Nuland vanwege de veldnaam 'Neulant, gelegen in gehucht de Waesbergh'? De Waesbergh = de Walsberg, voorheen gehucht onder Deurne, nu een wijk van Deurne.

Zoon Gisbertus Henricus Verpoorten was priester / rector van de kapel te Liessel van 1710 tot zijn dood in 1725.
Guus zei op 17 maart 2015 om 11:16
Norah,

Het enige hiaat in Gemert dopen is tussen 1650-1652.
Ik weet zeker dat dit kinderen zijn van Henricus.
Henricus was president Justitie in Gemert.
Mogelijk dat hij dat eerder ook van een andere plaats was...

Hieronder 1 akte van Transcripties Gemert Schepenprotocol R124

328 . IGNATIUS de VLAM als man van MARIA VERPORTEN, en JAN
JANSEN LAERMANS als man van JOANNA VERPORTEN, erfgenamen van
w. HENDRICK VERPORTEN, hebben yercoght aan PETRONELLA VERPORTEN,
GISBERTUS VERPORTEN, en aan JOAN VERSCHUIJL als momboir,
met assistentie van Jan Hes, over CATHARINA, ALDEGUNDE en
WILLEMINA VERPORTEN, drie onmondige kinderen, hun erfdeel in
een huisinge, schuur, hof en aangelag, brouwgetouw, tonnen,
vaten en dergelijke , genaamd st. Joris, alhier op de Herckt,
met o .a. nog een scherm en haverkist, belast met een vat rogge
a/d pastorije, 2 gl . + 5 st. a/d H. Geest .
Nog een perceel land op de den Boontuijn, 13 roeijen groot,
neven erve Dirck Verkannen en erve mr. Willem van Haenen, erf.
Thonij den Smidt en de loop aldaar.
Nog 6 copsaeten groes- en teulland aan de Oliemolen in den
Schutboom neven erve Gerard Claessen, erve der wed. Jacob
Jansen Verschuijl en de Oliemolen voors. en de gemeene wegh,
belast met 6 vaten rogge + 6 vaten haver a/d Commanderije.
Het voorwaarden. 19 juni 1699 Get.: JL/JH
Norah zei op 17 maart 2015 om 10:20
Bij fiches dopen kwamen deze kinderen ook niet voorschijn, behalve dan die drie genoemden.
Ben bang dat er hiaten zijn in de dopen van Gemert.
Anoniem zei op 17 maart 2015 om 06:04
Goedemorgen,
Guus bedankt voor de info. De in de eerste reactie genoemde kinderen had ik wel in de genoemde internetstambomen zien staan, maar de geboortedata zijn 'ongeveer'. Daarmee heb ik nog geen bewijs dat zij echt de kinderen zijn van Hendricus en Elisabeth en daar gaat het, met name bij Maria, mij echt om. De aanvullingen, waarvoor dank, in de tweede reactie, zijn hartstikke welkom en misschien dat de DTB in Deurne/Nuland meer opheldering geeft. Je weet het maar nooit. Joy
Guus zei op 16 maart 2015 om 23:16
Nr 4 Otto is wel een man....

Ik heb van Henricus ook nog een paar akten (buiten Gemert):

26-09-1686 (Hendrick Verporte, inwoner van Gemert, als lasthebber van de kinderen en erfgenamen van Ottho de Visschere, heeft uit de hand verkocht aan Hendrick Willems, wonende te Deurne, een stuk teul- en akkerland in het gehucht genaamd den Venacker, groot circa 40 roeden, e.z. Peter Antonis van Lieshout, a.z. verkopers, e.e. Peter Gevert Coolen, a.e. een miestwegh. Koopsom 56 gld. 10 st.) [Recht. Arch. Deurne nr. 103 fol. 30]

25-01-1687 (Hendrick Verporten, wonend te Gemert, als lasthebber van de kinderen en erfgenamen van wijlen Ottho de Visschere, verkoopt openbaar, met het uitgaan van een brandende kaars, aan Jacob Michiel Golofs, wonend te Deurne, een "huijs, schuer, brouhuijs met het kleijn huijsken en sijn aengelagh", gelegen in het Haegheijnt, e.z. Aert Janssen den Smet, a.z. den gemeijnen wegh, e.e. Jan Willem Verberne, a.e. Tueniske wed. Marcus Hicxpors. Koopsom: 640 gld. Last: 2 gld. 5 st. jaarl. "aen de oude schilden tot s-Hertogenbossche met sijne medegelders te betaelen".) [Recht. Arch. Deurne nr. 103 fol. 36]

26-09-1689 (Sr. Hendrick Verpoirten, als man van Elisabeth Otto de Visschere, mede namens de andere kinderen en erfgenamen van Otto de Visschere, verkoopt aan Geraert Jacobs Heselaers, beiden wonend te Gemert, een stuk teulland te Deurne genaamd den Hoeckacker, gelegen op den kant van de loop van de Keijserstraet, groot circa 5 lop. Koopsom 275 gld) [Deurne Recht. Arch. inv.nr. 103 fol. 52 vs]

29-12-1689 (Hendrick Verporten, wonend te Gemert, mede namens de andere kinderen en erfgenamen van Otto de Visschere, verkoopt aan Sijmon Antonis van Lishout, wonend te Deurne, een stuk teulland, genaamd het Neulant, gelegen in het gehucht de Waesbergh, groot circa 8 lop., met de houtwas van dien. Koopsom 59 gld.) [Deurne Recht. Arch. inv.nr. 103 fol. 55]
Guus zei op 16 maart 2015 om 21:20
Ik heb wel zijn kinderen:

1 Wilhelmus Henricus Verpoorten. Hij is gedoopt op 12-07-1666 in Gemert [Reg 3 pag 95].

2 Maria Henricus Verpoorten, geboren omstreeks 1667. Maria is overleden, ongeveer 76 jaar oud. Zij is begraven op 28-01-1743 in Gemert [Reg: 22.00 Pag 209 R17].

3 Gisbertus Henricus Verpoorten (RD), geboren omstreeks 1667 in Gemert. Gisbertus is overleden in 1725 in Liessel, ongeveer 58 jaar oud.

4 Otto Henricus Verpoorten. Zij is gedoopt omstreeks 1668 in Gemert [Reg: 21.00 Pag 100 R16]. Otto is overleden, ongeveer 26 jaar oud. Zij is begraven op 02-07-1694 in Gemert.

5 Joanna Henricus Verpoorten, geboren omstreeks 1670. Joanna is overleden, ongeveer 61 jaar oud. Zij is begraven op 10-05-1731 in Gemert [Reg: 22.00 Pag 104 R17].

6 Petronella Henricus Verpoorten, geboren omstreeks 1672. Petronella is overleden, ongeveer 58 jaar oud. Zij is begraven op 24-12-1730 in Gemert [Reg: 22.00 Pag 98 R17].

7 Aldegundis Henricus Verpoorten, geboren omstreeks 1674. Aldegundis is overleden, ongeveer 82 jaar oud. Zij is begraven op 15-05-1756 in Gemert [Reg: 23.00 Pag 146 R18].

8 Catharina Henricus Verpoorten, geboren omstreeks 1678. Catharina is overleden, ongeveer 69 jaar oud. Zij is begraven op 26-12-1747 in Gemert [Reg: 23.00 Pag 34 R18].

9 Sophia Henricus Verpoorten. Zij is gedoopt op 22-12-1680 in Gemert [Reg 5 pag 104].

10 Wilhelma Henricus Verpoorten. Zij is gedoopt op 22-12-1680 in Gemert [Reg 5 pag 104]. Zij is begraven op 08-11-1730 in Gemert [Reg: 22.00 Pag 95 R17].

Diverse kinderen zijn getrouwd...