skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Sterre Schlink
Sterre Schlink
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Sterre Schlink
Sterre Schlink

Archieven

Index notarieel protocol Boxtel (1054.426)

beacon
1 records
 
 
Schepenakte
8 Voor mij Cornelis Wittebol, notaris residerend te Boxtel, verscheen Hercules van Mol en Michiel Segers namens Maria Verbeecq als partij ter ener zijde en Anthonij Janssen Bevers als partij ter andere zijde. Hercules en Michiel verhuren aan Anthonij een bepaalde *stede*ยจ eigendom van Hercules en van genoemde Maria, staande en gelegen te Casteren zoals Goijaert Adriaens die nu in gebruik heeft. De huur loopt voor 6 komende jaren en kan door elk der partijen na 3 jaar worden beeindigd maar die zulks wenst te doen moet voor Kerstmis opzeggen. De huur voor het huis vangt aan op Pinksteravond, de tuin met half maart, de driessen, kanten en hooiland op de tijd zoals eerder Goijaert Adriaens het heeft aanvaard en de teullanden stoppelbloot, alles in het jaar 1709 en zo moet het aan het einde van de termijn ook worden achtergelaten. De huur bedraagt jaarlijks 20 gulden als voorlijf, verder jaarlijks 2 zakken rogge, 2 zakken boekweit en 12 vaten haver, nog jaarlijks 2 vijmen dakstroo te moeten leggen. Het voorlijf jaarlijks met Kerstmis te betalen, de boekweit, haver en rogge op de gebruikelijke tijden. Verder moet de pachter jaarlijks alle reele lasten betalen en de verpondingen die nu zijn omgeslagen, behalve de Franse contributie die ten laste van de eigenaar komt, dio zal de pachter wel eerst zelf betalen, maar komen in mindering op het *voorlijf*. Pachter doet afstand van resoluties, plakaten, ordonnanties etc. omdat de huurprijs lager is dan normaal het geval zou zijn. De pachter moet het huis behoorlijk onderhouden, het dakstro jaarlijks laten dekken, en moet zorgen dat de houtopstand niet door hakkken, vlaggen of door beesten wordt beschadigd danwel dient hij de schade te vergoeden volgens schatting door 2 goede mannen. Ook moet de pachter het gehuurde vrijwaren voor de schouwen. Het fruit uit de boomgaard is half en half. Huurder belooft alles na te komen op onderpand van zijn persoon en bezit.
Vervolg:
Als zijn borgen treden op Paulus Janssen Bevers en Gijsbert Willebrord van Strijp. Actum te Boxtel op 14 december 1708, in aanwezigheid van Peeter van den Broeck en Hendrick Wilborts als getuigen. Ondertekend: Hercules van Mol, Mauris Slegers, merkteken van Anthonij Janssen Bevers, merkteken van Pauwels Janssen Bevers, merkteken van Gijsbert Willeborts van Strijp, Peeter van den Broeck, merkteken van Hendrick Willeborts, Corn. Wittebol notarius publicus. (dit is een minuutakte)
Persoon in schepenakte:
Gijsbert Willebrord van Strijp
Gijsbert Willeborts van Strijp
Corn. Wittebol
Anthonij Janssen Bevers
Paulus Janssen Bevers
Pauwels Janssen Bevers
Hercules van Mol
Peeter van den Broeck
Cornelis Wittebol
Michiel Segers
Maria Verbeecq
Goijaert Adriaens
Hendrick Wilborts
Mauris Slegers
Hendrick Willeborts
Datering:
14-12-1708
Soort akte:
Verhuur
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
1054
Inventarisnummer:
426
Bron:
Notarissen
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga