Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:

Reacties (2)

Marilou Nillesen, namens BHIC bhic zei op 6 juni 2014 om 11:01
Beste meneer Willemsen,

Mijn collega Annemarie heeft het cijnsboek van Ginneken en Bavel erop nageslagen. In de aanhef hiervan staat:

Met seer veele en groote moeijten
geformeerd en getrokken uijt
het groote cijnsboek door Mr.
Josias Eerhardt, Rentmeester
van de Domeijnen en ontvanger
van de erfgranen van den Heer
in de stadt en Baronnie van
Breda
Volbragt in den jaare
1725

Het gaat hier om de inning van erfgranen, die oorspronkelijk in natura zullen zijn betaald, maar later in een geldbedrag zijn omgezet. In dit cijnsregister in duiten en stuivers. Die betalingen van cijnzen waren bedoeld voor het pachten van ontgonnen gronden of geconfisceerde of onteigende landerijen van opgeheven kloosters. In elk geval waren de personen die in dit cijnsboek voorkomen geen eigenaars van de grond, maar pachtten zij de grond. Een soort pachtboeren.
De erfgranen waren een vorm van pacht uitgedrukt in graansoorten als rogge of gerst, die moesten worden omgerekend naar de daarvoor geldende prijzen op de markt van Thorn. Dit was een relatief klein kantoor en de
functionaris ervan werd ter onderscheiding ook wel ontvanger genoemd, in plaats van rentmeester. Daarmee was dit echter nog geen onbelangrijk ambt.

Verder kunt u via Digilegger in de studiezaal van BHIC op de locatie Den Bosch onderzoek doen naar de huizen en landerijen van uw familie en de notariële akten van aan-en verkoop inzien.

Voor de effecten van mond-en-klauwzeer op de plaatselijke dorpsgemeenschap van Ginneken en Bavel kan het beste het archief van het gemeentebestuur van Ginneken en Bavel bij het Stadsarchief Breda worden geraadpleegd.

Als er ooit een echt faillissement door de rechtbank is uitgesproken, kan onderzoek worden gedaan in de Rechtbank Breda 1838-1910 bij BHIC.

Hopelijk kunt u hiermee verder.
Veel succes ermee!
willemsen zei op 3 juni 2014 om 19:38
Mijn familie is afkomstig van Ginneken bavel. Door eerdere opzoekingen weet ik hun verblijfplaatsen. Wat me nu bezig houd is,of ze eigenaars waren,pachters,huurders van deze plaatsen . Of ze erfden van iemand.De laatsten rond 1870,zouden falliet gegaan zijn ,door een uitbraak van mond en klauwzeer. Hoe kom ik hier nu achter?
In dit cijnsboek ,gaat het over de eigenaars die cijns betalen ,of is die voor diegene die er woont/pacht?
Het besproken cijnsboek gaat over 1725,dit zou de beginperiode zijn dat ze zich vestigden te Ginneken. Ik vind verschillende Willemsen/Willemse. De generatie kwam van Meer. Het boek beschrijft ligging eerder vaag,verwijzend naar de aangrenzende buren.
de naam is Willemsen