Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:

Reacties (3)

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 2 juli 2019 om 10:05
@Tonnie: Bedankt voor je bericht! Ik durf ook niet te stellen in hoeverre de verhalen kloppen, maar ik kan me goed voorstellen dat ze in die tijd zeker de ronde deden. Veelzeggend voor de familie, en hun rol in het dorp, lijkt me. Veel dank voor het delen!
Willie Damen van de Mosselaer zei op 2 juli 2019 om 08:33
Gemeentebestuur Sint-Oedenrode 1811 1933
Voor de inzending van onze missive van den 26 oktober 1897 had J. H. van de Kamp aan ons verklaart, dat hij zodanige maatregelen had genomen, dat de gemeenschap binnenshuis tussen de winkel en de lokaliteit waarvoor het de logementvergunning was aangevraagd niet meer bestond. Thans is de adressant van de Kamp door ons nader over deze zaak gehoord. Hij verklaarde ons de uitvoering van de voorgenomen maatregel om de verbinding te doen ophouden te hebben nagelaten, daar mocht de logementvergunning hem eens geweigerd worden, hij geheel overbodige kosten zou gemaakt hebben. Zijn voornemen was echter aan de verbinding een einde te maken zodra hij in het bezit der logementvergunning zou zijn.
Wij doen de mededeling adressant van de Kamp thans een einde aan bedoelde verbinding heeft gemaakt.
In bedoeld pand werden verkocht rijwielbenodigdheden, als banden, olie, carbid enz.
Adressant van de Kamp had een deur in den buitenwand van de lokaliteit aangebracht zodat het verlof lokaliteit aan de eisen der Drankwet voldoet.

Gemeentebestuur Sint-Oedenrode 1811 1933
Aan Gedeputeerde Staten
12 januari 1911 Wij hebben de eer U hiernevens te zenden het verzoekschrift van J. H. van de Kamp smid en verlofhouder ingevolge verlof der Drankwet, wonende te Sint-Oedenrode, houdende het verzoek tot een logementen vergunning in het perceel sectie G 1742 wijk A nr. 197.
Het verzoek van den adressant is door ons op den 22 januari 1901 op de in deze gemeente gebruikelijke wijze ter openbare kennis gebracht. Tegen het verlenen van de vergunning zijn geen bezwaren ingebracht.
Bij plaatselijk onderzoek ten woonhuizen van den adressant is ons gebleken, dat in een logeerkamer zich bevond een ledikant opgedekt met beddengoed en wasinrichting bestaande uit wastafel, waterkan en kom. In de andere logeerkamer was niets aanwezig, wij kregen slechts te zien een lege kamer. De adressant verzekerde ons deze kamer binnen enkele weken zou ingericht zijn als de andere logeerkamer. Zoals U uit de tekening zult zien, zijn de slaap- of logeerkamer op primitieve wijze op een zolder zijn daar gesteld. De afmaking der kamers bestaat tot enig houtwerk, gaaswerk waartegen behangsel papier is aangeplakt. De gehele slaapgelegenheid is op een hoopje daar gesteld. Het ziet er echter netjes en zindelijk uit. De adressant gaf ons voor nogal eens aanvrage te krijgen voor nachtlogies. Tot heden had hij nog geen gelegenheid logées te herbergen. Met het oog op deze aanvragen heeft hij thans deze slaapgelegenheid aan gebracht. Wij twijfelen aan de oprechtheid van adressant bewering. De verlofinrichting van den adressant staat niet gunstig bekend. Zij staat bekend als een inrichting waarin aan bezoekers veel sterken wordt geschonken. De echte drinkebroeders ziet men dan ook veel zijn inrichting bezoeken. De inrichting staat dan ook onder bijzonder politietoezicht. Bekeuringen heeft de adressant echter nog niet opgelopen. Ons inzien beoogt de adressant in hoofdzaak met deze zaak om sterken drank in zijn verloflokaal aanwezig te mogen hebben om daardoor des te gemakkelijker in staat te zijn de sterken drank aan een ieder te kunnen schenken.
Wettige gronden tot weigering van het verzoek waarvan in artikel 9 der drankwet sprake kan zijn is er niet.
Tonnie van Gestel zei op 1 juli 2019 om 14:24
Er zijn heel veel verhalen te vertellen van dit bedrijf. In hoeverre ze kloppen weet ik niet
1 Als na gemeente verkiezingen (waar vd Kamp aan deel nam) bij de uitslagen per wijk het uitgebrachte stemmen niet minimaal overeenkwamen met het aantal werknemers van die wijk , ja dan hadden die toch wel het een en ander uit te leggen !!
2 Het was gebruikelijk dat vd Kamp ging jagen in het domein van de familie van Doorn (DAF) Als omgekeerd het geval was dan werden everzwijnen (varkens werden van zwarte strepen voorzien !!) het bos in gejaagd. Immers het jacht domein van de Kamp moest natuurlijk beter zijn dan dat van van Doorn !
3 Het prominente 6 verdiepingen hoge graat vormige kantoor werd gebouwd in het centrum van st Oedenrode gebouwd als prestige na de nieuwbouw van DAF in Eindhoven. Geen enkel welzijnscommissie zou dat goedgekeurd hebben als vd Kamp zich er niet mee gemoeid had