Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:

Reacties (18)

Gérard Derks zei op 14 juli 2019 om 00:01
Nog een kleine aanvulling op de bijdrage van Jan Lange van 1 juli j.l.:
Blijkens het bovengenoemde charter van 1430 was de vrouw van Conraet Hack Lijsbet genaamd.
Gérard Derks zei op 9 juli 2019 om 23:10
Nog een kleine aanvulling op de door mij op 8 juli 2017 genoemde Jan en Trijn Hack.
In RA / Schepenbank Grave inv.nr. 249 (scan 153) is sprake van een transport van een huis aan de Vispoort aan Trijn, nagelatene weduwe van zaliger Jan Hack; 15.6.1573.

Veel wijzer ben ik in tussentijd overigens niet geworden .....
Jan Lange zei op 1 juli 2019 om 21:57
INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET KRUISHERENKLOOSTER SINT-AGATHA 1371 -1887 DOOR H. DOUMA chartermeester bij de archiefdienst van het Land van Cuijk in CLAIRLIEU, TIJDSCHRIFT GEWIJD AAN DE GESCHIEDENIS DER KRUISHEREN ACHTENTWINTIGSTE &NEGENENTWINTIGSTE jrg. 1970-1971 .
Inv. Kruisherenklooster Oeffelt nr. 929. Eigendomsbewijs van een pacht van gerst uit de Meerkamp, geruild tegen 2 malder rogge per jaar uit een pas van Conraet Hack, 1430. - 1 charter, (reg. nr. 210).
Kurt Sliepenbeek zei op 16 mei 2019 om 22:06
Ik heb nog een kleine aanvulling op Evert Freyssoen. Hij had een zuster die getrouwd was met Johan Roekeman. Ik kan deze Johan echter niet plaatsen, ik heb de naam nog nooit ergens gezien. Dus mocht er iemand zijn die mij op weg kan helpen ..dan graag.

1554 juni 26

Op 26 juni heeft Johan Roekeman [*verts frije susterman] dye Ghertruyt Slyepenbeeck dochter getrout hadt, bekent
ende overgegeven dat Johan van Gaelen amptsman tot Grave en het Land van Cuijk etc, zal vervolgen alzulke versterf
als hen tot Oeffelt vanwege Herman van Slyepenbeeck zaliger aanverstorven mag wezen, hetzij gereet goet of erfenisse,
om dye helft, des zal de amptsman hon erfgenamen wederom uitreiken de andere helft, en dat op des amptsmans kosten,
zonder toedoen van hon erfgenamen voorgenoemd. Actum voor Buegen en Helmont.(schepenen)

Schepenbank Grave : 26-6-1554 , Toegangsnummer: 7041 , Inventarisnummer: 246, scan 132
FrankK zei op 9 juli 2017 om 16:03
In Dinther, Bernheze, loop ik vast met deze achternaam Hacken

Mijn lijn is :
Peter Jansz. Hack huwt op 16-06-1737 te schijndel Joanna van den Bergh

Johannes Peetters Leonaerdts hacken huwt in Dinther maria Jan Peetter Bunthof

Petrus Leonardus Peter Vrensen hacken huwt in Bernheze 3 maal in Heeswijk Dinther

Leonardus Peter Vrensen (onbekend of hij ook Hack(en) werd genoemd huwelijk voor 1618 met Joanna

Hierna (nog onzeker) Joannes Peter Vreijsen met Anna

Peter Freijsen (hack(en) geboren ongeveer 1540

Nog magere draadjes maar deze lijn Hack(en) loopt dood in Heeswijk Dinther.

Mocht iemand een draadje zien dan hoor ik het graag.

Alvast bedankt voor de moeite.
Gérard Derks zei op 8 juli 2017 om 15:22
Uit een schepenprotocol van de stad Grave komen nog twee leden van de familie Hack(en) boven water: Jan Hack en Trijn Hacken. Weet iemand of en hoe zij in deze familie passen?

RA Grave, inv.nr. 252, scan 286, Procuratie 23.9.1585.
Laureijns Reijners machtigt Willem van Erp wonende tot Overasselt i.v.m. goederen hem (Laureijns) toekomende “bij den afflivicheijt van saliger Jan Hack, gelegen over de Maese ende elders”.

RA Grave 252, scan 313; Aengerichtsbrieff 10.5.1586
Laurens Reijners is “bevelhebber” van een huis toebehorende de erfgenamen van zaliger Trijn Hacken.

Opmerkelijk is de machtiging voor Willem van Erp te Overasselt in 1585. Mogelijk is er dus toch (ook) een verband met de familie Van Erp te Overasselt.

Laurens Reijners was een burger van de stad Grave. Wellicht was hij ook een familielid.
Gérard Derks zei op 25 juni 2017 om 10:19
@ Rien van den Brand: inmiddels heb ik een wat uitgebreider bericht via het contactformulier op je website achtergelaten.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 20 juni 2017 om 10:03
Sorry Willem, het lukte mij gisteren niet om je mailadres in ons systeem te traceren (dat kan natuurlijk ook aan ons systeem liggen...) Maar het belangrijkste is dat we nu je mailadres hebben zodat we de gegevens kunnen uitwisselen.

Bedankt voor je reactie!
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 19 juni 2017 om 20:49
Ik heb mijn email adres naar het info mail adres van h er bhic gestuurd. Beetje raar dat ze het miet al hadden, het staat gewoon in mijn profiel
Gérard Derks zei op 19 juni 2017 om 18:12
Coenraad van Mekeren "duikt op" in het Gelders Archief, Toegang 0405 Huis Ter Horst, met o.a. de volgende interessante inventarisnummers:

162 Acte van huwelijksvoorwaarden tussen Coinraidt van Mekeren en Amabilia van Drolszhagen, 1573. 1 charter

163 Acte van sauveguarde van Stadhouder c.a. van Gelre voor Evert en Coenraet van Mekeren en anderen, die zich bij hen op de huizen Rees en Engelenburg bevinden, 1589, afschrift. 1 stuk

165 Magescheid tussen Johan van Mekeren en zijn zusters Catarina, Elisabeth en Thomas, over de nalatenschap van hun vader Conratt en hun broeder Gijsbert van Mekeren, 1612. 1 charter.
Gérard Derks zei op 19 juni 2017 om 17:55
@BHIC: Dank voor de "bemiddeling" en voor de toegezonden scans! De stamboom stelde helaas weinig voor; we weten zelf al meer. (Ik had gehoopt op een oude, meer uitgebreide stamboom ....). Het meegescande registertje met pachten en tijnsen uit 1532 blijkt daarentegen interessanter: de familie Hack wordt daarin ook genoemd!!

@ Willem zou je je emailadres nog willen doorgeven aan het BHIC? Dan krijg je via hen het mijne.

@ Rien: ik heb een berichtje op je website achtergelaten, zodat je mijn emailadres ook hebt.

Wordt vervolgd!
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 19 juni 2017 om 11:46
Goedemorgen Rien, dat is goed te horen. Zou deze stamboom (T 2066, invnr 160) voor jou ook bruikbaar zijn?
Rien Van den Brand zei op 19 juni 2017 om 11:15
'n Goede morgen Marilou,

Zojuist lees ik over de zoektocht naar familiegegevens Hack/Sambeek waarmee ik al langer bezig ben. Zie daarvoor mijn publicatie Rien van den Brand "Sambeek - Zannebeke" uit 1986 met de band naar het geslacht Schardenberg.
Thans speur ik naar vroegere Hack-gegevens uit de veertiende eeuw, waarover ik elf Latijnse oorkonden (1301-1377) gevonden heb en nader aan het bestuderen ben.
Deze gegevens wissel ik ook uit met René KLaassen van Scriba b.v. te Sambeek. Dit even ter info!!
Van Gérard Derks en Willem Nabuurs heb ik geen E-mail gegevens!
Vriendelijke groet,
Rien Van den Brand, Venray
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 19 juni 2017 om 11:00
Hallo Gérard, het BHIC kent nog geen scanning on demand-service. We scannen als eerste de meest geraadpleegde bronnen. Maar deze keer heb ik nog iets goed te maken met je ;)

Want ik zie nu pas dat Willem Nabuurs zijn mailadres niet bij ons heeft achtergelaten dus mijn eerdere belofte om dat contact tot stand te brengen: dat lukt me niet. Maar je vindt dan wel dit keer (bij uitzondering) de scans in je mailbox. Succes ermee!
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 18 juni 2017 om 16:09
Die eerste vraag kan ik meteen beantwoorden, Gérard: dat gaan we doen.

Die tweede vraag ga ik even voorleggen aan collega Christian. Je hoort morgen meer!
Gérard Derks zei op 18 juni 2017 om 15:04
Vragen voor het BHIC:

(1) willen jullie mijn emailadres doorgeven aan Willem Nabuurs?

(2) In BHIC, Toegang 2066 (Schaduwarchieven Land van Cuijk) bevindt zich een stamboom van de familie Hack-Schardenberch:
KERKELIJKE ARCHIEVEN. Parochies: Sambeek
inv.nr. 160 Stamboom Hack-Schardenberg (alsmede een Cijnsboekje van 1532 en een testament uit 1704 van Rover Hendrickz).
Is het mogelijk deze stamboom (al dan niet tegen betaling) met voorrang te laten scannen mede t.b.v. de ontsluiting op jullie website?
Gérard Derks zei op 18 juni 2017 om 14:56
Beste Willem,
Dank voor de aanvullingen. Ik zal het BHIC vragen om mijn emailadres door te geven, want ik zou graag de scans van de betreffende pagina's ontvangen!

De gegevens uit het Kleefse leenregister lijken inderdaad verkeerd geïnterpreteerd. Coenraad van Mekeren was de zoon van een stiefdochter van Evert Vriessen, dus een zoon van "Joffrouw Gerrit Hack" of Joffrouw Anna Hack. Ermgard Hacken was zijn "aldenmoder" (= grootmoeder) en niet zijn moeder ( waarschijnlijk is het hier fout gegaan ....). Haar familienaam is (mij) nog onbekend, zij wordt in 1536 en 1560 aangeduid met de familienaam van haar eerste man.

Ik vermoedde op basis van deze nieuwe gegevens dat Joffer Anna Hack na de dood van Willem van Erp zou zijn hertrouwd met een van Mekeren dus ik en even opnieuw gaan zoeken en voila nog een regest uit Grave:
461 Opdracht door Ghysbert van Mekeren en joffer Anna e.l. aan Arnt van Erp van een aan de gemene straat gelegen kamer en erf. Datering: Grave 13.4.1531. Toegangsnummer: 7041, Inventarisnummer: 243.
Het lijkt om een kamer te gaan uit hetzelfde huis dat Willem van Erp en Joffer Anna in 1529 (zie boven) overgedragen aan Arnt van Erp, waarvan zij de kamer aan zich hadden gehouden.

Hiermee is het dus hoogstwaarschijnlijk dat Anna Hack na het overlijden van Willem van Erp is hertrouwd met Gijsbert van Mekeren waaruit dan de Coenraad van Mekeren is geboren die aar zijn grootvader Coenraad Hack werd vernoemd.

Nu ben ik wel benieuwd wat er verder met deze Coenraad van Mekeren is gebeurd en wie zijn leenvolger was van het "Hackenleen" te Ottersum.

Een andere voor mij belangrijke vraag is of er kinderen zijn geboren uit het huwelijk van Willem van Erp en Anna Hack en wat daar verder over te vinden is.

De familie Hack komt ook voor in de registers van het Cuijkse Leenhof. Daaruit led ik af dat de Coenraad Hack Johansz x Ermgard N.N. een zoon was van Johan Hack en Catharina Spede (Spee) en een kleinzoon van Coenraad Hack en N.N. dochter van Hendrik Schardenberch uit Heijen. Kan iemand dat bevestigen?

Deze eerste Coenraad Hack wordt in het leenregister (althans in het gedrukte register op de uitheemse lenen van Sloet, blz. 159, goederen te Oeffelt) in 1424 aangeduid als CONRAD VAN OYCTERSSICK genant HACKE.
Het lijkt mij wat onwaarschijnlijk (gezien de merkwaardige opeenvolging van de letters o-y-c-t) dat in het origineel daadwerkelijk Oycterssick staat.
Is hier wellicht een verband met Gutterswick of Götterswick zoals een tak van de familie Hack zich ook wel noemde?
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 18 juni 2017 om 09:56
De genoemde personen komen voor in het boek Genealogie Verhaegh, geschreven door Martin Verhaegh (uitgegeven in 1996, o.a. in te zien bij de Universiteitsbibliotheek in Tilburg). Bij hem is Ermgart Hacken echtgenote van een van Mekeren en van Evert Vriessen echter een stiefdochter van Coenraet Hack en niet de echtgenote.

Hij ontleend dat kennelijk aan het Kleefse leenregister voor het Hackenleen te Ottersum:
1. 1474 22 juni: Conrait Hack, Sohn des verstorbene Johan Hacken, in bywesen ind believen synre moeder ind hern Johan Hacken, syns bruders
2. 1482 27 juni: desgl.
3. 1514 21 maart: Derick Hack, Coenraetz soen
4. 1523 22 februari: desgl. Lebzucht fur die Witwe des Coenraet Hack
5. 1535 29 september: Fristverlangerung fur Evert Vriessen (darmede syn styffsoen, der nu voir Munster doit gebleven) hierbevoiren von uns genadige here beleent ist geweest
6. 1536 19 februari: Evert Vriess fur Conrait van Mekeren, den Sohn seiner Stieftochter; tucht-Gewahrung fur Ermgart Hacken, Ehefrau des Evert Vriesen
7. 1538 18 december: die Belehnung des Hacken Dochterman abgelehnt, da das Lehn ein Manlehn sei; die Leibzucht der Mutter bleibt
8. 1560 6 augustus: Conraith van Mekeren, jetzt zu sein mundigen Jahren gekommen, vorbehalten seiner aldenmoder Ermgart Hacken oere tuchten

Vermoedelijke voor- en nageslacht worden in dit boek enkele generaties uitgewerkt met de nodige voorbehouden. Daarin komen geen leden van de familie Van Erp voor. Een en ander lijkt nog wel aan de nodige aanvullingen en correcties onderhevig, gezien ook de door jou genoemde schepenakte van Sambeek waarin de kinderen Hack stiefkinderen van Evert Vreijssen worden genoemd. Lijkt er dus op dat Martin Verhaegh de inschrijvingen in het leenregister verkeerd heeft geinterpreteerd. Als je geinteresseerd bent kan ik je wel scans van de bewuste pagina's mailen.

Ik weet overigens niet in hoeverre Martin Verhaegh dit zelf uitgezocht heeft en wat hij van anderen overgenomen heeft, want hij bedankt onder meer Rien van den Brand, de stichten Sambeeks Heem, Jos Kuypers en Wim Jaegers voor hun hulp en bijdragen.