skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Karin de Mol
Karin de Mol RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Karin de Mol
Karin de Mol RA Tilburg

Arnoldus Jurgers van Nieuw-Borgvliet zet zich in voor postduivenliefhebbers

Willem Kruf
vertelde op 10 februari 2021
bijgewerkt op 15 februari 2021
In de loop van de 19e eeuw is het houden van en organiseren van concoursen met postduiven tot ontwikkeling gekomen. Zo zijn er in Bergen op Zoom rond 1875 al drie duivensociëteiten, die zich volgens een krant in die tijd “ledig houden met postduiven”. Maar de sport en het aantal verenigingen groeien snel en in 1908 wordt de Zuiderbond voor postduivenliefhebbers voor Brabant en Zeeland in het leven geroepen. Vanuit Nieuw-Borgvliet staat één man op: Arnoldus Jurgers.

Ook wordt geschreven over postduiven. Rond 1920 het boekje De Postduif door G. Mingelen, redacteur van periodieken van de duivenbonden. Op de foto de omslag van de zesde druk in 1962.

Verwijt wegblijven West-Brabant op vergadering

Door het plotselinge vertrek van een bestuurslid kort voor de jaarvergadering in januri 1928 ontstaat er turbulentie in de jaarvergadering. Een Zuiderbondslid schrijft hier over in de krant op 16 februari 1928 . Een passage uit zijn betoog: “En wel de kwestie van het overheerschen van de Oostelijke ideeën. Daar hebben de West-Brabant-sche en midden Brabantsche vereenigingen zelf ook veel schuld aan. Van de Oostelijke vereenigingen was de opkomst ter jaarvergadering schitterend, in elk geval stukken beter dan van de anderen. Uit West-Brabant alleen Bergen op Zoom. Ik reken Breda natuurlijk midden-Brabant. De rest schitterde door afwezigheid."

Verwijt wordt ter harte genomen

In de aanloop naar de jaarvergadering 1929 krijgt de bestuursverkiezing al aandacht. Een Bergen op Zoomsche Zuidbondsllid doet in het Dagblad van Noord-Brabant op 22 november 1928 een oproep om in Bergen op Zoom te trachten een goede West-Brabantsche afgevaardigde in het bondsbestuur te krijgen. De oproep krijgt een vervolg.

Twee kandidaat-bestuurleden

Het Dagblad van Noord-Brabant meldt op 29 november 1928 in twee artikelen het volgende.


uit boekje De Postduif

Eén: “Vereeniging De Reisduif, Bergen op Zoom. Op aandrlugen van ons bestuur heeft onze vice voorzitter, de heer Arn. Jurgers te Nieuw Borgvliet, besloten zich zijne candidaatstelling voor de vacante bestuursplaats in bet Zuiderbondsbestuur te laten welgevallen.” en twee: “Op de jaarvergadering (van de Vredesduif) van 25 November is het besluit genomen om den heer P. Gommers penning-meester van De Vredesduif, voor te dragen, om in aanmerking te komen voor bestuurlid van den Zuiderbond.

De persoon Arnoldus Jurgers

Arnoldus Jurgers is geboren in Steenbergen als zoon van de gemeentesecretaris. Hij vertrekt naar Halsteren en is daar handelsreiziger. In die periode ligt de grens van Halsteren aan riviertje De Zoom. Vermoedelijk woont hij in het gebied tegen Bergen op Zoom aan, omdat hij lid is geworden van De Reisduif. Maar in 1924 zal hij zijn verhuisd naar Nieuw-Borgvliet. Toen zijn de huizen in de Zeeheldenbuurt in gebruik genomen en hij staat als eerste bewoner op het adres Maarten Trompstraat 50 ingeschreven.

Op dit adres is hij in 1927 ook duivensportredacteur voor het blad Duivensport en het adres voor inzendingen over de duivensport. In 1929 verhuist hij en wordt het adres Dorpsstraat, nu Rembrandtstraat. Hij is in 1930 ook correspondent voor de Duivenrubriek in het Dagblad van Noord-Brabant. Kort daarna verhuist Arnoldus naar Antwerpsestraatweg 420. De tuin van dit huis grenst aan de Zeeheldenbuurt, waar veel postduivenliefhebbers huizen. Het beroep van Arnoldus is geworden kantoorbediende.

De jaarvergadering 1929

In ieder geval de heren Gommers en Jurgers komen als kandidaten terug op de agenda voor de jaarvergadering van de Zuiderbond op zondag 27 januari 1929. Maar de vergadering verloopt niet goed alsdus Het Dagblad van Noord-Brabant op 31 januari 1929: “Zoo stierf deze jaarvergadering van den Zulderbond, welke een zwarte bladzijde zal vormen In de annalen van den Bond, een jammerlijken dood door gebrek aan levenskrachten na een losbandig, droevig leven, zonder door den voorzitter te zijn gesloten en zonder zelfs dat de geheele agenda werd afgewerkt.”

Arnoldus Jurgers stapt over

In 1929 komt Jurgers nog voor in de concoursuitslagen van postduivenvereniging De Reisduif. Aangenomen mag worden dat hij daarna is overgestapt naar de postduivenvereniging Nooit Gedacht op Nieuw-Borgvliet. Op zondag 12 januari 1930 neemt hij deel van een tentoonstelling van die vereniging, zo blijkt uit de uitslag in de krant op 16 januari. En uit dit krantenbericht in Dagblad van Noord-Brabant op


Dagblad van Noord-Brabant op dinsdag 22 juli 1930

dinsdag 22 juli 1930. Mogelijk ligt de reden van overstap niet allen in de woonplek,maar ook omdat de kandidaatstelling nu niet door De Reisduif geschiedt.

Jurgers als kandidaat

In een krantenbericht op 9 januari 1930 laat de secretaris van de Zuiderbond weten dat door de vereenigingen La Rapide, De Oorlogsbode, De Snelvlucht, De Luchtsport, De Gevleugelde Vrienden en Luchtvermaak, allen gevestigd te Dongen, als candidaat is gesteld voor de vacatures in het bondsbestuur onder andere de heer A. Jurgers van Nieuw Borgvliet. En volgens de agenda wordt Jurgens ook kandidaat gesteld door Pro Patria te Breda.

Jurgers wordt gekozen


uit boekje De Postduif

Borgvlieter Arnoldus Jurgens wordt op de jaarvergadering van zondag 26 januari 1930 met 37 stemmen gekozen tot bondsbestuurslid. Tijdens de vergadering spoort Arnoldus nog wel aan tot het organiseren van liefdadigheids-concoursen en stelde voor Bonds T.B.C. concoursen te organiseren. Blijkens een krantenbericht uit die tijd is hij in 1933 nog lid van het bondsbestuur.

Arnoldus overlijdt in maart 1950 en dan is de Zuiderbond al bijna tien jaar ter ziele. Op het adres Antwerpsestraatweg 420 drijft zijn zoon Piet een sigarenwinkel tot 31 december 1967.

Reacties (4)

Willem Kruf zei op 12 februari 2021 om 15:08
Op 14 februari 1934 bericht dagblad De Grondwet dat de postduivenvereniging Nooit Gedacht te Nieuw Borgvliet lid is geworden van de West-Brabantsche Verzendingsbond. Het dagblad somt ook de 42 verenigingsleden op, waaronder A. Jurgens. Mogelijk is de vereniging toen uit Zuiderbond gestapt, waarmede het bestuurslidmaatschap van de bond van Arnoldus Jurgers eindigde. Bij deze bond had de vereniging overigens al eerder voorgesteld te komen tot een gescheiden lossing met een kwartier tijdsverschil van de duiven uit West-Brabant. Maar dit voorstel werd niet aangenomen.
De naam Jurgers komt niet meer voor bij de bestuursverkiezing in de jaarvergadering van de Zuiderbond op zondag 27 januari 1935 zo blijkt uit De Zuid-Willemsvaart op 31 januari 1935.
https://imageviewer.kb.nl/ImagingService/imagingService?words=Zuiderbond&id=MMRHCE01%3A000046573%3Ampeg21%3Ap003%3Aimage&coords=MMRHCE01%3A000046573%3Ap003%3Aalto&colour=fefe56&x=3580&y=1335&r=0&s=1&w=867&h=281
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 15 februari 2021 om 09:11
Interessante wending, Willem, mooie aanvulling op je verhaal!
Willem Kruf zei op 16 februari 2021 om 08:16
Nou Marilou, een verklaarbare wending van de vereniging. Bij de Westbrabnatsche verzendingsbond waren ook verenigingen van boven de rivieren in het westen aangesloten. De duiven van deze bond vlogen dus op een lijn lossingsplaats naar hok (zuid naar noord). In de lossingsberichten op de Belgische radio werd dit de westerlijn genoemd. Ook was er een midden- en oosterlijn. Dus bij lossingen van de Zuiderbond met veel duiven die op de midden- en oosterlijn waren georiënteerd, bestond de kans dat duiven uit West-Brabant (westerlijn) eerst mee naar Oost-Brabant (midden- en oosterlijn) trokken.
Hetgeen niet gewenst zal zijn geweest.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 16 februari 2021 om 10:48
Kijk, weer wat geleerd over de duivenwereld ;) Bedankt, Willem, mooi om dit te lezen.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: