Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:

Reacties (24)

Hans Vogels zei op 6 augustus 2019 om 08:36
Bij deze een kleine Van Haestrecht-aanvulling waar ik net tegenaan liep.

Rechterlijk Archief Helmond Inventarisnummer 227 akte 127. fol. 37. blz. 36. 1490/1499
Roloph nat. zn. v. Pouwels v. Haestryck van Roy (gehuwd met Boecxstel)
Gertrud dr. v. Henric Loywich van Boecxstel (gehuwd met Roy)

heeft erflic vergegeven

Heer Aert van Best priester t.b.v.
Jouffrouw Mechtelt van Beeck conventualinne des convents ende cloesters van Bynderen

1 mud rog Mierlose maat uut enen goede ende erfenis geheiten voirtijts drabbenborch nutertijt creytenborch (Mierlo) dat voirtijts totebehoren plach Lodewich van Elsbroeck
Gertrud aenverstorven vander doot van
Jacob zn. v. Ghijsbrecht Jacobs soen die van
Henric nat. zn. v. Lodewich van den Elsbroeck
Elizabeth dr. v. Gertrud Ketelbueters + haire nat. kn.

Henric Peter Pouwels soen - schepen
Jan Starkens - schepen
19 april 1491

marge: voirt overgegeven
Jouffrouwe Gertrud nat. dr. v. Walraven van Helmont conventuael te Rosendael tot Waelhem bij Mechelen
schepenen: Henric Peter Pouwels soen
Cornelis Vrients
8 juli 1493
Siem zei op 10 juli 2019 om 15:29
Beste Tiny en Henk,

Wauw wat geweldig al deze informatie. Ontzettend bedankt voor jullie moeite, ik kan weer volop aan de slag nu.
Tiny van Dooremolen zei op 9 juli 2019 om 20:47
Henk, slordig van mij. De acte uit 1702 vermeldt dat Daniel als echtgenoot van zijn vrouw in het bezit is van een hoeve te Helvoirt, afkomstig uit de erfenis van de ouders van zijn vrouw.
Dank voor je reactie.
HenkD zei op 9 juli 2019 om 20:16
Nou, wel knap op een rij gezet, Tiny. Daar zul je heel wat onderzoekswerk in gestoken hebben.

Wel natuurlijk één vraag. Uiteraard.
Wat bedoel je met:
"(BP 1690 fol.153r dd.12/1702: Daniel van de Hurck bezit (uit de erfenis van zijn vrouw) een hoeve te Helvoirt (een groot schoon huis en brouwerij)".

Zijn vrouw was toen toch nog niet overleden? Of bedoel je het als vermelding voor ná het overlijden van zijn vrouw?

Verder - het laatstgenoemde kind is 9. Maria,
Maria (Boxtel 13-3-1713) x (Heeze 29-3-1739) Jan Engels van 't Hoff

Maar goed, dat is fine-tuning. Nogmaals: bijzonder mooi overzicht.
Tiny van Dooremolen zei op 9 juli 2019 om 18:36
Siem, hierbij een overzicht van familie Van den Horck te St. Oedenrode. Ik heb het rijkelijk
bestrooid met bronvermeldingen zodat je zelf de uitgebreide gegevens kunt nalezen. Hopelijk
is het niet te lang voor het BHIC.
Een interessant begin is het ontstaan van de familienaam. Uit de diverse bronnen (zie hierna)
blijkt dat de achternaam van Daniel van den Horck oorspronkelijk Van Rijsingen was.
(St. Oed. R108 folio 82 periode 1558-1562: Margriet dochter wijlen Peters van Balen ende
naergelaten weduwe wijlen Lenarts soen wijlen Roloffs van Haestrecht met haeren mombair.
Heeft erffelijck vertegen tot behoeff heer Jans van Haestrecht ende Oda sijn wittighe suster,
huijsfrouwe wijlen Daniel Marten van Rijsinge op alsulcke tochten inde naegelaten goederen
wijen Lenarts van Haestricht. In de marge vermelding van Elijsabeth oijck dochter van Roloff
van Haestrecht).
(Bosch Protocol 1363 fol.46r dd.12/1552: Daniel Martens van de Horrick wett. man van Oda
dr. wijlen Roelofssen van Haestrecht Pauwelss. vernadert een hoeve tot Oedenrode).
(BP 1372 fol. 119v dd. 4/1557: Oda Roelofs van Haestrecht wed. Daniel Martens van de
Horrick een hoeve tot Roij).
(Cijnsreg. Helmond inv.288-137, blz. 7, folio 21 v, 1498-1589 St. Oedenrode: Hubertus filius Wilhelmus filius Zanderus. Relicta Oijda Danielis filius Martinus de Angulo (=hoek) dictus Horrick etc.).

De stamreeks begint dus met Marten van Rijsingen. Misschien is hij Marten Danielss van Rijsingen (BP 1286 fol.532r dd.6/1516).

I. Marten van Rijsingen, tr. Heijlwich (St. Oed. R108 fol.22 periode 1558-1562: Heijlwich naegelaeten wedue wijlen Martens van Rijsinge etc.)
Kinderen:
1. Daniel, zie II.
2. Jan Martens van Rijsingen (St. Oed. R108 folio 23 periode 1558 – 1562).

II. Daniel Martens van Rijsingen, later Daniel Martens van den Horrick, tr. Oda (Oeijken), dr. Roelof van Haestrecht Pauwelss.
Kinderen:
(St. Oed. R108 fol.55, 56 en 57 dd. 1558-1562: Oda weduwe wijlen Danel Martenssoen, ende heeft opgedraegen ende overgegeven Roeloffen haere wittighe soen verweckt bij wijlen de voirschreven Danels, ende Lamberdt soen wijlen Sijmen Walraevens als wittigh man ende mombair Mariken sijnder huijsfrouwe verweckt, wittighe dochter des voirschreven Oeijda ende Danels voirschreven haer tochte haer competerende aen een alinghe hoeve met alle haere toebehoeren gelegen inde prochie van Sint Oeden Roede opte Sloeve etc.)
1. Maijken, tr. Lamberden Sijmen Walraevens
2. Elisabeth, tr. Huijberden Willem Sanders.
3. Roelof, zie III.

III. Roelof Danielss van den Horck (Horrick, Hornick), tr. Catharina Jan Beelaarts (beide
overl. voor 1613).
(BP 1404 fol.2v dd.10/1579: Roeloff vanden Horrick, een huijs etc. tot St. Oedenrode).
Kinderen: (St. Oed. R114 fol. 341, fol. 363 en fol. 377/1641).
1. Lenaert Roeloffs van den Horck, zie IV.
2. Heijlwich Roeloffs van den Horck, tr. Hendrick Daniel Hanricssen van Kilsdonck
(St. Oed. R110 jaar 1617 folio 379) (St. Oed. R114 fol.501/1643) (St. Oed. R109 fol.48v/mei 1613)(St. Oed. R110 jaar 1615 folio 175).
3. Jenneken Roeloffs van den Horck, tr. Willem Art Tijbos.
4. Marije Roeloffs van den Horck, tr. Dirck Willemsen (of Hermanssen) den Molder (St. Oed. R109 folio 85 en fol.88 jaar 1613) (St. Oed. R111 jaar 1621 folio 127).
5. Christina Roeloffs van den Horck, tr. Marten Adriaenssen.

IV. Lenaert Roeloffs van den Horck, geb. ca. 1567, schepen van St. Oedenrode in 1616, tr. Margareta, dr. Willem Hendrick Cranen.
(BP 1506 fol.131v dd. 11/1628: Condemnatie ten lasten Leonaert Roelof Daniels van de Horck).
(BP 1502 fol.62 dd. 3/1626: Leonart Roelofs Daniels vande Horck transporteert 18 vaeten rogh jaarlijks Oedenroede, hem ten deel gevallen bij erfscheidinge 30 mei 1613 van wijlen Roelof Daniels).
(St. Oed. R113 folio 280/1637: Lenart sone wijlen Roelof vanden Horck heeft vuijt crachte van seker testament anno 1624 vercoft aen Daniel Lenaers vanden Horck zijne soone eene losrente).
Kinderen:
1. Rodolphus, geb. St. Oedenrode ca. 1610.
2. Daniel Leenders van den Horck, zie V.
3. Jan Leenaert Roeloffs van den Horck, tr. Anne dr. Jans Claessen van den Spijckert.
Hieruit Claes, Roelant, Lenardt, Daniel, Cathalijn, tr. Gijsbert Denis van Lieshoudt, Maijken, tr. Jan Gerit de Cort, Jenneken, tr. Peeter Anthonis van de Laeck.
(St. Oed. R115 fol. 491/1650) (St. Oed. R119 fol.492/1672).
4. Willem Leenaerts van den Horck, overl. tussen 1646 en 1650, tr. 1) Godelina (Odela) dr. Willem Janssen Thomas van Breugel, hieruit Daniel geb. ca. 1625, tr. 2) Marieken, dr. Peter Anthonis Hendricx van de Laeck en Margret Lambers, hieruit Peter, Handrick, Godelina en Mechtelt.
(St. Oed. R113 fol.261/1637) (St. Oed. R114 fol.238 en 242/1640) (St. Oed. R115 fol. 211/1647) (St. Oed. R115 fol. 412 en 415/1650) (St. Oed. R116 fol.510/1657) (St. Oed. R117 fol.107/1658) (St. Oed. R115 fol.81/1646).
5. Hanrick Lenaerts van den Horck, tr. Agnees dr. Jans Joosten van Herentum en Luijtgarde Henrick Spierings. Uit dit huwelijk Margrieta en Jenneken.
(St. Oed. R114 fol.551/1643) (St. Oed. R115 fol.121/1646) (St. Oed. R114 fol.490/1642).

V. Daniel Leenders Roelofs van den Horck, borgemeester van St. Oedenrode in 1626 (St. Oed. R112 folio 139/1626), schepen in 1638 (St. Oed. R114 folio 31/1638),
tr. 1) St. Oedenrode 8-2-1620 Maria Joost Mathijs Vogels (St. Oed. R113 folio 292/1637),
hieruit Joost Daniels van den Horck, en 2 kinderen jong overleden. (St. Oed. R119 fol.326 dd. 1669) (Cijnsreg. Helmond 328-Fiche 583, blz. 4, folio 3, no 21, St. Oedenrode, 1677-1756).
tr. 2) Marijken dr. Hendrick Mathijs Vogels en Cristina Dircx Matijssen Versantvoirt, hieruit Dirck Daniels van den Horck (St. Oed. R114 folio 526/1643).
tr. 3) 1636 Angenees (Neesken) Cornelis, hieruit Cornelis (zie VI), Aert, Anneken, Cathalijn, tr. Jan Ariens van Nieuwelaer, Margriet, tr. Cornelis Jan Tijssen, Jenneken, tr. Aert Jan Aerts, Maijken, tr. Mathijs Dirckx (St. Oed. R119 fol.415/1671) (St. Oed. R114 fol.382/1641) (St. Oed. R114 fol.384/1641) (St. Oed. R118 fol.179/1663) (St. Oed. R117 fol. ../1658) (St. Oed. R119 fol.325/326 (1669).

VI. Cornelis Daniels Leenders van den Horck, ged. St. Oedenrode 07-08-1644 (Ouders Daniel van den Horck en Cornelia Danielis, Cornelia zal een verschrijving zijn, de naam is uit het niets), cappelmeester van de Eerde (St. Oed. R 132 folio 13/1694), tr. Jenneken dr. Dirck Tijssen Versantvoort (St. Oed. R133 folio 12/1699) (St. Oed. R75 folio 323/1669).
Kinderen:
(St. Oedenrode Gemeente Archief toegangsnummer 7833 Inventaris 592/1698 Hoofdgeldlijst: Eerdt ende Eversche. Cornelis van den Hurck ende Jenneken sijn vrouw. Lijsken sijn dochter, twee knechts genaampt Dael? boven de 16 jaer. 3 kinder Dirck, Neesken, Arnoldus ende Tijs de scheper).
(St. Oed. R136 folio 35/1723: Schuldbekentenis door Cornelis van den Hurk aan Roeland van den Hurk sijne soone. Mede gecompareert Daniel Peeter en Arnoldus van de Hurk, Jan Hendrik Driesse man ende momboir van Elisabet van den Hurk, Tonis Jan va Eerdt man ende momboir van Angneesken van den Hurk, alle kinderen ende behoude kinderen van voorschreven Cornelis van de Hurk).
(St. Oed. R 136 folio 205/1725: Daniel van den Hurk woonende tot Hees, Peeter van den Hurk woonende tot Son, Arnoldus van den Hurk, Jan Handrick Driesse als in huwelijk hebbende Lijsbet Cornelisse van den Hurk, Jan Teunisse van Eert in huwelijk hebbende Angenees van den Hurk, Cathalijn Pauwels Vogels weduwe wijlen Dirk van den Hurk en boedelhoudster van de selve en alsoo voogdesse over de vier onmondige kinderen bij de selve en wijlen gemelte man verwekt. O.a. ses sevende parten in een huijs, hoff en landerijen daar aan gelegen ter plaatsche in de Eversche. Neffens erve de eene sijde Wouter Swengels, dandersijde met beijde de eijnde de gemeijnte).
1. Daniel, zie VII.
2. Peeter Cornelisse van den Hurck (St. Oed. R164 folio 166/1695 Huwelijk 7 augustus 1695: Peeter Cornelisse van den Hurck jonghman aut 24 jaren ende Lijneke Mauwerisse van de Ven jonge dochter aut 24 jare geboortich beijde van deeser vrijheijt).
(St. Oedenrode Gemeente Archief toegangsnummer 7833 Inventaris 592/1698 Hoofdgeldlijst:
Neijnsel ende Vressel. Peeter Cornelis van den Hurck ende Catalijn sijn vrouw. 1 kint genaamt Dirck en een dienstmeijscken onder de 16 jaer).
3. Arnoldus, ged. St. Oed. 25-7-1679 (voerman) (St. Oed. R176 folio 341/1730 :
Schepenen verclaaren dat Arnoldus Cornelisse van den Hurk geboortig is van deze vrijheijt van goede en eerlijke ouders en ook ter tijde als hij hier heeft gewoont altoos eerlijk ende wel gecompeteert ende gedragen heeft, sonder iets ter contrarie gehoort, gesien of verstaan te hebben, als dat hij bij ongeluk soo men verstaat een mans slag aan den persoen van Jan Peeters Verhoeve souw begaan hebben. Versoekende wij schepene der halve aan alle heere officieren die dese onse certificatie sal werden vertoont, den selve vermits sijne ellendige staat alle hulp te willen aandoen).
4. Elisabeth, ged. St. Oed. ...-4-1676, get. Theodorus van den Hurck en Joanna van Santvoort.
5. Angenees (Agnes).
6. Cornelia, ged. St. Oed. 21-7-1684, get. Leonardus van den Hurck.
7. Dirck, tr. Catalijn Pauwels Vogels (1711 kind geboren te Best).
(St. Oed. R162 folio 424/1690: Cornelis Daniels van de Huerck pacht een hoeve gemeijnelijck (genaamt) Ten Velde, gelegen binnen deeser vrijheijt ter plaetse aende Eversche).
(St. Oed. R119 folio 508/1672: Alsoo Lambert Ariaen Raijmackers heeft gehadt van de weduwe Heeronimus de Clerck secker hoeff lants, bestaende in huijsinge, weijde, hoij ende teulanden. Te saeme gelegen ter plaets Ollant op Houtem onder Rijsinge, soo als die voorschreven Lambert tegenwoordich in sijn gebruijck is hebbende. Cornelis Daniels van de Horck, die welcke de gemelte hoeve heeft overgenomen).
(St. Oedenrode R156 folio 320/1717: Cornelis van den Hurck koopt op 11 october 1698 eene schoone en wel gelegen hoeve bestaende in huijsinge, scheure, schaeoskoij, schop, backhuijs, hoff ende boomgaert etc. gestaen ende gelegen onder Sint Oedenrode ter plaetse genaemt op de Coeveringh).

VII. Daniel Cornelisse van den Hurck, geb. ca. 1669, tr. St. Oedenrode 28-6-1695 met Helena Jan van Gri(e)nsven
(St. Oed. R164 fol.156 en 158. Huwelijk 28 junij 1695 : Daniel Cornelisse van den Hurck jongman geboortich van deese vrijheijt out ses en twintich jaeren ende Helena van Griensven jongedochter out omtrent inde eene en twintichste jaer woonende binnne de stadt. Met consent van Gijsbert van Griensveen als oom ende momboir van voorschreven Helena van Griensven. Naerdien gebleecken is dat de geboode onverhinderlijck gegaen sijn soo binnen de stadt van den Bosch als binnen deeser vrijheijt).
(BP 1690 fol.153r dd.12/1702: Daniel van de Hurck bezit (uit de erfenis van zijn vrouw) een hoeve te Helvoirt (een groot schoon huis en brouwerij).
Kinderen te Helvoirt:
1. Joannes, ged. 23-06-1696, get. Gisbertus van Grinsven en Joanna Cornelissen.
2. Wilhelma, sub conditione ged. 30-05-1697, get Walteris Broecken noe Cornelij van den Hurck en Emerentiana Broecken.
3. Arnoldus, ged. 26-04-1701, get Petrus van den Hurck en Agnes van den Hurck.
4. Elisabeth, sub conditione ged. 14-12-1703, get. Ludovicus Laermans noe Theodori van den Hurck en Catharina Joann(a?) van den Nieuwelaer.
5. Agnes, ged. 21-03-1706, get. Arnoldus van den Hurck en Mechtildis van den Hurck
6. Joanna, ged. 04-06-1707, get. Rodolphus van den Hurck en Cornelia van ...elen.
7. Johannes, ged. 23-03-1709, get Franciscus van Grinsven en Magdalena Brocken.
8. Franciscus, ged. Boxtel 24-8-1711, geen getuigen vermeld. Bij de doop staat ook ex Helvoort genoteerd.
9. Maria, bij haar huwelijk wordt aangegeven dat zij in Boxtel geboren is.

Tot zover, je kunt vooruit. Succes!
Tiny van Dooremolen.
HenkD zei op 7 juli 2019 om 11:00
Vermeldingswaardig is ook dat een Daandel van den Hurk in 1710 genoemd wordt als meester timmerman en poorter van de heerlijkheid Sint Oedenrode. Hij wordt dan verzocht door de heer Henrij Walrave Gage om verklaring af leggen over de bouwvallige hoeve ten Hout.
Hij en zijn vakgenoot Paulus Ariaens geven aan dat van de hoeve 2 balken waren gebroken,
een ondersteund en een derde balk was vermolmd en onbruikbaar. 2 stijlen waarop het huis moet rusten waren gebroken en ondersteund. De stijlen hadden worm of wars hout, daardoor waren ze uit elkander getrokken en vermeuteld. De schouw gebarsten, de kelder open en op plaatsen ondersteund. De timmerlieden konden niet begrijpen dat het huis niet was ingestort. Nog nooit zagen ze een huis wat zover vervallen was. De hoeve is geheel afgebroken en in 1707 weer opgebouwd.

Er was in die tijd duidelijk geen bouw- en woningtoezicht.

Mooi verhaal maar verder ook interessant zo'n gezin met connecties in Sint-Oedenrode, Mierlo, Den Bosch, Helvoirt, Boxtel, Heeze, Gemert, Deursen en Hilverd (?).

Helena Janssen van Grinsven is hoogstwaarschijnlijk een dochter van Joannes van Grinsven (*Den Bosch 30-11-1627/+vóór 1695).
Dat was een zoon van Franciscus Adriaen van Grinsven (*Helvoirt ca 1595/+Den Bosch 9-11-1660) (schout van Helvoirt en Haaren) x (Haaren 3-2-1623) Heijlwigis Embrecht Heesters (*Helvoirt) (dochter van Embrecht Gijsbert Reijnier Heesters en Christina Adriaan Witlocx)

Maar (nog) geen doop van Helena kunnen vinden.
Max zei op 5 juli 2019 om 20:05
De twee Boxtelse kinderen van Daniel van den Hork 'ex S.Oda Roij' en Helena ex Helvoirt:

- Fransciscus ged. 24-08-1711 zonder getuigen
- Maria ged. 13-03-1713 get.: Daniel van Santvoort & Joanna van den Hurck
Siem zei op 4 juli 2019 om 19:46
Bedankt Tiny, dit is zeer waardevolle informatie. De getuigen matchen in grote maten met de informatie die ik nu heb. Ik ben bezig met de stamboom van mijn partner, de zoon Joannes (1709) is de lijn waar hij uit voortkomt. Bij zijn huwelijk staat wel vermeld dat hij uit Helvoirt komt. Dirck Danels en Joost Daniels lijken broer te zijn van Cornelius inderdaad maar niet helemaal duidelijk of ze dezelfde moeder hebben als Cornelius. Daniel Lenaerts van den Hurck is meerdere malen gehuwd geweest namelijk.
HenkD zei op 4 juli 2019 om 18:40
Nou, om de kinderschare compleet te maken:
van nr. 8, Franciscus wordt bij zijn huwelijk op 14-7-1737 (Heeze) aangeven dat hij in Boxtel geboren is.
En dan heb ik nog :
9. Maria - doop niet gezocht - maar bij haar huwelijk wordt eveneens aangegeven dat zij in Boxtel geboren is.

Dan heb ik nog 2 mogelijke (!) kinderen van Daniel van den Horck en Cornelia Danielis:
- Dirck Danels van de Hurck gehuwd met Ariken Ariaen Coppens;
- Joost Daniels van den Hurck gehuwd met Geetruijt Jan Thomas van de Mosselaer
(kinderen: Thomas, Willem ende Jan).

Veel informatie is in de schepenprotocollen te vinden maar is wel lastig te koppelen.
Tiny van Dooremolen zei op 4 juli 2019 om 18:12
Siem, om de hamvraag meteen te stellen: is een van de in Helvoirt gedoopte kinderen je voorouder, zo ja, wie?
Tiny van Dooremolen zei op 4 juli 2019 om 17:35
Voor de mede-puzzelaars voor Siem hierbij de doopgetuigen bij de Helvoirtse dopen van het echtpaar Van den Hurck en Van Grinsven:
1. Joannes
Ged: 23-06-1696 get Gisbertus van Grinsven en Joanna Cornelissen
2. Wilhelma sub conditione
Ged: 30-05-1697 get Walteris Broecken noe Cornelij van den Hurck en Emerentiana Broecken
3. Arnoldus
Ged: 26-04-1701 get Petrus van den Hurck en Agnes van den Hurck
4. Elisabeth suc conditione
Ged: 14-12-1703 get Ludovicus Laermans noe Theodori van den Hurck en Catharina Joann(a?) van den Nieuwelaer
5. Agnes
Ged: 21-03-1706 get Arnoldus van den Hurck en Mechtildis van den Hurck
6. Joanna
Ged: 04-06-1707 get Rodolphus van den Hurck en Cornelia van ...elen
7. Johannes
Ged: 23-03-1709 get Franciscus van Grinsven en Magdalena Brocken
8. Franciscus
Ged: 24-08-1711 ??

Getuige Gisbertus van Grinsven (1696) is dus de eerder genoemde oom van Daniel Cornelis van den Hurck.
Dan blijft nog steeds de vraag van Henk D. op 3 juli: zitten we met Daniel van den Hurck op het goede spoor (zie de basisvraag van Siem op 2 juli)?

Tiny van Dooremolen.
Siem zei op 4 juli 2019 om 14:15
Ik zit even verder te kijken en ik heb de doopakte van Cornelius uit 1644 kunnen vinden. Inderdaad staan daar als ouders vermeld Daniel van den Horck en Cornelia Danielis. Echter als ik het in een breder plaatje probeer te passen, zie ik dan in andere genealogische publicaties dat deze Daniel wordt aangegeven als zoon van Daniel Lenearts van den Hurck en zijn derde vrouw Anges Cornelissen. Daniel Dit geeft opnieuw onduidelijkheid, ik heb geen andere kinderen kunnen vinden van Daniel en Cornelia.
Siem zei op 4 juli 2019 om 13:06
Wederom ontzettend bedankt voor het meedenken. Allereerst Tiny heb ik deze via Family Search indexen kunnen achterhalen, echter werden hier geen getuigen bij vernoemd.

De Daniel waar ik naar kijk is inderdaad in 1695 gehuwd met Helena Joannis van Grinsven. Zijn ouders zouden dus Cornelis Daniel van den Hurck en Joanna Versantvoort zijn ? Wat ik dan wel vreemd vind, is dat het stel geen kind vernoemd heeft naar vader Cornelius. Jan Ariens is in dit geval niet de vader van Daniel en misschien is dit inderdaad de man van de eerdergenoemde Catharina aangezien er wel getuigen bij deze dopen zijn met de naam Van den Hurck.

Dit maakt alles logischer, zo zie je maar toch alles zelf goed checken.
Tiny van Dooremolen zei op 3 juli 2019 om 17:34
Siem hoe kom je aan het rijtje dopen uit Helvoirt?
Peter van de Laar zei op 3 juli 2019 om 14:48
Aanvullend op HenkD nog een optie:
Daniel Jan Lenaers van den Hurck, ged. Sint-Oedenrode 15-7-1647, get. Guilielmus ….. ? , Margareta Guilielmus {RK-doopboek Sint-Oedenrode 1637-1648; fol. 62}

Inventaris 119 jaar 1672 folio 518
Daniel Janssen van de Horck tot sijne mondige jaeren gecomen sijnde. Die welcke heeft gelaudeert geapprobeert ende geconsenteert in alsulcke vercoopenninge als sijne broeders ende susters ende swahers in sijn apsentie hebben gedaen. Soo van huijsinge, meubelen als andersints. Gelovende die voorschreven comparant daer op vuijt ofte nimmermeer geen actie recht ofte pretens sal pretenderen.
Inventaris 119 jaar 1672 folio 519
Nicolaes, Roelant, Lenard, Cathalijn weduwe Denis Peter, Thonis van de Laeck man ende momboir van Jenneken sijne huijsvrouwe. Jan Gerits de Cort man ende momboir van Maijken sijn huijsvrouwe. Alle kinderen ende erffgenamen van wijlen Jan Lenaerts van de Horck ende Anna dochter Jan Claesssen van de Spijckert sijne huijsvrouwe. Een stuck teullant, gelegen ter plaetse opde Hoeff. Hebben sij wettelijck ende erffelijck opgedragen ende overgegeven aen Daniel Janssen van de Horck haeren broeder ende dat voor sijne kintsgedeelte van sijn voorschreven ouders achtergelaten.
Inventaris 119 jaar 1672 folio 520
Daniel Janssen van den Horck een stuck teullant gelegen ter plaetse opde Hoeff, heeft hij vercocht aen Handrick Lamberts Kempts.
Inventaris 119 jaar 1672 folio 521
Lendert Janssen van de Horck heeft vernaedert het boven geschreven stuck ackerlants.
HenkD zei op 3 juli 2019 om 14:22
Het gaat er nu dus om welke connectie Siem - de vraagsteller - heeft met Daniel. Want dan pas kan verder gegaan worden met ofwel:
- Daniel Cornelisse van 1669; danwel
- Daniel van ?-4-1676, zn van Johannes Ariens.

Kortom: welke gegevens in de stamboom leiden naar welke Daniel?
Norah zei op 3 juli 2019 om 14:20
En Arnoldus * 25-07-1679 Sint O.


Cornelius van den Horck * 07-08-1644 Sint-Oedenrode.
Ouders Daniel van den Horck x Cornelia Danielis.
Norah zei op 3 juli 2019 om 14:12
Nog twee zussen van deze Daniel gevonden(zelf moet hij van ca. 1669 zijn)

Elisabetha * ...-04-1676 Sint O.
Cornelia * 21-07-1684 Sint O.
Mvg.
Peter van de Laar zei op 3 juli 2019 om 14:01
Daniel is een zoon van Cornelis Daniel Hurcx/van den Hurck en Joanna Dirck Versantvoort. Hij trouwt inderdaad met Helena Jan van Grinsven Bijzonder te vermelden is dat Daniel van den Hurk in 1725 de nieuwe pachter wordt van de “ten Borchwardhoeve” te Heeze op Creijel (Kreijl) niet ver van het gehucht Rul. In 1736 woont Helena, als weduwe van Daniel van den Hurck, op de hoeve die dan in bezit is van Jonker Donnoghue, heer van Geldrop {Huizentelling 5-12-1736 - GA Heeze 582} (zie J.Coenen).
Een aantal van hun kinderen treedt in Heeze in het huwelijk.
HenkD zei op 3 juli 2019 om 12:03
Siem,
In mijn gegevens staat deze Daniel met als patroniem Cornelisse.
Zie deze schepenakte:

7636.164 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.164)
Schepenakte 64 Huwelijk 28 junij 1695
Daniel Cornelisse van den Hurck jongman geboortich van deese vrijheijt
out ses en twintich jaeren ende
Helena van Griensven jongedochter out omtrent inde eene en twintichste jaer
woonende binnne de stadt.
Met consent van Gijsbert van Griensveen als oom ende momboir van
voorschreven Helena van Griensven.
Naerdien gebleecken is dat de geboode onverhinderlijck gegaen sijn
soo binnen de stadt van den Bosch als binnen deeser vriheijt
Datering: 1695
Pagina: 156-+158
Plaats: Sint-Oedenrode
Siem zei op 3 juli 2019 om 11:42
Beste,

Bedankt voor alles reacties. Allereerst ben ik vanuit Daniel Jan Ariens van den Hurck verder gaan zoeken en kwam toen bij verschillende genealogie sites uit die allemaal stelde dat Johannes Ariens de vader was en dat het om de Daniel die in april 1676 gedoopt is gaat. Ik heb dit zelf ook nog bekeken want inderdaad is 19 vrij jong om te huwen, maar deze optie leek zeer aannemelijk. Zodoende ben ik verder gaan kijken.

Peter, de optie die jij noemt lijkt mij bij zeer logisch. Ik heb namelijk het vermoedde dat er een connectie is met het gezin van Daniel Leonard van den Hurck uit Sint-Oedenrode die driemaal huwde en verschillende kinderen kreeg. In 1646 krijgt hij inderdaad een dochter genaamd Catharina die in 1670 huwt met Joannes Adriaens van Nieuwelaer. Het zou zeer goed mogelijk zijn dat de kinderen van dit stel de achternaam van de moeder hebben aangenomen en zodoende de tak die hieruit is ontstaan ook deze achternaam draagt. De getuigen die ik noemden zouden zodoende broers zijn van de moeder. Tot op heden lijkt mij dit het meest logisch, ook al blijft de leeftijd van Daniel bij zijn huwelijk een lastig punt.

Norah, het echtpaar Van den Hurck en Van Grinsven kreeg de volgende kinderen allen gedoopt in Helvoirt:

1. Joannes
Ged: 23-06-1696
2. Wilhelma
Ged: 30-05-1697
3. Arnoldus
Ged: 26-04-1701
4. Elisabeth
Ged: 14-12-1703
5. Agnes
Ged: 21-03-1706
6. Joanna
Ged: 04-06-1707
7. Johannes
Ged: 23-03-1709
8. Franciscus
Ged: 24-08-1711
Norah zei op 3 juli 2019 om 00:44
Hoe heetten de kinderen D. van den Hurck- H. van Grinsven?
Peter van de Laar zei op 3 juli 2019 om 00:44
Ws is Catharina een Van den Hurck. Ik heb deze - niet gecheckte !! - gegevens:
Catharina Daniels van den Hurck, ged. Sint-Oedenrode 19 juni 1646, tr. Sint-Oedenrode 24 jan. 1670 Jan Adriaens.
Tiny van Dooremolen zei op 2 juli 2019 om 22:07
Voordat je verder gaat, Siem: hoe kom je aan de achternaam Van den Hurck bij Johannes Ariens die met Catharina is getrouwd? Volgens mij is er geen Arien van den Hurck, en de hier opgevoerde Daniel zou 19 jaar zijn bij zijn huwelijk. Ik heb mijn twijfels, ik denk dat je te maken hebt met een (veel) oudere Daniel van den Hurck.

Tiny van Dooremolen.