Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.

Reacties (14)

Jan Lange zei op 29 november 2023 om 22:33
sorry, Jan Huiberts als stamvader (ca. 1600-1Beugen 19.1.1670) x Lenertie Jans Geurts aen de Heij xx Lamberta (overl. Beugen 7.4.1667. In ORA LvCuijk 102 dd. 26.4.1641 een rechtsgeding over de nalatenschap van de vader van Lenertie t.o.v. Jan Huijbers: Jan Geurts aen gen Heij x Merij Lenaerts (daaruit was Lenertie geb.) xx Anneke Haenen.
Jan Lange zei op 29 november 2023 om 22:25
In ORA 114 is er in de verklaring vanaf sc. 149 sprake van andere dochters, dus dat er naast Jaeckxe zeker nog 2 (zo niet meer) dochters zijn, die met een huw.gift door hun ouders bedacht zijn, dus naast Bertha nog minstens een meer. Overigens sloot (zonder echt bewijs overigens) Jan vd Heijden de optie niet uit, dat ook Huiberts Jans, de stamvader van de Beugense Huibers-fam. ook een zoon van Huibert Cup x Jenneke Evers zou kunnen zijn..
Jan Lange zei op 29 november 2023 om 16:09
Klopt, Wim !
Wim Cöp zei op 29 november 2023 om 11:49
Jan, allereerst dank voor je reacties. Behalve de eerder gemelde huwelijksdispensatie, waarin de dochters Berta en Jacoba Huijbert Janse Cup en het voorkomen van de naam Berta in de Cup-familie, wil ik nog een aanwijzing vermelden dat Huijbert Janse Cup zeer wel een voorvader kan zijn van Jan Jacob Köp uit Oeffelt is; en wel de vondst in de erfdeling van de kinderen van Huijbert Cup (zv Jan Jacob Cöp uit Oeffelt) en Arnolda Jans Ebben in februari 1739. Tot hun boedel behoorden namelijk ook 2 morgen land in Vierlingsbeek en een kapitaal van 113 gld ten laste van Vierlingsbeek. Wellicht heeft Huijbert Cup (x Arnolda Jans Ebben) deze 2 posten gekregen via een eerdere erfdeling, waarbij Huijbert Janse Cup en zijn vader Jan Cup partij waren. Ook is bekend dat Huijbert Janse Cup en diens vader Jan transporten deden in Vierlingsbeek. Zo droegen Huijbert Janse Cup en Jenneke op 26 april 1606 een stuk weiland, groot 3 morgen, over aan Peter Reijnen , en zijn ouders: Jan Cup en Bertken lieten op 20 januari 1589 drie akten passeren: een pacht en 2 keer een morgen land. Zij hadden dus wat met Vierlingsbeek.
Jan Lange zei op 28 november 2023 om 17:06
ORA Beugen 355 dd. 7.4.1662. Hendrick Aerts op t Wervelt, crank te bed liggende, wil zijn testament opmaken. Eerstelijk legateert hij aan de huisarmen tot Beugen 100 carolusguldens. Item aan de huisarmen van Oeffelt 100 carolusguldens. Alnog aan de de armen van Beugen en de armen van Oeffelt ieder 2 malder rogge. Legateert aan Jan Nabben tot Haps 25 gulden die hij zal korten op een capitale som van 100 gulden die hij aan testateur was geldende. Item legateert aan het onmundig kind van Merrij Jans 100 gulden voor verdiend loon en trouw achten en wachten gelijk Tonniske Peeters Werte? het voors. kinds moeder aan hem testateurs heeft verdient. Benoemt verder tot zijn universele erfgenamen: Peeter van Daels nagelaten dochtertje Henderske Peeters in haar vaders plaats en Geertje Jans van Dael haar moeij. Waarbij de goederen verdeelt zullen worden volgens accoord gesloten tussen testateur en zijn zwagers, namentlijk Niel Hermens en Leendert Hermens inzake de goederen van zijn overleden vrouw.
Idem dd. 16.3.1658. Leendert Hermens en Jantijen Geerits e.l.
Idem dd. 19.10.1670. Jasper Jans en Jenneke e.l., Leendert Hermens en Jantije e.l., Peeter Peeters en Maria e.l., Goosen Geerits en Mettije e.l., Gaert Jans en Jan Jans hebben gevest Heijltijen Hermens van Trist etc.
Jan Lange zei op 28 november 2023 om 15:46
Ik vind in ORA 114 niets over Berta x Jacob Hermers. Dankzij ORA LvCuijk 114 vanaf sc. 149 is onderstaande wel nader te preciseren:
684.Geurt Jans Smits, huwt ca. 1610 (in 1630 > 19 jr geleden). Uit dit huw. 3 onm. kids in 1630)
685.Jacoba Huiberts Jans Cup. Overl. vóór 1630/ORA 114: mei 1625/hetzelfde jaar als haar vader. Zij heeft een zus Berta x Jacob Hermers. ORA Land v. Cuijk 114 dd. 26.7.1635.

1370.Huijbert Jans Cup, schepen Beugen 1599-17, overl. tussen 5-19.6.1625 (ORA 114: 5 jr. vóór 10.1.1630), huwt vóór 19.10.1594
1371.Jenneke Evers, overl. na 26.10.1634. ORA Beugen 353 dd. 19.10.1594/Vierlingsbeek 284 dd. 25.4.1606.

2740.Jan Cup, huwt ca. 1565
2741.Bertken. Beiden vermeld ORA Vierlingsbeek 284 dd. 20.1.1589.

Van wijlen Jan van der Heijden ooit gehad een fragmentgenealogie (waaruit jij blijkbaar ook citeert in aanhef) Joannes Simons x Beugen 22.7.1703 3e gr. verwant Hermanna Cup. Hermanna ged. Beugen 15.4.1674, get. Jacob Hermers (haar gr.vader ? JL) en Maria en Allegonda Jans, d.v. Henricus Jacobs (Cup) en/huw. Beugen 4e gr. verwant 18/30.5.1673 Gertrudis/Geritie Linders Hermens Nielen (geen disp. gevonden bij Gen Bronnen). Gertrudis overl. Beugen 13.8.1676, Hendrik hertr. Beugen 10.9.1679 met Fleurke Fleuren. Hendrik (test. 23.12.1679) overl. Beugen 17.2.1680. Hij woonde op het Vrijthoff. Volgens Jan vd Heijden is Hendrik Jacobs, Cup, de naam van zijn moeder, Berta Huijbers Cup gaan gebruiken. Voogden over Hermanna/Hermke waren grootvader Leendert Hermens Nielen en Jan Jacobs, broer van haar vader.
Wellicht deze dus:
Doop 31-05-1675 Oeffelt. Dopeling Berta Köp. Vader Joannes Jacobi Köp. Moeder Mechtildis Weijers. (huw. vóór 1673). Get. Petrus Köp/Maria Huberts. In 1677 doopget. Henricus Jacobs.
Schema huw. disp. 1720 begint met Hubertus Cup x Joanna, hieruit Jacoba x Geurt Jans Smit, waaruit Everardus Smits en Berta haar zus x Jacob (Hermers), waaruit Henricus Jacobs; Everardus en Henricus zijn neven. Etc. Van der Heijden noteert ook nog als broers van Hendrik Jacobs (Cup): Hubertus en Jan Cup; uit de laatste nageslacht o.a. te Uden.
Wim Cöp zei op 28 november 2023 om 10:29
Jan,
De dingen die je noemt was ik allemaal al tegengekomen in 114, maar niet de naam van Berta.
Ik zie uit naar je wordt vervolgd.
Jan Lange zei op 28 november 2023 om 08:17
Ik ben binnen ! link
https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miview=inv2&milang=nl&mizk_alle=114&micode=7040
Alvast in gauwigheid gezien:
Sc. 2 dd. 1.12.1633. Gaert Jans Smit contra Jenneke wed. Huberts Cuppen. Sc. 3 Borg Wijntken Harits. Einde 31.3.1639. Gaat over 1 holl. morgen gekocht land zonder consent van de Ambtman, nodig bij minderjarigheid van kinderen.
sc. 4 : rekest op 23 juni 1633 ingediend.
sc. 117 dd. 4.10.1657 Jacob Hermers genaamd Pastoirs.
sc. 124-25 12.4.1652 commerslagh tegen Jasper Jans en Jacob Hermers.
Wordt vervolgd.
Wim Cöp zei op 27 november 2023 om 21:18
Jan, ik heb geen specifieke link..
Ga naar bhic
klik op archieven
vul in (toegang) 7040
klick op uitgebreid zoeken
vul inventarisnummer 114 in
open visa dubbelklick het nummer.

Lukt het nog niet, even een signaal, dan zie ik wel of er een link verschijnt.
Jan Lange zei op 27 november 2023 om 17:21
Heb jij een link, Wim, naar ORA 114 Land van Cuijk; ik kan die nl. niet (meer) vinden.
Wim Cöp zei op 27 november 2023 om 16:31
Ik ben weer in Huijbert Janse Cup gedoken. De kwartierstaat van Jan Lange heeft me weer verder geholpen. Onder 684 wordt vermeld: Geurt Jan Smits huwt ca 1620 met 685: Jacoba Huijbert Jans Cup. Dat wordt bevestigd in de hiervoor genoemde huwelijksdispensatie, maar ook door een proces van Geurt Jan Smits tegen zijn schoonmoeder aangaande het niet krijgen van de toegezegde huwelijksgift (zie ORA Land van Cuijk inv 114, scan 149-153). Vermeld wordt vervolgens dat Jacoba een zus Berta had, die getrouwd was met Jacob Hermers (ik denk dat dit echtpaar woonde op de Vrijthof in Beugen!). Berta wordt genoemd in de eerder gemelde huwelijksdispensatie. Dat zij gehuwd zou zijn met Jacob hermers zou te vinden zijn in ORA Land van Cuijk inv 114. Ik heb vrij intensief daarin gezocht, maar tot nu toe niets gevonden.
2 vragen: Is er iemand die meer weet over Berta Huijbert Janse Cup, en
weet iemand bij benadering op welke scan in inv 114 ik kan vinden dat haar echtgenoot Jacob Hermers was? Bij voorbaat dank.
Jan Lange zei op 14 oktober 2023 om 11:51
Ik weet niet of dit helpt ? Zie www.genealogie-lange.nl Doc. I/Dl. I Parenteel Lange sub V www kw.st. Hendrina Willems vanaf pag. 251:
170.Haribertus Jans van Mill, geb. ca. 1655, overl. Beugen 27.4.1709, landschrijver Land van Cuijk, gesubst. schout Beugen 1689-1705, schepen, huwt Beugen 4/19.5.1680
171.Maria Everts Smits/de Smit, overl. Beugen 28.8.1702.

340.Jan Jans van Mil van Sterikdijck, geb. ca. 1625, overl. Beugen 13.3.1665 (kan evt. ook nr. 680 zijn). ORA Beugen 355 dd. 6.2/3.5.1659. Hij huwt vóór 1655
341.Lijsken Geerits Jans Gijben.
342.Everardus Smits, geb. Beugen ca. 1620, overl. Beugen 26.4.1696, huwt Sambeek 2.5.1643
343.Wendela Simons, overl. Beugen 1.3.1691.

680.Jan Jans van Mil, in 1616 meerderjarig, geb. ca. 1590. Op 7.3.1666 hertr. Beugen Theunisken Jans, weduwe van (deze ?) Jan van Mill met wednr. Jan Pieters uit Rijkevoort. Theunisken van Mill overl. Beugen 14.9.1679.
682.Geerit Jans Gijben, geb. Rijkevoort, overl. vóór 1659, huwt St. Anthonis 5/14.2.1643
683.Lijntje/Leonora Jacobs, geb. St. Anthonis. overl. na 1659. ORA Beugen 355 dd. 6.2/3.5.1659; zij heeft voor- en nakinderen; te St. Anthonis is er in 1640 een echtpaar Jacob Dircx x Eleonora.
684.Geurt Jans Smits, huwt ca. 1620
685.Jacoba Huiberts Jans Cup. Zij heeft een zus Berta x Jacob Hermers. ORA Land v. Cuijk 114 dd. 26.7.1635.

1370.Huijbert Jans Cup, schepen Beugen 1599-17, overl. tussen 5-19.6.1625, huwt vóór 19.10.1594
1371.Jenneke Evers, overl. na 19.6.1625. ORA Beugen 353 dd. 19.10.1594/Vierlingsbeek 284 dd. 25.4.1606.

2740.Jan Cup, huwt ca. 1565
2741.Bertken. Beiden vermeld ORA Vierlingsbeek 284 dd. 20.1.1589.

Wijlen Jan Veekens maakte deze uitwerking van GenBronnen disp. te Beugen:
Beugen, 27 april 1717, 3e en 4e gr. affiniteit (Biss.Arch.Roermond)..
Sijmen van Mill, wednr. van Maria van Broekum en Mechtildis Sijmons trouwen te Beugen op 27-5-1714.
Maria is een dochter van Hermanna Henrici, die te Beugen op 20-1-1692 is gehuwd met Godefridus van Broekum; =>> dochter van Gerarda Linders gehuwd met Henricus Jacobs; =>> dochter van Joanna Simons gehuwd met Leendert Hermens Nielen; =>> dochter van Gerardus Sijmons gehuwd met Mechtildis (Mettie), de gezamenlijke voorouder.
Mechtildis is een dochter van Petrus Theunissen Sijmons die te Beugen op 14-6-1681 gehuwd met Judith Jaspers Aen gen Heij; =>> zoon van Anthonis Sijmons gehuwd met Arnolda Pieters; =>> zoon van Gerardus Sijmons voorn.

Beugen, 26-6-1720, 4e gr. (Biss.Arch.Roermond).
Winandus van Mil en Gertruda van Broeckum trouwen te Beugen op 14-07-1720.
Winandus, ged. Beugen 3-12-1699, overl. Beugen 26-8-1773, is een zoon van Maria Evert Smit, overl. Beugen 28-8-1702, te Beugen op 19-5-1680 gehuwd met Haribertus van Mill, landschrijver Land van Cuijk, schout/schepen te Beugen, overl. Beugen 27-3-1709, zoon van Jan Jans van Mill v. Sterikdijk en Lijske Geerit Jans Gijben; =>> dochter van Everardus Smits gehuwd met Antonia Peters Simons; =>> zoon van Jacoba Huberti Cup; =>> dochter van Hubertus Jans Cup gehuwd met Joanna Everts, de gezamenlijke voorouder.
Gertruda, overl. Beugen 7-3-1758, is een dochter van Hermanna Henrici Cup, ged. Beugen 15-4-1674, overl. Beugen 30-10-1727, die te Beugen op 20-1-1692 is gehuwd met Godefridus van Broekum; >dochter van Henricus Jacobs Cup gehuwd met Gertruda (Gerarda) Linders, dochter van Leendert Hermens Nielen; =>> zoon van Berta Cup; =>> zoon van Hubertus Jans Cup voorn.
Wim Cöp zei op 9 oktober 2023 om 16:28
Dorothé: Dank voor de reactie. Voor de duidelijkheid: Het gaat mij erom om een link te vinden tussen Huijbert Janse Cöp en Jan Jacob Cöp. Jan zal (hopelijk) een zoon zijn van Bertha dv Huijbert Janse Cöp, maar ik heb geen hard bewijs. Wim
Dorethé zei op 9 oktober 2023 om 15:56
Dispensatie schema zie https://www.genbronnen.nl/dispensaties/brabant/beugen-nb.html

Beugen (nb) - 26 juni 1720 - brief en schema van fr. Maternus van Baerll dienaar in Beugen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Winandus van Mil zoon van Maria, Maria dochter van Everardus, Everardus zoon van Jacoba, Jacoba dochter van Hubertus Cup en Joanna; en

- Gertrudis van Broeckum dochter van Hermanna, Hermanna dochter van Henricus, Henricus zoon van Berta, Berta dochter van Hubertus Cup en Joanna.

Jacoba en Berta zijn zusters.

RHCL Maastricht (9-1720-30 - foto 471a+b)


In het verleden ooit genoteerd uit bericht Yahoo groep Land van Cuijk Genealogie:

Haribertus (Harit) Jans van Mil(l), Landschrijver in het Land van Cuijk, Schout en Schepen van Beugen en Rijkevoort, zn.v. Jan Jans van Mill van Sterikdijk en Lijske Geerit Jans Gijben, overl. Beugen 27 apr. 1709, ondertr. / tr. Boxmeer / Beugen als Harit Jans van Mil en Maria Everts de Smit 4 mei / 19 mei 1680 (get. ondertr. Joannes Peters en Jacoba Everts, get. tr. Petro Rutten en Jacoba Everts de Smit)
Scan van dit huwelijk is te vinden hier bij BHIC.


Dit echtpaar was uiteindelijk toch (nog?) niet te koppelen aan mijn voorouders, daarom de dispensatie niet verder uitgewerkt.