Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:

Reacties (7)

Peter van de Laar zei op 4 december 2019 om 00:52
Het onderstaand archiefstuk zou blijken dat deze Anna in of voor 1722 overlijdt:
154 Stukken betreffende de aanspraken van Jacob de Breff nom.ux. op de nalatenschap van Daniel Hagendorn, weduwnaar van zijn schoonzuster Anna de Decquere, 1722. 1 omslag
Jan Lange zei op 2 december 2019 om 15:04
Uit het huw. in 1679 blijkt duidelijk, door de aanwezigheid van zijn 3 zonen, dat het om dezelfde Aert Hermens Timmermans gaat, lijkt mij als het gaat om de 3 huwelijken. Wellicht is de zoekrichting Grave niet correct, gezien ook het standsverschil, en moeten we zoeken naar een andere familie Deckers (etc.), bijv. in Cuijk/St. Agatha zit ook een fam. Deckers ? Vanuit fam. Van der Poel deze gegevens:
Casper/Jaspar C/Jaspers van Cuijck/van de(r) Poel, ged. te Cuijk op 20.4.1673. Overl. vóór 25.1.1708 te Grave. Huwt te Grave/Overasselt NG (als “Caspar van Cuijck”, wonend te Grave/RK Jaspar Jasparts van Kuijck) op 17/23.1/RK 2.2.1698 met Petronella Vos. Petronella Vos is geboortig van Grave en d.v. (1682-1698 Mr. Smid te Grave) Hendrik Jans Vos (uit Grave) x (otr. NG Grave/ Cuijk 18.8/9.9.1663) Maria Peters Decquers/Deckers, weduwe van Klaas Peters (Grave)/Jacobs (Cuijk). Hendrick Vos, weduwnaar van Maria Dekkers, hertrouwt te NG Grave 14.7.1677 met Josina van der Hage (uit Grave) met attestatie naar Beers. (Dezelfde ?) Hendrik Vos, wednr. van Maria Dekkers hertrouwt te Grave op 8.7.1694 met Hendersken de Rass, weduwe van Gerard Bloemers. Wellicht is Hendrik Jans Vos een z.v. Jan Willems Vos (uit den Reeck) x (NG Grave 9.1.1632) Aeltjen Jacobs van Kerpen (uit Cuijk).
Petronella Vos hertrouwt, als “weduwe van Caspar van de Poel”, te Grave op NG 25.1/RK 15.2.1708 met Jan van Heumen uit Cuijk, wonend te Grave; hun huw. voorwaarden passeren voor notaris Rutger de Haen te Grave dd. 22.11.1714, geassisteerd met Anthoon Jaspers en Arnoldus Goduwaerts. Petronella Vos overlijdt vóór augustus 1717. Jan van Heumen hertrouwt, als weduwnaar van Petronella Vos NG te Grave op 13/RK 29.8.1717 met Geertruijd (Jansen) Heussen, jongedochter uit Grave.
ORA Cuijk 411 dd. 2.12.1709: Maria Vosch, wed. (huwelijk Grave 17.2.1697) van Rudolf van Aken, haar zwager Jan van Heumen x Petronella Vosch, Allegonda Vosch, wed. (huwelijk vóór 1698) van Jan van Batenburgh, Hendrina Vosch, wed. (huwelijk Grave 1.6.1704) van Jan van Westrenen, allen kinderen van Hendrik Vosch en Maria Deckers, verkopen onroerend goed te Cuijk. Idem 412 dd. 25.5.1719 van goed te Kl. Linden.
Sch. L.v. Cuijk 414 dd. 21.5.1731 Hendrick van Elderom als voogd van onm. kinderen van Theodorus van Batenburg en wijlen zijn vrouw Maria de Decquere verkoopt aan weesmeesters binnen de stad Grave hooi- of weiland te Linden genaamd Hendrik Vossecamp, oost de erfgenamen van Margaretha Coeberg, west Catharina Gasthuijs te Grave, zuid de erfgenamen Jan Thomassen en noord de hoogwelgeboren freule van Heumen voor 600,-.
Not. Grave 44 dd.6.3.1726 Hendrick van Eldrum, aangestelde voogd van de onmondige kinderen van Maria de Decquere, overleden te Grave op 27 november 1724 en Theodorus van Batenburgh en Maria Vosch weduwe van Aken, maken de inventaris op in het sterfhuis van bovengemelde persoon, waaronder een huis en erf op de hoek van de Hamstraat, naast de Pellecaen en een hooikamp onder Groot-Linden.
Eric zei op 2 december 2019 om 13:47
Inmiddels vraag ik me af of Aert Hermens (Timmermans) die eerder getrouwd was met Catharina van Dael en Adriana Doppers inderdaad degene was die in 1679 met Anneke Decquers trouwde. En of deze Anneke dan uit onderstaande familie kwam? Dat betwijfel ik. Er lijkt dan nog wel wat standsverschil te bestaan, blijkens onderstaande fragmenten van de familie Deckers / Decquers / De Decquere / Deckere die ik gevonden heb.

Joseph (de) Decquere, kapitein in Spaanse dienst, heer van kasteel Croy, was rond 1620 gegoed te Stiphout en Lieshout. Hij trouwde met N.N. van Stakenbroeck. Zij zijn de ouders van Adriaan (de) Decquere, die hieronder wordt genoemd.
Joseph had ook nog een natuurlijke zoon Willem, verwekt bij Marieken Willem Hendrickx. Hij werd op 16 augustus 1660 onterfd uit een goed te Lieshout (BHIC, toegangsnr. 5122, inv.nr. 79)

Adriaan (de) Decquere, geboren rond 1585, ritmeester in statendienst, overleden op 24 maart 1647 in Grave. Hij trouwde met joffer Margrieta van Lier, dochter van jonker Roelof van Lier en Yda van Berckel. Hieruit stammen:
1. Lucretia Decquere, gedoopt in maart 1613 in Grave. Zij trouwde voor 1639 met jonker Everhard du Pijn (Dupin), licentiaat.
2. Yda (Yken) de Decquere, gedoopt in maart 1615 in Grave.
3. Catharina Decquere, gedoopt in februari 1617 in Grave. overleden op 26 juli 1693 in Den Bosch, begraven op fort Isabella. Zij trouwde in juni 1639 in Grave met Maurits Halket, kapitein in een Schotse compagnie in statendienst, overleden in 1675 tijdens het beleg van Maastricht.
4. Roelof (Rudolph) de Decquere, gedoopt in januari 1623 in Grave, hoogbaljuw van Boekhout (1671). Hij trouwde op 12 september 1644 in Beers met Maria Magdalena Loreine (Suvrijn), geboren in Vlaanderen, woonachtig in Handel.
5. Maria de Decquere, gedoopt op 8 april 1625 in Grave.

6. ANNA (ANNEKEN) DECQUERE, gedoopt op 28 juni 1628 in Grave. Is zij misschien degene die in 1679 trouwde met Aert Hermens ??? En is dit dan ook dezelfde Aert Hermens die eerder getrouwd was met Adriana Doppers en Catharina van Dael ??

Waarschijnlijk stamt hieruit ook:

Willem de Decquere, koopman te Grave, overleden vóór 16 september 1675.
Hij trouwde vóór 3 april 1655 met Maria Florissen van Gemert. Hieruit:
1. Catharina Decquere. Zij trouwde met Willem Hagen, overleden vóór 23 oktober 1677.
2. ANNA DE DECQUERE, begraven op 29 februari 1740 te Velp. Zij trouwde met Arnoldus (Aert) Aerts, zoon van Wemmer Aerts, schepen van Grave, en Cornelia Barten. Arnoldus Aerts maakte op 9 oktober 1674 zijn testament voor de schepenen van Grave. Anna hertrouwde op 27 december 1685 in Beers met Daniel Hagedoorn, kapitein in statendienst.
3. Rudolph Decquere, overleden vóór 29 augustus 1689.
4. Maria de Decquere, overleden op 23 juni 1741 te Velp. Zij trouwde op 16 november 1681 in Mill met Gijsbertus Cremers, licentiaat en advocaat te Boxmeer, overleden vóór 29 juni 1699. Zij hertrouwde met Albert François van der Heijden.
5. Henricus de Decquere. Hij trouwde met Philipina Isabella de Fierlandt, overleden op 7 november 1717 in Den Bosch.. Hij hertrouwde met Johanna Mulders.
6. Franciscus de Decquere. Hij trouwde op 22 juli 1686 in Grave met Anna Magdalena Alida Heuvel. Hij hertrouwde 25 november 1703 in Niftrik met Anna Elisabeth Gerrits.
7. Adriana de Decquere, overleden vóór 24 januari 1704. Zij trouwde 22 februari 1685 in Overasselt met Jacob de Breff, ontvanger van het ambt van Maas en Waal.
8. Willem de Decquere, woonachtig te Velp. Hij trouwde 11 februari 1694 in Overasselt met Helena Cecilia van Kessel, weduwe van Jan Baptist Cooghe. Hun zoon Willem was later advocaat in Herpen.
Eric zei op 1 december 2019 om 20:16
Hallo Norah, ik ben het eens.
Daniel Hagedoorn was in 1685 in Beers getrouwd met Anna, een dochter van Willem de Decquere (of Decquers / Deckers), koopman te Grave, en Maria Florissen van Gemert. Zij was eerder getrouwd met Aert, de zoon van Wemmer Aerts, schepen te Grave, en Cornelia Barten.

Aert Hermens trouwde in 1679 (in Beers?) met een andere Anna Decquers. Zij had toen wel twee volwassen zonen, Hendrik en Willem. Ik zie ook wel een familierelatie, vanwege de naam Willem. Helaas kan ik die echter nog niet plaatsen.
Een hard bewijs dat Aert Hermens dezelfde is als degene die eerder met Catharina van Dael en Adriana Doppers was getrouwd heb ik ook nog niet gevonden. Maar de namen van zijn zonen Baltus Aerts, Herman Aerts en Gerrit Aert, die hem assisteerden bij het huwelijk met Anna Decquers, wijst hier wel op.
Dank je wel in ieder geval voor het meedenken.
Norah zei op 30 november 2019 om 17:06
Zie ook: www.siskens-van-heijst.nl (voor wat het waard is)

Met wie Anna 2 de eerste keer getrouwd is geweest, was de zoon van ene Wemmer Aerts en Cornelia Barten.
Bij Anna 1 kan men eerder uitgaan van een geboorte van ca. 1620/1630, het zijn verschillende dames.
Ik zie wel een familierelatie vanwege de naam Willem de Decquere. (Chique schrijfwijze van Dekkers...;)
Norah zei op 30 november 2019 om 12:39
Volgens -schepenprotocol Grave-, waren Johannes en Daniel Hagedoorn, erfgenamen van Anna Hagedoorn, geboren de Decquere, op 12-12-1743.
Degene die in 1740 in Velp begraven werd, moet zij dus zijn. Hiervoor leefde dit echtpaar namelijk nog. Ik ga uit van een geboorte van haar rond 1660.
Maar in 1679 had deze zelfde? Anna al volwassen zonen.....
Eric zei op 30 november 2019 om 11:54
De vrouw van Daniel Hagedoorn is in ieder geval niet de dochter van Adrian Decquere en Margriet van Lier.
Ik vond namelijk intussen het volgende:
Daniel Hagendorn kapitein luitenant van de graaf van Nassau Sarbrugh uit kracht van procuratie van zijn schoonmoeder Maria Florissen van Gemert weduwe van Willem de Decquere in leven koopman dd 21 november 1687 verklaart 22-1-1688 te appelleren tegen het vonnis van het gericht van Moldijck dd 13 januari 1688 in de zaak van zijn schoonmoeder tegen Paulus Inde Betouw, de ontvanger Braber en Gerard Toscane (BHIC: toegang 7128, inv, nr, 4,).
En ook nog:
Cornelia Barten weduwe van Wemmer Aerts transporteert 31-10-1693 aan Anna de Decquere eerder gehuwd met wijlen haar [eerste comparantes] zoon Arnoldus Aerts en nur hertrouwd met de kapitein Hagendorn twee obligaties.
BHIC: toegangsnr. 7128, inv.nr. 5).

Mijn conclusie is dat Daniel Hagedoorn niet in de bovengenoemde huwelijksketen thuishoort. De vraag is of het inderdaad Aert Hermens Timmermans was, die in 1679 trouwde met ene Anna Decquers? En wie was deze Anna dan?