skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic

Archieven

 7577 Waterleidingbedrijf Oss, 1935-1942
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inventaris
Het waterleidingbedrijf in Oss is opgericht in 1935. Vanuit het provinciebestuur werd er al enige tijd druk uitgeoefend om een streekwaterleidingbedrijf op te richten, anders had het wellicht langer geduurd voordat de gemeente hiertoe was overgegaan. Er waren in de periode voor 1935 wel door verschillende personen verzoeken en vragen gesteld in de gemeenteraad maar iedere keer deinsde de gemeente terug, met name wegens de relatief hoge kosten voor de aanleg van een waterleidingnet. Verschillende watertorens voorzagen in de grootste behoefte bij de inwoners en de grote bedrijven hadden hun eigen waterdistributiesystemen. Het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening werd in 1932 al door GS verzocht een rapport uit te brengen over de mogelijkheid van een eigen streekwaterleidingbedrijf. Omliggende gemeenten waren echter niet van de noodzaak overtuigd, dus duurde het nog tot juli 1934 voordat er schot in de zaak kwam. Met de gemeente 's-Hertogenbosch werd een overeenkomst aangegaan voor de levering van water vanuit haar pompstation in Nuland. Burgemeester Ploegmakers van Oss zorgde ervoor dat de aanleg van het buizennet en de dienstleidingen in eigen beheer kon plaatsvinden vanuit het oogpunt van werkloosheidsbestrijding. Immers het waren crisisjaren en zo werden twee belangen tegelijkertijd gediend: werkverschaffingsprojecten voor werklozen tegen lage kosten voor de aanleg. Ook bij de aanbesteding van de watertoren welke kort daarna plaats vond, werd aan de aannemer verzocht zoveel mogelijk Osse bouwvakkers te contracteren.
Op 19 januari 1935 kon het waterleidingnet in gebruik worden genomen. Er was toen al 31 kilometer hoofdleiding gelegd. Door de crisis sloten lang niet alle aanwonenden zich aan; men bleef liever van het gratis water uit put of pomp gebruik maken. In de jaren 1936-1937 had het waterleidingbedrijf een verlies van om en nabij 12000 gulden, hoofdzakelijk kwam dat omdat slechts 55% van de huizen die langs de hoofdleiding stonden waren aangesloten.
Men kon het niet eens worden over de verplichting tot aansluiting voor inwoners van Oss. Wel werd het voorstel gedaan voortaan een goedkeuringscertificaat verplicht te stellen voor water uit putten of aan de pomp. Toch haalde ook dit voorstel het niet en uiteindelijk werd er besloten om actie te voeren voor vrijwillige aansluiting, waarbij een bijdrage in de kosten werd verleend van 5 gulden.
En toen kwam de mobilisatie. Nadat in Oss en omgeving de zesde divisie van het derde legerkorps werd gelegerd, werd onder invloed van militaire keuringsinstanties op tal van plaatsen het water afgekeurd. De betreffende bewoners alwaar de militairen waren ingekwartierd werden verplicht om aan te sluiten op de waterleiding. Uiteindelijk werd in de raadsvergadering van 12 oktober 1950 besloten dat alle eigenaren van huizen langs de route van de hoofdleiding verplicht waren een aansluiting te nemen op het waterleidingnet.
Het waterleidingbedrijf maakte deel uit van de licht & waterbedrijven in de gemeente Oss. Deze stonden onder leiding van de heer Jacquemard, die al vanaf de Eerste Wereldoorlog als directeur van het toenmalige gasbedrijf, leiding gaf aan de Osse energiebedrijven. Hij overleed op 18 maart 1940. Kort na zijn overlijden werden er onderhandelingen aangeknoopt met de -in 1935 opgerichte- NV Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant voor de overname van het Waterleidingbedrijf. Inmiddels was er een nieuwe burgemeester Louis De Bourbon, die van het noodlijdende waterleidingbedrijf af wilde. Het bedrijf had sinds de oprichting immers alleen op verlies gedraaid. Het Waterleidingbedrijf heeft uiteindelijk maar zeven jaar bestaan aangezien in 1942 de overname door de NV Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant een feit was.
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS