skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Archieven

Index schepenprotocol Veghel (7700.65)

beacon
1 records
 
 
Schepenakte
34 Mathijs Peeters, Gerart Roeffen, Peeter van Valderen, Heijman Henricx, schepenen van Veghel verklaren 'dat thoonder deses, met name Arnt Dirxen van Gulick, is een eerlijck jonckman, een ingeboren onser voorschreven heerlijckheijt, gesproten van vroome eerlijcke wittelijcke ouders, sijnen grootvader geweest synde openbaer notaris van den Edele Rade van Brabant, alsmede secretaris deses dorps voorschreven, hebbende den voorschreven Art Dircxsen van Gulick ten tijde sijnder residentie alhier sich gedragen ende gequeten als een eerlijck vroom joncman toe staet te doen, alsnoch soodanich dragende ende quijtende, soo ons ter contrarien noijt anders en is gebleken, oversulcx int vrijdom onsen dorpe vergunnen ende verleent begrepen door ’t selve vergunnen ende verleenen gepreviligeert, versoucken aen alle officieren ende justificeren die dese onse opene briven van certificeren sullen worden verthoont saluijt den voorschreven Van Gulick vrij ende onverhindert te laten passeren ende repasseeren met sijne bij hebbende bagagie soo te warer als te lande daer ende alsoo sijne nootwendige affairen souden nogen vereijssen ende strecken.'
Getuigen: schepenen (niet met name genoemd)
Persoon in schepenakte:
Arnt van Gulick
Art van Gulick
Peeter van Valderen
Mathijs Peeters
Gerart Roeffen
Heijman Henricx
Datering:
..-08-1658
Pagina:
122-123
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga