Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:

Reacties (3)

Willie Damen van de Mosselaer zei op 13 augustus 2017 om 09:09 uur

13 juli 1922 Toegang 7634 inventaris 33 blad 59
De Heer van Grinsven klaagt over het storten van vuil in de Gemeente en nabij den Hoge Vonder. De Voorzitter zegt dat deze zaak meermalen is besproken in de vergadering van Burgemeester en Wethouders en dat zij als plaats waar vuil zou kunnen worden gestort zeer geschikt achter het Jodenpoeleke en de weg daar naartoe, De betrokken eigenaar van Rijssel uit Son vraagt daarvoor 30 cent per meter. Wethouder Moeskops zou zich hiermede kunnen verenigingen als er de gehele gemeente mede gebaat was, doch daar heeft er slechts een gedeelte van de Kom baat bij. Met algemene stemmen wordt besloten een gedeelte aan te kopen.

Willie Damen van de Mosselaer zei op 8 juli 2017 om 16:14 uur

Notulen 2 juni 1915 Toegang 7634 inventaris blad 178v
Stortplaats van vuil. Het lid Anderegg zegt dat wegens het uit gevaardigd verbod, de mensen aan de hoop voor de brug (Molenbrug Borchmolendijk) geen vuil meer mogen storten en vermits nu geen vuilnisveld meer beschikbaar is het Dagelijks Bestuur in overweging wil geven daarin te voorzien.

Willie Damen van de Mosselaer zei op 28 september 2015 om 08:01 uur

3 september 1915 Betreffende vergunning tot uitbreiding van de zuivelfabriek door plaatsing van een nieuwe stoomketel sectie G 1785. Onder voorwaarden o.a. dat de afvoer van afvalwater der fabriek door een riolering te volgen door of langs de sloot, lopende naast de percelen ter noordzijde kadastraal bekend sectie G 1780. 1796, 1560, 1356, 290, 291 en 297 en vervolgens langs de Dommel door den daarvoor gelegen Sluisdijk sectie G 330. Dat van bovenstaande besluit de directeur van ‘Nutricia’ in beroep is gekomen. Aanvoerende dat de voorwaarde niet hadden mogen worden gesteld, omdat zij geen verband houden met de vergunning tot het plaatsen van een nieuwe stoomketel. Dat de oorzaak der verontreinigen van de sloot langs het terrein lopende niet is te zoeken in de vervuiling door de afvalproducten van de fabriek der Maatschappij, doch doordat den heer H. de Leyer brouwer, in die sloot eigenmachtig zijn gemaakt twee bruggenhoofden waardoor de doorstromingwijde daar ter plaatse tot op 60 á 80 centimeter is teruggebracht. De uitlozing in de rivier de Dommel daardoor zeer wordt belemmerd en de sloot, welke sinds onheuglijke jaren ‘vaarsloot’ was, thans niet meer als zodanig is te gebruiken. De verbonden voorwaarde vervallen.