Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:

Reacties (11)

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper bhic zei op 18 augustus 2021 om 10:24
Die ontsnapping heeft vast veel indruk gemaakt op je moeder en haar zusje, Jos! Bedankt voor je reactie. Weet je misschien ook of de twee ontsnapte bendeleden wel weer opnieuw zijn opgepakt? Heeft je moeder nog meer verteld over de Bende van Oss en wat zij er verder van gemerkt heeft?
Jos van Altvorst zei op 17 augustus 2021 om 15:02
Mijn moeder, als klein kind wonende aan de Torenstraat 21 in Megen, heeft samen met haar zusje de ontsnapping van de twee bendeleden van de “bende van Oss” zien gebeuren. Ze werden wakker van rumoer en zagen twee figuren van onder de muur vandaan kruipen en wegrennen.
Annemarie van Geloven
Annemarie van Geloven bhic zei op 24 juli 2017 om 11:07
Goed dat u dit als kleinzoon van wachtmeester De Gier op dit forum kwijt kunt.
En veel complimenten voor uw bijzonder interessante website over de Koninklijke Marechaussee Brigade Oss http://www.marechausseesporen.nl/pagina_brig_oss.htm
Chris de Gier zei op 20 juli 2017 om 22:59
Interessant stukje geschiedenis. Er is nog best wel veel over terug te vinden op internet en er zijn in het verleden ook enkele boeken verschenen over die periode in Oss. De man op de foto is inderdaad wachtmeester de Gier, mijn opa. Toen hij nog leefde heeft hij eigenlijk nooit iets verteld over die tijd en de periode van de 2e wereld oorlog toen hij actief in het verzet was. Van mijn vader wel te weten gekomen, dat hij zich zeer vernederd voelde hoe hij en de marechaussee behandeld zijn geworden door o.a. die Goseling. Hij heeft wel altijd de stellige mening gehad dat hij en zijn companen absoluut fout behandeld zijn .
F.M.van de Vorst zei op 6 januari 2015 om 17:41
Even nog een verlate reactie op de affaire Oss 1939 die u ik niet wil onthouden.
De emoties liepen tijdens een debat in 1939 zo hoog op dat NSB’er Rost van Tonningen uit de vergaderzaal werd gezet. Een Kamermeerderheid veroordeelde Goselings doofpotbeleid en eiste zijn vertrek. Twee dagen later viel het kabinet-Colijn 4. Officieel op het financieel-economische beleid, maar de affaire-Oss had er wel degelijk mee te maken en het laatste duwtje gegeven. Het rapport van Goseling werd pas een jaar later behandeld.
Mariƫt Bruggeman, namens BHIC bhic zei op 26 mei 2014 om 11:32
Bedankt Nelleke, voor je nadere uitleg over de rol van deze 'affaire Oss' bij het vallen van het kabinet. Het vermelden van de data geeft hier wat meer inzicht in. Dat er ophef was in de Tweede Kamer staat in ieder geval buiten kijf.
Nogmaals bedankt en met vriendelijke groeten,
Nelleke Reijs zei op 25 mei 2014 om 11:51
Een beetje late reactie op dit verhaal. Ik kwam het bij toeval nu pas tegen.
Dat het kabinet is gevallen over de 'affaire Oss' is niet (helemaal) juist. Er was wel veel ophef over en in januari 1939 stuurde minister Goseling eindelijk het rapport over deze kwestie naar de Tweede Kamer. Tijdens de bespreking hiervan kwam het zelfs tot een handgemeen, doordat NSB-er Rost van Tonningen voor zijn beurt wilde interpelleren. Uiteindelijk oordeelde een meerderheid van de Tweede Kamer dat, hoewel de minister te goeder trouw had gehandeld, zijn beslissing (om de marechaussee de opsporingsbevoegdheid te ontnemen) niet voldoende onderbouwd was geweest. Het kabinet had echter daarvoor al, op 29 juni 1939, zijn ontslag aangeboden en dit was wegens het ontbreken van eenstemmigheid over de financiële politiek. Er was met name onenigheid over de financiering van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid.
Henk Buijks, namens BHIC bhic zei op 8 april 2011 om 10:14
Bedankt, meneer Raaijmakers, voor uw reactie. En mooi dat u verwijst naar de bijlage in het BD van afgelopen zaterdag. Die is hier overigens bekend.
A. Raaijmakers zei op 7 april 2011 om 15:14
Het is mij nu volkomen duidelijk.
Voor historici geinteresseerd in Oss een vruchtbare tijd, die jaren twintig en dertig van de vorige eeuw!
Voor filmmakers blijkbaar een "fantastische" tijd.
Hartelijk dank voor deze informatie.
In een reactie op een van de publicaties betreffende de Osse Bende, was er vraag naar een portret van een van hen.
Wellicht ten overvloede: in de zaterdagbijlage dd.2 april 2011 van het Brabants Dagblad, genaamd Spectrum, een REPORTAGE VAN HET BANDIETISME IN OSS EN ZIJN OMGEVING; daarin ondermeer een portretgalerij van personen die waren betrokken bij de Osse Bende!
Henk Buijks, namens BHIC bhic zei op 7 april 2011 om 14:20
Beste meneer Raaijmakers,

Dit verhaal (het "Ossche oproer van 1938")gaat over de 2e helft van de jaren '30, toen enkele fabrieksdirecteuren en geestelijken werden verdacht van ontucht. Daar werd de marechaussee op gezet (foto: wachtmeester De Gier), maar later weer teruggetrokken. Uiteindelijk leidde de deining hierover tot de val van het vierde kabinet Colijn in 1939.
A. Raaijmakers, Zwolle (oud-Ossenaar) zei op 7 april 2011 om 13:19
Wie weet mij te vertellen wat het Ossche oproer van 1938 dan inhield? Meer dan enkel dat gedicht in het tijdschrift van Brabantia Nostra?
En wie is die marechaussee? Is dat te achterhalen? (Toch niet een foto van wachtmeester Hoekman die in 1893 vermoord werd?)