Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:

Reacties (14)

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 6 mei 2017 om 10:43 uur

Bedankt voor je herinneringen Frans en nog wel vanuit Mexico. Wat leuk om te lezen dat je je nog zoveel herinnert, en vooral zoveel namen. En wat moet dat een goed gevoel zijn geweest, op de schouders gedragen door de politiegroep uit Amsterdam. Ik begrijp wel dat je je dat zeker nog herinnert.

Frans van der linden ,( word dit jaar 90) jongste zoon van eerste hooofd de ODA school zei op 5 mei 2017 om 23:43 uur

Mijn naam is Frans van der Linden en woon sinds 1958'in Mexico...vind jullie verhalen fantastisch . Ik heb als kind het begin van het Kienehoef intensief meegemaakt. Ik maakte de opening mee als enig Rooijs kind , dIe kon zwemmen... geleerd O.a in de Dommel met een motorfiets binnenland om op te drijven aangepast door Harry van Zelst ( later hulp badmeester op de kienehoef omdaarmee teblijven drijven. DAarna ging de fam VDL zwemmen eeerst in Schijndel en later in Veghel. Beide dorpen liepen vooor op St.oedenrode. Wat zwembad betreft. zwemmers vanaf het begin waren. De Warenburg-en de van Zelst,, Frans van de Laar , broer van dove Bernhard . En nog andere uit het Kofferen. WOutje Waals ( Later lid van de NSB ) verzorgde bij zwemfestiviteiten het zgn KOMISCHE nummer. BIj het zwemmen in de Dommel verdronk de oudste zoon van de Fam Hezemans (Duitse technicus bij v.d. kamp ODA) ... In de Dommmel verdronk ook ( mogelijk zelfmooord) Joop Poel ijsco man van MICO ijs Eindhoven .uit de Kerkstraat. Bij de opening van de Kienehoef, , was er een zwem politiegroep uit Amsterdam, die mij een extra prijs gaf ( heb die nog steeds ) en mij op hun schouders rond droegen!!

Willie Damen van de Mosselaer zei op 24 augustus 2015 om 14:34 uur

In de notulen van Sint_Oedenrode lezen we: dat de zwemclub ‘Aegir’? te Eindhoven in 1946 mededeelt, dat zij bereid is belangeloos zwemdemonstraties alhier te komen geven, teneinde meer beoefenaars voor de prachtige en gezonde zwemsport te winnen. Er wordt besloten om op het aanbod in te gaan.
Wat aardig van de Eindhovenaren.

Annemarie van Geloven
Annemarie van Geloven bhic zei op 6 juli 2015 om 12:39 uur

Een vergoeding van f 35 per week in 1946 zou nu een koopkracht hebben van ruim € 170,- per week. Ik hoop dat dit netto was en misschien waren de gelden uit de rijwielstalling een leuke aanvulling..

Het huidige minimumloon in 2015 is € 346,- per week bij een volledige werkweek.

Willie Damen van de Mosselaer zei op 5 juli 2015 om 13:02 uur

J. Persoons A 455 heeft verzocht om wederom, evenals voorgaande jaren te worden aangesteld voor het zwemseizoen 1946 aan het zwembad, alwaar hij o.a. steeds is belast geweest met de verkoop van kaartjes.
Er wordt besloten betrokkene met ingang van 18 mei 1946 de datum van opening van het zwembad aan te stellen tegen een weekloon ad fl. 35,- per week. Gedurende het zwemseizoen 1945 genoot hij een vergoeding van fl. 33,- per week. Een verhoging wordt in de huidige tijd alleszins billijk geacht.

Willie Damen van de Mosselaer zei op 5 juli 2015 om 11:23 uur

Vergunning verleend aan M. Walraven Emmaustraat alhier om evenals de voorafgaande jaren, ook dit jaar wederom in aanmerking te mogen komen voor het bewaren van rijwielen bij de bad- en zweminrichting tegen een billijke vergoeding.
Er wordt besloten om betrokkenen wederom te belasten met bewaren van rijwielen tegen een vaste vergoeding van fl. 10.- per week + fl. 0.03 voor elk gestald heren- en damesrijwiel en fl. 0.02 voor elke gestald kinderrijwiel, terwijl de stallingprijzen bedragen: heren- en damesrijwiel fl. 0.10 en kinderrijwiel fl. 0.05.

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 19 juni 2015 om 09:08 uur

O maar ik twijfel ook niet aan je bevindingen, Willie (zeer zeker niet zelfs). Ik sta meer te kijken van het bedrag dat destijds werd uitgetrokken voor een dergelijke voorziening. Best bijzonder toch?

Willie zei op 18 juni 2015 om 22:23 uur

Bron vergeten bij te voegen: Toegang 7634 inventaris 338 datum 23 juli 1936

Willie zei op 18 juni 2015 om 22:19 uur

Hallo Marilou
Ik hen het nog eens nagekeken maar het klopt echt.

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 18 juni 2015 om 10:18 uur

Waardevolle toevoegingen, Willie. Dan gaat toch om relatief behoorlijke bedragen (voor die tijd). Of schat ik dat verkeerd in?

Willie Damen van de Mosselaer zei op 17 juni 2015 om 16:45 uur

In 1936 wordt besloten om van J. Werners te Sint-Oedenrode aan te kopen 28.000 stenen tegen de prijs van elf gulden per duizend ten diensten van het zwembad.

Willie Damen van de Mosselaer zei op 28 mei 2015 om 08:10 uur

1938, Jos de Leijer bierbrouwer alhier mag een plekje huren op de Kienehoef, voor het bouwen van een tentje ter inrichting voor verkoop van consumpties voor een bedrag van vijftien gulden per jaar. Dat H. J. van Zelst met de bewoning en exploitatie zal worden belast.

Willie Damen zei op 20 mei 2015 om 11:36 uur

Hans, bedankt voor de mooie aanvulling.

Hans Hendriks zei op 19 mei 2015 om 19:46 uur

Bron: Uit het Gemeentearchief Sint-Oedenrode - Inventarisnr. 339 blijkt een aanvulling op de badmeesters, waarvan enkele ook bij het zwembad woonachtig waren:

Notulen vergadering B en W. van 30 Mei 1940:
Wordt besloten om als badmeester aan te stellen J. Fl. Stokx en H..J. van Zelst als hulpbadmeester.

Notulen vergadering B en W. van 20 juni 1940:
Wordt besloten den Heer Hevelsoet uit Vught te benoemen tot badmeester. Open te stellen vanaf 9 uur des morgens tot een half uur voor zonsondergang.

Notulen vergadering B en W. van 15 Mei 1941:
Wordt besloten tot badmeester te benoemen met ingang van Maandag 24 Mei 1941 tot 16 September 1941 den Heer J. van de Water, geboren te ’s-Hertogenbosch 28 Oct. 1910 en wonend te ’s-Hertogenbosch.

Notulen vergadering B en W. van 26 juni 1941:
Wordt besloten R. van Maastricht, geboren 17 Mei 1922 en wonende Bakeldonksestraat 12 te ’s Bosch te benoemen als badmeester tot 16 September 1941.

Notulen vergadering B en W. van 25 Maart 1942:
Wordt besloten op arbeidscontract te benoemen tot badmeester de Heer Th. van Daalen, 1ste badmeester wonend te ’s Bosch, Noordwal 7 en hem vrije woning te verleenen te rekenen op fl. 4,== per week in te gaan op 1 Mei 1942.