skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Sterre Schlink
Sterre Schlink RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Sterre Schlink
Sterre Schlink RA Tilburg

Archieven

Samenvattingen van oude akten

Een regest is een samenvatting van een oude akte. Gewoonlijk wordt de handeling in een regest meer als rechtshandeling weergegeven. De eigennamen worden gewoonlijk gespeld zoals zij in de akte voorkomen.

Hier kun je zoeken door regesten van meestal de oudste en belangrijkste akten (oorkonden) uit de archieven van:

- Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk bij Heusden 1245-1631
- Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1266-1593
- Klooster van de Kruisheren te St. Agatha 1315-1599
- Klooster van St. Agatha te Grave 1315-1887
- Klooster Mariëngraf te Grave 1360-1750
- Duitse Orde te Gemert 1191-1499
- Duitse Orde te Vught 1334-1564
- Commanderij Duitse Orde te Gemert 1249-1795
- Commanderij Duitse Orde te Vught 1300-1795
- Kapittel van Oirschot 1261-1498
- Kapittel van Heusden 1339-1604
- Groot Begijnhof te ’s-Hertogenbosch 1304-1496
- Jezuïtencollege te ’s-Hertogenbosch 1348-1629
- Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch 1318-1993
- Dorpsbestuur Esch 1301-1810
- Heren van Oijen 1351-1784
- Familie van Lanschot 1294-1496

> Algemene hulp en zoektips

Tip: zoek ook in het Digitaal Oorkondenboek Noord-Brabant en de Digitale Charterbank Nederland.

beacon
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
735 1535-06-23.
Keizer Karel V oorkondt dat Deonijs Ghijseljans, pastoor van Olmen, bij rekest aan de Raad van Brabant in juni 1534 stelde dat hij in het bezit van zijn pastoorschap gestoord was door Gheerdt Naets en daarop brieven van maintenue had verkregen, waarna Naets op 25 juni in ’s-Hertogenbosch was gedagvaard voor 30 juni te Olmen, maar verstek had gegeven, zodat Deonijs in zijn bezit bevestigd was en Naets gedagvaard was om op 29 augustus voor de Raad van Brabant te verschijnen, en dat nu bij definitief vonnis de eis onontvankelijk is verklaard, Deonijs wordt veroordeeld tot de gerechtskosten en Gheert Naets als pastoor bevestigd.
Datumaanduiding:
Gegeven in onser voers. stadt van Bruessele, drie ende twintich dagen in de maent van junio int jaer Onss Heeren duysent vijfhondert vijf ende dertich, ende van onsen keyserrijcke tseste ende van Castillien etc. twintichste
Ontwikkelingsstadium:
origineel inv.nr. Olmen_10
Beschrijving zegel:
met het zegel en tegenzegel
NB:
in dorso notities in het Latijn door Gerardus Naets, kanunnik van ’s-Hertogenbosch, betreffende dit proces over de opvolging van Theodricus Snoex, die in Helmond overleden was in november 1533, en betreffende de regeling van de kosten, bepaald op 77 Rijnsgulden en 16 stuivers. Na betaling ervan beloofde Ghyseljans, die zich ten onrechte had beroepen op een pauselijke begeving en die in Olmen geboren was, aan Naets een jaarlijkse pensio van de helft der opbrengsten van de kerk van Olmen te betalen, waarna deze op 12 juni 1536 resigneerde ten voordele van Ghyseljans, voor de notarissen Cornelius Coggen en Adrianus Prayser in ’s-Hertogenbosch.