skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic

Archieven

 423 Pels Rijcken, ambtelijke en advocaatsstukken, 1536 - 1851
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Begin jaren zeventig van de 20e eeuw werd ongeveer twintig meter archiefmateriaal uit het archief van de Bredase familie Pels Rijcken en haar aanverwanten overgebracht van het Gemeentearchief Breda naar het Brabants Historisch Informatie Centrum. Het betreft archiefstukken die diverse leden van de familie uit hoofde van hun functie hebben ontvangen of opgemaakt in de periode vanaf de tweede helft van de zestiende tot het einde van de negentiende eeuw. Ze hebben betrekking op West-Brabant. De familiestukken uit het archief Pels Rijcken zijn in het Gemeentearchief Breda gebleven.
De inleiding op de inventaris van dit familiearchief bevat genealogische gegevens over de familie Pels Rijcken en aanverwante geslachten. Een kopie van die inventaris bevindt zich in de bibliotheek van het Brabants Historisch Informatie Centrum en kan desgewenst geraadpleegd worden.
Het grootste deel van de collectie die in deze inventaris is beschreven, ongeveer drie kwart, bestaat uit procesdossiers die gevormd zijn door de juristen Christiaan (1781-1855) en Antoine Charles Diederic (1820-1892) Pels Rijcken, als advocaten en procureurs in Breda. Ook de zoon van Antoine Charles Diederic, Frans Eduard Pels Rijcken (1861-1947) vervulde deze functies in Breda. Diens archief is overgenomen door het advocatenkantoor Quarles, Kousemakers en Jurgens, de opvolger van het kantoor Pels Rijcken, vandaag de dag gevestigd in Tilburg onder de naam Quarles & Jurgens, Advocaten. Daar is het enkele jaren geleden bij een opschoningsoperatie, samen met ander materiaal uit de eerste helft van de twintigste eeuw, helaas vernietigd.
Het resterende kwart van de collectie bevat voornamelijk bestuurlijke en rentmeesterstukken uit de zestiende tot en met de achttiende eeuw. De belangrijkste archiefvormers van dit gedeelte zijn Laurens Pels (1724-1795) en zijn schoonzoon Johan Adrianus Rijcken (1750-1822). De nakomelingen van Johan Adrianus namen de dubbele naam Pels Rijcken aan. Laurens Pels en Johan Adrianus Rijcken vervulden beiden het ambt van rentmeester van de geestelijke goederen in de stad en baronie van Breda. Laurens Pels was voorts substituut-ontvanger en schepen in Roosendaal, en president-schepen in Breda. Johan Adrianus Rijcken was schout van Princenhage.
De inventarisnrs staan niet op numerieke volgorde. Ze zijn opgenomen onder de naam van degene die ze uit hoofde van zijn functie opmaakte of ontving: de archiefvormer. In de inhoudsopgave vindt u een overzicht van alle archiefvormers die bij het ontstaan van dit archief betrokken zijn geweest, met vermelding van hun functie. Op de achter hun naam vermelde pagina's zijn de stukken beschreven die uit hun werkarchieven afkomstig zijn, al was dat, met name voor de zestiende- en zeventiende-eeuwse stukken, niet altijd met zekerheid vast te stellen. In die gevallen, zijn de stukken ondergebracht bij de meest waarschijnlijke archiefvormer.
De namen van de partijen in de negentiende-eeuwse procesdossiers en hun vestigings- en woonplaatsen zijn opgenomen in de index achterin de inventaris. Het eerste nr achter de naam of plaats verwijst naar het inventarisnr, het tweede naar het paginanr.

Rijksarchief in Noord-Brabant, 2001
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Inventaris
Johan Pels als schout Zevenbergen, 1566 - 1637
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2040 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS