Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:

Reacties (58)

Berry van Osch
Berry van Osch zei op 31 december 2017 om 11:31
Peter, ik probeer alleen om geen kokervisie te onwikkelen...
Mijn zekerheden zijn, zoals gesteld toen ik dit forumitem startte:
1. uitgangspunt is het huwelijk op 14-2-1700 tussen Cornelis Aerts van Erp (oud 28 jaar) en Willemijn “Willems” (oud 23 jaar). Er is nergens een patroniem Willems in beeld, dus wellicht een schrijffout!?
2. Uit de kindernamen bij dit huwelijk zouden de voornamen van haar ouders volgens gebruik Adriaen en Helena moeten zijn…
3. En er zijn wel erg véél doopgetuigen uit het familietakje van Adriaen Coppens. Dat alles pleit voor een keuze voor de natuurlijke dochter Willemijna van Heijlke Coppens, verwekt door ene Ariaen Janssen…

Ook al ga ik mee in jouw vaststelling, en die is alleszins plausibel, dan rest voor mij maar één vraag:
Wie is in de akte van 27-12-1692 in hemelsnaam de genoemde verwekker ARIAEN JANSSEN van Willemijna bij Heijlke Coppens, eveneens natuurlijke dochter van de molenaar Ariaen Jansen Coppens??? [Willemijna wordt overigens in geen enkele andere erfdeling van de Coppens meer genoemd; vreemd toch…!!!]. De geindexeerde tekst wekt best wel enigszins de suggestie dat de genoemd verwekker Ariaen Coppens zelf zou zijn, vrij incestueus dus… En ik blijf het gek vinden dat Willemijna wordt genoemd in een testament van een ‘oudoom’, terwijl haar moeder Heijlke nog leefde…!? Klopt de indexering wel? Ik heb de originele aktescan niet beschikbaar…
Een mogelijk extra argument pro: Heijlke/Helena (Ariaen Jansen) Coppens is in 1682 getrouwd met Gijsbert Willems van Heretum en haar natuurlijke voordochter Willemijna moét van 1676 of 1677 zijn!!! Als hij haar heeft erkend, dan kan zij misschien het patroniem Willems hebben gevoerd..? Maar eigenlijk had dan Gijsberts meer in de lijn der verwachting gelegen…
Erik van den Elsen zei op 30 december 2017 om 23:21
Helemaal mee eens
Peter van de Laar zei op 30 december 2017 om 18:28
Berry, ik raak een beetje verward....Volgens mij houd je je teveel vast aan die Wilhma, ged. 12-12-1676.
Ik dacht nl. dat we hadden vastgesteld dat Helena Ariaen Coppens de moeder was van Wilhelma. Zij komt terug in de doopgetuigem en verklaart waarom er zoveel Coppens onder de andere doopgetuigen zijn.
In de door jouw aangedragen akte uit december 1692 wordt vermeld: " ..... Willemijna natuerlijck kijnt van Ariaen Janssen verweckt bij Heijlke Coppens..."
Ik zou dus gaan zoeken naar dit kind van Ariaen, waarschijnlijk voor zijn huwelijk verwekt, waarschijnlijk tussen 1672 - 1676.
Berry van Osch
Berry van Osch zei op 30 december 2017 om 15:26
Aanvullend: Cornelis Arts van Erp en Wilhelma Adriaen Janssen (patroniem Willems?) zijn dan neef en nicht. Hun moeders zijn immers zussen!
Berry van Osch
Berry van Osch zei op 30 december 2017 om 15:20
Peter,
De Wilhelma, gedoopt 12-12-1676 in St.O, dr van Adrianus Janssen en Anna NN, is NIET buitenechtelijk. Ik denk dat dit paar is Adriaen Jan Adriaens Daendels op de Aa en Anna Daniels van den Hurck, die zijn getrouwd op 11-4-1671... De doopgetuige Margaretha Cornelissen is ook een zuster van deze Anna..!
In deze combinatie doet de familietak van Adriaen Jansen Coppens helemaal niet mee...? Wel vervelend dat zoveel doopgetuigen bij haar kinderen uit die tak stammen. Dat is onverklaarbaar... kortom, de puzzel continues...
Peter van de Laar zei op 29 december 2017 om 17:27
Berry,
Bedenk dat Wilhelma een buitenechtelijk kind was; waarschijnlijk een ongelukje. Dan doet het er toch niet toe, hoe later zijn vrouw heet?

En natuurlijk ook van mij voor iedereen de beste wensen voor 2018 !
Berry van Osch
Berry van Osch zei op 29 december 2017 om 16:05
Dank Willie en hetzelfde gewenst!! Geluk zullen we nodig hebben, maar liever nog bronnen...
Peter, ik vind Adriaen Janssen die 4-2-1676 trouwt met Maria Jansen wel een geschikte kandidaat, omdat de moedersnaam Maria als oudste dochter terugkomt... maar dit zou dan weer niet kloppen met de doop van een dochter Wilhelma in december 1676, waar toch duidelijk als moeder de voornaam Anna wordt gebezigd...! Vermoedelijk is de doopgetuige Joes Janssen een broer van vader Adriaen Janssen; wellicht zijn er nog combinaties van die twee broers te vinden?
Willie Damen van de Mosselaer zei op 29 december 2017 om 12:19
Veel Geluk met dit genealogisch onderzoek wens ik jullie allemaal in het nieuwe jaar 2018
Peter van de Laar zei op 29 december 2017 om 02:26
sorry Jan Ariaens natuurlijk niet...Het is al laat...))
Peter van de Laar zei op 29 december 2017 om 02:19
Berry, dat klopt.
Margaretha tr. (NG) Sint-Oedenrode 25-8-1663 (get. Peter Jansse en Daniel van den Hurk), Sint-Oedenrode (sch) 11-9-1663 Cornelis Jansse van Santvoort,

Als we de "dader" Adriaen Jansen in de familiekring willen zoeken, dan komt ook deze in aanmerking:
Jan Ariaens van de Nieuwelaer, geb. Sint-Oedenrode; tr. Sint-Oedenrode 24-1-1671 (get. Cornelis Arts - zwager van de bruidegom, Joost Daniels van den Hurck – broer van de bruid} Catharina Daniels van den Hurck, geb. Sint-Oedenrode ca. 1646;
Overigens zal trouwgetuige Cornelis Arts m.i. niet identiek zijn aan Cornelis van Erp.

Als "outsider" is er een Adrianus Iansen die tr. Sint-Oedenrode 4-2-1676 met ene Maria Iansen
Hij zou Wilhelma nog voor zijn huwelijk hebben kunnen verwekt.
Peter van de Laar zei op 29 december 2017 om 02:19
Berry, dat klopt.
Margaretha tr. (NG) Sint-Oedenrode 25-8-1663 (get. Peter Jansse en Daniel van den Hurk), Sint-Oedenrode (sch) 11-9-1663 Cornelis Jansse van Santvoort,

Als we de "dader" Adriaen Jansen in de familiekring willen zoeken, dan komt ook deze in aanmerking:
Jan Ariaens van de Nieuwelaer, geb. Sint-Oedenrode; tr. Sint-Oedenrode 24-1-1671 (get. Cornelis Arts - zwager van de bruidegom, Joost Daniels van den Hurck – broer van de bruid} Catharina Daniels van den Hurck, geb. Sint-Oedenrode ca. 1646;
Overigens zal trouwgetuige Cornelis Arts m.i. niet identiek zijn aan Cornelis van Erp.

Als "outsider" is er een Adrianus Iansen die tr. Sint-Oedenrode 4-2-1676 met ene Maria Iansen
Hij zou Wilhelma nog voor zijn huwelijk hebben kunnen verwekt.
Erik van den Elsen zei op 28 december 2017 om 11:51
Dank je wel Berry,
Hier kan ik wat mee.
Ik ga er mee aan de slag.
Als ik weer thuis ben.
Berry van Osch
Berry van Osch zei op 28 december 2017 om 11:48
Erik,
Dat de gezochte Willemijna "Willems" wel eens Wilhelma dr Adrianus Jansen en Anna NN (legitieme doop december 1676) zou kunnen zijn, heeft al langer mijn voorkeur.
E.e.a. staat daarom ook helemaal uitgewerkt in mijn stamboom op GenealogieOnline. Alle door jou genoemde akteteksten staan bij de relevante personen vermeld (!) en zijn ook gelezen en geanalyseerd om tot die conclusie te kunnen komen.
Welke Adriaen Jansen betreft het dan? Het meest logisch lijkt me dat dit Adriaen Jan Adriaens Daendels op de Aa is, die in 1671 trouwde met Anna Daniels van den Hurck. Dit zijn m.i. de ouders van Wilhelmina, gedoopt december 1676. Extra argument is overigens dat de genoemde doopgetuige Margaretha Cornelissen vermoedelijk is moeders zuster Margaretha Daniels van den Hurck. Zij was immers getrouwd met Cornelis Janssen Versantvoort!! [kan dit kloppen Peter?]; vaak wordt een vrouw aangeduid met het patroniem van haar man.
Erik van den Elsen zei op 28 december 2017 om 11:24
Helena Arien Coppens is geboren in 1646.
Uit ervaring weet ik dat er behoorlijke fouten in doopboeken worfen gemaakt. Zo ken ik voorbeelden dat ouders en doopgetuigen verwisseld worden.
Peter van de Laar zei op 28 december 2017 om 01:19
Erik,
We zullen meer aanknopingspunten moeten vinden. Een verschrijving van Anna ipv Helena lijkt onwaarschijnlijk. Dat het een buitenechtelijk kind is, dat hadden we al vastgesteld. In de doopboeken wordt een buitenechtelijk kind als 'illegtimus/ma benoemd; dat is ten slotte een van de core-businesses van de pastoor en die zal dat niet snel fout noteren; maar misschien is dit een overschrijfsel en is het daar fout gegaan.!
Eerst maar eens zoeken wat de familierelatie met de doopgetuigen (Joannes Jansen, Margareta Cornelissen) is.
Ik vrees dat met een beetje pech de doop van Wilhelma precies in de periode zonder doopgegevens 1665 - 1674 valt.... De ervaring leert dat bij een grote kinderschare de moeder tot aan haar 50-ste kinderen ter wereld kan brengen.
Misschien kunnen we wel de geboorte van Helena vinden ?
Erik van den Elsen zei op 27 december 2017 om 20:40
Volgens mij is Helena Ariaen Coppens eerder getrouwd geweest, met Ariaen Janssen. (lijkt me hier niet om haar vader gaan!!).
In december 1676 wordt een Willemina, dochter van Ariaen Janssen, geboren. Hier wordt echter Anna als moeder aangegeven. Gezien de leeftijd van Willemina bij trouwen, lijkt me dit een zeer geschikte kandidaat.
Er worden immers fouten gemaakt in doopboeken.
Het kan ook heel goed zijn dat het hier gaat om een buitenechtelijk kind.
Klopt in ieder geval bij de namen van haar kinderen, Adriaen en Helena.
En verklaart ook de vele Coppens en aangetrouwden als doopgetuigen bij Willemina's kinderen. Willems kan komen van Gijsbert Willems, die haar wellicht als stiefdochter erkent heeft.
Erik van den Elsen zei op 27 december 2017 om 19:57
En nog reactie op Joost Daniel van den Hurck:

Alsoo questie ende verschil was opgestaen tusschen Daniel Leenders van de Horck ter eenre ende Joost Daniels van den Horck sijne Daniels voorsoon, verweckt bij wijlen Marijken sijn iertse huijsvrouwe dochtere wijlen Joost Mathijs Vogels ter andere sijde. Ter saecken van seeckere parthijen erfgoederen gelegen ter plaetsche Nijnssel ende onder Eerde. Gecomen ende achter gelaeten bij de moerderlijcke grootvaeder ende grootmoeder van de voorschreven Joost Daniels van de Horck, ende mits de afflijvichheijt van de gemelte des voorschreven grootmoeder sijnde gesuccedeert mits de voorschreven Marijke moeder des voorschreven Joost en de doodt vande grootmoeder desselffs Joost nijet en hadde verwacht opde drie naer gelaten kijnderen des voorschreven Daniels van de Horck, bij de voornoemde Marijke verweckt daer ter tijdt inden leeven geweest sijnde, ende alsoo voorts vervolgens mits dafflijvicheijt van twee der selver kijnderen sonder wettige geboorte achter te laeten souden verstorven ende gesuccedeert sijn opden voorschreven Daniel als vader van de selve ende opden voorschreven Joosten als broedere der selver twee overleden kijnderen. Overeengecomen dat den voorschreven Daniel van den Horck de voorschreven goederen ende gronden houden voor een gerechte derde gedeelte ende Joost voorsoone der voornoemde Daniels van de Horck de twee resterende derde gedeelte inde voorschreven erffgoederen. Ende heeft de voorschreven van de Horck het voorschreven derde gedeelte inde voorschreven erffgoederen hem bij deese aengecomen, wettelijck ende erffelijck overgegeven aen Joosten Daniels vanden Horck sijnen voorsoon.
Datering:
1658
Pagina:
142
Plaats:
Sint-Oedenrode
Erik van den Elsen zei op 27 december 2017 om 19:53
Beste Berry,

Hier is de gezochte Willemina "Willems".

Testament van de eersaeme Jan Janssen Coppens woonende alhier binnen deeser vrijheijt ter plaetse opde Coeveringe gesont naer lichaeme.Genoemde personen: de vier kijnderen van Arian Coppens verweckt inden tweede bedde bij wijlen Maijke dochter Ariaen Jan Walraven te weeten Peeter ende Lambert mitsgaders Genefeva ende Maria gesusters. De twee kijnderen van wijlen Lambert Ariaen Coppens verweckt bij Catharina dochter Willem Pennincx in sijne leven mulder tot Erp. De kijnderen van de eerste bedde verweckt bij Ariaen Coppens sijne broeder ende bij wijlen Christina dochter Jan Goorts Verhage met Willemijna natuerlijck kijnt van Ariaen Janssen verweckt bij Heijlke Coppens.
Datering:
27 december 1692
Pagina:
55
Plaats:
Sint-Oedenrode
Berry van Osch
Berry van Osch zei op 26 december 2017 om 11:36
Beste Erik, deze akteteksten staan ook reeds vermeld bij Daniel Lenert van den Hurck op mijn GenealogieOnline pagina (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-osch/I49866.php). Wat is de toegevoegde waarde voor mijn oorspronkelijke vraag?
Overigens wekt de 2e akte de suggestie dat echtgenoot Daniel vd Hurck al moet zijn overleden en zij (de 2e Maria) als weduwe achterblijft...? Mogelijk betreft dit dan Daniel Rodolphi Danielis van Horck en zijn er 2 Daniel's in dit tijd..??
Erik van den Elsen zei op 25 december 2017 om 17:15
Daniel Lenart Roelofs van de Horck / Hurck is drie maal getrouwd.
Eerste huwelijk met Marije Joost Mathijs Vogels, waaruit een zoon Joost.
Tweede huwelijk met Marije Hendrick Mathijs Vogels.

Alsoo questie ende verschil was opgestaen tusschen Daniel Leenders van de Horck ter eenre ende Joost Daniels van den Horck sijne Daniels voorsoon, verweckt bij wijlen Marijken sijn iertse huijsvrouwe dochtere wijlen Joost Mathijs Vogels ter andere sijde. Ter saecken van seeckere parthijen erfgoederen gelegen ter plaetsche Nijnssel ende onder Eerde. Gecomen ende achter gelaeten bij de moerderlijcke grootvaeder ende grootmoeder van de voorschreven Joost Daniels van de Horck, ende mits de afflijvichheijt van de gemelte des voorschreven grootmoeder sijnde gesuccedeert mits de voorschreven Marijke moeder des voorschreven Joost en de doodt vande grootmoeder desselffs Joost nijet en hadde verwacht opde drie naer gelaten kijnderen des voorschreven Daniels van de Horck, bij de voornoemde Marijke verweckt daer ter tijdt inden leeven geweest sijnde, ende alsoo voorts vervolgens mits dafflijvicheijt van twee der selver kijnderen sonder wettige geboorte achter te laeten souden verstorven ende gesuccedeert sijn opden voorschreven Daniel als vader van de selve ende opden voorschreven Joosten als broedere der selver twee overleden kijnderen. Overeengecomen dat den voorschreven Daniel van den Horck de voorschreven goederen ende gronden houden voor een gerechte derde gedeelte ende Joost voorsoone der voornoemde Daniels van de Horck de twee resterende derde gedeelte inde voorschreven erffgoederen. Ende heeft de voorschreven van de Horck het voorschreven derde gedeelte inde voorschreven erffgoederen hem bij deese aengecomen, wettelijck ende erffelijck overgegeven aen Joosten Daniels vanden Horck sijnen voorsoon.
Datering:
1658
Pagina:
142
Plaats:
Sint-Oedenrode

Daniel van den Horck naergelaten weduwe Marie dochtere Handrick Mathijs Vogels, sijne tweede huijsvrouw, ende heeft gerenuncheert op alsulcke tochte ende tochtrecht van seecker stuck erffve gelegen in Eversche acker binnen de prochie Sint Oedenrode, ende dat ten behoeve van Dircken eenich sone bijden voorschreven Daniel met de voorschreven Marij wettelijck verweckt ende den voorschreven Dircken ten erffrechte aen gecomen van weegen sijne moeder voorschreven, voor een vierde gedeelte onbedeijlt met Jannen, Sijssken ende Jenneken oock kijnderen Handrick Mathijs Vogels te saemen voorschreven stuck lants toebehoorende.
Datering:
1657
Pagina:
30
Plaats:
Sint-Oedenrode
Berry van Osch
Berry van Osch zei op 17 april 2017 om 12:29
Peter, bedankt voor je link. Met een keurige vermelding van hun resp. leeftijden...
In het RK-doopboek kan ik Aert Jansz van Erp en Jenneke Daniel van den Hurck helaas niet vinden tussen zeg maar 1638 en 1644..?
Peter van de Laar zei op 17 april 2017 om 04:03
trouwakte is nogmaals vermeld in invnr. 37b - scan 224 rechts
Peter van de Laar zei op 17 april 2017 om 03:59
de trouwakte:
Scan- Sint-Oedenrode (in wat zit erin)
NG-trouwboek 1650-1740; invnr. 37a - scan 153 rechts: 7 augustus 1666
Berry van Osch
Berry van Osch zei op 16 april 2017 om 21:01
Beste Max en Peter, het is nooit mijn bedoeling geweest om gegevens achter te houden. Trouwens mijn stamboomdata staat in principe netjes gepubliceerd op eigen website en GenealogieOnline / Geneanet. Als ik kaarten tegen de borst, dan toch met de leesbare kant naar voren...LOL
Mijn oorspronkelijk doel voor dit topic betrof dan ook alleen de vraag over de identiteit van Wilhelma; die leek mij een mysterie en ik moet toegeven dat ondanks de vele bijdragen aan deze discussie dat nog steeds zo is.
Ik zal morgen alle gegevens nog eens goed gaan bekijken om te zien welke optie voor Wilhelma het meest voor de hand zou kunnen liggen. En als de bronnen elkaar tegenspreken of er zelfs helemaal niet zijn, dan houdt het even op...
Wel veel dank voor jullie input tot dusver.
p.s. Max, ik heb geen scan kunnen vinden van de trouwakte van Aert Janse Aerts en Jenneke Daniel van den Hurck in 1666. Heb jij die wel? Ik geef wel toe als de trouwdatum goed kan Aert nooit in 1649 geboren zijn!
Max zei op 16 april 2017 om 15:49
Daniel Leenderts van den Hurk trouwde [2] op 22-11-1632 (rk) Meriken Hendrick Matijs Vogels, waaruit hun zoon Dirck, gedoopt 14-05-1633. Het eerste kind uit het derde huwelijk van Daniel was onwettig (filia na¯alis), zodat zijn huwelijk met Agnes Cornelissen zal hebben plaatsgevonden tussen eind 1634 en eind 1637. Zie ook St.Oe. Ra75, p.323.
Max zei op 16 april 2017 om 15:14
Pardon, ik bedoelde hierboven natuurlijk Helena Arien Coppens ipv Helena Jan Coppens.
Max zei op 16 april 2017 om 14:37
Het wordt er niet overzichtelijker op. Nu is er dus kennelijk nog een optie voor de ouders van Wilhelma, maar bij de laatstgenoemde optie (GTOB 1988) is zij geen 'natuurlijk' kind en zou zij gewoon 'Op de Aa' heten (ged. ?2-12-1676). Dat komt niet overeen met wat er in het testament van Jan Jan Coppens werd vermeld. In dat geval zou Adriaen Jansen op de Aa ook nog een onwettig kind (genaamd Wilhelma) verwekt moeten hebben bij Helena Jan Coppens.

Ik vraag mij nog wel af, Peter, of je bij een onwettig kind van een weduwe - aangenomen dat Aert Jansen van Erp al was overleden - nog van een 'buitenechtelijk' kind kan spreken, of dat de term 'natuurlijk' dan wellicht beter op zijn plaats zou zijn, maar dit terzijde.

Berry, het lijkt mij niet juist dat de in 1649 geboren Aert Jan Aerts dezelfde persoon zou zijn als Aert Jan Aerts van Erp, die in 1666 op 26-jarige leeftijd trouwt (ng) met Janneken Daniels van den Hurk.
Peter van de Laar zei op 16 april 2017 om 13:24
Ter illustratie. Zie de wijze waarop Frank Klerkx op 15 april jl zijn vraag aan ons voorlegt.
verder no hard feelings, alleen een beetje teleurgesteld...))
Peter van de Laar zei op 16 april 2017 om 13:19
Zo Berry,
Een mooi voorbeeld van de kaarten tegen de borst houden. Dit is toch geen wedstrijd, of zo ?
Het was wel zo aardig geweest ons over jouw informatie te informeren.
Maar dat weten we dan voor een volgende keer....
Berry van Osch
Berry van Osch zei op 16 april 2017 om 12:04
Max, Peter, voordat ik de vraag in dit forum stelde was ik er al van uitgegaan dat mij de ouders van Cornelis Arts van Erp (1671 St.O) bekend waren. Dit zijn m.i. Aert Janse Aertse van Erp (27-2-1649) en Jenneke Daniel Hurcx (ca1643), getrouwd op 7-8-1666.
Ook de vooroudertak van Jenneke is me bekend. Zus Anna (9-2-1648) is 11-4-1671 getrouwd met Adriaen Jan Adriaens Daendels…
Het is zeker een goede mogelijkheid dat zij een dochter Wilhelma hadden uit 1676..! Feitelijk zouden dan neef en nicht zijn getrouwd, hetgeen (met dispensatie) ook best wel eens voorkwam.

De optie Wilhelma, dochter van Adriaan Jansen Daendels, lijkt me wellicht ook normaler dan een mogelijk incest-kind van Adriaan Jansen Coppens.
Maar hoe je het ook wendt of keert, in de trouwakte van 1700 staat vermeld dat Cornelis Arts van Erp met Willemijn Willemsdochter trouwt. En niets verklaart dat patroniem…! Terwijl de kindervernoeming duidelijk in de richting gaat van Adriaens als patroniem!!!
Kortom de bronnen spreken elkaar tegen!
En dan blijf ik ook nog zitten met het testament uit 1692 van Jan Janssen Coppens die zijn nichtje Willemijn, natuurlijke dochter van Adriaens Jansen (Coppens of Daendels???) bij Heijlke Coppens in zijn laatste wil betrekt. Overigens zie ik haar naam nergens meer in Coppens-akten vermeld worden?

Kort overzicht voorouderlijn van Cornelis Arts van Erp, zoals ik die zie…:
Generatie I
1. Cornelis Arts van Erp, geb. Sint-Oedenrode 1671, tr. Sint-Oedenrode 14 febr. 17001 Wilhelma Willems van Houten, geb. Sint-Oedenrode 1676. Uit dit huwelijk:
a. Arnoldus Cornelis van Erp, ged. Sint-Oedenrode 1 mei 1700, † vóór 1707.
b. Adrianus Cornelisz van Erp, ged. Sint-Oedenrode 26 nov. 1701
c. Maria Cornelis van Erp, ged. Sint-Oedenrode 11 sept. 1703, tr. Sint-Oedenrode 13 okt. 1726 Hendrick Janse Verhagen, geb. omstr. 1700.
d. Helena van Erp, ged. Sint-Oedenrode 13 febr. 1706
e. Arnoldus Cornelis van Erp, ged. Sint-Oedenrode 29 dec. 1707
f. Joannes Cornelis van Erp, ged. Sint-Oedenrode 14 maart 1710, † vóór 1711.
g. Joannes Cornelis van Erp, ged. Sint-Oedenrode 12 juni 1711, † vóór 1718.
h. Catharina Cornelis van Erp, ged. Sint-Oedenrode 10 nov. 1713
i. Johanna van Erp, ged. Sint-Oedenrode 14 juli 1716
j. Jan Corneliusz. van Erp, ged. Sint-Oedenrode 1 aug. 1718, † na 1784, tr. Liempde 11 mei 1749 met Johanna Leonardusdr. van Hees, ged. Gemonde 4 febr. 1715, † Liempde 21 jan. 1784, dr. van Leonardus Claesse van Heesch en Hendrina Janse van der Donk en wed. van Nicolaus Andreas Mulders.
k. Genoveva van Erp, ged. Sint-Oedenrode 7 sept. 1721.

Generatie II
2. Aert Janse Aerts van Erp, ged. Sint-Oedenrode 27 febr. 1649, tr. Sint-Oedenrode 7 aug. 1666
3. Jenneke Daniel Hurcx, geb. Sint-Oedenrode omstr. 1643.

Generatie III
4. Jan Aerts van Erp, geb. omstr. 1615, tr.
5. Merike, geb. omstr. 1620.
Uit dit huwelijk:
a. Aert Janse Aerts, zie 2.
b. Joannes Jan Arts van Erp, ged. Sint-Oedenrode 25 sept. 1651, † vóór 1653.
c. Joannes Jan Arts van Erp, ged. Sint-Oedenrode 3 febr. 1653
d. Joanna Janse van Erp, ged. Sint-Oedenrode 22 nov. 1655.

6. Daniel Lenert van den Hurck, geb. Sint-Oedenrode omstr. 1595, tr. 1e Sint-Oedenrode 8 febr. 1619 Maria Joosten Mathijsse Vogels; tr. 2e omstr. 1630
7. Agnes Cornelissen, geb. omstr. 1605, † Sint-Oedenrode 1671. Uit dit huwelijk:
a. Maria Daniels van den Hurck, ged. Sint-Oedenrode 24 nov. 1634.
b. Dirck Danielsz. van den Hurck, geb. omstr. 1637, tr. Sint-Oedenrode 7 sept. 1659 Adriana Adriaen Jan Coppens.
c. Aart Danielsz. van den Hurck, ged. Sint-Oedenrode 17 jan. 1638.
d. Margaretha Daniels van den Hurck, ged. Sint-Oedenrode 30 dec. 1638, tr. Sint-Oedenrode 11 sept. 1663 Cornelius Janssen Versantvoort.
e. Jenneke Daniel, zie 3.
f. Cornelis Danielsz. van den Hurck, ged. Sint-Oedenrode 7 aug. 1644, † ald. na 1716, tr. 1e omstr. 1663 Joanna Dirck Mathijsse Versantvoort; tr. 2e Sint-Oedenrode 28 juni 1695 Helena Janse van Grinsven.
g. Catharina Daniels van den Hurck, ged. Sint-Oedenrode 19 juni 1646, tr. Sint-Oedenrode 24 jan. 1670 Jan Adriaens.
h. Anna Daniels van den Hurck, ged. Sint-Oedenrode 9 febr. 1648, tr. Sint-Oedenrode 11 april 1671 Adriaen Jan Adriaens Daendels.
i. Elisabeth Daniels van den Hurck, ged. Sint-Oedenrode 3 okt. 1650.

Generatie IV
12. Lenaert Roelofs van den Hurck, geb. omstr. 1560, tr.
13. Margriet Willem Hendrick Craenen, geb. omstr. 1565. Uit dit huwelijk:
a. Willem Lenaerts Hurcx, geb. omstr. 1590.
b. Oda Leonardus Rodolphus Hurcx, geb. omstr. 1592, tr. Sint-Oedenrode 3 febr. 1615 Aert Jan Aerts Vervoort, geb. Sint-Oedenrode omstr. 1585, zn. van Jan Aerts en Dingena Lambert Peeter Lamberts van Tartwijck; hij hertr. Sint-Oedenrode 1618 Catarina Willem Jan Tomas.
c. Daniel Lenert, zie 6.
d. Jan Lenaers Hurcx, geb. omstr. 1595.
e. Marten Lenaers Hurcx, geb. omstr. 1595.
f. Maria Leonardus van den Hurck, geb. omstr. 1605, † Sint-Oedenrode 23 maart 1645, tr. Sint-Oedenrode 11 nov. 1632 Jan Jan Huijbert Sanders, geb. omstr. 1605, † Sint-Oedenrode 1658.
g. Roelof Lenaerts Hurcx, ged. Sint-Oedenrode 27 aug. 1608, † vóór 1610.
h. Anneke Lenaerts Hurcx, geb. Sint-Oedenrode omstr. 1610.
i. Rodolphus Lenaerts Hurcx, ged. Sint-Oedenrode 28 juli 1610.

Generatie V
24. Roelof Danielsz van den Hurck, geb. omstr. 1535, † Sint-Oedenrode 1613, tr.
25. Catharina Jan Belaerts, geb. omstr. 1535, † Sint-Oedenrode vóór 1613. Uit dit huwelijk:
a. Jenneke Roelofs Hurcx, geb. omstr. 1555.
b. Lenaert Roelofs, zie 12.
c. Heijlwig Roelofs van den Hurck, geb. omstr. 1560.
d. Cristina Roelofs Hurcx, geb. omstr. 1560.

26. Willem Hendricksz Craenen, geb. omstr. 1540, tr.
27. Catharina, geb. omstr. 1545. Uit dit huwelijk:
a. Wouter Willems Craenen.
b. Margriet Willem Hendrick, zie 13.
c. Willem Willems Craenen, geb. omstr. 1580, tr. Sint-Oedenrode 16 juli 1623 Maria Gerardus.

Generatie VI
48. Daniel Wolterus de Angulo van den Hurcx, geb. omstr. 1510, tr.
49. Heijlwigis, geb. omstr. 1515. Uit dit huwelijk:
a. Mechtildis Danielis de Angulo van den Horck.
b. Roelof Danielsz, zie 24.

52. Hendrick Joannis Craenen, geb. omstr. 1505.

Generatie VII
104. Jan Hendricks Craenen, geb. omstr. 1470.

Generatie VIII
208. Henricus Jansz. Craenen, geb. omstr. 1445.

Generatie IX
416. Joannes Henrici Craenen, geb. omstr. 1415.

Generatie X
832. Henric Crane, geb. omstr. 1390.
Peter van de Laar zei op 16 april 2017 om 00:18
Max,
Zo werkt dat niet. We moeten bewijzen hebben. Daarom toch nog even gespeurd...
In Genealogisch Tijdschrift voor oost-Brabant (GTOB) jg 3 NG-trouwboek Sint-Oedenrode 1650-1740; pag. 163 ev} het volgende gevonden:

Wilhelma wordt mogelijk geboren uit het volgende huwelijk:
Anna Daniels van den Hurck; tr. Sint-Oedenrode 11-4-1671, (get. Jan Adriaen Daendels – vader bruidegom, Joost van der Hurck - broer van de bruid) Adriaan Janssen op de Aa, zn Jan Adriaen Daendels op de Aa, uit Berlicum,

Margareta, getuige bij de doop van Wilhelma is een zus van Anna.
Zij trouwt (NG) Sint-Oedenrode 25-8-1663 (get. Peter Jansse, Daniel van den Hurk), Sint-Oedenrode (SCH) 11-9-1663 met Cornelis Jansse van Santvoort, ged. Sint-Oedenrode 25-11-1637, zn Jan Thijssen Versantvoort en Joanna van Heertum,

Zij hebben nog een zus Jenneke, die trouwt Sint-Oedenrode (NG) 7-8-1666 (get. Jan Aerts – vader bruidegom, Daniel van den Hurk – vader bruid) met Aert Jansse Aerts van Erp, overl. < 1676, zn Jan Aerts van Erp
Nog geen kinderen van gevonden.
Als Cornelis hun kind is zou bij het RK-huwelijk met Wilhelma een dispensatie moeten zijn verleend! Het huwelijk wordt in ieder geval niet in GTOB vermeld.
Jenneke heeft wel een buitenechtelijk kind bij Jan Franssen:

Inventaris 121 jaar 1676 folio 15
Alsoo Jan Franssen jongman ende Jenneken dochtere Daniel Lenardts van den Huerck, weduwe van wijlen Aert Jan Aerts beijde gebortich ende inwoonderen deser vrijheijt Sint-Oedenrode. Welcke te saeme in onwettige bedde bijden anderen hebben geprocureert eene jonge dochter met naeme Jenneken, ende alsoo de voorschreven Jenneken van de Huerck het voorschreven haere kint tot noch toe heeft gehouden en gealimenteert, waer over ende anderen saecken groot questie ende verschillen tusschen haer beijde was ontstaen. Soo sijn partijen met haeren eijge vrijen willen sonder van imande daer toe bedwongen te sijn. Soo compareerde voor ons schepenen der vrijheijt Sint-Oedenrode onder genoempt die voorschreven Jan ende Jenneken, die welcken verclaerde ende bekende dat sij met malcanderen sijn vergeleecken ende geaccordert inder minne tweten dat Jenneken haere kint bijde voorschreven Jan comparant in onwettige bedde heeft verwekt sij als noch sal houden ende allimenteren tot pincxter eerst comende. Ende soo heeft de gemelte Jan Franssen gelooft onder verbant van sijne persoon ende alle sijne goederen hebbende ende vercrijgende dat hij het voorschreven kint nu te pincxteren eerst comende den voorschreven Jenneke van den Huerck moeder van het voorschreven kint daer van sal ontlasten ende het selven soo danich sal houden ende alimenteren sijne levende geduerende, gesont ende sieck sijnde, gelijck men een eerlijck mans kint behoort ende schuldich is te doen. Dat sij Jenneken der voorschreven noch niemandt van de haeren met het voorschreven kint niet belast noch beswaert ende sullen werden, noch tans onder soo danige conditie dat allent geene sij comparanten met den anderen hebben vuijt staen ofte trouw belooft gedaen alles hier mede sal comen te cesseren, sal sijn doot ende te niet ende ider wederom staen op haer vrij voeten ende alles hier mede vergeven ende vergeeten etc.
Max zei op 15 april 2017 om 22:32
Peter, ik heb geen reden om aan te nemen dat er een andere Adriaen Jansen bedoeld wordt.
Peter van de Laar zei op 15 april 2017 om 21:42
Max,
Je gaat er in je beschouwing vanuit dat de vermelde Ariaen Janssen, natuurlijke vader van Wilhelma, ook een Coppens is. Dat moet nog bewezen worden...
Max zei op 15 april 2017 om 21:30
Dat is wel een enorme ontdekking. Op zich klopt het allemaal, maar het betekent wel dat Adriaen Jansen Coppens een kind heeft verwekt bij zijn eigen onwettige dochter...
Ik begrijp dat je de kleinkinderen van Adriaen ook in je schema wilde verwerken. Als je het beperkt tot Adriaen Jansen Coppens ziet het er volgens mij zó uit:

Adriaen Jansen Coppens (ca.1612 - 1686) x (1) ca.1637 Christina Jan (Jan) Gorts Verhagen
met kinderen:
1. Joanna °01-04-1638 (ovl. vóór 1662)
2. Adriana °09-08-1639 (tr. 07-09-1659 Dirck Daniel Leenaerts van den Horck)
3. Joannes °26-05-1641 +20-12-1685
4. Lucas °19-10-1642 (tr. 11-10-1665 Wilmken Ariaen W Schepens)
5. Gerardus °23-08-1644 +24-04-1687 (tr. 14-06-1682 Maria Gruijters?)
6. Nicolaus °14-04-1646 (tr.1 Maria, tr.2 30-02-1688 Emmerentiana van Gestel, tr.3 ca. 1690 Maria)
7. Paulus °26-01-1648 (ovl. na 1661)
8. Jacobus °11-04-1651 (tr. ca.1689 Maria NN)
9. Mathijs °onbekend +03-05-1677
onwettig kind bij onbekende vrouw:
10. Helena °ca. 1646 (krijgt onwettig kind Wilhelma (no.18) van haar vader ca. 1676?)
x (2) Maria Adriaen Jan Walraven, met kinderen
11. Lambert °ca. 1661 (tr. 18-02-1687 Catharina Willem Pennincx uit Erp)
12. Petrus °20-12-1662 (tr. 21-07-1700 Margrita Janssen uit Uden)
13. Simeon °07-02-1664 (ovl. vóór 1688)
14. Pauwel II ° ca. 1666
15. Aert °ca. 1668 (tr. Catharina NN)
16. Genoveve °ca. 1670 (tr. ca.1691 Henricus Jan Dirx Verhaut)
17. Maria °ca. 1672 (ovl. ná 1692)
Berry van Osch
Berry van Osch zei op 15 april 2017 om 13:56
sorry, ik zie nu dat het forumlayout de structuur niet overneemt...
een 2e poging:

Jan Coppens:
- Jan Janssen Coppens (ca1625?/>1692) = vermoedelijk kinderloos (zie testament 1692)
- Adriaen Jansen Coppens (ca1620/<1692) = al vóór 1649 leenman en mulder op de Coeveringhe
__tr1 met Christina Jan Goorts Verhage
__ - Jacob, mulder op de Coeveringh
__ - Lucas
__ - Ariaentje
__ - Nicolaes, mulder te Boxtel (?/<1701)
_____tr1 Mariken Johan van Asdonck (?/<1691); tr2 Anna de Greeft (?/<1704)
_____- Jan
_____- Ariaen
_____- Michiel
_____- Mechtelt
_____- Johannes
_____- Maria & tr Herbert Smits
_____- Clara & tr Jan van Leent
__tr2 met Maijke Ariaens Jan Walraven
__- Arike/Adriana & tr Dierck Daniels van den Hurcx
__- Geneveva (ook Sofia genoemd? Zo ja dan tr met Handrick Jan Diercks van Hauts)
__- Peeter
__- Lambert (?/<1692) & tr Catharina dochter van Willem Pennincx, mulder tot Erp
_____- NN
_____- NN
__- Maria
__- Aert (in 1698 weer terug uit het buitenland?)
__relatie? met Heijlke Coppens (1645); zij tr 1682 met Gijsbert Willems van Heretum
__- Willemijna (natuerlijk kijnt) ; genoemd in 1692 in testament Jan Jansen Coppens..!
- Marike Jan Coppens (ca1625/<1691) & tr met Jan Claessen
__- Adriaen Jan van Vechgel
__- Claes Jansen van Vechgel (?/<1696) & tr Maria van Laeckebroek
Berry van Osch
Berry van Osch zei op 15 april 2017 om 13:49
De Coppens-invalshoek van @Max en @Peter begint toch wel steeds interessanter te ogen en ondersteunt mijn optie van een voorkind van Helena Ariaen Coppens:
Er is in 1692 (zie testament Jan Janssen Coppens) inderdaad sprake van een Willemijna natuerlijck kijnt van Ariaen Janssen verweckt bij Heijlke Coppens:
"40 Testament van de eersaeme Jan Janssen Coppens woonende alhier binnen deeser vrijheijt ter plaetse opde Coeveringe gesont naer lichaeme.Genoemde personen: de vier kijnderen van Arian Coppens verweckt inden tweede bedde bij wijlen Maijke dochter Ariaen Jan Walraven te weeten Peeter ende Lambert mitsgaders Genefeva ende Maria gesusters. De twee kijnderen van wijlen Lambert Ariaen Coppens verweckt bij Catharina dochter Willem Pennincx in sijne leven mulder tot Erp. De kijnderen van de eerste bedde verweckt bij Ariaen Coppens sijne broeder ende bij wijlen Christina dochter Jan Goorts Verhage met Willemijna natuerlijck kijnt van Ariaen Janssen verweckt bij Heijlke Coppens.
Datering: 27 december 1692; Pagina: 55; Plaats: Sint-Oedenrode; Toegangsnummer: 7637"
>> valt niet mee hier de correcte familierelaties uit te distilleren, maar met hulp van andere akten in de periode 1690-1710…

Een poging voor de Coppens-tak...:
Jan Coppens
- Jan Janssen Coppens (ca1625?/>1692) = vermoedelijk kinderloos (zie testament 1692)
- Adriaen Jansen Coppens (ca1620/<1692) = al vóór 1649 leenman en mulder op de Coeveringhe
tr1 met Christina Jan Goorts Verhage
- Jacob, mulder op de Coeveringh
- Lucas
- Ariaentje
- Nicolaes, mulder te Boxtel (?/<1701)
tr1 Mariken Johan van Asdonck (?/<1691); tr2 Anna de Greeft (?/<1704)
- Jan
- Ariaen
- Michiel
- Mechtelt
- Johannes
- Maria & tr Herbert Smits
- Clara & tr Jan van Leent
tr2 met Maijke Ariaens Jan Walraven
- Arike/Adriana & tr Dierck Daniels van den Hurcx
- Geneveva (ook Sofia genoemd? Zo ja dan tr met Handrick Jan Diercks van Hauts)
- Peeter
- Lambert (?/<1692) & tr Catharina dochter van Willem Pennincx, mulder tot Erp
- NN
- NN
- Maria
- Aert (in 1698 weer terug uit het buitenland?)
relatie? met Heijlke Coppens (1645); zij tr 1682 met Gijsbert Willems van Heretum
- Willemijna (natuerlijk kijnt) ; genoemd in 1692 in testament Jan Jansen Coppens..!
- Marike Jan Coppens (ca1625/<1691) & tr met Jan Claessen
- Adriaen Jan van Vechgel
- Claes Jansen van Vechgel (?/<1696) & tr Maria van Laeckebroek
Klopt dit een beetje?
Berry van Osch
Berry van Osch zei op 15 april 2017 om 11:05
Hallo Norah,
De Cornelis uit 1721 is inderdaad een zoon van Arnoldus en dus een kleinkind van Cornelis van Erp. Ik had hem ten onrechte meegekopieerd in mijn tekst van 12 april.

@ Max, ik had haar ook al gevonden: 3-5-1677 Wilhelma filia Wilhelmi Martens en Elisabeth (dgt Joannes Dirx en Maria Arians).
argumenten voor:
- naam klopt volledig met trouwakte 1700
- er is idd een doopgetuige Elisabeth Wilms; die zou de grootmoeder kunnen zijn?
argumenten tegen:
- leeftijd in trouwakte had dan 22 jaar moeten zijn
- het blijft een probleem dat er geen zoon met de naam Willem en een dochter met de naam Elisabeth is...
Het raadsel wordt steeds boeiender!
Peter van de Laar zei op 14 april 2017 om 20:48
Max,
Zie mijn bijdrage van 13 april jl: Zij wordt als zodanig vermeld in de akte Inventaris 164 jaar 1695 folio 86
Norah zei op 14 april 2017 om 19:56
Dag Berry,

Om terug te gaan naar het begin.
Je gaf ook een dochter Catharina van Gerwen *1713? door. Hoort er ook bij, de familie kwam waarschijnlijk van oorsprong uit de omgeving Gerwen en Erp.

Alleen de Cornelius die op 07-04-1721 gedoopt werd, lijkt me een neefje(oomzegger) van jouw Cornelius. Arnoldus, de vader, zou een broer van deze man kunnen zijn.
Dit kind uit 1721 hoort niet tot het aantal kinderen van C. van Erp en van de gezochte Wilhelma. 5 mnd. later kwam ook dochter Genoveva, kon sowieso niet.
Mvg.
Max zei op 14 april 2017 om 19:06
Excuus, 1676 moet zijn 1677.
Max zei op 14 april 2017 om 19:02
Hallo Berry,

Ik heb in mijn eerste bijdrage van dit onderwerp al aangegeven dat er een dochter Wilhelma gedoopt is in 1676 van Wilhelmus Martens en zijn vrouw Elisabeta. Je zou daarbij zelfs nog kunnen veronderstellen dat de getuige Elisabeth Wilms in 1706 de grootmoeder van het dan gedoopte kind is. Kortom, er zijn nog genoeg opties :)
Max zei op 14 april 2017 om 18:54
Hallo Peter,

Als ze niet gedoopt is als dochter van Adriaan Coppens, hoe weet je dan dat zij zijn dochter was? In Sint Oedenrode werden onwettige kinderen ook gewoon gedoopt.
Berry van Osch
Berry van Osch zei op 14 april 2017 om 18:47
Voor de identiteit van Wilhelma geldt wel één vast uitgangspunt, nl. de trouwakte in 1700..! En daar staat duidelijk Willemijn Willems jongedochter 23 jaar, en Cornelis Aerts van Erp jongman 28 jaar. Dat enkele maanden later het 1e kind er was, verwondert me niets, dat gebeurde in die tijd zeer vaak (men wilde toch weten of ze kinderen konden krijgen?). Duidelijk is m.i. de leeftijd van Willemijn: zij heeft kinderen van 1700 tot 1721, dus is een geboortejaar tussen 1675 en 1682 voor de hand liggend...

Maar wat moeten we dan met haar patroniem Willems? Dat veronderstelt dat vader de voornaam Willem draagt. Bij de doopinschrijvingen wordt overigens, en dat gold voor het hele doopboek in die periode, nergens (helaas!) het patroniem van de vrouw gemeld. Een luie pastoor neem ik aan… Overigens is er ook al geen Willem onder de kinderen..?
Maar volgens de kindernamen is Adrianus een logischer keus voor de naam van vader! Kortom een dilemma!
In het doopboek is maar één geschikte kandidaat te vinden = ?-12-1676 Wilhelma, dr Adrianus Janssen en Anna (dgt Joes Janssen en Margaretha Cornelissen). Er is géén Wilhelma, dochter van Willem te vinden in die jaren!

Een ander ‘vast’ punt vindt ik de dochternaam Helena en de doopgetuige Helena Gijsberts van Heertum in 1701. Ik ga er in mee dat dit Heijlken Adriaens Coppens (1645) kan zijn, de 2e vrouw van Gijsbert Willems van Heretum. Geen flauw idee echter welke connectie er bestaat… Wel is zeker dat zij geparenteerd moet zijn aan de moederskant; van vaderszijde is Cornelis Dandel van de Hurck getuige, een oom van Cornelis van Erp.

Welke opties zijn er nu?:
- het betreft inderdaad Wilhelma, gedoopt decmber 1676 als dochter van Adrianus Janssen en Anna…; ze is de enige in het doopboek!
- de schepen heeft een verkeerd patroniem Willems ingevuld en het moet Adriani zijn…
- zij is een voorkind was van Heijlke/Helena Ariaen Coppens die tr in 1682 op 36-jarige leeftijd als jongedochter met Gijsbert Willem van Heretum? Geboren in 1676 past dan prima.
Sterk punt is ook de Hoofdlijst 1698 met weduwe Gijsbert Willems (dit moet wel Heijlke Adriaens Coppens zijn) en dochter Willemijn... De knecht (<16jaar) Cornelis zou dan inderdaad best Cornelis Arts van Erp kunnen zijn geweest, die trouwde met de dochter... Prima scenario!

Ik ga nog even verder speuren met de doopgetuigen. Maar Gijsbert Willems van Heretum als vader zie ik toch niet...
Peter van de Laar zei op 14 april 2017 om 18:13
Max,
Dat Helena niet wordt vermeld in de verdeling van de vader van Christina, zal te maken hebben dat ze een natuurlijke dochter is van Adriaen.
Voorlopig zet ik ook mijn geld op Gijsbert als de vader van Wilhelma....
Max zei op 14 april 2017 om 13:24
Er lijkt inderdaad Fijfken te staan. Maar nog steeds geen Wilhelma. Het viel me wel op dat ze bij haar huwelijk al vijf maanden zwanger was, dus misschien zit er toch een kern van waarheid in de eerdere suggestie van Peter over haar als dochter van Gijsbert van Heretum met de knecht Cornelis. Het enige probleem dat dan overblijft is dat er van Helena/Heijlken Arien Coppens geen doop te vinden is en dat zij ook niet genoemd wordt als één van de (onmondige) kinderen van Arien Jan Coppens als erfgenamen van Jan Jan Gorts Verhaegen in de delingsakte van 23 januari 1662:

7636.118 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.118)
34 Jan ende Claes gebroederen soone wijlen Jan Jan Gorts van den Hage bijden selven ende wijlen Catharina dochter Claes Wauters sijne huijsvrouwe wettelijck verweckt. Cornelis Peeter Martens van der Hagen man ende momboir van Maria sijne huijsvrouwe. Mathijs Jan Joosten man ende momboir van Catharina sijne huijsvrouwe, dochtere vanden voorschreven Jan Jan Gorts ende Catharina voornoemt. Willem, Jan, Handrick ende Claes gebroederen, sonen Lambert Jan Kemps verweckt vuijt Elisabeth sijne gewesene huijsvrouwe, dochtere Jan Jan Gorts ende Catharina voirschreven. Den voorschreven Claes bij naer tot sijne mundigen jaere gecomen sijnde nochtans geassisteert met Kemps sijnen vader ende Johan van Kilsdonck als momboir in deesen. ►Jan, Luijcas, Geraert, Claes, Pauwels, Jacob ende Dirck Daniels van de Horck man ende momboir van Ariken sijne huijsvrouwe. Alle kijnderen Ariaen Jan Coppens, als getrouwt geweest sijnde met Christina dochtere Jan Jan Gorts ende Catharina voornoemt geassisteert met de voorschreven Adriaen Coppens als vader der voorschreven sijne kijnderen met Peter Anthons van de Laeck als momboir ende curateuren over der voorschreven onmundige, waer alleenlijck in deesen bij den richten daertoe gevoechte Dirck, Jan, ende Jacob soone van Willem Dircx getrouwt geweest met Heilwich sijne huijsvrouwe die dochter was van de voorschreven Jan Jan Gorts ende Catharina. Ende Willem Dircx als vader, Wouter Dircx van der Cammen? als momboir alleenlijck in deesen. Alsoo alle kijnder, kijntskijnderen ende erffgenamen van de voorschreven Jan Jan Gorts ende Catharina voorschreven. Die welcke bekennen te hebben aengegaan dese henne erffscheijdinge ende erffdeijlinge. (etc.)
Datering: 1662
Pagina: 48
Plaats: Sint-Oedenrode

De genoemde Jan is gedoopt op 26-05-1641.
Peter van de Laar zei op 14 april 2017 om 03:37
voor "Lijsken"moet waarschijnlijk "Vijfken" worden gelezen, de gangbare verkleinnaam voor Genoveva.
Max zei op 13 april 2017 om 22:39
Nu heb ik nog eens gekeken naar de kinderen van Adriaen Jan Coppens, die kennelijk molenaar was ('molder opde Coeveringe'). Zoals Peter eerder al vermeldde was hij eerst getrouwd met een Christina Jan Goorts Verhagen. Dat moet al rond 1637 geweest zijn. Kinderen uit het eerste huwelijk: Joanna 01-04-1638, Adriana 09-08-1639, Lucas 19-10-1642, Gerardus 23-08-1644, Nicolaus 14-04-1646, Paulus 26-01-1648 en Jacobus 11-04-1651. Christina is eind 1658 of begin 1659 overleden:

9 Inventaris van Ariaen Jan Coppens opden Coeveringh als wedunaer van saligher Cristina dochter Jan Jan Goorts sijne gewesene huijsvrouwe van de goederen hier naer gespecificeert en des voorschreven Ariaen ter tochte ende sijne voor kijnderen ten erfrechte.
Datering: 1659
Pagina: 39
Plaats: Sint-Oedenrode
Toegangsnummer: 7636
Inventarisnummer: 63

Uit zijn tweede huwelijk (ca. 1660) met Maria Arien Walravens zijn zes kinderen bekend, waarvan ik alleen van Peeter en ene Simeon doopdata heb kunnen vinden, op resp. 20-12-1662 en 07-02-1664:

7636.162 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.162)
140 Lambert ende Peeter gebroederen kijnderen Ariaen Coppens verweckt bij Maijken Ariaen Walravens, Luijcas Ariaen Coppens ende Lambert Everts als momboiren van Pauwels, Aert, Lijsken ende Maria gebroeders ende susters, onmondige kijnderen des voorschreven Ariaen Coppens ende Maijken voornoempt. Die welcke verclaerde schuldich te sijn aen Jan Janssen Coppens eene somme van acht hondert guldens.
Datering: 1688
Pagina: 251
Plaats: Sint-Oedenrode

181 Peeter meerderjarige soone Ariaen Coppens, die welcke heeft Luijcas Ariaen Coppens sijn halve broeder bedanckt ende ontslagen van sijn momboirschap van de onmondige kijndern wijlen des voorschreven Ariaen Coppens verwekt bij wijlen Maijken dochtere Ariaen Walravens. Ende soo heeft die volgene de voorschreven Peeter de mombaerschap ende plaets van Luijcas aen genomen.
Datering: 1689
Pagina: 320
Plaats: Sint-Oedenrode

Maar geen kinderen Genoveva of Wilhelma dus. De moeder van Maijken Ariaen Walravens heette wel Genoveva.
Peter van de Laar zei op 13 april 2017 om 22:19
Anna Leender Josten:
Zij trouwt als Anneke Bertrams te Sint-Oedenrode op 28-10-1692 met Lenart Joost van den Hurck

Hoofdlijsten 1698. Ollandt ende Houtem.
Lindert van den Hurck ende Anneken sijn vrouw. 2 kinder Gertruij ende Mariken, Joost de knecht ende Jenneken ’t dienstmeijsken onder de 6 jaer.

Inventaris 176 jaar 1728 folio 36
Soo heeft Johannis Kerkhoff als lasthebbende soo hij verclaarde en daar voer fort en sterk makende de rato caverende voor Anneke weduwe Lendert van den Hurk, een huijs, hoff, teul, hoij ende weijlande, in sulken groote voegen ende maniere als de weduwe voorgenoemd en Nelis Aarts als Johannes Kerkhoff van haar in gebruijk sijn hebbende. Gestaan ende gelegen alhier tot Houtem of Rijsinge aan Tomas Janse van Herentum. Uijtgesondert het hoijvelt genaamt Den Bril. Ook genoemd Marie weduwe Jan Aart van Herentum.

Anna is een dochter van Peter Aerts Bertrams
Lenart is de zoon van Joost Daniels van den Hurck en Gertruda (Gerarda) Joannes Thomas van de Mosselaer

Verpondingen Olland
1693 – 1694 Verponding 809 Toegang 7633 folio 40v
De kijnderen Joost van den Hurck eijgenaer ende gebruijcker huijs en hof 0-4-0
1732 – 1733 Verponding 816 Toegang 7633 folio 15v
De weduwe Leender Joosten van den Hurk eijgenaer en gebruijcker huijs en hof 0-4-0
1735 – 1736 Verponding 817 Toegang 7633 folio 15
De weduwe Lendert Joosten van den Hurk eijgenaresse huijs en hoff 0-4-0
Peter van de Laar zei op 13 april 2017 om 19:09
Misschien geven de doopgetuige meer aanknopingspunten:

Helena

Gijsbert Willem van Heretum;
tr.(1) Sint-Oedenrode 27-11-1678 Magdalena Gort Albers (van de Rijt, pvdl)
Uit dit huwelijk:
Godefridus (Goijert), ged. Sint-Oedenrode 24-9-1680, get. Albertus Gorts, Petronella NN
Tr.(2) Helena (Heijlke), natuurlijke dochter van Ariaen Coppens
Inventaris 164 jaar 1695 folio 86
Staet ende inventaris van de erffelijcke meubelen ende goederen, die welcke Gijsbert Willem van Heertum bijden eersten huwelijck met Mardalena sijne eerste huijsvrouwe staende haeren huwelijck bijden anderen ingebracht ende geconquesteert ende nu bij doode ende afflijvicht van de voorschreven Gijsbert ende Mardalena sijne gedevolueert ende verstorven, naer de lant rechte op Goijert onmondige soone inden eersten bedde beijde voorschreven Gijsbert ende Mardalena verweckt ende alsoo hij voorschreven Gijsbert mit afflijvicht van sijne eerste huijsvrouwe was comen te trouwen met Heijlken natuurlijcke dochter wijlen Ariaen Coppens soo hebben Willem Dierck ende Aelbert Goorts als momboiren van het voorschreven onmondige kijnt van de voorschreven Heijlke versocht staedt ende inventaris van de meubele, tweeten erffmeubelen die de voorschreven Gijsbert ende Mardalena metter door geruimpt ende naer gelaten hebben. Als mede die sij voorschreven Heijlken inden tweeden huwelijck hebben vercregen. Soo is die voorschreven Heijlken voor schepenen onder genoempt gemaeckt de inventaris van de goederen. O.a. een back trogh van eijcke haut, een eijcke kist sloot vast. een greijne viercante toffel, een water eemer met ijsere bande, een kaars kistien een sautdoos ene een lepelbeurt, vijff drij voetstoelen, een hoogh kaar met block raije met beurde, een ertkaar sonder raijen, een rolploegh met een eeght, twee toffelaeckens twee handoeck een serveth tsaemen drie, sess neusdoecken, een struijfpan, een heeckel ende spinwiel etc. etc.

Volgens de verpondingen woonde Gijsbert in Eeerde en Everse:
Periode 1693-1694 Verponding Eerde en Everse 808 Toegang 7633 folio 82v
Eijgenaers de kinderen Lambert Gossens ende Gijsbert Willems van Heretum gebruijcker huijs en hoff 0-3-0

In bovenstaande akten wordt geen dochter Wilhelmina vermeld, echter inde Hoofdlijsten:

Hoofdlijsten Eerdt ende Eversche 1698:
De weduwe Gijsbert Willems. Willemijn de dochter, Cornelis de knecht boven de 16 jaer, Toni tkechtie onder de 16 jaer.

Zou Cornelis de knecht er met dochter Willemijn van door zijn gegaan?

Helena, de tweede vrouw van Gijsbert, is dus zeer waarschijnlijk de genoemde doopgetuige Helena Gijsbers van Heretum. Weer een Coppens als doopgetuige !

Dirck Daniels van de Horck
is de man van Ariken, van Ariaen Jan Coppens en Christina Jan Jan Gorts (Verhagen, pvdl). Deze Ariken is ws de doopgetuige Adriana van den Hurk!

Eerder zagen we al het echtpaar Genoveva Coppens met Henricus van Haut

Met al deze namen zou ik in eerste instantie in de hoek Eerde en Everse gaan zoeken. In 1729 vind ik:

Inventaris 176 jaar 1729 folio 102
Josias de Roij slans deurwaarder, welke verclaarde in arrest te stellen, alle de vaste en onroerende goederen van de ondergenoemde personen: Jonker Miggiel de Jeger, Aalbert Goorts het goed genaampt Pas Bogert. Maij van den Brand. De weduwe Willem Kemps. Lambert Evert Gijssen. Jan van de Loo den Ouden. Jenneke Janse van de Loo. De heer Abangelis. Hendrik van Heertum en Dielis Couwenberg. Juffrouw van Beugen, land gecomen van Willem Rutte. Jacobus Hombergen, gebruijker Jan Rutten. Weduwe Aart Willem Cluijtmans, gebruijker Willem den zoon. De goederen Huijgermans, gebruijker Jan Hendrik Heijmans. Aart Habraken. Pelgrum Verhoffstad, gebruijker Wouter Pouwels. Willem Wouters, gebruijker Willem van Liempt. Antonie Molemakers, gebruijker Jan Wouters. Jan Martens, gebruijker Peeter Wouters. Teunis Ariaans cumsius. Peeter Everts, gebruijker Evert Peeters. Weduwe Wouter Tijs Bogers. De heer Mus, Rut Peeter Martens gebruijker. Jan Willem Kemps, Gerit van den Eeckert. Jan van der Palen. Neijnsel en Vressel: Peeter Antonisse, gebruijker Jan Lambers. Sijmen Evers. De erffgenamen Tonij Franse, gebruijker Jan Janse. De kinderen Lambert Jan Aarts, gebruijker Frans Lambers. Jan Mourits. De erffgenamen van de heer Cremers, Aart Jan Peeters gebruijker. De weduwe Willem Habrake, Jan Jan Luijcas gebruijker. Eert en Eversche: Joahnnis Heesacker. Gerit Jan Gijsbers. De weduwe Ancem Martens cumsius. Claas Miggiels. Hendrik en Jan Teunisse van Eert. Cornelis van den Hurk. Roeland van den Hurk. Rogier Jan Willems. De weduwe Cornelis Aarts. Berselaar: Ariaan Willems. Den Heilige Geest tot Gemonde, Jan Damen Schellekens gebruijker. erffgenamen Peeter van Gerwen? Gerit van den Broek gebruijker.

Henricus van den Keer
trouwde te Sint-Oedenrode 10-2-1715 met Maria van Erp. Volgens onderstaande akte uit 1748 is haar vader Jan Aarts van Erp.
1748
Maria Jan Aarts weduwe wijlen Hendrik van de Keer inwoondersse alhier, geassisteert met Jan de La Court, tot haare gekooren voogdt in deese. Dewelke verklaarde af te staan het regt van een woonhuijs, stallinge en hof, gestaan ende gelegen binne deese vreijheijdt Sint Oedenrode ter plaatse. Bij haar comparanten man op den sestiende october 1743 voor schepenen alhier getransporteerd en opgedraagen aan Joost van de Laak, Verders verklaarden sij afstant te doen van het geheele gebruijk van voorschreven huijs, stalleke en hof. Alleenlijk gereserveert tot haar gebruijk haar leeven lang geduurende, sal moete hebben en behouden, een kamerken in voorschreven woonhuijs, mitsgaders een derde gedeelte van den hof. {Schepenprotocol Sint-Oedenrode invnr. 183, fol. 50}
Max zei op 13 april 2017 om 18:48
Ik zie net in mijn bestanden dat op 25-01-1682 te St-Oe. voor de schepen getrouwd zijn: Gijsbert Willems van Herentum wed. Magdelena dr. Goijert Aerts met Heijlken Ariaen Coppens, j.d. 36. Vandaar waarschijnlijk de link met deze Gijsbert als vader van Wilhelma en een Helena als moeder in de andere stamboom (stamboom-de-duffelt). Het lijkt mij echter niet aannemelijk dat Wilhelmina in of na 1682 zou zijn geboren. Dan zou ze in 1700 pas 18 jaar geweest zijn.

Ik vond daarin ook nog een huwelijk uit 1659 van Dirck Daniel Leenaerts van den Horck met Adriana Adriaen Jan Coppens. Wellicht zit daar een link met de getuigen Van den Hurck (Adriana van den Hurck?).
Berry van Osch
Berry van Osch zei op 13 april 2017 om 12:00
Veel dank Norah, ik zal ook eens in Oirschot zoeken... Het idee van een Wilhelma Adriani Coppens wordt steeds aantrekkelijker..!
Berry van Osch
Berry van Osch zei op 13 april 2017 om 11:57
Geen onplezierige theorie, Max... Een vader als Adrianus Coppens past in ieder geval prima bij de naamgeving van de kinderen. Zijn vrouw zou dan Helena moeten heten, want de naam Marie komt toe aan de vader van Cornelis Arts van Erp.
Overigens zouden de genoemde doopgetuigen Vervoort of Vvort bijna zeker aan de vaderskant thuishoren..!
Norah zei op 13 april 2017 om 11:51
Wanneer men uitgaat van Coppens als "familienaam" van Wilhelma(Guilielma) dan kan men ook in Oirschot zoeken.
Het R.K. huwelijk heeft volgens Max niet in Sint-Oedenrode plaats gevonden, je zou nu van een andere plaats uit kunnen gaan.
Coppen(s) is afgeleid van Jacobus.
Max zei op 12 april 2017 om 18:46
Dit is geen gemakkelijke opgave...

Genoveva van Haut was kennelijk de vrouw van Henricus Jan Dircx Verhaut/van den Haut, getrouwd rond 1690. Bij hun kinderen komen ook alle leden van de familie Coppens als getuige voor (Petrus, Arnoldus, Jacobus en Luijkas). Mogelijk zijn dat dus broers van genoemde Genoveva. Dan zou het m.i. vrij aannemelijk zijn dat Wilhelma ook een zus van deze broers Coppens zou zijn, maar daarvoor heb ik nog geen bewijs gevonden. Petrus Coppens wordt ook Peeter Arien Coppens genoemd en Jacobus ook Jacobus Adriani Coppens, waarmee de vader van Willemijn mogelijk dus Adrianus zou heten. Bij de kinderen van Petrus zijn meer overeenkomstige getuigen, bijv. ook Roel van den Hurk en Henricus van Haut.
Berry van Osch
Berry van Osch zei op 12 april 2017 om 17:47
Veel dank voor jullie input. Het probleem van de diverse opties voor Wilhelma is juist dat het patroniem niet via de kinderen terugkeert (en dat blijft vreemd). Eigenlijk zou de vadersnaam van Wilhelma volgens de regels Adrianus (2e zoon) moeten zijn..?
Via de doopgetuigen heb ik het gevoel dat het Wilhelma van Hauten zou kunnen zijn, maar er komen ook enkele Van Heretums als getuigen voor.

Even het gehele overzicht van kinderen en doopgetuigen;
- Arnoldus van Erp 1-5-1700 Sint-Oedenrode (dgt Henricus van Houten, Joanna Peters) & tr met Maria
- Cornelius Arts van Erp 7-4-1721 Sint-Oedenrode (Martinus Cornelisse, Barbara Jacob Jansen)
- Adrianus van Erp 26-11-1701 Sint-Oedenrode (Cornelius Dandel v.den Hurck, Helena Gijsbers van Heretum)
- Maria van Erp 11-9-1703 Sint-Oedenrode (Petrus Jansen, Adriana van den Hurck)
- Helena van Erp 13-2-1706 Sint-Oedenrode (Petrus Coppens, Elisabeth Wilms)
- Arnoldus van Erp 29-12-1707 Sint-Oedenrode (Jacobus Coppens, Maria Jansen)
- Joannes van Erp 14-3-1710 Sint-Oedenrode (Joannes van Saick, Catarina Vvort)
- Joannes van Erp 12-6-1711 Sint-Oedenrode (Wilhelmus Vervoort, Anna Lenders)
- ?Catharina van Gerwen 10-11-1713 Sint-Oedenrode (Roel Van der Hurcx, Helena Arts Vervort)
- Joanna van Erp 14-7-1716 Sint-Oedenrode (Henricus Fransen van de Keer, Genoveva van Haut)
- Joannes van Erp 1-8-1718 Sint-Oedenrode (Henricus van de Keer, Genoveva van Haut)
- Genoveva van Erp 7-9-1721 Sint-Oedenrode (Anna Lendert Josten, Adrianus van Hauten)

mvg.
Norah zei op 12 april 2017 om 17:13
Nog een optie:

Wilhelma Wilms * 23-07-1679 Sint-Oedenrode.
Ouders Joes Wilms en Elisabeta.
Getuigen Henricus Peters en Maria Wilms.

Als er 11 kinderen waren raad ik je aan om alle doopgetuigen na te gaan.
Mvg.
Norah zei op 12 april 2017 om 17:01
Cornelius Jansen * 29-05-1676 Sint-Oedenrode.
Ouders Arnoldus Jansen en Elisabeta.
Getuigen Joes Wolte(Welte) en Theodora Nelissen.

Bruidegom was jonger. Men kende vaak zijn/haar eigen leeftijd niet precies.
Max zei op 12 april 2017 om 13:53
De ondertrouwakte van 30 januari 1700 en het huwelijk van 14 februari zijn te vinden bij de scans: www.bhic.nl/onderzoeken/wat-zit-er-in, St. Oedenrode boek 15, scan 43. Bruidegom was 28 jaar, bruid heette Willemijn Willems en was 23. Vreemd dat zij niet ook rk getrouwd zijn in St.O.

In de index is rond 1677 slechts één Wilhelma als dochter van een Willem te vinden op 3 of 13 (of 23) mei 1677, als dochter van Wilhelmus Martens en Elisabeta. Tussen ca.1650 en 1675 ontbreken de dtb-gegevens van Sint Oedenrode, wat het lastig maakt om verder te zoeken. Mogelijk kun je nog meer informatie over hen vinden in de notaris- en schepenakten onder de knop 'Archieven'.