Reacties (40)

H.K.R.Langeland zei op 6 december 2008 om 14:44
Allereerst mooie foto's van het kasteel.
Mijn vraag is slechts
"Zijn er nazaten van de familie Van Evers van Aldendriel"
Dit met betrekking tot Mariana van Evers van Aldendriel???
Jan Lange. Nw.Vennep zei op 7 december 2008 om 22:17
Een van de latere heren van Aldendriel, Pieter Willem de Liedel (1774-1852) huwde in 1798 te Wenen met Anna Eleonore Ottilia von Schloissnigg (1779-1850). Hieruit worden 2 kinderen De Liedel geboren. Daarnaast had Pieter een buitenechtelijke relatie met de ook in Wenen geboortige Eleonore Philippine von Schloissnigg (1780-1851; de jongere zus van zijn vrouw ?) Uit deze relatie wordt ca. 1800 Marianna von/van Evers van Aldendriel geboren. Zij heeft vanaf 1817 -dus op zeer jeugdige leeftijd- een niet-huwelijkse relatie met Willem II Frederik George Lodewijk van Oranje Nassau (1792-1849), waaruit 2 kinderen geboren worden: Willem der Nederlanden (1818-1902)en Marianne der Nederlanden (1820-1900). Deze beide kinderen trouwen, waaruit nageslacht. Dit alles is nader uitgewerkt te vinden op Google, met als zoekterm: Marianna van Evers van Aldendriel.
Zowel de naam "van/von Evers van Aldendriel" als "der Nederlanden" zijn geen eerder bestaande geslachtsnamen, maar gezien de buitenechtelijkheid eerzame pogingen om van de nood een deugd te maken. Er is dus m.i. noch voor-, noch nageslacht van de "familie"-naam Van Evers van Aldendriel.
van der voort zei op 28 juli 2009 om 14:12
De eerste bewoners van Aldendriel was de adelijke familie van der Voort.Jammer dat u dit niet vermeld dit maakt het compleet en geeft meer weer van de geschiedenis.
Annemarie van Geloven, namens BHIC bhic zei op 28 juli 2009 om 15:22
Dit forum is juist bedoeld voor dit soort aanvullingen. Hartelijk dank daarvoor, heer Van der Voort!
Mocht u over die eerste bewoningsperiode op kasteel Aldendriel nog meer informatie hebben of verhalen kennen, nodigen wij u graag uit om dit hier op dit Forum kenbaar te maken.
Jan Lange. Nw.Vennep zei op 8 augustus 2009 om 18:49
De historie en oorspronkelijke bewoners van Kasteel Aldendriel:
Ca 1500
De vroegste Heer van Aldendriel, die ons tot nu toe bekend is, is jonkheer Hendrik van der Voort, die gehuwd was met jonkvrouw Bertha Dircks van Driel, begin 1500. Vermoedelijk stammen zij van het kasteel "de Voort" bij Groeningen, gemeente Vierlingsbeek in het Nederambt van Cuijk. Het wapen van de familie van der Voort van Aldendriel is hetzelfde, namelijk een rode lelie op zilveren schild, met daaromheen vijf rode blokken.

1545
De tweede Heer van Aldendriel is Aelbrecht van der Voort, de zoon van Hendrik en Bertha, die in 1542 huwt met Anna van der Velde, natuurlijke dochter van Gijsbertus van der Velde, kanunnik te 's-Hertogenbosch. Barthold neemt op 10 oktober 1545 de bezittingen van zijn vader over en koopt er nog een hofstede bij.

Ca. 1600
De derde Heer van Aldendriel is Aelbrecht van der Voort, Heer van Aldendriel en schout van de nederambt van Cuijk. Hij huwt met een afstammelinge van een zijtak der Heren van Culemborgh.

1636
De vierde Heer van Aldendriel is Barthold II van der Voort, die in 1636 huwt met Maria van Eijck van Blaerthem, dochter van Goyart en Hechteld van Broekhoven.

1699
Van de Van der Voorts komt Aldendriel in 1699 aan een haar vermaagschapte familie van Zuid-Nederlandse oorsprong, de jonkheren Van Dongelberghe (in 1622 baronnen van Dongelberg en Corbeek, van ouds verwant aan de Glimes de Borhout etc.). De Van Dongelbergs voeren als wapen een rechtopstaande zilveren lier op zwart schild met daaroverheen een rode schuinbalk.

1727
Op 8 maart 1727 draagt baron Philippus Carolus de Dongelberg het kasteel met annexe goederen over aan Hendrik Aelbert van Dongelberg.

1737
Op 26 januari 1737 koopt baronesse Catherina Marga van Eijck, weduwe van H.A. van Dongelberghe en Hendricus Deckers, weduwe van wijlen Geert Ariens en haar zoon Engel Jan Leenders een huis en hof met annexe landerijen.

1753
Nadat Philip Charles op 14 juni 1753 overlijdt, wordt Frans Hyacinth de Dongelberg met verschillende percelen onder Mill beleend.

1754-1772
Op 5 juli 1754 koopt Graaf Antoon Maximiliaan de Pas de Feuquieres, Heer van Well, en Odilia, geboren Van Stepraedt voor fl. 11.000,00 het oude huis Aldendriel en 15 stukken bouwland daarbij behorend. Na de dood van haar man benoemt Odilia Louisa Cherikuna de Stepraedt bij testament Willem de Liedel tot haar erfgenaam, die daardoor Aldendriel met aanhorigheden verkrijgt.

1772-1777
Willem de Liedel is de zoon van een Pruisisch grensambtenaar. Hij wordt chirurgijn op een van de schepen van de V.O.C. In de functie van onderkoopman, later koopman, verblijft hij 13 jaar in Indië, waar hij veel geld verdient. Willem ontdekt, dat hij door de familie Kramp een ver verwijderd familielid van De Pas is en wordt erfgenaam. Hij koopt te Frankfurt de titel van Chevalier en voegt hieraan, na het overlijden van de graaf De Pas, de titel De Well toe. Hij huwt op latere leeftijd met de zeer jonge Antwerpse schependochter Theresia (Maria) Coget, die op 33-jarige leeftijd overlijdt en De Liedel twee kinderen nalaat. Hun zoon Petrus Wilhelmus de Liedel de Well, Bergen, Andaal en Aldendriel, geboren op 17 mei 1774, is de negende Heer Van Aldendriel. (Hij wordt baron op 9 oktober 1822). Hij huwt met Eleonora Ottilia, baronesse de Scholoisgnigg van Ebergassing (uit Wenen). Petrus Wilhelmus de Liedel de Well overlijdt op 2 december 1852. Hun zoon Willem Louis Jan Baptiste de Liedel de Well overlijdt voor zijn vader te Bonn op 18 maart 1849. De bezittingen komen dan in handen van een neef van zijn vrouw, die echter van het kasteel geen gebruik maakt. Mej. Marianne von Evers krijgt het vruchtgebruik van Aldendriel. Zij overlijdt op 21 juli 1878.

De familie Verstraaten was rentmeester voor de Liedels van de Millse goederen waaronder Aldendriel. Door Anna Eleonora komen de bezittingen van Petrus Wilhelmus de Liedel aan de Schloissniggs. Frans Baron de Schloissnigg, geboren in 1807, huwt in 1842 met Augusta Baronesse von Pilgram en wordt heer van Aldendriel. Zijn zoon Frans Seraph. Joh. Baptist, geboren op 18 november 1842, gehuwd met Sophie Gravin Cavriani (geboren op 4 november 1847), volgt hem op. Deze verkopen de Wellsche en Millse goederen in 1903.

1903
Aldendriel wordt verkocht aan de heer W. Verstraten en de heer J. Hermanussen.

1930
In 1930 komt het geheel in handen van de familie Hermanussen.

1962
In 1962 koopt de heer Van Oudenaarde het kasteel. Hij overlijdt in september 1995 en tot op de dag van vandaag zijn de erfgenamen eigenaar.

1990
De gebouwen van de voorburcht worden hedendaags in gebruik genomen voor diverse feesten en partijen.

Een familielid was Barthold van der Voort, pastoor te Mill ca. 1650. Door zijn familierelatie was het mogelijk, dat de roomskatholieken vanaf 1650 konden (schuil)kerken op kasteel Aldendriel, daar de RK kerk door de protestanten genaast was. Vanaf 1745 gebeurde dat in de nabijheid van het kasteel opgetrokken nieuw gebouwde schuilkerk.

Een en ander is ook te vinden onder Google "kasteel Aldendriel"-geschiedenis.
Jaap der Nederlanden zei op 19 oktober 2009 om 12:41
Indien u belangstellens bent naar de afstammelingen van Willem der Nederlanden (1818), dan kunt u bij mij terecht.
jc.dernederlanden@solcon.nl
Marilou Nillesen, namens BHIC bhic zei op 20 oktober 2009 om 11:26
Leuk dat u zich op dit forum meldt, meneer Der Nederlanden! Ik neem aan dat mensen u - na uw oproep - weten te vinden...
Petra Notenboom zei op 30 januari 2010 om 01:09
Ter eerste even een correctie, onze Koninklijke familie gebruikte de geslachtnaam Der Nederlander in de tijd van Marianne van Evers van Aldendriel.
Ik zit vlak bij de bron, en publiceer binnenkort.
peter klijsen le poet laval france zei op 1 februari 2010 om 09:00
LSik deel u mede dat rond 1900 de famili keller op het kasteel woonde . ik heb 2 afdrukken van foto.s . a l keller is mijn oma gehuwd met p l k.lijsen 24-05 1905 tilburg .
Michel Stevens zei op 2 mei 2010 om 22:01
Het is helemaal geen bewezen feit dat Marianne von Evers twee kinderen baarde van kroonprins Willem II. Het is slechts een aanname van de schrijver Lambregts in zijn boekje "Willem en Marianne der Nederlanden".
Sommige feiten wijzen weliswaar in die richting, maar daar is alles mee gezegd.
De naam Von Evers is een door Pieter Willem de Liedel verzonnen naam voor zijn buitenechtelijke dochter. Deze voegde daar later (na het overlijden van haar vader in 1852) zelf "van Aldendriel" aan toe.
Theresia Coget, de moeder van Pieter Willem de Liedel, was bij haar overlijden geen 33, maar 38 jaar oud en ze liet haar man geen twee kinderen na, omdat die zelf al 11 jaar eerder overleden was.
Pieter Willem de Liedel's echtgenote heette von Schloissnigg, zonder de toevoeging Ebergassing.
Mariët Bruggeman, namens BHIC bhic zei op 7 mei 2010 om 10:29
Beste Michel en Peter,
hartstikke bedankt voor jullie aanvullingen en wat de foto's betreft; we zouden het leuk vinden om deze te ontvangen en te plaatsen op onze website. Je kunt ze als scan insturen via onze website bij 'stuur verhaal/foto's in'.
Alvast bedankt en vriendelijke groeten,
M. Hermanussen zei op 11 oktober 2010 om 20:17
1903
Aldendriel wordt verkocht aan de heer W. Verstraten en de heer J. Hermanussen.

1930
In 1930 komt het geheel in handen van de familie Hermanussen

Volgens overlevering zou sprake zijn van een 'onderhandse akte' waarna onenigheid over het eigendom van het kasteel en de boerderij tussen Verstraten en Hermanussen ontstond. Is de akte ooit bij een notaris geregistreerd? Heeft deze zaak ooit bij een rechtbank gediend?
Wie weet hier meer van?
thijs derks mill zei op 5 december 2010 om 15:45
mijn grootvader, Jan de groen, werkte als brouwmeester op de brouwerij van Verstraten. Hij woonde rond 1910 in het kasteel Aldendriel met nog 5 andere gezinnen. De huur werd betaald aan Verstraten. Mijn opa ontdekte dat Hermanussen de echte eigenaar was en betaalde de huur aan Hermanussen. Hier ontstond ruzie over en hij werd ontslagen. Hij werd vervolgens brouwmeester bij de brouwerij het Anker van de familie Andereg.
Marilou Nillesen, namens BHIC bhic zei op 5 december 2010 om 17:01
Tjee Thijs, wat een verhaal. Zulke aanvullingen zijn wel de krenten in de pap! Mooi hoor.

Vertelde je opa nog meer verhalen over Aldendriel?
Harry van der Voort zei op 3 april 2011 om 02:39
De bierbrouwerij Het Anker was opgericht door de broers Johan en Josephus Anderegg. Zij waren zoons van Martinus Anderegg en A.M.C. Verstraaten. A.M.C. Verstraaten was op haar beurt een kleindochter van Antony Verstraaten en Dorothea van der Voort. Van Dorothea is het overigens niet bekend of zij stamt uit de adelijke familie van der Voort die ooit op Aldendriel woonden.
Lies zei op 4 april 2011 om 23:22
Ik ben op zoek naar nakomelingen van Joseph Gerard Keller die ook op kasteel Aldendriel woonde. Hij is geb.Mill 1875, overl. Nijmegen 1941; huwde Mill 1902 met Maria Theodora Huberdina Meulepas. Zij kregen een dochter Johanna Catharina Keller, geb.Mill 1903; zij huwde in 1929 te Nijmegen met Franciscus Petrus Hesp. Wie weet meer over deze familie(s)?
Mylène Rutten, namens BHIC bhic zei op 21 april 2011 om 16:28
Hallo Lies,
Op de BHIC-website kun je voor Johanna Catharina Keller het bevolkingsregister van Mill raadplegen. Het gaat over de periode 1902-1922 pagina 422, toegangsnummer 7033 en inventarisnummer 0179. Hieruit kun je opmaken dat Joseph Gerard Keller en Maria Theodora Huberdina Meulepas samen met hun dochter op 9 augustus 1904 verhuisde naar Boxtel.
H.C.C. Verstraaten zei op 16 juli 2011 om 21:10
Thijs Derks weet toch wel dat de 't
Verstraaten was en niet Verstaten met één A.
H.C.C. Verstraaten zei op 16 juli 2011 om 21:11
Sorry Thijs,
Nu maakte ik weer een fout en vergat de "R".
Wim van den Bosch zei op 10 januari 2012 om 16:17
Waar woont de familie Van Oudenaarde tegenwoordig?

Wim van den Bosch (een achterneef)
Jan Evers zei op 17 december 2016 om 07:43
Marianne van Evers van Aldendriel komt voor in mijn genealogy
Paul zei op 30 april 2021 om 23:25
Beeldhouwer Manus Evers heeft rond 1975 ook nog gewoond op Aldendriel.
Paul zei op 3 mei 2021 om 21:35
Marilou, erg bedankt voor de verwijzing! Ik dacht dat Manus Evers na de Oude Langenboomseweg op Aldendriel woonde maar het blijkt ervoor te zijn geweest van 1945 tot eind 1962 en daarna tot 1973 in het boerderijtje aan de Oude Langenboomseweg. Hij was daar de buurman van mijn schoonmoeder Cornelia (Kee) Willemse-van der Loop. Zij bracht hem vaak wat te eten, hij leefde toch wel min of meer als een kluizenaar. Josje en ik zijn in de periode 1966-1969 verschillende keren bij hem op bezoek geweest, 'n bijzondere, altruïstische man met lange witte haren en baard. Hij studeerde toen Hebreeuws en was nog steeds bezig met beelden maken in de religieuze sfeer. En mooie verhalen vertellen tijdens het theedrinken, waarbij dan eerst het steengruis uit de geëmailleerde mokken geschud moest worden : ). Toch spijtig dat je elkaar uit het oog verliest, maar zo gaat dat soms in het leven.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 4 mei 2021 om 11:49
Dat moeten inderdaad bijzondere ontmoetingen zijn geweest, Paul. Mooi hoe je dat beschrijft, over het theedrinken uit de mokken die eerst van het gruis moesten worden ontdaan. Heel beeldend.
Bedankt voor je mooie aanvulling!
Frop zei op 7 september 2023 om 11:13
De opeenvolging van de vander Voorts te Mill moet deze zijn:
(1) Henrick vander Voort
(‡voor/na? 10-10-1545/v 25-7-1551)
heer van Aldendriel
oo
Bertha/Be(e)rt(t)(a) van Driell
(‡v/n 10-10-1545)

(2) Bartholdt/Berthold
(‡M.? n 2-6-1576/v 10-12-1580)
heer van Aldendriel
30-6-1557: Luythenant; 1573: Spaans officier
oo v 7-1-1534: (1) Anna (‡n 29-6-1548)
oo v 26-3-1551: (2) joffer Ghijsbertke Storms
(‡n 25-11-1581/v 22-11-1600)

(3) Uit 2e huwelijk: A(e)lbert/Aelbrecht
(ºca. 1555/1560-‡M. n 19-6-1624/v 27-5-1628)
heer van Aldendriel; zeker tussen 1605-1624:
scholtis [schout] v.h. Neeramt v.h. land v. Cuijck, al in 1606
oo Johanna/e van (Box)Meer
(‡M. n 4-7-1633)

(4) Bartholt/Bartel
(†M. 2-7-1666)
heer van Aldendriel
oo (1) 161.: Ermgarda/is Elizabetha van Du(e)rsdal (?)
(ºRoermond 14-7-1598-‡op/n 12-5-1636)
oo (2) 1636: Maria van Eyck
(‡M. n 16-5-1644/v 10-8-1650)
oo (3) Utrecht, 10-8-1650/14-9-1650: Christina wten Hamme/Uu/W(i)ttenham/V/Uijtenham(me)
(†M. 19-1-1681)

(5) Uit 2e huwelijk: Aelbert Francis
(ºM.? ca. 1640-†M. 30-12-1713)
8-12-1666: laatste vander Voort als heer van Aldendriel
oo M., 29-4-1685: Machtilda/Mec/ghtildis Sophia van Pollard/aart Exten
(‡M. 5-7-1719)
Frop zei op 7 september 2023 om 11:26
Het zou zomaar kunnen zijn dat Aldendriels eerste bewoner Jacob van Driell was - de oom van Berta, die getrouwd was met Hendrick vander Voort.
De hieronder genoemde juffr. Erken = Erkenraad van Blitterswijck was eerder gehuwd met Jacob van Driell. In de beschrijving van een schepenbrief van Mill uit 1474 is er sprake van "de huizing waar Jacop van D[r]ijel op woonde".

Het Riddercedul van Gelre (circa 1465) noemt te Mill, drie broers van Driell : "Dat ampt van Cuijck", te Mill : "Jacob Bartolt en Dirck Drijl fratres". Zie https://vanbenthemgenealogie.nl/riddercedul-gelre-1468
Bartolt is de vader van Berta.

Zie archieven.nl :
368 Kruisherenklooster Sint Agatha in Cuijk, 1315 - 1887 :
nr. 472 29-3-1463 (des Dynxdages nae onsser liever Vrouwen dach Annunciacionis) Henrik Pappert en zijn vrouw Aleid, met Johan van Zutphen als haar bezegelaar, oorkonden dat: Erkenraad van Blitterswijck, weduwe Jacob van Driel, gelost heeft 31/2 malder rogge per jaar uit perceel land in Laarakker Origineel (invnr 793) Met zegels oorkonders
en
16.1112A-2 Kasteel en de heerlijkheid Well, 1321-1794 :
14-3-1474 Schepenbrief van Mill.
Dyrck van Bronchorst en de juffr. Erken, echtelieden, Arent van der Laweick en juff. Henric [= Hadewijch? De dochter van Jacob vD x Erken vB], echtelieden, dragen op aan de pastoor van Mill, een 0,5 mulder rogge sjaars en van de kerk tot Mil een scepel rogge sjaers en de kosterij aldaar ook een scepel rogge erfelijk en eeuwig te betalen zaterdags na Beloken Pasen uit de huizing waar Jacop van D[r]ijel op woonde, Met een goed bewaard zegel. 33 x 13. Notabene: Niet aanwezig.
Frop zei op 7 september 2023 om 11:58
Mogelijk stammen de vander Voorts van Aldendriel af van Baers vander Voort te Vierlingsbeek.
Deze Baers had een zoon Hendrick.
En mogelijk (mogelijk!) was deze Hendrick op zijn beurt de vader van Hendrick vander Voort die gehuwd was met Berta van Driel.

Want Bosch Protocol = BP 1303 f 259v 11-8-1525 "Henrik vande Voert, land Macharen" heeft het over:
"Henricus vander Voert zoon van wijlen Henricus vander Voert, zoals hij beweerde, de wettige echtgenoot en voogd van vrouwe Bertha, zijn vrouw, dochter van wijlen Bartholomeus van Driel..."
[Origineel staat er: Henricus vander Voert filius quondam Henrici vander Voert, tamquam maritus et tutor legitimus, ut dicebat, Domicellae suae Berthae uxoris, filiae quondam Bartholei de Driel...]

Baers vander Voort wordt genoemd in het Het Riddercedul van Gelre (circa 1465); te Oploo wordt een Hendrick van der Voort genoemd. Zie https://vanbenthemgenealogie.nl/riddercedul-gelre-1468

In 1463 noemt 304 Leen- en Laatgerechten, Cuijk, 5 Kopie leenboek, scan 14-links Baers en in 1500 diens zonen Arnt (reeds overleden) en Hendrick.

De broers van Driell komen in dezelfde bron voor op scan 13-r, 1463, 1504.

304 Leen- en Laatgerechten, Cuijk is te raadplegen via bhic.nl en archieven.nl
Frop zei op 7 september 2023 om 12:15
Hierboven werd gesproken over Bertha Dircks van Driel. Dat is niet juist. zij is dochter van Bartholomaeus vD.

Trouwens in talrijke spellingsvarianten wordt de naam bijna altijd met twee ll geschreven Driell, Drijell, Dryell, Druell enz.
Frop zei op 7 september 2023 om 12:30
Excuses. Nog een ding: Baers vander Voort is mijns inzien verkeert opgenomen in het Riddercedul van Gelre. Daar heet hij "Boris vdV". Zie https://vanbenthemgenealogie.nl/riddercedul-gelre-1468.
Boris is wel een heel ongewone naam en in 1463 noemt 304 Leen- en Laatgerechten, Cuijk, 5 Kopie leenboek, scan 14-links hem "gewoon" Baers:
Baers vander Voirt ontfangen vur leenmannen myt namen Rutger vander Voirt Arnt van Ryswick Derck Kaltys ende Jan Oerleman myt alsullx gueden en thyns als dairtoe behoirt... Inden kerspel van Vierlinxbeeck tot Zutphenschen rechten...
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 7 september 2023 om 13:59
Hartelijk dank voor deze inhoudelijke aanvullingen; het is duidelijk dat je goed thuis bent in deze materie! Misschien vind je het zelfs wel leuk om hier een aparte bijdrage aan te wijden?
Dat kan via https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/een-verhaal-maken
Of met een mailtje naar insturen@bhic.nl

Kijk maar eens of je dat interessant vindt.
Frop zei op 20 september 2023 om 01:09
De informatie op die website is niet overal accuraat.
Zo wordt hier (en op andere plekken trouwens ook) beweerd dat Aldendriel in 1699 van de familie vander Voort overgaat naar de inderdaad verwante familie Donghelberg.
Dit is onjuist.
(1) De laatste vdV te Aldendriel (Albert Francis vdV) komt pas op 30-12-1713 te overlijden. Zie https://bhic.nl/memorix/genealogy/search/persons?ss=%7B%22q%22:%22albert%20fran*%20voort%22%7D
Deze bron laat trouwens zien dat ook ogenschijnlijk heldere bronnen met voorzichtig moeten worden gelezen. In dit doodsregister wordt 1714 aangegeven als sterfjaar, omdat daar de zogenaamde “Kersstijl” wordt gehanteerd: men laat het nieuwe jaar beginnen met Kerstmis. Toch moet Albert Francis vdV in 1713 zijn overleden, want zijn nalatenschap wordt in 1714 afgewikkeld.
(2) Voor de nalatenschap, inclusief kasteel Aldendriel, zie bijvoorbeeld de taxatie van goederen op 30-1-1714:
https://bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miview=ldt&milang=nl&mizk_alle=Taxatie%20van%20de%20goederen%20te%20Mill%20nagelaten%20door%20Albertus%20Franciscus%20van%20de%20Voort
Frop zei op 20 september 2023 om 13:06
Sorry: Kersstijl = Kerststijl
Frop zei op 21 september 2023 om 12:30
P.S. Wat de leenregisters betreft [BHIC 304 Leen- en Laatgerechten, Cuijk]...
Er bestaat een "INDEX op de CUIJKSE LEENREGISTERS Ca. 1676-1802" uit 1988 met een inleiding van toen streekarchivaris H. Douma.
Deze index is downloadbaar van de bhic.nl/archieven.nl website. Alleen weet ik helaas niet meer waar, en ik kon deze handige tool ook niet zo 1-2-3 terugvinden.
De titel van deze publicatie is trouwens wat misleidend: deze namenindex gaat terug tot 1463, maar is gemaakt op de nummers 7 en 8 die de periode 1676-1802 beslaan. Voor de periode daarvóór, zie de lagere nummers.
Nummer 4 bijvoorbeeld bestaat uit 2 scans én 1 PDF met een transcriptie van het leenboek uit 1463. Erg handig.
Frop zei op 21 september 2023 om 13:32
Marilou Nillesen bhic zei op 7 september 2023 om 13:59, o.a.: "Misschien vind je het zelfs wel leuk om hier een aparte bijdrage aan te wijden?"

Als ergens halverwege komend jaar 2024 nog niemand een (soort van) update heeft gegeven bij de familie vander Voort/Aldendriel, dan wil ik er wel een stuk(je) aan wijden. Ik heb nu weinig tijd en gooi zo nu en dan maar wat info/tips het web op. (Anders blijft het allemaal ijdel in mijn PC steken.)
Voor de liefhebber wil ik zeker mijn bronmateriaal over en stamboom van de familie vander Voort ter beschikking stellen. Het is niet mijn privé-bezit - zo zie ik het althans niet.

Het klinkt een beetje arrogant, maar mijn eigen onderzoekje heeft laten zien dat er best wel wat oncontroleerbare informatie rond Aldendriel en de vander Voorts rondgaat. Logisch, de bronnen bevatten fouten, de bronbeschrijvingen ook en historici en genealogen vermelden hun bronnen niet, maken fouten of vullen gaten met onbewezen aannames of zetten hun lezers op het verkeerde been... (Zie voor een aardig voorbeeldje hieronder.) En waar ik dan weer mijn gedachtenspinsels en typo's aan toevoeg. Voor aanvullingen en verbeteringen houd ik mij aanbevolen!

Voorbeeld:
Een aardig voorbeeld is wel deze. https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=38&miview=inv2&milang=nl&mizk_alle=16.1112A-2%20Kasteel%20en%20de%20heerlijkheid%20Well%2C%201321-1794%205059%20&micode=16.1112A-2
De beschrijving van inventarisnummer 5059 op archieven.nl is met "verbeteringen" overgenomen uit A.F. van Beurden 1906, Catalogus van het Oud-Archief van het Kasteel en der Baronie Well, p. 66, nr. 59. Van Beurden heeft begin 20ste eeuw het toen ongeordende archief beschreven, dat samen met de huisraad ter veiling werd aangeboden.
Waar van Beurden het nog heeft over Bartholt vander Voort "haer bestevader" (grootvader) en Maria, Anna en Berta vander Voort "hare moeien" [tantes, misschien zelfs oud-tantes] heeft iemand van Beurden op een later tijdstip verbeterd naar "Jhr. Bartolt van de Voort, haar vader" en "juffr. Maria Anna en Berta van de Voort, haar moeder".
Deze onjuiste verbetering spreekt helder uit het Millse schepenprotocol, alwaar "Bestvader" en "Muijen". Zie: https://bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miview=ldt&milang=nl&mizk_alle=7040.539.A+Maria%2C+Anna+en+Berta
Uit deze archivalische bron blijkt trouwens ook dat Van Beurden er de verkeerde datum opgeplakt heeft: 19-5-1609 in plaats van 19-3-1609.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 24 september 2023 om 16:48
Bedankt voor je toelichting, en het klopt wat je zegt; ieder eerder onderzoek moet je zelf ook weer kritisch benaderen en bekijken dus heel goed dat je dat hier zo illustreert.

Mooi ook dat je je resultaten wil delen met diegenen die daar belangstelling voor hebben. Mocht dat zo zijn, laat het hieronder even weten en dan sturen we achter de schermen je mail door.
Frop zei op 24 september 2023 om 18:31
Hé Milou, liever omgekeerd graag. Stuur mail van belangstellenden naar mij! Met dank.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 25 september 2023 om 09:20
Dat is prima; dan doen we het zo en sturen we het naar jou door.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.