Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:

Reacties (7)

Jan Lange. Nw.Vennep zei op 30 mei 2013 om 00:01 uur

Nog meer van Aer/van Noir/Oir:
Uit ORA Land van Cuijk 251 Mill/Wanroij:
Vóór 1.2.1539 zijn overleden Arnt van Noir x Heylke. Hun kinderen zijn zeker Peter Arnts van Aer/Noir x Nees en Thonis Arnts van Noir/Aer x vóór 1537 Baett.
Een Lambert Arnts van Aer/Noir x vóór 5.4.1539 Beert is wrschl. ook een zoon; deze is in 1543 kapelmeester te Wanroij.
Er is nog een Arnt van Oir x Heylke, die in 1542 nog transporteren; die dus een andere is dan de vóór 1.2.1539 overledenen met dezelfde namen. Op 1.2.1537 acteert nog een Peter Jans van Noir.

Annemarie van Geloven bhic zei op 14 maart 2012 om 16:41 uur

Extra bewijsvoering in de nieuwste Merlet, net vers van de pers! Dank voor je reactie, Jan.

Jan Lange. Nw.Vennep zei op 14 maart 2012 om 00:13 uur

Rond 1530 gesticht/bevestiging in acte dd. 2.2.1538 (ORA Land van Cuijk 251 p. 309) en in 1577 door Herman Coenen in zijn inkomstenregister van de kapel op Hall beschreven: uit een erf te Wanroij, dat toebehoorde aan wijlen Arnt van Naer anders gezegd Arnt van Oirt, na hem Peter van Naer Arntszoon, nu Arnt van Naer Peterszoon komt 2 malder rogge ten goede aan de kapel op Hall te Escharen. In 1595 wordt dit aldus omschreven: "tot Wanraij vuijtter hoffstadt ende landt daer toe gehoerende Aert van Oirt nae Peter Oirt nu Aert Rutten".
Dit alles te vinden in artikel over de kapel op Hall te Escharen in Merlet 2012, nr. 1.

Mimi Verbruggen zei op 5 november 2008 om 10:35 uur

Mijn moeder is in 1917 geboren op de boerderij in Noord 6 te Wanroij. Volgens het bevolkingsregister van Wanroij werd dit adres in 1850 'Den Oord' genoemd. Heeft een en ander met elkaar te maken? In ieder geval ben ik blij met het verhaal van de Noordstraat van de heer Douma en de aanvulling van Jan Lange daarop.

sabine zei op 17 augustus 2008 om 16:12 uur

oke klopt

Rien Wols bhic zei op 13 augustus 2008 om 08:51 uur

Dag Jan,

Dank je wel voor deze aanvulling. Zoals je zegt: deze gegevens maken het nog veel duidelijker dat "noord" in dit geval echt niets met de windrichting te maken heeft.

Jan Lange. Nw.Vennep zei op 13 augustus 2008 om 00:00 uur

Het Kapittel van de St. Elisabethkerk te Grave bezat vele gronden in en buiten de stad Grave. Van deze gronden trokken zij Roggerenten, Geldrenten en Landpachten. Uit 1565 dateert een fraai cijnsboekje van dit Kapittel van de hand van Roelof van Dael. Deze noteert voor een goed/erfenis, weleer van Hubert van den Dijck en Hendrick van den Gro(e)telaer te Wanroij als cijns 12 vat rogge,te betalen door "Aert van Naer, anders van Oirt, nu Peter van Naer, anders van Oirt".
In 1637 worden over ditzelfde goed gemeld als cijnsbetalers: Jan Jans Immen uit land te Wanroij in Gijsbroek, herkomstig van "jhr. Aert van Naer ofte Aert aen den Peel".
Deze teksten onderbouwen de these van H. Douma uitstekend !