Reacties (3)

Willie Damen van de Mosselaer zei op 19 november 2015 om 15:54
1934 Naar aanleiding van een ingekomen verzoek van ‘Ons Middelbaar Onderwijs', in Noord-Brabant, om een subsidie in de kosten van fl. 100,- per jaar per leerling, deelt de Voorzitter mee, dat bij een vroeger ingekomen adres besloten was, een afwachtende houding aan te nemen en dat zich sindsdien geen leerlingen hebben aangemeld. Thans heeft zich op het Sint Jans Lyceum in den Bosch een leerling aangemeld van den Heer Moonen, die echter van den school zal worden verwijderd, indien de Gemeente niet genegen zou zijn tot betaling van de gebruikelijke subsidie van fl. 100,- per leerling per jaar. Indien dat jongmens een neutrale inrichting zou bezoeken, zullen de kosten voor de Gemeente hier voor bedragen ongeveer fl. 300 à fl. 400 per jaar, hetgeen volgens de wet verplicht is. dan volgt een discussie met voor en tegens. Met 12 tegen 1 stem werd besloten het verzoek in te willigen.
Willie Damen van de Mosselaer zei op 30 september 2017 om 07:31
Vervolg de discussie:
De Heer van der Hagen zegt dat de Raad zich vroeger altijd op het standpunt gesteld heeft niet meer te betalen dan de Wet voor dit soort onderwijs is verplicht, en voor het Lyceum in Den Bosch kunnen wettelijk geen verplichtingen worden opgelegd. Hij zou er daarom voor zijn, het verzoek niet in te willigen. De Heer van Acht zegt dat destijds een afwachtende houding werd aangenomen, en dat thans, nu de tijden zoveel slechter zijn geworden voor hem zeker geen reden bestaat om nu wel op het verzoek in te gaan. De Voorzitter kan zich het standpunt van den Heer van der Hagen wel indenken, maar dat de Heer van Acht er zo over denkt, kan hij niet begrijpen, omdat die in andere gevallen als regel voor inwilliging van verzoeken is wanneer ze afkomstig zijn van R. K. Verenigingen. Daarbij komt dat wanneer het verzoek niet wordt ingewilligd zulks de Gemeente per jaar fl. 300, - per leerling meer zal kosten. De Heer van de Kamp zegt, dat de Wet hier niet kan dwingen, maar het zou van de vereniging een onbillijkheid zijn ten opzichte van andere Gemeenten. De Heer van Genugten kan zich met het voorstel van Burgemeester en Wethouders best verenigen. Met 12 tegen 1 stem werd besloten het verzoek in te willigen. De Heer van der Hagen stemde tegen.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 2 oktober 2017 om 08:41
Bedankt voor de aanvullingen, Willie. Het verhaal wordt hiermee niet alleen meer compleet; de fragmenten geven ook een prachtig tijdsbeeld.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: