skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

 7208 Collectie Cuijk, Haps, Beers, 1779-2001 (2002)
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inventaris
Stichting Kindervreugd Cuijk, 1959-1982
7208 Collectie Cuijk, Haps, Beers, 1779-2001 (2002)
Inventaris
Stichting Kindervreugd Cuijk, 1959-1982
Datering:
1959-1982
Op 20 februari 1959 wordt de stichting "Rooms Katholieke Stichting Kindervreugd", gevestigd te Cuijk statutair in het leven geroepen. De stichting heeft ten doel de kinderen tot vijftien jaar meer speciaal van de gemeente Cuijk cum annexis aan de invloed van de straat te onttrekken en hun gelegenheid te bieden zich op gepaste wijze te vermaken en de lichamelijke en culturele ontwikkeling dezer kinderen te bevorderen, al dan niet in clubverband en te streven dat kinderen die ouder zijn zich zullen aansluiten bij de voor hen geëigende organisatie van de katholieke jeugdbeweging.
De statuten ondergaan op 18 maart 1965 wat wijzigingen.
Echter op 18 juli 1979 worden de statuten opnieuw vastgesteld.
De stichting duidt men aan als "Stichting Kindervreugd" in del gemeente Cuijk en Sint Agatha.
De stichting heeft ten doel: de bevordering van de actieve en passieve recreatie in het algemeen en in het bijzonder het bieden van recreatiemogelijkheden en speelgelegenheid voor jongere jeugd speciaal voor jeugdigen uit de gemeente Cuijk en Sint Agatha en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het instandhouden van een speeltuin, kinderzwembaden en andere recreatiemogelijkheden, welke kunnen worden geboden in het door haar geëxploiteerde recreatie-oord "De Messemaker" te Cuijk en het organiseren van evenementen van ontspannende of culturele aard.
In de vergadering van het algemeen bestuur van 15 april 1982 wordt met algemene stemmen besloten tot ontbinding van de stichting. De baten worden aangewend voor het bevorderen van de passieve en actieve recreatie speciaal voor de jeugdigen uit de gemeente Cuijk en Sint Agatha, overeenkomstig het doel van de stichting.
In maart 1983 is het archief niet compleet overgedragen.
Derhalve wordt verwezen naar het archief van het gemeentebestuur Cuijk c.a.
Het gaat om:
het blok 7227 gemeentebestuur Cuijk en St. Agatha 1942-1969 de volgende inventarisnummers:
689 Kinderbewaarplaatsen: Stichting Kindervreugd Cuijk, financiële aangelegenheden, 1955-1980;
690 Kinderbewaarplaatsen Stichting Kindervreugd Cuijk, 1961-1967;
en
het blok 1481 gemeentebestuur Cuijk en St. Agatha 1970-1979 de volgende inventarisnummers: 602 Kinderbewaarplaatsen Stichting Kindervreugd Cuijk, financiële aangelegenheden, 1965-1980;
603 Kinderbewaarplaatsen Stichting Kindervreugd Cuijk, 1963-1977;
604 Kinderbewaarplaatsen Stichting Kindervreugd Cuijk, 1974-1975;
en
blok 1482 gemeentebestuur Cuijk en St. Agatha 1980-1993 inventarisnummer 1303
Stichting Kindervreugd Cuijk.

Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2030 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS