Reacties (33)

Egbert zei op 8 juni 2019 om 17:47
Notariële akten worden openbaar na 75 jaar, met uitzondering van testamenten waarvoor een termijn van 100 jaar geldt. Ze worden in blokken van 10 jaar overgebracht naar een openbare archiefbewaarplaats. In eerste instantie is dat in Noord-Brabant het Brabants Historisch Informatiecentrum. Daarna komen ze terecht bij archiefbewaarplaatsen waaronder het betreffende notariskantoor ressorteert.
Dus pas in 2021 zullen de blokken 1936-1945 worden overgebracht. De laatste akte uit het blok van 10 jaar heeft dan de leeftijd van 75 jaar bewaard. Voor testament komt daar dus nog 25 jaar extra bij.

De akten die nog niet openbaar zijn worden in een algemene bewaarplaats opgeslagen. Inzage kan alleen geschieden door de aangewezen bewaarder. Per arronsdissement is er een bewaarder en plaatsvervangend bewaarder aangesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Wil je een akte inzien dan dien je je te wenden tot de notaris waarvoor die akte is verleden of bij zijn rechtsopvolger. Als je niet weet wanneer een bepaalde akte is opgemaakt gaat dat lastig worden. Een notaris zal de zoekkosten in rekening brengen en die zullen aanzienlijk zijn. Er zal ook getoetst moeten worden of je wegens de privacywetgeving wel gerechtigd bent om de betreffende akte in te zien. Je kunt het beste contact opnemen met een notaris om te zien welke mogelijkheden er zijn.
Indie van Lieshout zei op 8 juni 2019 om 20:17
Beste meneer, mevrouw,

Het is precies zoals Egbert zegt. Wie de opvolger is van de notaris die de door u gezochte akte destijds heeft verleden kan men vinden in het opvolgersarchief, te vinden middels deze link: https://www.notaris.nl/algemeen/het-opvolgersarchief.

Zodra u weet wie de opvolger is kan u contact opnemen met het betreffende notariskantoor en zij zullen het dan verder afhandelen. Wel moet u zich, zoals door Egbert benoemd, realiseren dat u een bepaalde relatie moet hebben met de personen, dan wel goederen, in gezochte akte, alvorens recht te hebben op een kopie van de gezochte akte. Zeer waarschijnlijk zal u dan een afschrift van de akte ontvangen en niet de originele minuut. De kosten voor een dergelijk afschrift zijn inderdaad soms best aanzienlijk, per afschrift kan u rekenen op een bedrag van rond de 50 euro of meer.

Met vriendelijke groet,

Indie
Aloys zei op 9 juni 2019 om 11:04
Dank jullie zeer Egbert en Indie. Het is voor mij nu geheel duidelijk.
Met vriendelijke groet , Aloys.
Sandro Barblan zei op 5 juni 2022 om 11:54
Ik zou graag de notariële akte willen inzien, van de oprichting van een bedrijf uit 1945.
Ik weet alleen niet bij welke notaris dat toen was
Norah zei op 5 juni 2022 om 12:15
Dit is van 77 jaar geleden, volgens bovenstaande reacties zou dit mogelijk moeten zijn.
Heb je ook al geïnformeerd bij een notariskantoor uit die plaats?
Sandro Barblan zei op 5 juni 2022 om 13:49
Het was in Den Bosch, heb ik er niet bij geschreven.
Dus het moet opgemaakt zijn bij een Bossche notaris, maar bij welke?????
aloys zei op 5 juni 2022 om 14:08
bij de kamer van koophandel zou je wat meer informatie over bedoeld bedrijf kunnen vinden lijkt me
Sandro Barblan zei op 5 juni 2022 om 18:52
Het bedrijf waar ik voor werk is een tandtechnisch laboratorium. Het is schijnbaar in 1945 opgericht door F.H Lochmans, ik zou graag de akte van oprichting willen inzien.

Ik heb een document waaruit blijkt dat het schijnbaar al eerder is opgericht, namelijk in 1936. Ik denk dat ik dan moet wachten, totdat ze in Winschoten besluiten het vrij te geven.
Norah zei op 5 juni 2022 om 19:57
Niet het precieze antwoord op je vraag, maar goed:

P.T.T. aansluiting 26 mei 1941 Den Bosch.
F.H. Lochmans, tandtechnisch laboratorium, van Noremborghstraat 97.
www.delpher.nl > kranten.
Sandro zei op 5 juni 2022 om 23:43
Bedankt
Sandro zei op 5 juni 2022 om 23:47
Die PTT aansluiting moet waarschijnlijk een telefoonaansluiting zijn geweest.
Dat zou nodig zijn geweest voor het bedrijf. Dus het bedrijf is in 1941 gestart? Of kan het gestart zijn voordat het geregistreerd was?
Egbert zei op 6 juni 2022 om 01:36
Provinciale Noord-Brabantsche Courant Het huisgezin 30-11-1949

Kamer van Koophandel
Handelsregister van het Bossche district

Nieuwe inschrijvingen gedurende october:

Tandtechnisch Laboratorium F.H. Lochmans, Ophoviuslaan 148, Den Bosch, Tandtechniek.
Sandro zei op 6 juni 2022 om 11:00
Dankjewel, waar heeft u deze informatie gevonden? Heeft u een link naar de site?
Norah zei op 6 juni 2022 om 11:28
Dit even terzijde >>>
F.H. Lochmans + gezin vestigt zich in Vught 03-06-1936, komende vanuit Den Haag.
Naderhand woont hij in Den Bosch.
www.wiewaswie.nl
Norah zei op 6 juni 2022 om 11:43
Correctie:

Op 03-06-1936 is F.H. Lochmans in Den Haag getrouwd. Hij woonde toen in Den Bosch, en was tandtechnieker van beroep.
Op 08-06-1936 met echtgenote naar Vught verhuisd.
Jan N. zei op 6 juni 2022 om 14:27
De notariële akten van de jaren 1936 t/m 1945 vormen het blok dat nu, met uitzondering van de testamenten vrijgegeven moet worden of inmiddels misschien al vrijgegeven is. Op de testamenten uit dat blok moet, zoals Egbert zegt, nog 25 jaar worden gewacht.

Van de nog niet openbare akten worden door de notaris ten minste de laatste 20 jaargangen op zijn kantoor bewaard. Akten van oudere jaargangen mag hij afstoten. In het verleden was er bij elke arrondissementsrechtbank een algemene bewaarplaats voor die akten. Per 3 december 2008 zijn echter alle akten uit de oude bewaarplaatsen bij de rechtbanken overgebracht naar één centrale bewaarplaats, te weten de Centrale Archief Selectiedienst (CAS), sinds 2011 Doc-Direkt, de archiefspecialist van de rijksoverheid in Winschoten.
De notaris is na overbrenging niet meer de wettelijke bewaarder van zijn overgebrachte akten. Voor de notariële protocollen bij Doc-Direkt is er nog maar één notaris als bewaarder aangesteld en een tweede als plaatsvervanger. Zij worden door het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in die functie benoemd. Zij hebben ten aanzien van de zich in de algemene bewaarplaats bevindende protocollen dezelfde bevoegdheden en verplichtingen als een notaris. De bewaarder van de notariële protocollen bij Doc-Direkt is dan ook degene die afschriften, uittreksels en grossen uitgeeft van alle akten die daar zijn ondergebracht.
Via een aparte applicatie kunnen notarissen hun oude akten opvragen bij Doc-Direkt.

Alleen de bij een akte betrokken partijen, daaronder begrepen de rechtverkrijgenden onder algemene titel, en degenen die aan de inhoud van de akte een recht ontlenen, zoals een erfgenaam bij een testament, hebben recht op een afschrift of kopie. Het inzien van een niet openbare akte bij of via de notaris zal dan ook maar zelden lukken. Dat komt niet door de privacywetgeving, zoals Egbert zegt, maar is het gevolg van de wettelijke bepalingen van de Wet op het notarisambt (WNA) van 1999. Dat laat onverlet dat het wel alles met privacy te maken heeft.
Zie ook: https://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/vindplaats-testamenten-jonger-dan-100-jaar
theo zei op 6 juni 2022 om 14:57
Sandro,

Als je in het handelsregister zoekt op adres Ophoviuslaan 148 (zie mededeling van Egbert) vind je: Bernard's Tandtechnisch Laboratorium, opheffing: 28 maart 1969. Het dossier is reeds als scan beschikbaar. In dat dossier staat als oude naam v/h F H Lochman!
Sandro zei op 6 juni 2022 om 15:26
Ja die scan heb ik. Maar ik zoek dus naar de oprichtingsakte van het bedrijf door F.H Lochmans. Wanneer heeft hij dat opgericht? Hoe kom ik daar achter
Sandro zei op 6 juni 2022 om 17:01
Ik heb een e-mail gestuurd naar doc-direkt.
Ben benieuwd wat ik voor antwoord terug krijg.
Egbert zei op 6 juni 2022 om 17:12
Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid moet je oprichten bij een notaris. Dat is niet het geval bij een Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Die kan via een notaris worden opgericht, maar dat hoef niet. Verenigingen kunnen ingeschreven worden bij de Kamer van Koophandel, maar dat is niet verplicht.

Voor het oprichten een stichtinge jga je naar een notaris die de oprichtingsakte opstelt waarin de statuten van de stichting worden vastgelegd.

Het voorgaande overwegende vraag in me af hoe dat zit met een Tandtechnisch Bureau. Is het niet zo dat een inschrijving bij de Kamer van Koophandel volstaat en dat er geen notaris aan te pas is gekomen?

Ik zou eerst eens nagaan wat voor soort rechtsvorm dit bureau heeft. Je schrijft dat je voor dit bedrijf werkt; het moet dan niet moeilijk zijn om die gegevens te vinden.
Sandro zei op 6 juni 2022 om 17:49
Ik snap er niets meer van. In 2020 bestond dat bedrijf 75 jaar, het is volgens de overlevering in september 1945 opgericht. Er zou ook een akte van oprichting van bestaan.
En nu wijst er alles op dat het in 1949 opgericht is, volgens een andere bron in 1936. Volgens een andere bron was er weer een PTT aansluiting in de van Noremborghstraat 97 in 1941.???????
Jan N. zei op 6 juni 2022 om 17:54
Doc-Direkt zal daar niet rechtstreeks op reageren, Sandro. Zij hebben geen bevoegdheden mbt de daar berustende akten. Zij zorgen alleen voor de opslag en alles wat daarmee verband houdt.
Voor wat betreft de akte van oprichting die je zoekt is het van belang te weten wat de rechtsvorm van het bedrijf is: BV, NV, VOF enz. Als het een VOF geweest is, kan de akte ook door een advocaat opgemaakt zijn. Als er een notariële akte bestaat, dan kan die door elke notaris in Nederland opgemaakt zijn. Hoeft niet in Den Bosch geweest te zijn, maar ligt natuurlijk wel voor de hand. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het een eenmansbedrijf geweest is en dan is er wellicht helemaal geen oprichtingsakte. Ook in de telefoongids van 1950 lijkt F.H. Lochmans een eenmansbedrijf te zijn, tel nr K4100-8487.
Egbert zei op 6 juni 2022 om 18:04
De diverse data zijn inderdaad verwarrend, maar Theo (6 juni 2022 om 14:57) verwijst naar Bernard's Tandtechnisch Laboratorium.

In die inschrijving in het handelsregsiter staat toch Tandtechnisch Laboratorium F.H. Lochmans Tandtechniek is opgericht in september 1936. Je kunt daar dan vanuit gaan.
Egbert zei op 6 juni 2022 om 18:10
Volgens datzelfde document heeft de inschrijving bij de Kamer van Koophandel pas plaatsgehad op 12-10-1949. Die datum van oprichting van september 1936 is een opgave van Frederik Harm. Lochmans zelf.
Een telefoonaansluiting in 1941 is daarmee niet in tegenspraak.
Sandro zei op 6 juni 2022 om 18:34
Een opgave van Lochmans zelf, hoe moet ik dat zien?
Norah zei op 6 juni 2022 om 20:10
Aanvulling:
Frederik Harm Lochmans overleed al op 39-jarige leeftijd in Den Bosch 18-05-1950.
Egbert zei op 6 juni 2022 om 23:38
Sandro,

Je zegt dat je de scans van het handelsregister hebt.

In het handelsregister zit de opgave van Frederik Harm Lochmans waarin hij een aanvraag voor inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel indient op 07-10-1949.
Hij heeft onder punt 1d tijdstip van vestiging der zaak: aangegeven "september 1936" (scan 2)
De secretaris geeft last voor inschrijving op 12 -10-1949. (scan 4)

Zijn weduwe Jacoba Cornelia Jonai doet opgaaf dat zij de nieuwe eigenaar is op 06-07-1950. (scan 5)

Zij draagt op 01-05-1956 de zaak over aan Augustinus Gijsbertus Johannes Bernard, de handelsnaam blijft hetzelfde. Op 01-05-1958 veranderd de naam in Tandtechnisch Laboratorium v/h F.H. Lochmans en in 1959 in Bernard's Tandtechnisch Laboratorium v/h F.H. Lochmans. Op 26-03-1969 wordt de zaak voortgezet onder de naam Bernard's Dental Laboratorium te 's-Hertogenbosch.

zoek je in delpher.nl
op bernard's PROX tandtechnisch of bernard's PROX bosch dan vindt enkele vacatures.
op bernard PROX dental dan vindt je nog twee vacatures voor het bedrijf.
theo zei op 7 juni 2022 om 12:52
In het Brabants Dagblad van 9 april 1969 wordt de bouw van tandtechnisch lab van A G J Bernard aan de Johan van de Veldestraat te 's-Hertogenbosch genoemd. Later is het bedrijf onder de naam Bernard's Dental Laboratorium gevestigd aan de Seringenstraat 23 (opgeheven 28 februari 1986 volgens handelsregister). Merkwaardig genoeg wordt er door het tandtechnisch laboratorium Den Bosch B V, gevestigd aan de Seringenstraat 23 in 1991 een hinderwetvergunning aangevraagd (zie Brabants Dagblad 14 december 1991) . In 2001 wordt het bedrijf vermeld onder de naam TTL Den Bosch b v, geen adres wél postbusnummer nl. postbus 1110 's-Hertogenbosch (Brabants Dagblad 14 april 2001). Genoemde data uit het Brabants Dagblad zijn te vinden op de website van erfgoed 's-Hertogenbosch, echter niet via internet, je moet ervoor naar 's-Hertogenbosch.
Sandro zei op 7 juni 2022 om 13:31
Ja klopt, ik ben er zelf werkzaam sinds 2001.
Toen heette het al tandtechnisch laboratorium B.V. Ik heb vandaag al antwoord terug gehad vanuit Winschoten en ze zeiden me dat hun het inderdaad niet kunnen opzoeken en al helemaal niet als je de naam van de notaris niet weet.
Ik denk dat ik gewoon maar moet aannemen dat het bedrijf opgericht is tussen 1936 en 1949
Egbert zei op 7 juni 2022 om 14:17
Als Lochmans zelf aangeeft dat het bedrijf is opgericht in september 1936 waarom zou je dat dan niet aannemen.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.