Archieven

 2092 Norbertijnenabdij van Berne, oud archief, 1134-1857
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Verantwoording van de inventarisatie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Regesten
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
648 1430 december 8 (regel 13)
In quadam bassa camera domus inhabitacionis Lamberti Potters Hospitia (de Waard) ibidem, sita ante castrum dicte ville de Heezewijck (regel 33).
Notaris Rutgherus de Arkel de Buschoducis, clericus van Leodium, instrumenteert, dat hij - na uitvoerig de status quaestionis te hebben uiteengezet (zoals beschreven in de akte van machtiging van 10 nov.1430, reg. nr.645, hierbij geïnsereerd) - nu als gemachtigde van de officiaal van Leodium, in belang van de beide aanwezige partijen, nl. vrouwe Johanna, vrouwe van Hoechstraten, ter eenre zijde en heer Theodericus van Erp, rector van de kapel, ter andere zijde, de gedaagde getuigen heeft gehoord, waarbij de rector beweerd heeft, de gemaakte afspraken te hebben gehouden, behalve dat hij pas op de dag van de Geboorte van St. Jan de Doper (24 juni ) het huis van de kapel heeft betrokken, omdat hij de dienst van de vicarie van Dynter, dit jaar aangenomen, niet kon verwaarlozen; dat beide partijen ter voorkoming van verdere klachten en onenigheden als scheidsrechters hebben aangesteld: Gerardus van der Aa en Petrus van Best ter eenre, en Lucas van Erp Gerlacuszn en Johannes van Erp ter andere zijde; en dat partijen onder ede hebben beloofd zich aan hun beslissingen te houden; waarbij als getuigen aanwezig waren: heer Arnoldus van de Wiel (de Gurgite), pastoor van Heezewijck, frater Arnoldus Kitsaerts, predikheer, en Mardilius van den Ploeghen, allen priesters, en 5 andere met name genoemde personen, waaronder vrouwe Adilia van Emmichoven; waarna de reeds genoemde akte van machtiging van de notaris door de officiaal wordt geinsereerd (regel 36-58).
672 1436 maart 14
In opido de Buscoducis in domo inhabitationis dictorum presbyterorum at clericorum in communi vita commorantium, sita ibidem in loco dicto Arnt-Heynen-Hoffstede prope plateam Hynthamensem ultra Diesam prope murum dicti opidi.
Notaris Hermannus ten Kolke van Doesborch, priester van het bisdom Trajectum, instrumenteert, dat Johannes Thomaszn geheten Dircszn en Henricus Henricuszn de Coster, inwoners van Buscumducis, overdragen aan heer Johannes van Birck van Calker, priester en rector van de priesters en clerici van het Gemene Leven in deze stad, een erf aldaar in de Hynthamerstraat over het water gelegen en nader gesitueerd, met het gebruiksrecht van de brug en de weg, welk erf vroeger Arnoldus Heyme en later Henricus Becker in bezit hadden gehad en beide verkopers hadden verworven van Mechteldis, dr.v.w. Henricus Becker en vrouwe Gertrudis dr.v.w. Arnoldus Heyme, en van Goswinus van Berkel, man en voogd van Elizabeth, zuster van Mechteldis; en dat beide verkopers hiervoor door Johannes van Birck zijn betaald.
2092 Norbertijnenabdij van Berne, oud archief, 1134-1857
Inleiding
Regesten
672 1436 maart 14
In opido de Buscoducis in domo inhabitationis dictorum presbyterorum at clericorum in communi vita commorantium, sita ibidem in loco dicto Arnt-Heynen-Hoffstede prope plateam Hynthamensem ultra Diesam prope murum dicti opidi.
Notaris Hermannus ten Kolke van Doesborch, priester van het bisdom Trajectum, instrumenteert, dat Johannes Thomaszn geheten Dircszn en Henricus Henricuszn de Coster, inwoners van Buscumducis, overdragen aan heer Johannes van Birck van Calker, priester en rector van de priesters en clerici van het Gemene Leven in deze stad, een erf aldaar in de Hynthamerstraat over het water gelegen en nader gesitueerd, met het gebruiksrecht van de brug en de weg, welk erf vroeger Arnoldus Heyme en later Henricus Becker in bezit hadden gehad en beide verkopers hadden verworven van Mechteldis, dr.v.w. Henricus Becker en vrouwe Gertrudis dr.v.w. Arnoldus Heyme, en van Goswinus van Berkel, man en voogd van Elizabeth, zuster van Mechteldis; en dat beide verkopers hiervoor door Johannes van Birck zijn betaald.
NB:
a. Oorspr. V. D. Charters Fraterhuis nr.14. Met het handmerk van de notaris. In dorso: Resignacio Johannis Zerixee et Henrici Kalker super parte hereditatis nostre. Joannes Thome Dirxsoon, Henricus Henrici de Coster.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Zie ook
Records 701 t/m 800
Records 801 t/m 900
Records 901 t/m 974
Inventaris
stichting
abt Everardus I (1134-1168)
abt Hugo (1168-1176)
abt Godescalcus (1176-1184)
abt Everardus II (1184-1204)
abt Arnoldus I (1213-1224)
abt Theodericus (1223-1228)
abt Ludovicus (1228-1231)
abt Walterus I (1231-1236)
abt Henricus II (1236-1244)
abt Alardus (1244-125.)
abt Balduinus (125.-1268?)
abt Wenemarus (1270-1282)
abt Walterus II (1283-1291)
abt Nicolaus I (1291-1296)
abt Gerardus I (1296-1306)
abt Rodolphus (1307-1312)
abt Nicolaus II (1318-1323)
abt Joannes IV Pape (1329-1353)
abt Joannes V Pape (1352-1372)
abt Joannes VI Bierkens (1515)
abt Johannes Moors (1621-1641)
abt Leonardus Bosch (1641-1668)
abt Lucas Sjongers (1692-1694)
Interregnum (1707-1713)
abt Leonardus Maes (1713-1728)
abt Adrianus de Wit (1784-1793)
abt Jacobus Grevers (1794-1799)
Verzameldossiers Vilvoorde
Interregnum (1799-1805)
abt Petrus Beckers (1805-1823)
Interregnum (1823-1827)
abt Gerardus Neefs (1842-1859)
Parochie Engelen
Oude dossiers en collecties
Kenmerken
Datering:
1134-1857
Vindplaats origineel:
Depot Abdij Berne, Heeswijk-Dinther
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS