Varkensfokbedrijf met modelstallen. Esch, 1950.

Let op: Deel archieven half jaar niet raadpleegbaar wegens verbouwing depots. Let op: Deel archieven half jaar niet raadpleegbaar wegens verbouwing depots.