Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:

Reacties (109)

Jan Lange zei op 31 januari 2021 om 16:09
Graag gedaan !
Jan. W. Janssen. zei op 31 januari 2021 om 14:42
L.S.

IK heb genoten van de discussie op dit forum. Een door mij als eenvoudig genealoog gestelde vraag werd met deels op wishful thinking (zeker door mij) , deels door goed doordachte redeneringen berustend beantwoord. Daarbij gebruik makend van voor mij minder goed toegankelijk materiaal. Vandaar dat de gedachte van de vondeling redenering mij aanvankelijk het meest aansprak. Ieder geeft zijn mening maar luistert naar elkaar. En zo hoort dat.
Prima die opmerking van Jan Lange: Doe er mee wat je goed dunkt. Net een democratie!
Overigens zie je nu maar weer: Een gek kan meer vragen dan 10 wijzen kunnen beantwoorden.
Het was mij een genoegen.

Jan Janssen. En blijf allemaal gezond!

P.S.
De sommetjes onder aan de bladzijde zijn makkelijker op te lossen.
Jan Lange zei op 30 januari 2021 om 19:55
Ik ben zelf em. pastor, dus ik weet er alles van. Maar ik steek mijn hand ook niet in het vuur voor al mijn doopinschrijvingen. Je schrijft zo goed mogelijk op/over, wat je aan info van anderen voor handen hebt. Natuurlijk vaar ik niet op de evt. dronken/verstrooide pastoor; het overgeschrevene klopt exact met de andere tekst. De discussie is wat mij betreft aan een eind, omdat, behalve een VALIDE doopinschrijving alles compleet is aan dit verhaal. Hoe duidelijker wil je het (ook zonder doopacte) nog hebben na de acte uit 1729 ? De termen (half)broer staan voor een dubbelgecheckte realiteit en het klopt allemaal, ook de naam van de overl. man van Geertruij, en de gemelde acte uit 1719. Als we hier ?? achter gaan zetten, dan is geen enkele acte nog betrouwbaar. En kijk naar het handschrift in de acte zelf, daar bespeur ik weinig dronkenschap aan bij de klerk van de ambtman. Maar het gaat me niet om gelijk hebben, ik heb mijn werk gedaan en het is up to you/Jan om er wat mee te doen of niet natuurlijk.
Peter van de Laar zei op 30 januari 2021 om 19:09
Hermanus ipv Henricus werpt inderdaad een heel ander licht op de zaak. Maar misschien was de schepen of klerk wel dronken...))
Jan , is voor jou de discussie gesloten omdat je uitgaat van de dronken pastoor......?
Wat dat laatste betreft houd ik het op een fout uit later tijd bij het overschrijven van de doopboeken. Gezien het handschrift lijkt alles kort na elkaar te zijn genoteerd.
Ik heb relatief veel priesters in mijn familie. Ze dronken allemaal wel wijn, maar waren nooit dronken....
Norah zei op 30 januari 2021 om 11:58
In dit mannenbolwerk genealogie sluit ik me bij de bevindingen van de laatste spreker aan;)
Jan Lange zei op 29 januari 2021 om 23:46
Mijn reactie 29 januari 2021 om 16:54 met de acte van 1729 staat als een huis. Daar kun je van alles van denken, maar ik weet het/genoeg zo. Discussie wat mij betreft gesloten.
Jan. W. Janssen. zei op 29 januari 2021 om 23:08
L.S.

Dit is voor mij hogeschool genealogie waar ik mij als bescheiden amateur buiten hou. Ik vind het knap hoe jullie doop, trouw, geboorte akten en getuigen kunnen koppelen aan notariële akten v.w.b. erfenissen. Mijn complementen hiervoor.
Persoonlijk ben ik gezien het bijschrift op de "geboorte akte" van Gertruda dat de moeder onbekend is een aannemelijke reden is dat zij in een gezin van de Stay als vondeling is opgenomen. Welk gezin zal dan wel niet met zekerheid vast te stellen zijn. In zo'n kleine gemeenschap wist iedereen wel wie van wie zwanger was dus het aangegeven kind stamt waarschijnlijk van een "betere dame" van buiten het dorp. Mooi bedacht. Toch?
Voorlopig laat ik het er maar bij

Jan Janssen
Jan Lange zei op 29 januari 2021 om 21:14
Nog nagekeken in origineel: Er staat inderdaad wed. van Hermanus Jansen sc. 132. Heb deze en eerdere 15.41 uur meldingen doorgegeven aan BHIC.
Norah zei op 29 januari 2021 om 19:49
Zie bericht > 21/1 20.21 u. j.l. Dit staaft ook het patroniem Geurts.
Jan Lange zei op 29 januari 2021 om 17:32
Ik houd het erop, dat het geen vondeling is, want dan heb je je argument in het vorige bericht. Ze deelt nl. wel mee in de erfenis. Wat mij betreft is bewezen in welk familieverband ze thuis hoort, nl. niet bij Christaen Sweeren van de Staij, maar bij Christiaen Geurts van de Staij. En is haar doop ergens tussen 1674 en 1680 (nog) niet gevonden, als beide mogelijkheden in 1678/1682 niet valide blijken.
Peter van de Laar zei op 29 januari 2021 om 17:15
Mijn reconstructie:
In het geval van een vondeling is het helemaal niet ondenkbaar dat in eerste instantie Leonardus het kind ten doop houdt. Misschien omdat het kind op zijn erf te vondeling is gelegd. De doop moet snel gebeuren en Leonardus kwijt zich van zijn taak. Na de doop lijkt het toch wel 'handiger' het kind bij Christiaen onder te brengen, en zo geschiede....
Als je een meer plausibele weet, Jan, je bent welkom....
Jan Lange zei op 29 januari 2021 om 16:54
Dat klopt, maar gezien de “vader” van de "vondeling" Leonardus heet lijkt het logischer, dat ze bij de Leonardus Geurts vd Staeij iets te maken heeft.
Onderstaande acte plaatst haar m.i. duidelijk in gezin van Christiaen Geurts vd. Staij x Lijsbeth Fransen x Jasper Goosen Lovendael:
Ambtman Cuijk Vb. dd. 19.11.1729 Geertruij van de Staij, weduwe van Hendrikus (moet zijn ? Hermannus) Jansen, laat onverdeeld goederen na aan een onmondig kind en aan haar BROER Geurt van de Staij. Geurt had zijn onverdeelde helft op 11.7.1719 verkocht aan Gosen Lovendael, comparante's HALFbroer. Als momboirs over het kind worden aangesteld Peter Gerrits, haar neef en Derk Lovendael haar HALFbroer.
RA Vb. 287 dd. 24.2.1712 Derick Lovendael heeft getransporteerd aan Gossen Jaspers Lovendael zijn broer en Wilhelmina Zeelen zijn huisvrouw… Zie bericht 25 januari 2021 om 23:57.
Peter van de Laar zei op 29 januari 2021 om 16:13
Als Gertrudis de vondeling was, en opgenomen in het huishouden van Christiaen van de Staij, dan is het wel te verklaren dat er vanuit dat huishouden getuigen zijn, bv bij haar trouwen en doop van een kind, maar is het m.i. helemaal niet vanzelfsprekend dat zij meedeelt in een erfenis.
Jan Lange zei op 29 januari 2021 om 15:41
RA Ambtman Cuijk Vb. dd. 27.1.1731 Hendrik van de Staij en Johannes Cappitiens worden aangezocht om op te treden als momboirs over de twee onmondige kinderen van Teeus Peters en Derriske van de Staeij, met name Peter en Anna Teeuwsen, om over te kunnen gaan tot scheiding en deling tussen Hendrik Fransen, Reijnier Hendriks en Jacomina van de Staeij, over de goederen hen aangekomen van Christiaen van de Staeij en Anna van Kessel, hun gewezen bestevaer en bestemoeder.
Dus de vader en moeder van Theodora vd Staeij, als onw. kind ged. Vb. 24.6.1684 d.v. Christiaen Sweeren x Anna Hendriks. Get. o.m. Sweer vd Staij. Zie bericht 22.1. om 23.12 uur. Ook Henricus (1696) en Jacomina/Jacoba (1689) passen in dat gezin, maar geen spoor van Gertrudis, die toch ook zou moeten erven. Dan de genoemde acte dd. 16.8.1727 klopt in regest niet:
De weduwe Cristiaen Sweeren geassisteerd met Christiaen van Langen als haar geauthoriseerde momboir volgens akte van 08-01-1722 opgemaakt voor de amptman Walraedt, baron van Steenhuijs, vrijheer tot Heumen en Oploo ten opzichte van een onmondig kind verwekt uit huwelijk van Christiaen Sweeren; RENIER VAN DE STAEIJ x MARIA COPPEN; Henricus van de Staeij en zijn vrouw Gertruij Gudden; Jan Versleijen en Jacoba van de Staeij echtelieden; De kinderen van Theunis (IS: THEUW) Peters geassisteerd met Renier en Henricus van de Staeij als ooms en bloedmomboirs..... Ook hier geen Gertrudis. Dus dit valt zeker af.
Jan. W. Janssen. zei op 26 januari 2021 om 21:30
Mooi verhaal van Peter van de Laar. Komt mij aannemelijk voor. Moeder onbekend, staat op de akte. Kind krijgt dan de achternaam van Leonardus (Stay) of Christianus Stay. Voornaam van een van de ouders van genoemde heren?
Dan Zou ik dus een voormoeder hebben die weliswaar van de Stay heet maar het niet is.
Heeft wel wat!

Jan
Jan Lange zei op 26 januari 2021 om 13:22
Deze Leonardus KAN de broer van Christiaen zijn. Maar die is getrouwd, zie acten hierboven. Ook hier blijven m.i. ook veel vraagtekens hangen. Dit is wel heel vreemd: vader bekend, moeder onbekend. Meestal is het andersom. Maar bij een vondeling is de vader ook onbekend en had pastoor een notitie gemaakt. De get. Jan van den Hoeck zal deze wel zijn: Johan van Hoeck,geboren te Vierlingsbeek, wonende te Smakt, mr., schoolmeester op die Smack x Vb.19.1./15.2.1685 Anna Willems, wonende te Holthees. Elisabeth Jaspers lijkt mij niet de vrouw van Christiaen Geurts vd Staij, die heet van haar eigen Fransen en haar man Jasper is dan al 12 jaar dood.
Los daarvan Christiaen en Elisabeth huwen in 1674, in 1680 vinden we pas een eerste kind Godefridus, daar zit een groot gat tussen. In 1699 figureert voor het eerst de doopget. Gertrudis vd Staij, geb. ca. 1679.Dus blijven ???
Leendert Geurts van de Staeij huwt als wednr. (huw. vóór 1684) van Geertruijt Rutjes Vb. 9.10/2.11.1687Dilia Jilessen Sweerts. Leonardus vd Staij overl. Vb. 20.4.1728.
Jan Lange zei op 26 januari 2021 om 00:08
De eerste vrouw van Goossen Jaspers Lovendael overl. Vb. 28.9.1691; huw. met deze Anneke Hendriks 2.11.1686.
Peter van de Laar zei op 26 januari 2021 om 00:07
Ik begrijp de teleurstelling. Maar ik stuit in het doopboek op een mogelijk alternatief:
Op 8 mei 1682 wordt door ene Leonardus een kind, waarschijnlijk een vondeling, ten doop gehouden; als getuigen treden op Joannes van Hoeck (koster?) en Elisabetha Jaspers, ws de vrouw van Christiaan van de Staij. Het kind krijgt de naam Gertrudis… {RK-doopboek Vierlingsbeek 1675-1748; invnr. 30, fol. 12}
Ik neem aan dat Leonardus de broer van Christiaen is. Mogelijk wordt Gertrudis in het gezin van Christiaan geplaatst en wordt dan ook naar hem genoemd.
Jan Lange zei op 25 januari 2021 om 23:57
Goed, terug naar af. Bij haar huwelijk in 1713 met Hermannus Janssen zijn get. Goossen Jaspers Lovendael, Theodora Zeelen en Gerritje Hendriks. Ik heb al eerder gewezen op betrokkenheid van Gertrudis vd Staij met fam. Goossen Jaspers Lovendael-Willemina Zeelen (doopget. 1707) en (zijn broer) Mathijs Lovendael x 1699 Johanna Smits. Goossen Jaspers Lovendael huwt V.b. 5/19.2.1702 met Willemke Zeelen; hij is wednr. van Anneke Hendriks. Ligt hier een link ? Godefridus van de Staij is in 1721 doopget. bij kind van echtpaar Lovendael-Zeelen nl. Dat kan de Godefridus zijn die Vb. ged. 1680 is als z.v. Christiaen Geurts vd Staij. In 1698 is sprake van onm. kinderEN van Christiaen Geurts vd. Staij, wiens vrouw wed. is van de vader van Mathijs en Goossen Lovendael. De niet gevonden doop van Gertrudis sluit in dit verband niet uit, dat Gertrudis als halfzus/Godefridus als halfbroer van de kinderen Mathijs en Goossen Lovendael zo toch te linken is als d.v. Christiaen Geurts vd Staij x 1674 Elisabeth Fransen x 1660 Jasper Goossens Lovendael. Gertrudis is dan genoemd naar haar grootmoeder Geertje Melskens.
Jan. W. Janssen. zei op 25 januari 2021 om 23:54
Hallo Norah en Jan
Interessant... was ik net zo tevreden. Maar het verleden zit vol geheimen!

Jan
Peter van de Laar zei op 25 januari 2021 om 22:04
Dat gebeurt me toch te vaak, dat de pastoor de schuld krijgt. In dit geval niet terecht denk ik.

Gertrudis wordt m.i. niet in 1678 gedoopt. Gerardus Janssen (Briens) en Elisabeth Jansen (van Rijswijck) laten ten minste nog een kind dopen. Elisabeth hertrouwt en heeft nog verschillende kinderen bij Joost Aerts. Ik zie geen reden de doop van Gertrudis van hun "af te nemen".

Gerardus Janssen Briens; tr. Elisabeth Franssen (van Rijswijck?)
Uit dit huwelijk:
Joanna, ged. Vierlingsbeek 15-3-1676, get. Gerardus van de Mortel, Margaretha Smits {RK-doopboek Vierlingsbeek 1658-1811; invnr. 2, fol. 38}
Gertrudis, ged. Vierlingsbeek 19-8-1678, get. Franciscus van Rijwijck {RK-doopboek Vierlingsbeek 1675-1748; invnr. 30, fol. 6}
Lisbeth van Rijwijck (uit Holhees, wed. Gerrit Janss); tr.(2) Vierlingsbeek 28-7-1680 {RK-trouwboiek Vierlingsbeek 1648-1732; invnr. 26, fol. 268} Joost Arts (uit Holtshees)
9-12-1689
Aktenr.45 Joost Aerts als last en procuratie hebbende van zijn huisvrouw Lijsbeth van Rijswijck, Jan Aerts en Beelken Hendricx zijn huisvrouw, Peerke Aerts met Willem Jans haar momboir in dese, Pouwel Aerts en Allert Goossens met Maria Aerts zijn huisvrouw, verkopen aan de echtelieden Jacob Jan Peter Gielens en Maria Hermens, een huis, schuur, hof, weide, landerijen en een pesken in het Venraets, grenzend aan de gemeente, zoals de voorschreven erfgenamen van Aert Joosten in gebruik hebben gehad. {Schepenprotocol Vierlingsbeek; invnr. 286, fol. 71}
Uit dit huwelijk:
Joannes, ged. Vierlingsbeek 18-4-1681, get. Arnoldus van Joosten, Jan van Hoeck {RK-doopboek Vierlingsbeek 1658-1811; invnr. 2, fol. 49}
Gerardus, ged. Vierlingsbeek 5-12-1682, get. Jasper Franssen, Maria Janssen, Margareta Joannis {RK-doopboek Vierlingsbeek 1658-1811; invnr. 2, fol. 54}
Arnoldus, ged. Vierlingsbeek 23-1-1685, get. Henricus Franciscus, Jan Hoeck, Gerarda Henricus {RK-doopboek Vierlingsbeek 1658-1811; invnr. 2, fol. 59}
Alegunda, ged. Vierlingsbeek 11-9-1687, get. Paulus Arnoldus, Gerardus Gisen, Barbara Weerkens, Gerarda Christianus {RK-doopboek Vierlingsbeek 1658-1811; invnr. 2, fol. 66}
Helena, ged. Vierlingsbeek 23-10-1689, get. Alardus Gooswinus, Helena van Rijswijck {RK-doopboek Vierlingsbeek 1658-1811; invnr. 2, fol. 71}
Maria, ged. Vierlingsbeek 11-11-1691, get. Guilielmus van Rijswijck, Jan van Hoeck, Gerarda Joannes {RK-doopboek Vierlingsbeek 1658-1811; invnr. 2, fol. 75}
Francisca, ged. Vierlingsbeek 18-8-1693, get. Casparus van Rijswijck, Henrica Verhijen, Petronella Guilielmus {RK-doopboek Vierlingsbeek 1658-1811; invnr. 2, fol. 79}
Norah zei op 24 januari 2021 om 12:19
Fijn dat het opgelost is, ook voor jou en je vrouw het allerbeste gewenst!
Mvg.
Jan. W. Janssen. zei op 23 januari 2021 om 21:52
Heb Gertuida gevonden. Misschien had de pastoor een borreltje te veel op?
Ik laat het daar bij. Hartelijk bedankt voor de spontane medewerking. Blijf vooral gezond en binnen. Er kom een eind aan!

Jan
Jan Lange zei op 23 januari 2021 om 18:28
doopboek Vierlingsbeek, er zijn er 2 van; je kan de scans inzien. Ik denk, dat de pastoor met die Gerardus Jans als vader een fout gemaakt heeft..En sites altijd controleren aub.
Jan. W. Janssen. zei op 23 januari 2021 om 17:57
Hallo Norah en Jan,
Ik heb een domme denkfout gemaakt. in was in de war met een v.d. Staij uit ca 1625 ene Godefriedus gevonden via GENI. Volgen die site kinderen met de naam Maria, Gisbertus, CHRISTIANUS en Arnoldus.
Dom. Had ik in mijn hoofd. Lag aan het late tijdstip en mogelijk aan mijn leefttijd (80)...
Blijft echter nog de vraag waar je de geboorte datum van Geertruida (Gerarda) gevonden hebt.

Groet
Jan
Norah zei op 23 januari 2021 om 01:46
Als ik zie wat Jan Lange allemaal beschrijft(altijd heel bijzonder), dan kom je toch aan een doop van Christianus * ca. 1660, een andere vader.

Maar doop Gertrudis * 19-08-1678, ik denk dat je daar toch vanuit moet gaan, of ik moet me sterk vergissen.
Mvg.
Jan Lange zei op 23 januari 2021 om 00:22
Christiaen Sweeren vd Staij sterft Vb./Groeningen 25.9.1721. Een kind van hem sterft Vb. 19.3.1694. Hij huwt als JM uit Vb. met Anna Hendrickx JD NG Vb. 2/29.2.1688.
Zoon Hendrik vd Staij huwt als bej. JM 20.7.1721 met Geertruijd Gudde, wed. Jan vd Wollenberg en vader Christiaen is daarbij.
Zijn 2e vrouw Anna Alberts overl. Groeningen/Vb. 9.4.1719. Zijn 3e vrouw Hendrina Goswini/Goossens overl. Groeningen/Vb. 7.9.1754.
RA Vb. 228 dd.16.8.1727.De weduwe Cristiaen Sweeren (=Hendrina Goossens) geassisteerd met Christiaen van Langen als haar geauthoriseerde momboir volgens akte van 08-01-1722 opgemaakt voor de amptman Walraedt, baron van Steenhuijs, vrijheer tot Heumen en Oploo ten opzichte van een onmondig kind verwekt uit huwelijk van Christiaen Sweeren; Henricus van de Staeij en zijn vrouw Gertruij Gudden; Jan Versleijen en Jacoba van de Staeij echtelieden; De kinderen van Theunis Peters, geassisteerd met Renier en Henricus van de Staeij als ooms en bloedmomboirs verkopen aan Willem Huijbers en zijn vrouw Gritien Henskens een stuk bouwland aan het Heiligen Huijsken van Fl. 170,--.
Er is NOG een Christiaen Geurts vd Staeij x Lijsbeth Fransen: kind ged. Vb. Gordt/Godefridus Görts/Geurts 6.5.1680. Vb. 19.8.1678 doop van een Gertrudis d.v. Gerardus Jansen x Lijsbeth Fransen ! Een Elisabeth Fransen overl. Vb. 7.9.1689.
Lijsbeth Fransen is d.v. Thijs Franssen sr., overl. na 1664, schepen Vierlingsbeek, huwt ca. 1635 Geertje Melskens. Beiden overl. vóór (magescheijd ORA Vierlingsbeek 285 dd.) 23.2.1674.
RA Vb. 286 dd. 24.6.1698. Leendert (Geurts JL) van de Staaij mede namens zijn huisvrouw Diliaen Swerts, mede last en procuratie hebbende van Arnout van de Staaij zijn broeder (not. Oosterhooren Zerdam, d.d. 17-02-1696), Hendrik van de Staaij, Cornelis van Osch mede last en procuratie hebbende van zijn huisvrouw Lijsbet van de Staaij (not. van Loon Nijmegen, d.d. 25-04-1696), Aert Peters mede namens zijn huisvrouw Jenneken van de Staeij, Allart Gabriels en Ceuneken van de Staaij zijn huisvrouw, item Marij van de Staaij, alsmede Leendert van de Staaij voorschr. en Aert Peters voorschr. als momboiren van de onmondige KINDEREN van wijlen de echtelieden Christiaan van de Staaij en Lijsbet Franssen, verkopen aan Jacob van den Wijenbergh en Mechtelt van Leunen zijn huisvrouw, een stuk hooiland genaamd het Geluck te Vierlingsbeek gelegen.
RA Vb. 285 dd. 24.7.1684. Sweer Jans van de Staeij en Jaxke Reijnders echtelieden; Christiaen Geurts en Leijsbeth Fransse echtelieden; Aert Peters en Jenneke Geurts echtelieden; Aert Geurts en zijn vrouw; Leendert Geurts en Gerrije Ruttgens echtelieden; Mathijs van de Loght en Marie Geurts echtelieden en de bovengenoemde Christiaen Geurts en Aert Peters zich sterk makend voor haar andere zusters en broeders, met octrooi van de Ambtman tot Grave hebben gevest aan Lauwerens van Berchum en Trieneke Leenderts Ebben echtelieden weiland geheten het Haddelaer, 500 gulden Hollands.
C/Jasper Goossens (van Lovendael), geb. ca. 1630, mercator/koopman (1660), overl. Vierlingsbeek vóór 23.2.1674, gegoed aan het Zand. Huwt NG aldaar 20.11/12.12.1660. Elisabeth Franssen. Hertr. NG Vierlingsbeek 4/31.7.1674 Christiaen Görts v.d. Staeij (z.v. Geurt Jans v.d. Staij x Enneke F/Vlocken; kleinz.v. Jan Ebben Gaerts x Geeske Arnts Palinx), schepen 1686, overl. vóór 24.6.1698. Christiaen overl. Vb. 6.7.1687.
Jan Lange zei op 22 januari 2021 om 23:12
Herstel: Gertrudis vd Staij met Rijnerus vd Staij get. bij doop van Asswerus z.v. Mattheus Petri x Theodora van de Staij Vb. 28.7.1715. Behalve Gertrudis vinden we Rijnerus en Theodora wel terug hieronder.
Het eerste kind Theodora, dat ik vind van Christiaen Sweeren x Anna Hendriks ged. Vb. 24.6.1684 is onwettig. Get. o.m. Sweer vd Staij.
Verder vind ik Rijnerus vd Staij wel als z.v. Christiaan x Anna: Vb.23.2.1695, get. o.m. Henricus Fransen en Gertrudis Jacobs. Verder een Jacobus 12.11.1692, get. Egidius Hendriks (is ook een van de Staij, zie ORA), Hendrina, 23.6.1691, get. o.m. Gertrudis Fransen. Jacoba 10.8.1689, get. Joannes en Anna Sweeren. Henricus 12.11.1696.
Aswerus vd Staij overl. Vb. 28.11.1690. Huwt vóór 1657 Jacoba Fransen.
Jan. W. Janssen. zei op 22 januari 2021 om 22:23
Hallo Jan,

Deels mooie aanvulling van mijn gegevens. Christianus Sweeren van de Staij kreeg volgens Norah eind 17 e eeuw kinderen . Gezien de overlijdens datum van Gertruida (Gerarda) in 1753 en haar huwelijk met Hermannus Janssen in 1713 (ca 25 jaar oud?) kan zij volgens mij niet bij de kinderen van Christiaan Sweeren van de Staij horen. Zij kan wel ca eind 17 e eeuw geboren zijn maar dan zou haar vader Christiaan Sweeren ca 80 jaar zijn geweest. Is niet uit te sluiten.....
Ik hoop dat mijn redenering klopt.
Jan
Jan Lange zei op 22 januari 2021 om 21:37
Gertrudis vd Staij met Rijnerus vd Staij get. bij doop van Asswerus z.v. Mattheus Petri x Theodora van Lovendael Vb. 28.7.1715.
Christiaan Sweeren vd Staay x Vb 9.11.1712 Anneke Alberts, hij wed. van Anneke Hendriks. Anneke Alberts overl. Vb. 9.4.1719. Christiaan hetr. Vb. 7.9.1720 met Hendrina Goossens, wed. Jan Arts. Gertrudis vd Staij get. bij kinderen van echtparen Lovendaal x Smits en Lovendael x Zeelen. Gertrudis vd Staeij, wed. Hermannus Jans overl. Vb. 29.7.1753.
Wat is bekend over de doopget. bij Chr. Sweeren vd Staij x Anna Hendriks ?
Jan. W. Janssen. zei op 22 januari 2021 om 21:17
Norah,

Ik heb een nicht die uiteindelijk op relatief late leeftijd toch nog een man aan de haak geslagen heeft en wel een zeer welgestelde. Ik weet dat zij in genoemde kapel alsnog getrouwd is. Mis uit dankbaarheid?? Zou zomaar kunnen. Toch?

Groeten en wel te ruste

Jan
Norah zei op 22 januari 2021 om 19:51
Dat waren de meisjes die van ellende dan maar het klooster in gingen:)
Jan Lange zei op 22 januari 2021 om 18:30
Klopt, bij de H. Jozef
Jan. W. Janssen. zei op 22 januari 2021 om 18:20
Norah,

Dank je wel. Genoeg om weer aan het werk te gaan.
Laatst vertelde een familielid uit Boxmeer mij dat vrouwen die maar niet aan de man kwamen in het kapelletje van Smakt gingen bidden. Baat het niet dan schaadt het niet.

Groet

Jan
Jan Lange zei op 22 januari 2021 om 18:15
Maashees hoorde kerkelijk onder Geijsteren (L), loont ook de moeite.
Verder: Staij heeft vele schrijfwijzen en Sweer komt van Assuerus, dus dat kan ook nog een zoekterm zijn. Christiaen als Kerst(iaen)/C/Korstiaen
Jan A zei op 22 januari 2021 om 17:51
Als iemand Vierlingsbeek woonde kan dat ook Holthees zijn. En Holthees ligt vrijwel tegen Smakt (gem. Venray) aan.
Als je in Holthees woont is het niet vreemd om in in de kapel (kerkje) van Smakt te trouwen/dopen/etc. (Vanaf ca. 1700)

Je hoeft dus niet te verhuizen om in Brabant te wonen en te trouwen in de gemeente Venray.
Jan. W. Janssen. zei op 22 januari 2021 om 17:00
Norah,

Als het makkelijk was dan was de lol er af! Maar zoeken is niet mijn sterkste punt. Vindt mijn vrouw ook!

Dank je wel.

Jan
Norah zei op 22 januari 2021 om 15:37
Dag Jan,

Graag gedaan! Het blijft lastig. Misschien dat iemand zoals Jan Lange in dit geval helderheid kan scheppen... Het kan ook nog de kant van Groeningen opgaan.
Mvg.
Jan. W. Janssen. zei op 22 januari 2021 om 13:13
Hallo Norah,
Dat had je goed verstaan!
Ik zal eens aan de andee kant van de Maas gaan snuffelen.
Hartelijk dank voor de snelle reactie

Jan
Norah zei op 22 januari 2021 om 12:52
Dag Jan,

Een goed verstaander...
In Vierlingsbeek lieten Christianus Sweeren van de Staij en Anna Henrici eind 17e eeuw kinderen R.K. dopen. Ik vermoed dat jouw Gertrudis/Gerarda ook een dochter van hen is.
Zoon Christianus *1714 werd vernoemd, en bij doop Henricus van de Staij in 1696 was ene Gerarda Henrici meter...
Het vervelende van dit alles is dat toen Hermanus Janssen de eerste keer in Vierlingsbeek trouwde, hij toendertijd in Gennep(L.) woonde. Veel later woonde hij met zijn 2e vrouw even? in Venray. Men verplaatste zich van Limburg naar Brabant en v.v.

Mvg.
Jan W. janssenJan zei op 22 januari 2021 om 12:24
Beste Norah,

In Venray heb ik niets kunnen vinden. Ook niet in Vierlingsbeek. Maar ik ben geen beste zoeker...

jan
Norah zei op 21 januari 2021 om 20:21
Bij de doop van deze Christianus 27-05-1714 Venray, waren de doopheffers:
Godefridus van de Staij en Guilielma Sellen.
Norah zei op 21 januari 2021 om 20:11
Zoon Christianus wordt in Venray gedoopt. Is hier ook naar Gertrudis gezocht?
Jan Janssen zei op 21 januari 2021 om 17:45
Een enorm verhaal met veel kennis over "van de Stay".
Ik ben op zoek naar Gertruida of Gerarda van de Stay die op 23 april 1713 trouwde met Hermannus Jans(sen) in Vierlingsbeek. Een jaar daarna werd Christiaan Jans(sen) geboren. Op 29 juli 1753 overleed zij. Ik kan echter haar geboorte datum niet vinden. Wie weet raad ?
Jan Lange zei op 24 juli 2020 om 14:53
N.a.v. bericht 1 mei: 48/60: mogelijk is zijn vader Jan Verrosmoelen/van Rosmoelen, die 18.2.1613 in Maashees (ORA 263) en 1.12.1616 in Vb. (ORA 284) genoemd wordt, omdat er vanuit hem gezien ook een kleinzoon Jan Geurts Verrosmeulen (nr. 30) is ?
Ik vind bevestiging in Nassause Domeinraad 10092 (Nat. Archief; vanaf 1603) onr. goed op Galgberg onder Maashees van Reijner Peters, modo (1613) Jan Guerts van Rosmeulen x Neesken, modo Geurt Jans van Rosmeulen, modo Jan Kemerlincx x Jenneke.
Jan Lange zei op 5 juli 2020 om 12:57
62. Thijs Claessen, huwt ca. 1625-30
63. Petronella Jans = d.v. Jan Nielen (x ? vóór 1596 Trijn).
Jan Lange zei op 4 juli 2020 om 22:16
Vanaf 1596 komt er in Sambeek een Jan Nielen x Trijn voor.
Petra Thijssen geb. ca. 1625. Haar moeder/de vrouw (d.v. Jan Nielen) van Thijs Claessen geb. ca. 1595. Zou dus kunnen.
Jan Lange zei op 4 juli 2020 om 16:01
N.a.v. 30.4.2020:
30. Johan / Jan Gorts Gaerts Verrosmeulen (gest. Vierlingsbeek 29-05-1698)
31. Petronella / Peterke Thijssen van ’t Hagelcruijs; Johan en Petronella trouwden op 13.9./3.10.1653 in Vierlingsbeek.
Maar ik vind te Sambeek scan 100 ook nog: Jo(ann)es Godefridi Rosmeulens uit Groeningen x Sambeek 16.7/10.8.1650 4e gr. verwant Petra Thijssen Claessen in tegenwoordigheid van vele getuigen in het huis van de grootvader van de bruid Joannes Nielen.
Dus Petra is d.v. Thijs Claessen x NN d.v. Joannes Nielen.
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 29 mei 2020 om 14:53
Bij check van de DTB Asperden blijkt dat de eigenaar van http://home.kpn.nl/~ferwerd/verhohlen/index.htm een eigen Duitse vertaling aan de namen heeft gegeven

De namen die in het DTB staan zijn:
8. Mattheis/Thijs/Thys Rutten
9. Joanna Smits/Smitz

16. Derrick Rutten
17. Hernsken van Betteraij
Duitslijntje zei op 29 mei 2020 om 13:20
Willem,
Van de online ontbrekende DTB's uit Goch heb ik een kopie.
Regelen we via de mail wel.
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 29 mei 2020 om 09:19
Vraag aan Duitslijntje: heb je misschien ook de doopgetuigen bij die dopen in Goch tussen 1696 en 1709? Ik heb de dopen zelf inmiddels wel in FamilySearch teruggevonden maar dan zonder doopgetuigen, en bij Ongen zijn ze ook te vinden met alleen de achternamen van de doopgetuigen, maar dat heeft weinig nut als ik de voornamen er niet bij heb.

En als ze niet digitaal te vinden zijn, weet je waar ik ze dan eventueel fysiek in zou kunnen zien als de Corona beperkingen achter de rug zijn?
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 28 mei 2020 om 22:11
Begraafregister Hülm: Thijs Rutten obiit 3 september 1719
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 28 mei 2020 om 21:16
Huwelijk Theodor Rutten en Hendrina Bettray: Asperden 26-7-1667
Duitslijntje zei op 28 mei 2020 om 12:56
Bij, Asperden Geburten
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 28 mei 2020 om 12:56
Inmiddels zelf gevonden: ze staan onder Asperden
Duitslijntje zei op 28 mei 2020 om 09:38
In Goch worden, naast Jan, nog 6 kinderen gedoopt.

Maria 31-08-1696
Theodora 30-12-1697
Henricus 16-05-1700
Hendrina 15-02-1705
Johanna 13-04-1707
Petronella 21-08-1709

En Peter en Heinrich in Hülm dus.

Dit deel van het doopboek uit Goch staat helaas niet online.
Peter van de Laar zei op 27 mei 2020 om 23:53
Moeder Johanna Schmitz tr.(2) Hülm 21-4-1720 met Johanna van Gullick
Zij komen beide voor als doopgetuige bij kinderen Mattijs en Johannes van Jan.
Broer Henricus komt in die hoedanigheid enige malen voor.
Waarschijnlijk is dit zijn huwelijk:
Henricus Rutten, geb. Hülm, overl. Vierlingsbeek 5-5-1766 {RK-begraafboek Vierlingsbeek 1681-1811; invnr. 1, fol. 100}; tr. Vierlingsbeek 11-2-1743 (get. Christiaen van Langen, Henrikus van Limburg, Hendrina Koppe) {NG-trouwboek Vierlingsbeek 1687-1775; invnr. 4, fol. 110} Maria van Langen (Groeningen), overl. Vierlingsbeek 26-2-1775 {RK-begraafboek Vierlingsbeek 1681-1811; invnr. 1, fol. 110}
Duitslijntje zei op 27 mei 2020 om 18:10
Mathias Rutten ged. 30.05.1668 Asperden

16. Theodor Rutten
17. Harnske Bettray
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 27 mei 2020 om 18:10
geweldig! da's een hele mooie vondst
Duitslijntje zei op 27 mei 2020 om 18:03
4. Jan (Joannes) Rutten ged. 04-02-1703 te Goch

Ouders

8. Matthiae (Mathias) Rutten
9. Johanna Smits (Schmitz)

In Hülm worden nog 2 zonen gedoopt:

Peter 29.05.1712
Heinrich 25.03.1714
Jan Lange zei op 10 mei 2020 om 11:45
Zekers, Matthijs, samen komen we verder !
matthijs theunissen
matthijs theunissen zei op 10 mei 2020 om 11:30
Dank Jan voor je kritische vraag. Ik vind het leuk om te klankborden, anders is het ook zo’n eenzame reis met het gevaar voor tunnelvisie. De vier partijen / gebruikers hebben gemeen dat ze erfgenamen van Enneke Fleuren zijn. De volgorde van vernoeming van de erfgenamen lijkt van oud naar jong te zijn, nummer 2 en nummer 4 is zeker een Donckers, Arndt Palincx als nummer 3 zou dan ook passen in een Donckers erfgenaam. Al zou je Arndt Palinc hier relateren aan een Donckers, dan zou het ook nog zo kunnen zijn dat Alitgen een volgende echtgenote is geweest, en dus geen Donckers.
Een dun draadje dus.
De door jouw genoemde aktes zijn allemaal verwerkt in mijn verhaal Donckers onder www.taphorst.nl / families.
Jan Lange zei op 9 mei 2020 om 19:59
Matthijs: ORA Beugen 24.8.1594 schepenen tot Beugen oorkonden dat (pastoor JL) Goert Pancrassen Smits heeft doen panden de nagelaten goederen van zaliger Enneke Fleuren, waar nadien Hermen van Aeldrom en Peterke e.l. verstorven zijn. De weert met beide einder aan de Maas, om daarop te verhalen 10 phil. gld.met de aangevallen kosten. Peter van Aeldrom tot Boxmeer als momboir van de nagel. kinderen van Hermen van Aeldrom en Reijner Donckers, Arnt Palinck ende Metken, Reijner Donckers voorschreven zuster, als gebruikers en bezitters van voorschreven weert wordt opdracht gegeven om de goederen binnen 14 dagen te beschudden.
Ik lees, dat het hier om 4 losse gebruikers/bezitters gaat, waar Arnt er een van is.
Vb. ORA 284 dd. 24.1.1620 Alitken Donckers, weduwe van Werken Janssen en Jan, Derick, Drijs en Hilleken, haar en voorschreven Werken’s kinderen. In 1611 is Wercken nog in leven.
Reijner Doncker(s) komt ook in Vb. voor in 1594/1604 en 1605; 11.3.1602 echtelieden Reijnder Doncker en Elisabeth.
Wellicht is er verder terug wel een relatie, gezien: Alart Heyn Doncker(ssoen) opden Stay, 1530/36 kerkmeester/1529 schepen van Vierlingsbeek, leeft nog in 1538/1543 overl.; Huwt Margarita Hendricx van Rijswijck, genaamd Vijgenberch, (waaruit een in 1543 overl. zoon Johan Donckers. deze is in 1543 (3) hertr. Meeus Hendricx (waaruit kinderen). Vóórdien (2) gehuwd met Jacop van Raij, genaamd Weverhuijsen/Weversuns, waaruit een zoon Mattheus Jacobs, ook in 1543 overl.; 12 gld. vermaakt Margaretha aan de nagelaten kinderen van Alert Donckers als aan de kinderen van Jacob Raeij .Op 10.6. en 14.10.1643 (herroeping) testeert ze.
Vb. 10.11.1524 Peter Veler; Gyeb Veler en Hyllike e.l. dragen op aan Aelart Heyn Donckerssoen en Alydt e.l. een rente van 6 malder gerst, te betalen op 30 nov. en gevestigd op goederen, zoals in de Vierlingsbeekse schepenbrief vermeld en die Ermbolt vander Stay en zijn broer Maes jaarlijks plachten te gelden Peter Veler en diens zoon Gieb Veler.
matthijs theunissen
matthijs theunissen zei op 9 mei 2020 om 17:49
Het redelijk dunne lijntje naar de akte ORA Beugen 353 dd. 24.8.1594, hierop is de achternaam vam Aelken Donckers gebaseerd.
Jan Lange zei op 9 mei 2020 om 14:13
Waarop baseer jij, Matthijs, dat Aelken x Arnt Palincx een Donckers is ?
matthijs theunissen
matthijs theunissen zei op 9 mei 2020 om 13:28
Inderdaad, Aelken Donckers x Bertram van Meurs is een andere persoon als Aelken Donckers x Arnd Palincx. Ik heb dat op mijn site nog niet aangepast.
Jan Lange zei op 9 mei 2020 om 12:36
Zie item Mathijs Jans van de Locht x Maria Gordts van de Staeij.
Geesken Palincx weduwe doet idem NG belijdenis 4.4.1649, overl. als Geeske Palinx van gen Staij 24.7.1670/begr. 26 juli.
Doop van kinderen Dirck Gordts x Alitgen ook NG gedoopt 1662/1664. NG ged. Wilhelm z.v. Gordt Palincx van gen Staij x Anneke Vlocken, waarschl. d.v. Bartholomeus Vlocken, ook toegetreden tot NG. in 1664 ook Jacobus z.v. Hendrik Gordts x Trijneke Fransen. Sc. 54 doet Alitjen Jans van Vb. belijdenis. Kortom de lijnen NG en RK waren dun in Vb. Loop het zelf ook maar na in NG boek Vb.
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 2 mei 2020 om 12:13
Op https://taphorst.nl/wp-content/uploads/2018/07/palincx-20171031.htm wordt gesteld dat nr. 103 Aelken de Aelken Donckers is die op 9-12-1616 als weduwe van Weerken, richterbode van Vierlingsbeek, huwde met Bertram van Meurs, cornet onder de compangije van den h. rittmr. Quaest en weduwnaar van Aertijen Willems. In mijn ogen kan dat niet kloppen, want Aelken komt tussen 1597 en 1626 voor als echtgenote van Arnt Palinck. Zij kan dus nooit in 1617 al hertrouwd zijn met Bertram van Meurs
Jan Lange zei op 1 mei 2020 om 22:38
48/60: mogelijk is zijn vader Jan Verrosmoelen/van Rosmoelen, die 18.2.1613 in Maashees (ORA 263) en 1.12.1616 in Vb. (ORA 284) genoemd wordt, omdat er vanuit hem gezien ook een kleinzoon Jan Geurts Verrosmeulen (nr. 30) is ?
Jan Lange zei op 1 mei 2020 om 22:07
correctie: 98./122.Jacob van den Wollenberg, ORA 284 Vierlingsbeek: 27.9.1628 leven Jacob en zijn vrouw nog, op 29.11.1635 is Jacob ziek en bevestigt de acte van 1628 (niet gevonden) aan 48-49. Jacob is wrschl. kort na 1635 overl.; zijn vrouw/NN tussen 1628-35.
Jan Lange zei op 30 april 2020 om 19:24
T.a.v. de link 24/30 naar 48/60. De kinderen van Gaert Verrosmeulens x IJefken/Eva Jacobs vd Wollenbergh (zij overl. na 1673):
Op 13.9/5.10.1653 huwen te Vb. Ned.Dts.Ger. Hendrik Gördts x Trijneke Fransen; nog een Hendrijck Gördts x Gertje Dirricks; Johan Gördts x Peterke Thijssen en Dirrick Görts x Alitgen Jans van gen Staij, ze staan alle 4 bij elkaar, maar de Nr. 1, 3 en 4 zijn zekers Verrosmeulen’s. Doopget. te Vb.
1.Jan Geurts x Peterke Thijssen 21.3.1666 get. Seger Verrosmeulen/Eva Jacobs.
Idem 3.9.1673 get. Eva Jacobs.
Idem 8.3.1668 get. Hendrik Geurts/Wilmke van de Wollenberg.
2.Hendrik Geurts x Trieneke Franssen 23.2.1667 get. Wilmke van de Wollenbergh.
Idem 26.10.1658, get. Iefken van den Wollenbergh en Jan Geurts.
3.Theodorus/Dirck Geurts x Allegonda Jans vd Staij, 1.5.1666 get. Iefke van de Wollenberg.
Idem 6.1.1661 get. Merry Verrosmeulen.
Verder overl. Vb.:
29.5.1698 Joannes Geurts Verrosmeulen alias Jan Iefkens uit Groeningen.
9.1.1710 Allegonda van de Staij wed. Theodorus Verrosmeulen.
27.3.1710 Catharina Fransen, wed. Hendrick Verrosmeulen.
Jan Lange zei op 30 april 2020 om 12:31
26. Joannes Lamers, huwt (1) NN, huwt (2) (Huw. Johan Lamberts, wednr. van Vb. x Hilleken Jans, JD van Mullem) Vb. 6/27.7.1670.
27. Heijltjen /Helena /Hilleken Jansen (geb. Mullem/ged. Sambeek 12-4-1643, -)

48./60.Gaert Verrosmeulen, huwt vóór 1628
49./61.Iefken Jacobs van den Wollenberg.
54. (nr. aangepast) Joannes “Clein Jan” Hermans / Hermens, huwt vóór 1643
55. Catharina (Trijn) Hermens de Hoog / Hooch

98./122.Jacob van den Wollenberg, ziek in 1628. Heeft broer Jan en Lennert. Huwt NN.
110.Hermen de Hooch, huwt vóór 1613
111.Heijl e.l. (ORA Sambeek 331 28.1.1613)

196./244.Jacob van den Wollenberg x Iefken, beiden vóór 1588 overl.. Jacob hertr. Peterken, die vóór 1588 hertr. met Hanrick Nelis. Jacob huwt (1)
197./245.Iefken. Jacob en Iefken vóór 1588 overl.
Norah zei op 30 april 2020 om 12:03
En:

Theodorus van de Staeij begr. 30-12-1761 Sint Anthonis.
Petronella van de Staeij(van Kempen) begr. 02-10-1786 Sint Anthonis.
De laatste stond onder haar man's naam genoteerd, was weduwe.
Ze leefde nog in 1776(getuige).
Norah zei op 30 april 2020 om 11:44
Kleine aanvulling:

Johanna Rutten * 05-04-1778 Vierlingsbeek.

Hendrina van de Staeij begraven 08-02-1794 Vierlingsbeek > Vortum.
Jan Lange zei op 30 april 2020 om 11:43
Joep, ad @ 1 jazeker. en te Vb.
Ad @ 2 jazeker, kijk maar in het origineel, dat je op de pag. kan aanklikken: dan zie je nog veel meer echtparen onder die otr. en tr.datum genoemd. Wat er precies mee aan de hand is weet ik niet, een reconstructie achteraf of een door de bevoegden georganiseerde huw.ceremonie op door hen bep. dagen. Het is allemaal kort na 1648/einde 80-jarige oorlog.
Joep zei op 30 april 2020 om 09:16
Mocht iemand nog ergens (typ)fouten of aanvullingen vinden, verbeteringen zijn altijd welkom!
Joep zei op 30 april 2020 om 09:14
Voor mensen die later inschakelen en meteen een overzicht willen, maar vooral ook voor onszelf, heb ik kort een overzicht gemaakt van de kwartierstaat. Meteen valt op hoeveel personen er nu zijn bijgekomen sinds ik dit topic aanmaakte!

Generatie 1
1. Johanna Rutten (ged. Vierlingsbeek ~1778, gest. Sint Anthonis 29-7-1851)

Generatie 2
2. Hubertus Rutten (geb. Vierlingsbeek 18-6-1739, gest. Sambeek 19-12-1813)
3. Hendrina vd Staaij (ged. Sint Anthonis 23-3-1740,)

Generatie 3
4. Jan Rutten (gest. tussen 1750 en 1758)
Hij kwam waarschijnlijk van Hullum (bij Goch).
5. Anna Cuppen (ged. Beugen 23-10-1706, gest. Vierlingsbeek 7-4-1791)
Zij huwde Jan Rutten op 22-08-1728 in Vierlingsbeek
6. Theodorus Hendrickx van de Staaij (ged. 24-5-1703, -)
7. Petronella Hendrickx van Kempen (ged. Sint Anthonis 13-4-1712)

Generatie 4
8.
9.
10. Hubertus (Huibert) Cup (ged. Oeffelt 25-11-1677, gest. Beugen 24-10-1738)
Waarschijnlijk is Huibert schoenmaker in Beugen.
11. Arnolda (Erken) Jans (Ebben) (ged. rond 1680, gest. Beugen 6-12-1761)
Ze trouwde met Huibert in Beugen op 11-6-1702. Ze werd 80 jaar oud.
12. Hendricus Theodori (Dirckx) van de Staij (ged. Vierlingsbeek 28-12-1659, gest. Vierlingsbeek 29-4-1738)
13. Jenneken / Joanna Jans / Lamers (ged. Vierlingsbeek 16-3-1674, gest. Vierlingsbeek 3-6-1746)
Ze zijn waarschijnlijk getrouwd Vierlingsbeek 16-04/ 1-5-1701. Ze kregen ook een dochter: Joanna van de Staeij. Zij werd gedoopt in Vierlingsbeek op 9-10-1705, trouwde vóór 1743 met Joannes Deckers / Beckers en ze overleed in Vierlingsbeek op 23-2-1785.
14. Hendrik Peters van Kempen (ged. Sint Anthonis 15-5-1674, gest. Sint Anthonis 11-09-1759)
15. Joanna (Jenneken) Jans Verrosmeulen (ged. Vierlingsbeek 11-7-1670, gest. vóór 11-09-1759)
Ze trouwden vóór 1709, waarschijnlijk circa 1706.

Generatie 5
16.
17.
18.
19.
20. Johannis Jacobi Köp
21. Mechtildis Weijers
Mechtildis en Johannis trouwden vóór 1673
22.
23.
24. Dirck Görts / Gaerts / Geurts
Mogelijk is Dirck een broer van Johan Geurts Verrosmeulen (no. 30)
25. Alitgen Jansen vangen Staij
Ze zijn waarschijnlijk getrouwd in Vierlingsbeek op 5/13.10.1653. Ze zijn ook ouders van Johannes Kunings (ged. Vierlingsbeek 26.8.1657) en van Alardus (ged. 28-01-1662)
26. Joannes Lamers
27. Heijltjen / Helena / Hilleken Jansen (ged. Sambeek 12-4-1643, -)
Ze is vernoemd naar haar grootmoeder.
28. Peter Gossens van Kempen
De vraag is of Peter Gossens van Kempen eerst nog is gehuwd x SA 30.4.1653 met Petronella Gerrits. De moeder van Petronella heet wrschl. Bertha, omdat Hendrik een zus Berta heeft en een Bertha Gossens doopget. is bij doop in 1660. Bij doop van Reijnera in 1660 heet hij Petrus Goswini van Kempen in elk geval.
29. Petronella Hermens Berchmans / van Bergen
30. Johan / Jan Gorts Gaerts Verrosmeulen (gest. Vierlingsbeek 29-05-1698)
Mogelijk is Jan een broer van Dirck Geurts (no. 24)
31. Peteronella / Peterke Thijssen van ’t Hagelcruijs
Johan en Petronella trouwden op 13.9./3.10.1653 in Vierlingsbeek.

Generatie 6
(…)
50. Jan Ebben (Gaerts) (van de Staeij)
51. Geeske Arnts Palinx (ged. circa 1605, gest. Vierlingsbeek 24-7-1670)
Zij kregen vier kinderen. Ze zijn ook ouders van Assuerus/Sweer Jans van de Staeij, die trouwde met Jacoba (Jaecxken) Franssen Reijnders op 5/13.10.1653 in Vierlingsbeek; Gaert Jans van de Staeij, die trouwde met Enneke Vlocken; en Hendrik Jans van de Staaij, die trouwde met Hester Jelissen.
52. Joannes “Clein Jan” Hermans / Hermens
53. Catharina (Trijn) de Hoog / Hooch
Joannes en Catharina kregen twee dochters.
(…)
62. Thijs NN
63. Petronella Jans
Ze zijn waarschijnlijk getrouwd circa 1630.

Generatie 7
(…)
102. Arnt Palincx (gest. na 1626)
Arnt is schepen van Vierlingsbeek van 1605 tot 1623
103. Aelken (gest. na 1626)
Ze trouwden vóór 1597
(…)
Joep zei op 30 april 2020 om 09:12
Ontzettend veel dank voor al het meehelpen. In het speciaal dank aan Jan en Norah die een raadsel waar ik al een hele tijd mee zit in enkele dagen hebben opgelost!

Enkele vragen nog:
@Jan, ik denk dat ik het zeker weet, maar even als check: is de datum in jouw zin "Hendricus Dircx van de Staeij x Vierlingsbeek Jenneke Jans, beiden uit Vb. 16.4/1.5.1701." hun huwelijksdatum?
@Jan, in jouw volgende zinnen "Hendrik ged. Vb. 28.12.1659 z.v. Dirck Görts/Gaerts/Geurts x Vb. 5/13.10.1653 Alitgen Jansen vangen Staij Zijn nageslacht neemt fam.naam van Alitgen over ! Kind o.m. ook Johannes Kunings ged. Vb. 26.8.1657. Alitgen zus van Assuerus/Sweer Jans vd Staeij x Vb. 5/13.10.1653 Jacoba Franssen. Beiden kids van Jan Ebben (Gaerts) x Geeske Arnts Palincx." noem jij tweemaal dezelfde data: 5/13.10.1653. Dit zou betekenen dat broer en zus op dezelfde dag zijn getrouwd? Klopt dit of is hier een kopieerfout gemaakt?
Norah zei op 29 april 2020 om 20:28
Dat Rutten kan best een vaststaand patroniem/familienaam zijn, net als in Limburg al eeuwen gebruikelijk. Je krijgt dan zoals Willem al zei dat Mathias de vader van deze Joannes was.
Rob E zei op 29 april 2020 om 10:13
Als Jan Rutten vanuit Hullum / Hülm (?) naar V'beek is gekomen, is er misschien een borgbrief aan te pas gekomen. Ik heb snel gekeken op bhic, maar zag niets.
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 29 april 2020 om 09:15
Inderdaad, er staat echt Hullum, overduidelijk met een H en niet met een M. Ik kan me niet voorstellen dat de predikant van Vierlingsbeek zo de mist in gaat met een plaatsnaam van een dorpje nog geen 5km verderop. Hülm ligt hemelsbreed ook maar 15km van Vierlingsbeek dus is zeker een optie. Het feit dat Jan Rutten er woonde bij zijn huwelijk wil niet zeggen dat hij er ook geboren was.

Het lijkt me overigens waarschijnlijk dat de vader van Jan Rutten Mathias/Thijs heette, aangezien hij zijn oudste zoon die naam gaf. Alternatief is Joannes/Jan, want zo heette de tweede zoon. De derde zoon werd vernoemd naar de grootvader van moederskant, Hubertus (met wederom dank aan Jan Lange). En het valt uiteraard niet uit te sluiten dat Jan Rutten de zoon was van een Rutgerus/Rut, alhoewel het wel raar is dat geen van de zonen die naam draagt
Jan Lange zei op 28 april 2020 om 23:08
Dat kan, maar er staat echt Hullum, heb ik gezien.
Peter van de Laar zei op 28 april 2020 om 23:04
Kan de geboorteplaats van Jan Rutten ipv Hullum ook Mullum (Mullem) zijn?
Jan Lange zei op 28 april 2020 om 22:22
Arnolda Ebben wed. Hubert Cup overl. 80 jr. oud, geb. ca. 1680 Beugen 6.12.1761.
Jan Lange zei op 28 april 2020 om 22:12
Maar wel in Oeffelt. Tik in Köp en Oeffelt bij DTB en je vindt vele gelijkenissen voor onze Cup etc. in Beugen, o.m. dochters Helena en Bertha.
Johannes Jacobi Köp x vóór 1673 Mechtildis Weijers. Kind Hubertus ged. Oeffelt 25.11.1677.
Hubertus Köp doopget. bij kind van Hermannus Köp x Aleijdis Ariaens/Harits Oeffelt in 1708. Hermannus is ook doopget. bij kids van Hubertus in Beugen.
Jan Lange zei op 28 april 2020 om 21:42
huw. Huibert Cup x Eerken Jans Ebben Beugen 11.6.1702. Ik vind van beiden geen doop in Beugen.
Peter van de Laar zei op 28 april 2020 om 20:56
Deling, met ws info over broers en zussen van Huijbert Rutten:

7-4-1775
Mattijs Rutten en Gertruij Jansen echtelieden, Jan Rutten en Allegonde van de Water echtelieden, Huijbert Rutten en Henderina van de Staaij echtelieden, Gerardus Heesen en Johanna Rutten echtelieden, Matthijs ter Hoeven voor zich en als gelaste van Mattijs Janssen en Johanna Spolders echtelieden, Theodorus Croonen en Johanna Janssen echtelieden, Willemina Janssen, Johannes Nabers en Johanna Clemens echtelieden, Elisabet Geenen, Johan ter Hoeven en Chatarina van Issum echtelieden, Casper Dicks en Maria ter Hoeven echtelieden, Jan Roelofs en Elisabet ter Hoeven echtelieden, Arnold ter Hoeven en Anna Kemkens echtelieden, Hendrik Poen en Allegondis Neuij echtelieden, Jacob Valckijseren en Petronella Neuij echtelieden, Johannes Neuij, Peter Blenckers en Johanna Neuij echtelieden, Matthijs Clemens en Christina Nabers echtelieden, Pouwel Vermaaten en Reijntije Clemens echtelieden, Peter Cammans en Gerritjen Eijckmans echtelieden, Hendrik Drissen en Gertruijdis Clemans echtelieden, erfgenamen van wijlen Hendrik Rutten.
Eerste lot: 1e Huis, schuur, schop, moeshof en aangelegen bouwland onder Groeningen, grenzend oost Hendrik van Leunen, noord Peter Smits. 2e Perceel bouwland het Cruijs genaamd. Jaarlijks belast aan de heer Treneau. Grenzend oost Willem Huijbers, zuid de weduwe van Dirck van de Staaij en noord de weduwe van Dirck van den Wollenbergh. 3e Perceel bouwland grenzend aan het erf van Joh. Van Kempen en noord de weduwe van Jan Aerts. 4e Perceel bouwland. Jaarlijks belast aan Jan van den Bosch. Grenzend oost Jan van Kempen en zuid Jacobus Leijtjens en noord Peter van den Bongaert. 5e Perceel bouwland grenzend oost en west de kinderen wijlen Arnoldus Linsen en zuid Jan Jacobs. 6e Perceel weiland, grenzend aan het erf van Peter Dirks en west Jan Ambrosius. 7e Perceel weiland grenzend oost Michiel Gerrits, west vrouwe van Makken, zuid Peter Dircks en noord de heer van de Voort. Dit lot is ten deel gevallen aan Matthijs Rutten en Gertruij Jansen.
Tweede lot: 1e Uiterwaard. 2e Perceel bouwland grenzend aan het erf van Hendrik Martens, zuid de erfgenamen Peter Gerrits en noord Peter Smits. 3e Perceel weiland de Kleijn Paddelaars, grenzend oost en zuid Steven Reijnders, west Jan Ambrosius en noord Peter Smits. 4e Perceel bouwland, grenzend aan het erf van Hendrik Martens, zuid Peter Gerrits en noord Peter Smits. 5e Perceel bouwland grenzend aan het erf van Willem Huijbers, zuid de kinderen wijlen Arnoldus Linsen. 6e Perceel bouwland grenzend oost Jan Huigen, west en noord Hendrik Martens. Ten deel gevallen aan Matthijs ter Hoeven, Jan Rutten, Huijbert Rutten, Gerardus Heesen, Matthijs ter Hoeven. {Schepenprotocol Vierlingsbeek; invnr. 298, fol. 9-16}
Jan Lange zei op 28 april 2020 om 20:43
Huijbert/Hubertus Cup x vóór 1704 Erken/Arnolda Jans Ebben. Anna inderdaad ged. Beugen 23.10.1706.
Hubertus en Ercken doopget. bij kids van Jan Rutten en Anna Cup(pen) te Vierlingsbeek. In 1714 sprake te Beugen van een Hubertus Cup senior.
Verder terug in de tijd tot 1625 te Beugen Huijbert Jans Cup (1596 van Brien) x vóór 1594 Jenneke, schepen Beugen. 1612 Lambert Cup Jans; 1602 Hermen Cup x Beel.
ORA Beugen 373 dd. 21.1.1739 Eerken Jans, weduwe van Huijbert Cup, geass. met Johan Jagers, gesubstitueerde schout als haar gekoren momboir; Jan Cup en Catharina Damen echtelieden; Daam Jans en Metje Cup zijn vrouw; Jan Rutten en Anneken Cup echtelieden; Jan van Kempen en Johanna Cup echtelieden; Bart Cup en Rutje van Broekum echtelieden; Arnoldus Cup en Jacob Cup; Jan Cup als gelaste van Hendrik Cup, Gerrit Cup en Derck Cup, de volmacht afgegeven voor notaris Johan van Gesel te Rotterdam op 2-2-1739; Jan Mooren en Willem Ebben als momboirs over de minderjarigen Hendrik Cup en Geurtje Cup willen nalatenschap van vader gaan delen. Moeder neemt afstand van tocht. Etc. Goed te Beugen, Vierlingsbeek en Oeffelt.
Huibert is overl. Beugen 24.10.1738; in 9.3.1746 leeft Eercken nog. In 1720 sprake van Huibert Cuppen, mr. schoenmaker te Beugen.
Norah zei op 28 april 2020 om 20:16
Anna Cup * 23-10-1706 Beugen.
Ouders Hubertus Cup x Arnolda Jans.

Jan Rutten wordt lastiger.
Mvg.
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 28 april 2020 om 17:58
Nu dat de Van der Staaij kwartieren met dank aan Jan en Norah enorm zijn uitgebreid word ik ook nieuwsgierig naar de echtgenoot van Hendrina van der Staaij, Hubertus Rutten (nr. 2 in de mini-kwartierstaat bovenin in de vraag). Van zijn ouders weet ik helaas ook vrij weinig. Zij huwden op 22-08-1728 in Vierlingsbeek en vanuit die inschrijving is bekend dat zij (Anna Cuppen) een jongedochter van Beugen was en hij (Jan Rutten) een jongeman van Hullum. Het overlijden van Anna Cuppen weduwe Jan Rutten is te vinden in het begraafregister van Vierlingsbeek (07-04-1791), het overlijden van Jan Rutten is niet te vinden maar moet gevallen zijn tussen 07-01-1750 (doop laatste kind) en 09-10-1758 (eerste vermelding Anna als weduwe).

M.b.t. de afkomst van Jan Rutten: in de index van het BHIC wordt het vermoeden uitgesproken dat Hullum verwijst naar Hülm bij Goch, net over de grens in Duitsland. Ik heb vandaag via Matricula Online de doopregisters van Hülm doorgebladerd van 1685 tot 1710 maar daarin is niets te vinden.

Wie heeft er meer gegevens over Jan Rutten en Anna Cuppen en hun voorouders?
Jan Lange zei op 28 april 2020 om 12:37
Peter, "Henricus Peters genoemd in de dispensatie, die trouwt met Margarita van Bom, is m.i. geen Van Kempen": dat klopt, de eerste disp. 1706 gaat over Van Kempen; de tweede disp. waar jij het over hebt gaat over voorgeslacht van Peter Martens, iemand anders dus.
Rob E zei op 28 april 2020 om 11:13
Jacomina vd Staij / Staaij had grond op naam aan de Leugenstert (huidige Blauwstraat) in St. Anthonis.
Peter van de Laar zei op 28 april 2020 om 00:06
Henricus Peters genoemd in de dispensatie, die trouwt met Margarita van Bom, is m.i. geen Van Kempen;
Voor wat betreft de Petronella/Petra's uit 1708, 1712 en 1714 zou ik kiezen voor de laatste, anderen ws jong overleden
Jan Lange zei op 27 april 2020 om 22:43
Overl. Vb. Joanna Laemers 3.6.1746 wed. Henricus van de Staij; Henricus van de Staij, man van Joanna Lamers overl. Vb. 29.4.1738.
Jan Lange zei op 27 april 2020 om 22:30
Catharina d.v. Hermen de Hoogh: vernoeming van haar dochter Heijl/Helena naar grootmoeder !
ORA Sambeek 331 dd. 28.1.1613 Joachim Jacob Sijpkenssoen en Jenneken e.l., dragen op aan Hermen de Hooch en Heijl e.l., het 3e deel van 8 sester rogge p/jaar, hen aanbestorven van de 2 malder p/jaar, die Marten Verhaech aan zijn zoon heer Guert van der Haech voor zijn leven gegeven had uit een pacht van 9 malder rogge, die wijlen Heijn Verhaech, vader van Marten, geldende had uit de goederen van Hermen die Hooch voornoemd, gelegen te Mullem volgens erfbrief.
Hermen de Hooch schepen Sambeek 1612. Vermeld ook 1604 Sambeek.
Jan Lange zei op 27 april 2020 om 15:34
Twee huw.disp. Vierlingsbeek/Grave brengen verder licht.
Grave (nb) - 18 juni 1706 - brief en schema van fr. Columbanus in Grave als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:
- Henricus van Kempen, "incola/inwoner s[anc]ti Antonij et frater procuratrieis monialum graviensium/broer van de procurator van de monniken/paters van Grave", - zoon van Petrus , Petrus zoon van Reijnerus; Reijnerus, zoon van Aldegondis;
en
- Joanna Janssen, "incola Fierlinxbeeck", dochter van Petronella, Petronella dochter van Petronella, Petronella dochter van Joannes. Aldegondis en Joannes zijn zus en broer.
RHCL Maastricht (5-1706-13 - foto 1402a+b+c).
Hendrik Peters van Kempen x dus ca. 1706 Joanna Jans Verrosmeulen. Jenneke Jans Verrosmeulen ged. Vb. 11.7.1670 d.v. Johan/Jan Gorts/Gaerts Verrosmeulen x Vb. 13.9./3.10.1653 Peterke/Petronella Thijssen van ’t Hagelcruijs. Vader van Petronella: Thijs NN x ca. 1630 Petronella Jans.
Wat Hendrik Peters van Kempen betreft, brengt deze disp. ons op ander spoor (of de disp. klopt niet).

Vierlingsbeek (nb) - 21 mei 1772 - brief en schema van Switbertus Creemers, pastoor in Vierlingsbeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk (Vb. 16/31.5.1772) tussen:
- Petrus Martens, (uit Mullem; overl. Vb. 3.7.1804 als man van Joanna Dekkers JL)zoon van Wilhelmus Martens en Mechtildis Hendrix, Mechtildis dochter van Henricus Peters en Margarita van Bom, Henricus zoon van Petrus Hendrickx en Joanna Jansen, Joanna (ged. Vb. 6.1.1647 JL), dochter van Joannes Hermans en Catharina de Hoog;
en
- Joanna Deckers, dochter van Joannes Deckers en Joanna van den Staeij, Joanna, dochter van Henricus van den Staeij en Joanna Lamers, Joanna, dochter van Joannes Lamers en Helena Jansen, Helena, dochter van Joannes Hermans en Catharina de Hoog.
Joannes Hermans en Catharina de Hoog hadden alleen 2 dochters.
RHCL Maastricht (26-1772-125 - foto 1418a+b+c)
Hieruit de stamreeks vanuit Joanna Deckers: ged. Vb. 2.6.1749 d.v. Joannes Deckers x vóór 1743 Joanna van de Staij, deze laatste overl. Vb. 23.2.1774 als vrouw van Joannes Deckers. Jan Deckers overl. Vb. 12.3.1785 als wednr. van Joanna van de Staeij. Hun huw. te Vb.7/22.4.1742 als Johannes Beckers, JM geb. te Well en Joanna van de Staeij, JD geb. Vb./ged. Vb. 9.10.1705 d.v. Henricus Dircx van de Staij en Jenneke Jans = dus Lamers/haar grootvader, zie ook vorige berichten.
Joanna Jans/Lamers, ged. Vb. 16.3.1674 d.v. Joannes Lamers en Helena/Hilleken Jans, get. Catharina Hermens. Huw. Johan Lamberts, wednr. van Vb. x Hilleken Jans, JD van Mullem 6/27.7.1670.
Johannes Hermens x vóór 1643 Catharina de Hooch; Heijltjen ged. Sambeek 12.4.1643 d.v. Clein Jan x Trijn de (Hermens de; JL) Hooch.
Jan Lange zei op 26 april 2020 om 22:36
Petronella, hierboven ged. in 1712, maar ook ged. Vb. 5.8.1708 Petronella d.v. Henricus Peters van Kempen uit St. Anthonis x vóór 1708 Joanna (Jans) Verrosmeulen. Ged. Vb. 29.9.1714 Petra van ouders idem. Wrschl. dus die van 1712 of 1714.
ORA not. prot. Grave dd 11.7.1742 Hendrik Peters van Kempen en Jenneke Jans Verrosmeulen, echtelieden wonende te Sint Anthonis benoemen de langstlevende van hen tot enige en universele erfgenaam, waarna zij legateren de helft aan hun zoon Jan Hensdriks van Kempen en de andere helft voor een derde deel aan hun dochter Peternella Hendriks van Kempen vrouw van Dirck Hendricks van de Staij en de twee andere derde delen aan hun twee kinderen; bijgevoegd is een handgeschreven laatste wil van 21 september 1757 van Hendrick van Kempen.
2.1.1714 Hermen Peters van Kempen heeft opgedragen aan Hendrick van Kempen en Jenneken Verrosmeulen zijn huisvrouw een hooikampje onder Vierlingsbeek gelegen, enerzijds naast het erf van Hermen Gerits, anderszijds naast het erf van Jacob Boms, westwaards op de Gemeene straat uitkomend.
9.8.1721 Taxatie van de goederen te Vierlingsbeek nagelaten door Geurt Verrosmeulen, overl. 9-7-1721 op verzoek van Jacob Verrosmeulen; Jan Verrosmeulen Hendrik van Kempen en Jenneken Verrosmeulen, el, zijn erfgenamen en hun broer voor het betalen van de 20e penning etc.
ORA Vb. 19.4.1723 Jacob Verrosmeulen; Thijske Verrosmeulen geass. met haar neef Lindert Verrosmeulen en Jan Verrosmeulen, broers en zussen (van Jenneke Jans Geurts Verrosmeulen JL). Sommigen wonende te Grave, anderen te Vierlingsbeek. T.b.v. Jan Hendricx van Kempen, neef, een camp onder Sambeek; Petronella Hendricx van Kempen, nicht, de som van f. 100,-; samen een stuk bouwland onder Sambeek en f. 100,-. Tot erfgenamen de kinderen van Jenneken en Lindertje Verrosmeulen, met name Petronella van de Water en Petronella en Jan Hendricx van Kempen.
Jenneke Jans Verrosmeulen ged. Vb. 11.7.1670 d.v. Johan/Jan Gorts Verrosmeulen x Vb. 13.9./3.10.1653 Peterke Thijssen van ’t Hagelcruijs. Jan overl. 29.5.1698 Vb. Hij zou een broer van Dirck Geurts x Alitgen van de Staij kunnen zijn, daar Verrosmeulen bij die ook doopget. zijn o.m. Merry Verrosmeulen, zie onder.

Er is ook een Alardus z.v. Dirck Görts en Alitgen Jan vd Staeij ged. Vb. 28.1.1662. Alitgen Jans vd Staeij is zus van Geurt, Hendrick en Assuerus/Sweer, kinderen van Jan Ebben Gaerts (van de Staeij) x Geesken Arnts Palinx. Geesken Palinx van gen Staij overl. Vb. 24.7.1670, begr. 26 juli. Geesken d.v. Arnt Palincx x vóór 1597 Aelken; hij is schepen Vb. 1605/23. Beiden overl. na 1626. Er zijn sites, die zeggen, dat de man van Aligten Jans van de Staij, (overl. Vb. 9.1.1710 als wed. Theodorus Verrosmeulen, overl. vóór 28.2.1671; ORA Vb. 24.6.1698: Aeltjen van den Staeij, weduwe van Derck Verrosmeulen, geass. met haar zoon Jacob Verrosmeulen), dat haar man Dirck Görts/Gaerts ook een Verrosmeulen is, nl een z.v. Gaert Verrosmeulen x vóór 1628 Iefken Jacobs van den Wollenberg is. Dirck Geurts is bijv. doopget. bij kind van Jan Geurts Verrosmeulen in 1661.
De vader van Iefken van den Wollenberg: Jacob (ziek in 1628) is met Jan en Lennert een z.v. Jacob van den Wollenberg x Iefken, beiden vóór 1588 overl.. Jacob hertr. Peterken, die vóór hertr. in 1588 met Hanrick Nelis.
Norah zei op 26 april 2020 om 20:09
Kinderen Guert/Godefridus van de Staij en Enneke/Anneke Vlocken:

Leonhardt * 08-03-1657
Alardus * 11-11-1665
Koen * 18-08-1667
Allen gedoopt te Vierlingsbeek.

Hier heb jij je Alardus, Joep.
Jan Lange zei op 26 april 2020 om 17:29
Petronella Hendriks van Kempen ged. St. Anthonis/SA 13.4.1712 d.v. Hendrik Peters van Kempen x vóór 1709 Joanna Jans. Hendrik overl. als wednr. SA 11.9.1759. Diverse keren doopget. bij kids van dochter Petronella x Theodorus Hendriks van de Staeij.
Henricus ged. SA 15.5.1674 z.v. Peter Gossens van Kempen x vóór 1666/9 Petronella Hermens Berchmans/van Bergen. . Een Peerke van Kempen wed. overl. SA 17.6.1709. Peter Gossens van Kempen overl. SA 15.9.1705.
De vraag is nl. of Peter Gossens van Kempen 2 x is gehuwd/eerstens x SA 30.4.1653 Petronella Gerrits. De moeder van Petronella heet wrschl. Bertha, omdat Hendrik een zus Berta heeft en een Bertha Gossens doopget. is bij doop in 1660. Bij doop van Reijnera in 1660 heet hij Petrus Goswini van Kempen in elk geval.
Jan Lange zei op 26 april 2020 om 16:17
Voortbordurend op Norah haar insteek:
Hendricus Dircx van de Staeij x Vierlingsbeek Jenneke Jans, beiden uit Vb. 16.4/1.5.1701. Jenneke Jans ook Jenneke Lamers genoemd. Jenneke Lamers overl. Vb als weduwe 3.6.1746, Hendrik op 29.4.1738.
Hendrik ged. Vb. 28.12.1659 z.v. Dirck Görts/Gaerts/Geurts x Vb. 5/13.10.1653 Alitgen Jansen vangen Staij Zijn nageslacht neemt fam.naam van Alitgen over !
Kind o.m. ook Johannes Kunings ged. Vb. 26.8.1657.
Alitgen zus van Assuerus/Sweer Jans vd Staeij x Vb. 5/13.10.1653 Jacoba Franssen.
Beiden kids van Jan Ebben (Gaerts) x Geeske Arnts Palincx.
ORA Vb. 285 dd. 28.2.1671 Sweer Jans van de Staij en Jaecxken Reijnders echtelieden, Alittije Jans van de Staij weduwe van Dirck Gaerts geassisteerd met haar broeder Geurt Jans en Jan Geurts als aangestelde momboir voor haar en haar onmundige kinderen, Jan Nelissen Cuijper als gelaste van Jan Franssen Hannenberch, gepasseerd voor notaris te Amsterdam, de getuige daarbij genomineert Adam Vlemmings en Hendrick Hoogeveen; Gaert Jans van de Staij, mede als momboir van de voornoemde onmundige kinderen en Jan Jans, zoon van voorschreven Hannenberch met Aefken Jans echtelieden en Hendrick Thijssen en Jenneke Dircx echtelieden hebben gevest aan Johan Reinier van der Bogen heer van Nedrich en Macken alzulke 3/5e part gelijk de comparanten van Jan Ebben en Geesken Palinx zaliger in het goed genaamd De Staij zijn aangestorven, te weten huis, hof en schuur met het weiland, bongaert en de veer met de schepen en bouwland daaraan gelegen, bestaand uit volgende percelen. Etc. Met deze conditie dat de comparanten tot hun voordeel uit het voorbescheijden vrij zijn en hun kinderen met hun huishouding mans en vrouwe haar levensdagen met de gerechtigheid van Lijsbeth Palinx en haar kinderen en Hilleken Palinx en haar kinderen met hare respectieve mans vermogens magescheid opgericht uit scheide van der Staij, item moet de onderste weert wegen en de kooibeesten te muetelen als zij weijen en het andere erf daar van nodig is, zo in het voorgaande magescheid gedeeld is.Item de gerechtigheid van het water en de visserij zo als Aart Palinx en Geesken Palinx in haar gebruik hadden en aangedeeld is naar oude gewoonte. Het voorschreven goed verkocht voor 4525 gulden.
Idem dd, 29.12.1670 Jelis Hendricx van de Staij heeft gevest aan Geurt van de Staij en Enneken Vlocken echtelieden, alzulke portie en gedeelte als comparant voor 1/5e part in de nagelaten goederen van het veer, schepen, visserij-inkomsten als anderzins van Jan Ebben en Geesken Palinx gewezen echtelieden, zijn bestevader en bestemoeder door aflijvigheid van Hendrick Jans en Hester Jelissen de voorschreven comparant vader en moeder zijn aangestorven, uitgezonderd de goederen van Ebb Gaerts en het versterf van Hendrick Thijbout [Tibaut] zaliger. Vrij erf uitgezonderd dat Geurt van de Staij tot zijn lasten neemt de schulden waarmee de goederen bij afsterven van Geesken Palinx bezwaard achtergelaten zijn, met vrije overvaart voor de voorschreven Jelis Hendricx leven en voor zijn toekomende kinderen. Voor 910 carolusgulden.
Verder:
C/Jasper Goossens, geb. ca. 1630, mercator/koopman (1660), overl. Vierlingsbeek vóór 23.2.1674, gegoed aan het Zand. Huwt NG aldaar 20.11/12.12.1660 Elisabeth Franssen. Hertr. NG Vierlingsbeek 4/31.7.1674 Christiaen Görts v.d. Staeij (z.v. Geurt Jans v.d. Staij x Enneke F/Vlocken; kleinz.v. Jan Ebben Gaerts x Geeske Arnts Palinx), schepen 1686, overl. na 1698.
Norah zei op 26 april 2020 om 13:23
Theodorus* 24-05-1703 Vierlingsbeek.
Ouders > Hendricus Theodori van de Staij en Jenneken Jans.
Mvg.
Joep zei op 26 april 2020 om 13:21
Maar laten nog belangrijker, we weten nog steeds niet of er wel een link bestaat tussen Alard van der Staaij en de rest van de Staaijen. En zo ja, hoe deze link dan loopt.

Lukt het jullie om via andere wegen informatie over (en ouders van) Alard te vinden?
Joep zei op 26 april 2020 om 13:18
Dag Norah en Henk, bedankt voor het meezoeken!

Er is inderdaad een Sweer in het verhaal op https://taphorst.nl/wp-content/uploads/2018/07/palincx-20171031.htm .

Dit is Sweer van der Staaij, gehuwd met Jaecxken Franssen REINDERS.
Deze Sweer is volgens deze site de BROER van Gaert Jans van der Staaij. En niet de zoon!

Dit zou kunnen, dan is het artikel in het Boxmeersch Weekblad wat ik noemde echter een beetje vreemd geformuleerd. Hierin staat "Geurt trouwde met Anneke Vlocken en had twee jongens Alard van de Staaij, terwijl Sweer zijn broeder met Coba Reijnders in den echt trad en vijf kinderen had,"

Midden in de zin staat dus Alard van de Staaij, zonder verdere informatie. Verder in het artikel wordt er ook niet op teruggekomen.
HenkD zei op 26 april 2020 om 13:01
Dag Joep,
Je zegt "Sweer en Alard zijn dus ineens verdwenen?"

Maar op de site (van je laatste link) komt toch wel een Sweer voor?
Alleen heet deze Sweer Jans - zoals Willem's patroniem ook wordt vermeld als Jans.
En tevens nog anderen met het patroniem Jans.
Het gevaar bestaat dat er twee gezinnen door elkaar zijn gelopen.
Een patroniem was een belangrijke aanwijzing voor de directe afstamming, niet alleen voor ons nu maar ook in die tijd was het de wijze om aan te geven wat iemands afkomst was.
Norah zei op 26 april 2020 om 13:01
Hubert Rutte x Hendrijn van de Staaij. Vierlingsbeek, 05-05-1765.
Norah zei op 26 april 2020 om 12:41
Henrina van de Staeij * 23-03-1740 Sint Anthonis.
Ouders: Theodorus Henrickx van de Staeij en Petronella Henrickx van Kempen.

Wanneer jouw Hendrina met Hubertus Rutten trouwt, staat erbij dat de bruid geboren is in Sint Anthonis. Getuige o.a. Jacomijn van de Staeij(zuster van Hendrina).
Bij de kinderen van Rutten x van de Staeij zie je allemaal doopgetuigen verschijnen die directe familie van Hendrina zijn, tot haar eigen moeder toe.