Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:

Reacties (4)

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 17 januari 2018 om 14:16 uur

Wellicht dat het www.westbrabantsarchief.nl nog foto's heeft of gegevens over dit kerkhof en de opheffing. Anders zou de huidige instelling, GGZ Breburg, misschien nog foto's of informatie kunnen hebben.
https://www.ggzbreburg.nl/

Jos Martens zei op 15 januari 2018 om 12:34 uur

Het zijn twee mooie verhalen. Mijn complimenten daarvoor. Maar....ik lees nergens wanneer er een begraafplaats (kerkhof) is gekomen en gesloten. Het kerkhof lag aan de Kerkstraat en is rond 1965 gesloten. Mocht U daar gegevens over hebben, dan houd ik me aanbevolen. Ook oude foto's van het kerkhof wil ik scannen.

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper bhic zei op 18 december 2017 om 12:32 uur

Hartelijk dank voor deze uitgebreide aanvullende informatie, Jan! Fijn dat we dankzij jou helemaal up-to-date zijn voor wat betreft de psychiatrische zorg in Leur.

Jan Hendrickx zei op 16 december 2017 om 14:05 uur

Aanvullende informatie:
In 1910 had het gesticht voor zieke hulpbehoevenden en oude van dagen de functie van psychiatrische c.q. sanatorium voor geesteszieken toegewezen gekregen, om vervolgens vanaf 1950 uit te groeien tot psychiatrisch ziekenhuis met dokter Klomp als geneesheer-directeur. Op 1-1969 nam de in 1967 opgerichte stichting 'Het Hooghuys' de exploitatie van het Antoniusgesticht over en in 1972 nam deze stichting ook het eigendom van de gebouwen e.d. over. Vanaf 1-1-1974 werd Het Hooghuys erkend als inrichting voor psychiatrische dagbehandeling. Vanaf 1981 werden de kortlopende behandelingen gescheiden van de langdurig verblijvenden. Op de Leur bleef alleen de langdurige behandelafdeling. De medische afdeling verdween en gelijkertijd werd een afdeling voor alcoholberslaafden opgericht. Het Antonius gebouw werd verbouwd tot een appartementengebouw. In 1986 werden de eerste aanpasbare woningen gebouwd voor degene die daar toe in staat werden geacht. Voor het dorp Leur zijn de veranderingen binnen de muren van het Antoniusgebouw nooit ongemerkt voorbij gegaan. Meestal was men er echter weer snel mee vertrouwd. Sinds 1999, na een fusie van St.Het Hooghuys met drie andere instellingen, is de naam gewijzigd in GGZ Regio Breda. Thans is de tenaamstelling GGZBreburg.