Reacties (6)

Cornelis
Cornelis zei op 20 september 2023 om 16:22
Misschien dat testament uitsluitsel geeft?

Notariële archieven Oosterhout 1612-1925, inv. nr. 028 (index)
Bron: notarieel register
Soort registratie: akte
(Akte)datum: 15-04-1681
Plaats: Oosterhout
Soort akte: Testament
Bijzonderheden:
Wouter Sijmons Bacx, uit Dongen
Geregistreerde Wouter Sijmons Bacx
Cornelis
Cornelis zei op 20 september 2023 om 16:38
bij de dopen van kinderen zus Maria / Maeijken, komt naast Wouter nog een broer Adriaen voor, doop ook niet gevonden bij gezin van Simon en Catharina;

otr. Ger. 9.5.1665, tr. Gilze met att. 24.5.1665, beiden wonen Oosterhout
Huijbrecht Cornelis Cornelis Ansems, JM geb. van Gils en Maijken Simons BACQS J
1. Cornelius 17.8.1666, Adriaen Simon Backs, Lijntien Simons
2. Joanna 14.2.1669, Wouter Simons, Maria Cornelissen
3. Adrianus 1.12.1672, Nicolaus Simons, Cornelia Cornelissen van Gils

Simon Wouter BAX, dopen 7 en 8 Bacx
Catharina Adriaenssen, doop 8 Lijnken, doop 9 VAN RIJMENAM, doop 9 Lijntien
1. Maria 6.7.1636, Petrus Leu-en, Anna Joannis
2. Adrianus 17.2.1641, Joannes Cornelis toten, Cornelia Jacobs van Rijmen
3. Joannes 28.12.1643, Marijnen Franssen, Maria Wouters Sijmons
4. Johanna 14.3.1645, Nicolaus Coels loco Marinus Janssen, Johanna Jonis
loco Elisabeth Willemsen
5. Anna 3.3.1648, Marinus Janssen, Maria Sijmons per proc. Ariaenken
Ariaens
6. Nicolaus 10.12.1649, Henricus Jansen Rijendam, Henrica Ariaenssen per
proc. Anna Jans Bax
7. Anna 25.10.1652;
8. Joannes 21.9.1656;
9. Adriana 2.1.1657

Wel logisch dat Wouter naar zijn grootvader zijn vernoemd is!
MBoers zei op 20 september 2023 om 21:56
Dankjewel Cornelis,

Ik ga hier morgen induiken en zien wat voor nieuwe inzichten dat bij me oplevert.

Michaël
MBoers zei op 21 september 2023 om 15:14
Eerst de kinderen van Wouter Sijmons Backx en Cornelia Peeters van Beeck:
Ik heb onderstaande tekst aan mijn database toegevoegd:
"Hoewel de Cohieren van het Maangeld van 1688 en 1689 vermelden dat er respectivelijk twee en drie kinderen van boven de zestien jaar in het gezin leven, is er in het tetstament van Wouter en Cornelia uit 1681 alleen sprake van een zoon en niet van enig ander kind. De inwonende kinderen zijn dus niet de eigen kinderen van Wouter en Cornelia. Mogelijk waren ze personeel, of waren het uitbestede wezen."

De doopgetuigen bij de kinderen van Huijbert Cornelis Ansems van Gils en Maria Backx (zuster van Wouter Sijmons Backx):
Adrianus Simonis Bax, ged. 17-02-1641
Catharina Sijmons (Lijntje) Backx, geb. ±1646
Wouter Sijmons Backx, geb ±1639
Maria Cornelissen (waarschijnlijk zus van Huijbert Cornelis Ansems van Gils)
Cornelia Cornelissen van Gils (waarschijnlijk zus van Huijbert Cornelis Ansems van Gils)
Nicolaus Sijmonissen Bax, ged. 10-12-1649.

Sijmon Wouters Backx, geb. Oosterhout (NB) omstr. 1610, vermeld Aangeslagen voor het maandgeld van Oosterhout voor de extra ordinaire lasten in 1676. 1676, † Oosterhout (NB) 1702, zn. van Wouter Symon Jan en Willeli Clavimans, tr. Sint Remigius kerk, Baarle-Hertog Antwerpen Belgë 22 mei 1635 (get. Everardus Marinus en Cornelius Ravels) Catharina Adriaensen Rijmenam van Huijssen, geb. Oosterhout (NB) 1615, † ald. 12 maart 1695, dr. van Adriaen Rijmedam van Huijsen.

Uit dit huwelijk:
1. Maria Backx, ged. Oosterhout (NB) 6 juli 1637 (get. Anna Janssen en Petrus Leunen), † na 9 juli 1697, tr. Gilze 24 mei 1665 Huijbert Cornelis Ansems van Gils, geb. Gilze, Predikant, zn. van Cornelis.
2. Wouter Sijmons Backx, geb. Oosterhout (NB) omstr. 1639, † ald. 23 juni 1709, tr. Oosterhout (NB) 18 (kerkelijk 17) nov. 1663 Cornelia Peeters van Beeck, ged. Oosterhout (NB) 20 jan. 1640 (get. Corstiaen Aertsen en Adriaenken Macchilsen), vermeld Wouter en Cornelia stellen een mutueel testament op voor notaris Adriaan Ruijssenaers te Oosterhout, waarin zij elkaar aanstellen als universeel erfgenaam en elkaar aanwijzen als voogd over hun zoon en de Weeskamer uitsluiten van bemoeienis. Uitdrukkelijk wordt alleen een zoon vermeld en geen ander kind, of kinderen. Zij legateren 3 gulden aan de armen in Oosterhout. 15 april 1681, begr. Oosterhout (NB) 12 maart 1695, dr. van Petrus Jan Aerts en Joanna Wilborts.
3. Adrianus Simonis Bax, ged. Oosterhout (NB) 17 febr. 1641 (get. Cornelia Jacop van Rijmedam en Joannes Cornelis Toten), Pottenmaker 1679, † na 1698, tr. 1e Oosterhout (NB) 30 (kerkelijk 21) maart 1671 Geertruijd Michiels Vermeulen, geb. Seters (Oosterhout), NB omstr. 1646, † vóór 23 okt. 1694, dr. van Michiel Jansen en Maeijken Gerrits; tr. 2e Oosterhout (NB) 28 (kerkelijk 24) okt. 1694 Maria Cornelisdr. Cuijpers, † vóór 1695, wed. van Adriaan Cornelis Jansens.
4. Joannes Sijmons Bax, ged. Oosterhout (NB) 28 dec. 1643 (get. Marijnus Fransen en Maria Wouters Sijmons), † 1656.
5. Johanna Bax, ged. Oosterhout (NB) 14 maart 1645 (get. Nicolaus Coels, Marinus Jansen, Johanna Jonis en Elisabeth Willemsen), † na 9 juli 1697, tr. Oosterhout (NB) 18 mei 1670 Nicolaus van den Boogaert, ged. Oosterhout (NB) 15 mei 1639, zn. van Lambertus Claessen van den Bogard en Grietken Cornelissen.
6. Catharina Sijmons Backx, geb. omstr. 1646, † vóór 9 juli 1697.
7. Anna Bax, ged. Oosterhout (NB) 3 maart 1648 (get. Adriaenchen Ariaens, Marinus Jansen en Maria Siemens), † ald. vóór 25 okt. 1652.
8. Nicolaus Sijmonissen Bax, ged. Oosterhout (NB) 10 dec. 1649 (get. Henrica Ariaenssen, Anna Jans Bax en Henricus Jansen Rijendam), † na 1709, tr. Oosterhout (NB) 23 mei 1679 Maria Ruth Meeus, ged. omstr. 1659, † na 1716, dr. van N.N..
9. Anna Backx, ged. Oosterhout (NB) 25 okt. 1652 (get. Peeter Goijaerts en Cornelia Jacop van Rijmedam), † na 9 juli 1697, tr. 1e Dorst (Oosterhout), NB 18 mei 1681 Willem Augustijn Bieleveldt, Ruijter onder de Compagnie van Majoor Henrick van Ittersum, regiment Waldeck in garnisoen te Maastricht 1681, † vóór 25 febr. 1691; tr. 2e Oosterhout (NB) 25 (kerkelijk omstr. 25) febr. 1691 Willem Cornelis Adriaans, † vóór 16 aug. 1692, wedr. van Maria Matthijsen van de Marijnen; tr. 3e Oosterhout (NB) 13 sept. 1692 Cornelis Jans Adriaans van Oosterhout, geb. omstr. 1661, † na 9 juli 1697.
10. Joannes Bax, ged. Oosterhout (NB) 21 sept. 1656 (get. Cornelius Albrechs en Catharina Peeters), † ald. 2 jan. 1683, tr. Oosterhout (NB) 21 mei 1680 Anna Cornelis Jan Cornelis Luijckx, ged. Oosterhout (NB) 12 febr. 1658 (get. Tuentien Ariens, Jenneken Jans en Adriaen Janssen), dr. van Cornelis Jan Cornelis Luijcken en Heijlken Jan Willems; zij hertr. (ondertr. Oosterhout (NB) 2 jan.) 1683 Cornelis Willem Metsers en tr. 3e Oosterhout (NB) 15 febr. 1684 Niclaes Niclaesen van den Corput.

Notitie bij de geboorte van Sijmon Wouters: Geboortejaar ook: 1605.
Notitie bij het huwelijk van Catharina Adriaensen en Sijmon Wouters: Volgens Boeree zou dit echtpaar een dochter Anna, gedoopt 20-10-1654 moeten hebben gehad. Zij is echter in de R. K. doopboeken van Oosterhout niet teruggevonden op die datum.
In de boeken van mvr. Wijnsouw-de Haan komt zij ook niet voor.
Notitie bij Catharina Adriaensen: Voornaam ook: Cathelijn, Lijnken, Lijntien.
Rijmenam is een plaats in België, onderdeel van Bonheiden in de provincie Antwerpen.
Notitie bij de geboorte van Catharina Adriaensen: Hoewel er gemeld wordt dat Catharina afkomstig is uit Oosterhout, is het waarschijnlijker dat zij afkomstig is uit Baarle (-Hertog, -Nassau) waar ze ook getrouwd is.
Notitie bij Maria: Voornamen ook: Maijken Simons.
Achternaam ook: Baqs, Bacqs, Backs.
Notitie bij Wouter Sijmons: Voornaam ook: Gualterus.
Notitie bij de geboorte van Wouter Sijmons: Doopboek 1638 ontbreekt in het Regionaal Archief Tilburg. Dopen Oosterhout 1636-1639 zijn ook in Teteringen uitgevoerd. Echter, de doop van Wouter is tot nu toe nergens gevonden.
In 1673 wordt zijn leeftijd geschat op 30 jaar => Geboren in 1643 (mogelijk een typ- of leesfout).
In 1673 wordt zijn leeftijd geschat op 36 jaar => Geboren in 1637.
In 1690 wordt zijn leeftijd geschat op 51 jaar => Geboren in 1639.
In 1695 wordt zijn leeftijd geschat op 54 jaar => Geboren in 1641.
In 1696 wordt zijn leeftijd geschat op 55 jaar => geboren in 1641.
Gemiddeld geboortejaar is 1639.
Notitie bij het overlijden van Wouter Sijmons: In maart 1702 wordt Fl 10 - 10 betaald voor waslicht bij de uitvaart van Wouter Simon Backx.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia Peeters en Wouter Sijmons: Hoewel de Cohieren van het Maangeld van 1688 en 1689 vermelden dat er respectivelijk twee en drie kinderen van boven de zestien jaar in het gezin leven, is er in het tetstament van Wouter en Cornelia uit 1681 alleen sprake van een zoon en niet van enig ander kind. De inwonende kinderen zijn dus niet de eigen kinderen van Wouter en Cornelia. Mogelijk waren ze personeel, of waren het uitbestede wezen.
Notitie bij het overlijden van Cornelia Peeters: Op 12-03-1695 wordt Fl. 7,= betaald voor waslicht bij de uitvaart van de vrouw van Wouter Backx.
Notitie bij Adrianus Simonis: Voornaam ook: Joannes.
Notitie bij het huwelijk van Geertruijd Michiels en Adrianus Simonis: Op 23-10-1694 worden Peeter Michielse Vermeulen en Wouter Sijmon Bacx () benoemd tot respectivelijk voogd en toeziend voogd over de vier onmondige kinderen van Adriaen Symon Bacx en Gertrudis Michielse Vermeulen. Alleen Joannis uit 1671 en Cornelis Backx uit 1672 waren in 1694 mondig. Er moeten van de overige zes kinderen dus twee reeds zijn overleden (Voogdenboek R145 23-10-1694).
In 1687 heeft het echtpaar twee kinderen boven de 16 jaar (Joannis (1671) en Cornelis (1672) en drie kinderen onder de 16. Er zijn in 1687 dus drie van de zes jongste kinderen reeds overleden.
In 1688 heeft het echtpaar twee kinderen boven de 16 jaar (Joannis (1671) en Cornelis (1672) en drie kinderen onder de 16. Er zijn in 1688 dus drie van de zes jongste kinderen reeds overleden.
In 1690 heeft het echtpaar twee kinderen: Catharina (8 jaar -> geb. 1682) en Sijmen (4 jaar -> geb. 1686). Het lijkt er op dat Johannes (1675), Maria (1678), Michael (1683) en Michael (1687) allen dan zijn overleden.
In 1696 heeft het echtpaar twee kinderen: Catharina (11 jaar -> geb. 1685???) en Sijmen (8 jaar -> geb. 1688???). Het lijkt er op dat Johannes (1675), Maria (1678), Michael (1683) en Michael (1687) allen dan zijn overleden.
Notitie bij het overlijden van Geertruijd Michiels:
Op 23-10-1694 worden Peeter Michielsen Vermolen als voogd en Wouter Sijmen bacx als toeziend voogd aangesteld over de vier minderjarige kinderen van Geertruijt Michielsen Vermolen verwekt bij Adriaen Sijmon Bacx. Dit zouden dan Simon (1686), Catharina (1681), Cornelis (1672) en Joannes (1671) moeten zijn. Echter, Joannes zou 23 en Cornelis 22 jaar oud zijn. De vraag is of zij dan nog als minderjarig gerekend werden. Waarschijnlijk werd de grens op 25 jaar gelegd.
Notitie bij Johanna: Voornaam ook: Jenneke.
Notitie bij het huwelijk van Nicolaus en Johanna: Claes Lambrechts van den Boomgaerden, JM met Jenekken Sijmon Backx, JD, beijde wonende alhier.
Notitie bij Nicolaus: Voornaam ook: Claes.
Achternaam ook: Boomgaerdt.
Notitie bij Nicolaus Sijmonissen: Voornaam ook: Nicolaas.
Notitie bij de geboorte van Nicolaus Sijmonissen: Henrica Ariaenssen per proc. Anna Jans Bax.
Notitie bij Maria Ruth: Achternaam ook: De Mensen.
Patronym ook: Rutten.
Notitie bij de geboorte van Anna: Doopdatum ook: 20-10-1654.
Notitie bij het huwelijk van Willem Cornelis en Anna: Kerkelijke trouwdatum ligt tussen 24-02-1691 en 28-03-1691.
Notitie bij Cornelis Jans Adriaans: Achternaam ook: Adriaans.
Notitie bij Anna Cornelis Jan Cornelis: Oook genaamd: Maria Cornelissen.


Wouter Sijmons Backx, geb. Oosterhout (NB) omstr. 1639, vermeld Lijsten van mannen, wonend te Oosterhout, die ouder zijn dan 15 jaar 1673, 1673, Aangeslagen voor het maandgeld van Oosterhout voor de extra ordinaire lasten in 1676. 1676, Wouter en Cornelia stellen een mutueel testament op voor notaris Adriaan Ruijssenaers te Oosterhout, waarin zij elkaar aanstellen als universeel erfgenaam en elkaar aanwijzen over hun zoon en de Weeskamer uitsluiten van bemoeienis. Uitdrukkelijk wordt alleen een zoon vermeld en geen ander kind, of kinderen.
Zij legateren 3 gulden aan de armen in Oosterhout. 15 april 1681, Aangesteld als toeziend voogd over de vier minderjarige kinderen van Geertuijt Michielsen Vermolen en Adriaen Sijmen Bacx. 23 okt. 1694, Treedt op als begunstigde in erfenis van Cornelia Biemans, nicht van moederszijde 9 juli 1697 en Wouter, Adriaen, Nicolaes, Jenneken en Maeijken Sijmon Bax, Cornelis Janssen van Oosterhout, getrouwd met Anneken Sijmen Bacx, allen tezamen voor een derde part erfgenamen in de boedel van juffrouw Cornelia Biemans, weduwe van zaliger Wouter Smits verklaren dat zij voldaen zijn door Cornelis Vereijck en Paulus Eleboom van het bedrag van 877 gulden, 5 stuivers dat zij na erfdeling voor Schout en Schepenen van Etten op 21-06-1697 tegoed hadden en machtigen Sijmen Janssen, borger en meesterbroodtmaker te Breda om het geld te incasseren 9 juli 1697, † Oosterhout (NB) 23 juni 1709, zn. van Sijmon Wouters en Catharina Adriaensen Rijmenam van Huijssen, tr. Oosterhout (NB) 18 (kerkelijk 17) nov. 1663 Cornelia Peeters van Beeck, ged. Oosterhout (NB) 20 jan. 1640 (get. Corstiaen Aertsen en Adriaenken Macchilsen), vermeld Wouter en Cornelia stellen een mutueel testament op voor notaris Adriaan Ruijssenaers te Oosterhout, waarin zij elkaar aanstellen als universeel erfgenaam en elkaar aanwijzen over hun zoon en de Weeskamer uitsluiten van bemoeienis. Uitdrukkelijk wordt alleen een zoon vermeld en geen ander kind, of kinderen.
Zij legateren 3 gulden aan de armen in Oosterhout. 15 april 1681, begr. Oosterhout (NB) 12 maart 1695, dr. van Petrus Jan Aerts en Joanna Wilborts.

Uit dit huwelijk:
Joannes Wouters Bax, geb. Oosterhout (NB) omstr. 1665, † ald. 1 mei 1731, tr. Oosterhout (NB) 18 jan. 1688 Cornelia Ackermans, ged. Oosterhout (NB) 1 juli 1668 (get. Jan Arissen en Anna Jan van Loon), vermeld Stelt een mutueel testament op voor notaris Cornelis van Vorssel te Oosterhout 16 okt. 1701, † na 29 nov. 1712, dr. van Henricus Adrianus Joachims en Maria Floren.

Notitie bij Wouter Sijmons: Voornaam ook: Gualterus.
Notitie bij de geboorte van Wouter Sijmons: Doopboek 1638 ontbreekt in het Regionaal Archief Tilburg. Dopen Oosterhout 1636-1639 zijn ook in Teteringen uitgevoerd. Echter, de doop van Wouter is tot nu toe nergens gevonden.
In 1673 wordt zijn leeftijd geschat op 30 jaar => Geboren in 1643 (mogelijk een typ- of leesfout).
In 1673 wordt zijn leeftijd geschat op 36 jaar => Geboren in 1637.
In 1690 wordt zijn leeftijd geschat op 51 jaar => Geboren in 1639.
In 1695 wordt zijn leeftijd geschat op 54 jaar => Geboren in 1641.
In 1696 wordt zijn leeftijd geschat op 55 jaar => geboren in 1641.
Gemiddeld geboortejaar is 1639.
Notitie bij het overlijden van Wouter Sijmons: In maart 1702 wordt Fl 10 - 10 betaald voor waslicht bij de uitvaart van Wouter Simon Backx.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia Peeters en Wouter Sijmons: Hoewel de Cohieren van het Maangeld van 1688 en 1689 vermelden dat er respectivelijk twee en drie kinderen van boven de zestien jaar in het gezin leven, is er in het tetstament van Wouter en Cornelia uit 1681 alleen sprake van een zoon en niet van enig ander kind. De inwonende kinderen zijn dus niet de eigen kinderen van Wouter en Cornelia. Mogelijk waren ze personeel, of waren het uitbestede wezen.
Notitie bij het overlijden van Cornelia Peeters: Op 12-03-1695 wordt Fl. 7,= betaald voor waslicht bij de uitvaart van de vrouw van Wouter Backx.
Notitie bij Joannes Wouters: Voornamen ook: Joannes Gualteri, Joannes Walteri, Joannes Wolterus, IJan Wouter.
Achternaam ook: Backx, Backs.
Notitie bij de geboorte van Joannes Wouters: Volgens diverse belastingopgaven is Jan in 1665 of 1666 geboren. Volgens Theo Boeree is hij in Oosterhout geboren, maar daar is tot nu toe geen bewijs voor gevonden. Er is in de doopboeken van Oosterhout tussen 1664 en 1667 geen enkel kind gedoopt met voor naam Walter, Wouter, Gualtheri, etc en ook geen kind met achternaam Ba*, of Be*.
Notitie bij Cornelia: Ook genaamd: Cornelia Hendrik Adriaans, Cornelia Maria Henricus.

Deze akten in Breda en in Etten hebben te maken met een erfenis van Cornelia Peeter Biemans, die in 1692 in Berlijn overleed. Deze weer was een nicht van Catharina Adriaensen Rijmenam van Huijssen en daarom erfden haar kinderen (de Baxjes).

Bedankt voor het op te spoor zetten naar de oplossing van de kinderen van Wouter Sijmons Backx.

Michaël
Cornelis
Cornelis zei op 22 september 2023 om 12:30
https://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-boers/I42931.php

aanvulling Joannes Adriaenssen Rijendam; boeken van mvr. Wijnsouw-de Haan;


contr. spons. 6.12.1629, test. Hendrick Verhagen, Nicolaus Phenix
matr. 20.12.1629, test. Arnoldus Henrici, Joannes de Hapert
Joannes Adriani, dopen 5, 8, 9, 10 Joannes VAN RIJENDAM; 7 Joannes Adriaensen
VAN RIJENDAM
Elizabetha Adriani, doop 5 Elisabeth uxoris (= huisvr.); 8 Elisabetha Adriaensen
Stoffelen, 9 Lijsbeth Ariaens, 10 Elisabeth VAN DEN KIEBOOM
l. Adrianus 13.6.1630, Adrianus Cornelissen, Catharina Mathias
2. Cornelia 17.8.1631, Cornelis Mesch, Catharina Henrici
3. Christophorus 5.6.1633, Govaert Huberts, Anna Joannis
4. Nicolaus 22.10.1634, Arnoldus Rijsbosch, Josijntken de Witte
5. Jacobina 12.8.1637, geen
6. Maria 8.3.1639, Dielis? Henrix, Anna Janssen?
7. Maria 24.9.1640, Matijs Stevens, Maria Wilmsen proc. Anna Janssen
8. Catharina 19.9.1642, Wouter Schilders et Cornelia quedambecana eorus
procuratores Arnoldus Wouters et Corstina Huberti
9. Dimpna 17.6.1644, Peter Claes Stadts proc. Peter Schepens, Maijken
Wilms
10.Petrus 23.2.1646, Jacobus Jansen, Maria uxor Nicolai Maes proc.
Adriana Ariens

zie blz. 139 Joannes Jansen van Rijendam en Elisabeth v. d. Kieboom

Joannes Jansen VAN RIJENDAM zie blz.118
Elisabetha VAN DEN KIEBOOM
Henricus 4.4.1647, Nicolaus Phenix proc. Gerardus Maes, Cornelia Jans
Marijnen

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.