skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

Index schepenprotocol Veghel (7700.65)

beacon
 
 
Schepenakte
4 'Aen de heeren schouth ende schepenen der dingbancke van Vechel. Verthoont in alle oitmoet Gertruijt weduwe Wouter Lenarts, geassisteert met Lenart Jacobs ende Ariaen Willem Ariens als momboren ende curateuren over d'onmundige kynderen des suppliants, gevende te kennen hoe dat sij alhier tot Vechel is hebbende een seecker stuck ackerlants genaemt den Honstart, welcken soo swaer met erffpacht is belast dat sij supplianten met de huerpenningen daer van comende den jaerlijcxen intrest der voorschreven rentten nuet en connen voldoen, d' welck nochtans wesende tot grooten schade ende achterdeel der voornoemde weduwe met hare onmundige, ende aengesien d' een hellicht des voorschreven stuck ackerlants is vercocht, waer door d' ander oock nodich dient gevest om onderhout des voorschreven weduwe ende onmundigen, als mede om voorder verloop der rentten voorschreven te mogen voorcomen ende schutten. Nimanden nochtan geoorloft wesende eeniger onmundiger goederen te vercoopen, veel min daer van vest ende opdracht te passeren sonder U Eerwaerde permissie, soo keeren de supplianten sich tot desen eerwaerde gerechte, versoeckende regaard nemende opt geens voorschreven de selve tot vest ende opdracht te auctoriseren'.
Bijschrift: 'Sij gecommuniceert aen de naeste vrinden om hen advies gehoort te daen naer rechts behooren', 15-01-1658, Getuigen: Gerart Roefs, Henric Dirck Jacobs en Dirck Martens, schepenen. Ter ordonnantie der selve D. van der Hagen, substituut secretaris.
Vervolg:
Op 15-01-1658 'sijn voor schepenen in Vechel door dagemente des vorsters gecompareert ten versoucke der supplianten in de requeste genomineert Jan Henric Ariens ende Delis Jan Delis, vrinden ende naeste van den bloede, ende hebben op henne respective eeden in solemi forma gepresenteert als wel kennis hebbende van den staet ende gelegentheijt des voorschreven weduwe met haere onmundige, verclaert ende geadviseert, gelijck sij doen muts desen, dat den voornoemde acker in de requeste geroert nutter ende oorbaerlijcker is vercocht dan behouden, vuijt oorsaecke dat den selven swaerder is belast met erffpachten als de jaerlijxe huerpenningen connen vuytbrengen'.
De schepenen geven toestemming om de 'acker' te verkopen.
Getuigen: G. Roeffs, Hendrick Dirck Jacobs en Dierck Martens
Persoon in schepenakte:
Ariaen Willem Ariens
Henric Dirck Jacobs
Jan Henric Ariens
Delis Jan Delis
Hendrick Dirck Jacobs
Wouter Lenarts
Lenart Jacobs
Gerart Roefs
Dirck Martens
Dierck Martens
U Eerwaerde
D. van der Hagen
G. Roeffs
Datering:
15-01-1658
Pagina:
16-18
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga