skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 1213 Raad van Arbeid 's-Hertogenbosch, 1919 - 1988
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Het archief
1213 Raad van Arbeid 's-Hertogenbosch, 1919 - 1988
Inleiding
Het archief
Er is voor de Raden van Arbeid een vernietigingslijst vastgesteld, de Lijst van 14 augustus 1984 . De lijst heeft met name betrekking op gevalsdossiers en de financiële bescheiden.
Aan de hand van deze lijst zijn in het verleden al archiefbescheiden vernietigd. Tevens is er op een eerder moment archief van de Raad van Arbeid ’s-Hertogenbosch overgedragen aan het Rijksarchief Brabant, het huidige Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Het archief bevat stukken over het beleid en de organisatie van de Raad van Arbeid ‘s-Hertogenbosch. De dossiers bestaan uit jaarverslagen en bescheiden met betrekking tot de V.O.V.

Tijdens de bewerking zijn documenten geselecteerd op basis van het Basisselectiedocument (BSD) 66 Sociale Verzekeringen 1940-1997 .

De selectie heeft twee archiefbestanden opgeleverd: een direct te vernietigen archiefbestand (0,125 m1) en een te bewaren archiefbestand (0,75 m1).Van het eerste bestand is een vernietigingslijst opgesteld. Het laatste bestand is in deze toegang beschreven.

Het archiefbestand van de RvA ‘s-Hertogenbosch is bewerkt door de recordmanager archiefzaken van Human Resources & Facilities van de Sociale Verzekeringsbank. De bewerking is geschied conform de Archiefregeling 2009 en de richtlijnen materiële verzorging van het Nationaal Archief.

Om het archief van de Raad van Arbeid ‘s-Hertogenbosch in kaart te brengen, is een quickscan uitgevoerd om te bekijken wat zich in het archief bevindt. Op basis hiervan is een concept-inventarisstructuur opgesteld en is overgegaan tot waardering en het opstellen van een vernietigingslijst. Vervolgens heeft het archiefbestand materiële bewerking ondergaan.

Direct te vernietigen stukken zijn geïnventariseerd en in hun oorspronkelijke vorm behouden. Deze stukken zijn voorzien van een dossiernummer en vernietigingstermijn.Te bewaren stukken zijn met keperband samengebonden in zuurvrije vellen. Het materiaal is geschoond van hechtmaterialen, plastic en zelfklevend memopapier.
Het te bewaren archiefbestand is verdeeld in stukken van afzonderlijke onderwerpen, op chronologische volgorde van datering.
Afzonderlijke onderwerpen zijn naar jaar geordend.

Verwante archieven
In 2009 is archiefmateriaal van de Vereeniging Raden van Arbeid 1919-1988 overgedragen aan het Nationaal Archief te Den Haag. Archiefbloknummer: 2.25.19
Verder bevindt zich in het archief van de Sociale Verzekeringsbank archiefmateriaal van verschillende Raden van Arbeid. In de komende periode zal dit materiaal eveneens aan de desbetreffende regionale archiefbewaarplaatsen worden overgebracht.
In het verleden is er archief van de Raden overgebracht naar archiefbewaarplaatsen.
Dit betrof archief van de Raden van Arbeid Zeist, Venlo, Utrecht, Hoorn, Gouda, Eindhoven, Breda, Dordrecht, Brielle, Amersfoort, Alkmaar en Den Bosch uit de periode 1919-1988.

Publicaties
Literatuur:
- Verleden, heden, toekomst : uitgegeven ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de Vereniging alsmede het afscheid van voorzitter dhr. Mr. G. Boot. – Amsterdam : Vereniging van Raden van Arbeid, 1979
- De groei van de sociale verzekering in Nederland : gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Vereeniging van Raden van Arbeid in 1970. – Amsterdam : Vereeniging van Raden van Arbeid, 1969
- Onderzoeksgids Sociale zekerheid 1890 - 1967. – Den Haag : Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Ton Kappelhof en Vibeke Kingma, 2004 (digitale publicatie beschikbaar op www.historici.nl)
- Verstrekkende Zekerheid. Een institutioneel onderzoek op het beleidsterrein sociale zekerheid ten aanzien van de sociale voorzieningen, 1940-1997; december 1999 (PIVOT-rapport nummer 66).

Overige documenten:
- Inventaris van het archief van de Vereniging van Raden van Arbeid 1919-1988. – Amstelveen: Sociale Verzekeringsbank, 2008
Aanwijzingen voor de gebruiker
Kenmerken
Datering:
1919-1988
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2064 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS